Utbildning »»

[Publicerad 2017-02-21]

Seniorer lär sig teknik av nyanlända ungdomar

Bilder: Linda Malmsten
Bilder: Linda Malmsten

Teknik, språk och möten. Under hösten träffade en grupp nyanlända ungdomar från Ryaskolan tekniknyfikna seniorer från träffpunkt Monsunens i Biskopsgården för att lära sig mer om teknik och varandra. De unga it-guiderna är ett projekt utvecklat av stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och testas nu i fem länder. I mars är det dags för nästa omgång.

– Vi drog igång det här för ungefär ett år sedan, efter att ha prövat idén vid ett tidigare tillfälle som blev väldigt lyckat. Även nu under hösten blev det en uppskattad träff mellan generationerna, med mycket fokus på det goda samtalet, säger projektledare Linda Malmsten.

Polska forskare studerar projektet
- Som initiativtagare och projektägare känns det därför extra roligt att konceptet också testas i ett europeiskt projekt, särskilt som vi fått positiv respons även från de andra deltagarna, fortsätter hon.

Utöver Göteborg körs it-guiderna i Sheffield i England, Madrid i Spanien och Berlin i Tyskland. Dessutom studeras projektet av forskare från Uniwersity Lodzki i Polen, som gör en långsiktig studie av hur elevernas engagemang påverkar deras fortsatta utbildning.

– I flera av deltagarländerna hoppar mång nyanlända tyvärr av grundskolan i förtid. Vi har ju skolplikt, så just det är inte ett problem här. Men det ska bli intressant att se om det påverkar hur många av ungdomarna som pluggar vidare på gymnasiet.

Eleverna är ensamkommande ungdomar som gått i förberedelseklass mellan tio månader och två år. De får själva lägga upp kursplanen utifrån önskemål från seniorerna, som bland annat ville lära sig mer om e-post, hur man söker på nätet och användning av sociala medier.

"En varm och harmonisk känsla i rummet"
Eleverna har hela tiden stöd från sina lärare, men tanken är att de så mycket som möjligt ska leda samtal och övningar på egen hand. Något som också blev verklighet under höstens fem träffar.

– Första gången var alla lite blyga, både seniorer och ungdomar. Men det gick över förväntan och när de satte sig enskilt runt läsplattorna vågade alla prata lite mer än i den större gruppen. Det var en varm och harmonisk känsla i rummet och eleverna växte i sitt självförtroende när de fick vara experter och prata om något de kan själva. Det gjorde det också lättar att fråga om det var något de inte förstod.

Av de fem seniorer som deltog i höstens kurs är de flesta uppvuxna i Göteborg eller Bohuslän och för flera av dem blev detta det första nära mötet med ungdomar från ett annat land.

Eleverna, som är 13-15 år, passade därför på att berätta lite om sina ursprungsländer, medan de äldre berättade om hur det är att bo och leva i Sverige. Och deltagarna fann varandra så bra att eleverna när kursen var klar bjöd in seniorerna på studiebesök till Ryaskolan.

Ses över generationsgränserna och lär sig språket
– Jag vet att de också tänker träffas någon mer gång nu i vår, vilket verkligen visar hur viktigt det är att få möjlighet att träffas över generationsgränserna. Och det vi framförallt tar med oss som lärdom är det här med språket, hur viktigt det är att komma in i det svenska språket för att kunna lära känna andra.

I mars är det dags för nästa it-guidning, denna gång med elever från Svartedalsskolan och seniorer från Svartedalens äldreboende. Intresset har varit stort och platserna är redan uppbokade, men till höstens IT-guidning från Sjumilaskolan finns fortfarande möjlighet att vara med.