Utbildning »»

[Publicerad 2018-06-07]

Blåmusslan vid Askimsviken ny lokal för pedagogik om havet

Blåmusslan ligger vid Askimsbadet, som har bra tillgång till kollektivtrafik och en varierad natur att undersöka.
Blåmusslan ligger vid Askimsbadet, som har bra tillgång till kollektivtrafik och en varierad natur att undersöka.

Kan bokas av skolor. Fredag 8 juni infaller den inofficiella högtidsdagen Världshavsdagen. Då invigs också Blåmusslan, ett pedagogiskt center vid Askimsviken för skolor och förskolor där klasser bland annat kan låna redskap som håvar, vattenkikare och flytvästar.

Det marina pedagogiska centret Blåmusslan drivs av park- och naturförvaltningen, och har tillkommit eftersom stadens skolor och förskolor efterfrågat en lokal med tillgång till pedagogiskt material och toaletter. I Askimsviken, där Blåmusslan ligger, finns också utställningsrummet Långgrundet med information om växter och djur i hav och på land.

– Utställningsrummet är öppet för alla som vill veta mer om bland annat ålgräsängar, tång och främmande marina arter. Det är öppet varje dag under sommarsäsongen, klockan 9–17. Det marina pedagogiska centret Blåmusslan bokas av en klass eller grupp som på egen hand har lektioner om marina miljöer, säger Anette Wigeborn-Bergström, naturpedagog på park- och naturförvaltningen.

Blåmusslan har plats för 25–30 personer och kan bokas av skolor och förskolor hela året förutom vecka 28–33, då lokalen används av Svenska Livräddningssällskapet.