Utbildning »»

[Publicerad 2017-06-20]

Åtta Hvitfeldtskaelever tävlar i internationella ämnestävlingar

Foto: Niklas Olausson
Foto: Niklas Olausson

"Viktigt att skolan har både spets och bredd". Hallå där, Mikael Karlsson, gymnasieenhetschef för Hvitfeldtska. I sommar tävlar åtta av era elever i olika kunskapsolympiader och tävlingar – hur kommer det sig?

– På Hvitfeldska har vi en tradition av att uppmuntra våra elever att delta i tävlingar. Det är ett sätt att stimulera våra mest högpresterande elever, som annars tenderar att glömmas bort ibland. Jag tycker det är viktigt att skolan har både spets och bredd.

Vad är det för tävlingar de ska vara med i?
– Två av våra elever ska vara med i biologiolympiaden, en i fysikolympiaden och två i lingolympiaden, som är en tävling i språk, logik och problemlösning. Dessutom är tre elever med och representerar Sverige i EU:s tävling för unga forskare. I biologiolympiaden är också en av våra lärare med och organiserar. Våra ämneslärare är också engagerade i att organisera de svenska kvaltävlingarna till kunskapsolympiaderna som hålls varje år. För att stimulera intresset att tävla ordnar vi dessutom varje år distriktsfinaler i matematiktävlingen ”Pythagoras quest” för högstadieelever.

Riskerar det inte att uppfattas som lite kontroversiellt att satsa på de duktiga eleverna, som en elitsatsning?
– Jag förstår vad du menar, men tycker det känns som att opinionen har vänt och fler och fler förstår att skolan behöver satsa också på högpresenterande elever. Utan stimulerande undervisning riskerar de annars att må dåligt i skolan, precis som de elever som har det svårt i skolan. Dessutom tycker jag att vi har ett ansvar mot samhället att pusha för att kunskap är kul. Jag tycker fler gymnasieskolor borde följa vårt exempel, för jag vet att det finns gott om duktiga elever där också.