Utbildning »»

[Publicerad 2017-09-25]

Invigning för aktivitetsprogram på Sjumilaskolan

Sjumilaskolan i Biskopsgården storsatsar på att stötta eleverna och även vårdnashavare. Foto: Lo Birgersson
Sjumilaskolan i Biskopsgården storsatsar på att stötta eleverna och även vårdnashavare. Foto: Lo Birgersson

Stor satsning för jämlikhet. För att fler av eleverna på Sjumilaskolan i Biskopsgården ska gå ut med godkända betyg inleds nu en stor satsning – Skola i Centrum. Genom aktiviteter efter skoltid för både elever och föräldrar vill Västra Hisingen stötta barnen och samtidigt förbättra kontakten med deras föräldrar.

– Det är spännande och roligt att stadsdelsförvaltningen och nämnden valt att satsa på det här, och dessutom har som uttalat mål att det är en bestående satsning, och inte ett tidsbegränsat projekt. Om det faller väl ut finns också möjligheten att det sprider sig till andra skolor i Biskopsgården, säger Hamid Zafar, rektor på Sjumilaskolan.

Skola i centrum är ett samarbete mellan stadsdelsnämnden Västra Hisingen, näringsliv och andra aktörer, och erbjuder många spännande aktiviteter för eleverna. Till exempel poddskola med Sveriges Radio, simskola, retorikkurser, programmeringskurs och möjlighet att prova på animering, film, dans eller musik. Föräldrar får följa med på sina barns läxhjälp och på lördagar erbjuds aktiviteter speciellt för de vuxna, som exempelvis språkkafé och seminarier om föräldrarollen.

– Ursprungsidén kom från Vancouver i Kanada, som stadsdelsledningen besökte förra året. Där har de öppnat skolorna kvällstid och bjudit in föräldrarna, vilket har lett till förbättrade skolresultat. Efter besöket var vår stadsdelsnämnd enig om att göra något liknande på Sjumilaskolan, säger Kicki Jaballah, enhetschef för Skola i centrum i stadsdelsförvaltningenVästra Hisingen.

Föräldrarna viktiga
Aktiviteterna för barn är öppna varje vardag 14–20, och på lördagar 10–12 hålls aktiviteter för vårdnadshavare. Projektet är ett sektorsövergripande samarbete mellan skola, individ- och familjeomsorg med funktionshinder samt kultur och fritid inom stadsdelen Västra Hisingen.

– Föräldrarnas engagemang behövs, och det är avgörande att skolan har deras förtroende. Om en elev till exempel börjar vara frånvarande från skolan, finns det mycket mer vi kan göra om lärarna och föräldrarna känner varandra. Därför är föräldrarna viktiga i skolarbetet utifrån helhetsperspektivet. Det finns även aktiviteter för föräldrarna på lördagar, som språkkafé, säger Farid Basill, enhetschef inom individ- och familjeomsorg och funktionshinder i stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen.

”Helt annan skola i dag”
Sjumilaskolan har fått mycket negativ uppmärksamhet i media och också kritik från Skolinspektionen för låga resultat och brister i ordning och trygghet. Enligt rektor Hamid Zafar har mycket förbättrats sedan han började arbeta på skolan för två år sedan.

– I dag har vi duktiga och stabila lärare som gör ett oerhört bra arbete – i mångt och mycket är det en helt annan skola i dag, säger han.

Kompensatoriska åtgärder krävs
Hamid Zafar menar dock att det krävs kompensatoriska åtgärder, som Skola i centrum, för att ge barnen på förortsskolor samma förutsättningar som barn från andra områden i Göteborg.

– Många av våra elever kan inte simma och har ingen högläsning hemma – sådant som de flesta har på köpet i många andra delar av staden. Och för att få godkänt i gymnastik måste man kunna simma. Vi vet att levnadsvillkoren skiljer sig väldigt mycket mellan olika delar av Göteborg och i stadsdelar som Biskopsgården måste staden göra den här typen av insatser, säger han.