Utbildning »»

[Publicerad 2017-06-09]

Barnkonferens samlar forskare från hela världen

Om emotionell och social utveckling. Hallå där Siggi Olafsson på Göteborgs Stads center för skolutveckling. Du är på konferensen Ensec 2017 som just nu pågår ombord på en Finlandsfärja. Varför är ni just där?

– Det ger en möjlighet för deltagarna att träffas dygnet runt, morgon till kväll, vilket jag tror kommer leda till att fler kontakter knyts och gemensamma forskningsinitiativ inleds. Det är ett av de viktigaste skälen till att vi och Örebro universitet, som också är med och anordnar konferensen, valde att göra så här.

Vad handlar konferensen om?
– Ensec är ett europeiskt nätverk för social och emotionell kompetens som arbetar för att främja forskning om barns emotionella och sociala utveckling. Vartannat år ordnas en konferens där forskare och praktiker, som exempelvis Göteborgs Stads personal, möts för att dela med sig av ny kunskap.

Vad är Göteborgs Stads roll?
– I år är vi en av arrangörerna, vilket innebär en hel del arbete. Vi gör därför inga egna framställningar, utan fokuserar på att låta andra komma till tals. Konferensen har 80 seminarier med särskilda teman. Ett av dessa forskningssymposier utgår till exempel från frågeställningen ”Vad kan vi göra för att uppnå verklig mångfald i klassrummet?”. Det handlar om mångfald i ett brett perspektiv, och hur man kan göra så att alla elever känner samhörighet i klassen – oavsett kön, funktionsvariation, etnicitet eller sexualitet. Det och mycket annat kommer vi tillsammans med deltagare från 28 länder och fem kontinenter att prata om tills båten lägger till i Stockholm igen på fredag.