Vård & omsorg »»

[Publicerad 2017-10-02]

Demens i fokus på nationella anhörigdagen

På Nationella anhörigdagen berättar Eva Ottosson om hur det var när alzheimer drabbade hennes man Micke tidigt i livet.
På Nationella anhörigdagen berättar Eva Ottosson om hur det var när alzheimer drabbade hennes man Micke tidigt i livet.

Vardagshjältar hyllas med egen dag. Ensamhet och oro. Det är känslor som många anhöriga till demenssjuka kämpar med varje dag. Den 6 oktober uppmärksammas de och deras dagliga arbete när Nationella anhörigdagen fokuserar på demens.

De arbetar ofta både dag och natt. Den ekonomiska ersättningen är antingen obefintlig eller långt under en avtalsreglerad lön. Men de fortsätter att kämpa. Nära 1,3 miljoner personer vårdar och stöttar varje dag en närstående på grund av sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Den 6 oktober firas nationella anhörigdagen för att uppmärksamma alla anhöriga.

‒ Utan anhöriga skulle hela Sverige rasa. De utför en hjälteinsats och Nationella anhörigdagen är till för dem och kommer att belysa deras situation, säger Mirja Välipakka som är anhörigkonsulent på stadsdelsförvaltningen Centrum.

Sedan 2009 finns en lag om att alla kommuner ska ge anhörigstöd. Göteborgs stadsdelar erbjuder bland annat olika typer av stödgrupper och avlastningshjälp. I centrum och väst finns även anhörigcenter som ordnar olika arrangemang och föreläsningar dit alla anhöriga är välkomna.

‒ Det är viktigt för oss att i förebyggande syfte visa att det finns stöd att få. Många vet inte om att det och söker alldeles för sent.

Föreläsningar om demens
Nationella Anhörigdagen är även ett tillfälle att informera om kommunens arbete med anhörigstöd. I år arrangeras dagen på Stadsbiblioteket och har fokus på demens.

Bland annat kommer Eva Ottosson berätta om hur det är när alzheimer drabbade hennes man Micke tidigt i livet. Det blir även föreläsning om de bakomliggande orsaker till olika demenssjukdomar och de senaste rönen av Professor Henrik Zetterberg.

Anhöriga till demenssjuka tillhör den största gruppen som söker anhörigstöd.

‒ Många upplever en stor ensamhet i sin situation. Det är också vanligt att oron för framtiden blir väldigt stor.

Då kan det vara värdefullt att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

‒ Våra samtalsgrupper är ett ovärderligt stöd för många. Som anhörig går man på knäna ibland men det finns hjälp att få, säger Mirja Välipakka.