Utbildning »»

[Publicerad 2018-06-05]

Utsatta barn får bokpaket

Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå
Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå

Satsning på att väcka läslust. Bokpaket med skön- och faktalitteratur, matematikspel, bokmärken, pennor, sudd och miniräknare – det är Göteborgs Stads senaste satsning för att hjälpa barn i familjehem eller med långvarigt försörjningsstöd att stärka sina skolresultat.

Syftet med bokpaketen är att väcka nyfikenhet och läslust hos barnen, som enligt forskningen lämnar grundskolan med betydligt lägre betyg än genomsnittet. Satsningen är en del av Staden där vi läser för våra barn – Göteborgs Stads mobilisering för att stärka tidig språkutveckling, ordförråd och läsförmåga och på så sätt ge barn bättre förutsättningar att klara skolgången.

– Det är oerhört viktigt att på olika sätt hjälpa och stimulera barn i utsatta livssituationer. Syftet är att väcka lust och nyfikenhet att läsa, räkna och lära sig. Vi gör vad vi kan genom att hjälpa dem på traven, säger Malin Omland, processledare Jämlikt Göteborg och Staden där vi läser för våra barn, i ett pressmeddelande.

Engelsk metod
De barn som deltar får under ett halvårs tid, med start i september, ta emot flera paket med böcker, spel och skrivmaterial. Flera olika stadsdelar är med i satsningen på familjehemsplacerade barn, och i Västra Göteborg genomförs samtidigt en pilot som riktar sig till barn i familjer som lever med långvarigt försörjningsstöd.

Metoden kommer ursprungligen från England och går under namnet The Letterbox Club. Där har projektet funnits sedan 2003 och har cirka 10 000 deltagande familjehemsplacerade barn varje år. I Sverige drivs insatsen på ett nationellt plan av Stiftelsen Allmänna barnhuset, Region Jönköpings län och En bok för alla. Göteborgs Stads deltagande finansieras delvis externt och delvis med stadens egna pengar.