Göteborg Stad

Trafik »»

Enkelriktningen av Götatunneln ger plats för byggen och underhåll

Stadstjänarebron klar tidigare. Västlänken kommer att passera över Götatunneln på två ställen. Vid dessa ställen måste tunneltaket förstärkas för att klara belastningen av tågtunneln ovanifrån. Avstängningen gör det också möjligt att göra fler arbeten i området, till exempel kommer Stadstjänare bron bli klar ett år tidigare än planerat. 2018-06-21 Trafik

Första spadtaget för Västlänken taget vid Korsvägen

”Äntligen kör vi igång.” Bygget av Västlänken går in i nästa fas. Nu tas det första symboliska spadtaget vid Korsvägen och om nio år ska den cirka åtta kilometer långa järnvägen för pendel- och regiontåg vara klar. 2018-05-30 Trafik

Göteborg får pendelcykelstråk

Första etappen invigs på Delsjövägen. Det ska bli lättare att cykelpendla i Göteborg. I Härlanda, Kålltorp och Örgryte byggs stadens första pendelcykelstråk. Den är formad utifrån en ny standard med bredare och bättre kvalitet på körbanan och säkrare korsningar. På tisdag 5 juni är det invigning och trafikkontoret bjuder cyklister på minifrukost. 2018-05-30 Trafik

Västlänken byggs med fyrspår från start

Beslut om stationerna Korsvägen och Haga. Västlänkens stationer Haga och Korsvägen byggs med fyra spår redan från start, vilket innebär att det kan gå ännu fler tåg i Västlänken. Att de två stationerna skulle förberedas för att längre fram kunna bygga fyra spår har varit klart sedan tidigare. Men nu har Trafikverket beslutat att bygga spåren redan från start. 2018-05-28 Trafik

Då öppnas Götaälvbron under sommaren

Tider bestämda. Nu är det bestämt vilka tider som Götaälvbron öppnas för yrkessjöfarten och fritidsbåtar. Syftet är att minimera risken för oväntade störningar. 2018-05-14 Trafik

Västlänken får börja byggas

Beslut i Mark- och miljööverdomstolen. Västlänken och det intilliggande järnvägsprojektet Olskroken planskildhet ges verkställighet och får därmed börja byggas. Det meddelade Mark- och miljööverdomstolen på måndagen. Samtidigt beslutade domstolen att ta upp ett villkor för buller till ny prövning. 2018-05-14 Trafik

Nu kan cyklister se hinder på cykelbanan direkt i mobilen

Ny funktion i appen Cykelstaden. Att kunna se gatuarbeten och andra störningar i mobilen eller på datorn strax innan man sätter sig på cykeln har Göteborgs cyklister länge frågat efter. I appen Cykelstaden finns nu den nya knappen Trafikstörningar både på en karta och som en lista med gatorna i bokstavsordning. Informationen finns också på webbsidan Trafiken.nu. 2018-05-04 Trafik

Rekordmånga åker kollektivt och färre kör bil

Nya siffror från Västsvenska paketet. Fler göteborgare åker kollektivt och färre tar bilen. Det visar senaste uppföljningsrapporten från Västsvenska paketet. 2018-05-02 Trafik

Ja i kommunfullmäktige till att bygga ut Olskrokens bangård

Järnvägsbroar i olika nivåer. Åtta nya järnvägsbroar på olika höjder. Det är planen när bangården vid Olskroken ska byggas om. Utbyggnaden är nödvändig för att all gods- och persontrafik in och ut från Göteborg ska fungera bra. 2018-04-27 Trafik

Fria sommarlovskort i år igen

Gäller i hela regionen. För tredje året i rad får Göteborgs skolelever på högstadiet och gymnasiet fria resor i kollektivtrafiken. Men tack vare regeringens satsning slipper Göteborgs Stad antagligen stå för kostnaden i år. 2018-04-19 Trafik

Cykelaktiviteter när ny mötesplats invigs i Kallebäck

Nya bostäder med fokus på cykling. Cykelservicerum, cykelpool och lastcykelparkering. Det är bara några av åtgärderna som planeras för det nya bostadsområdet Kallebäcks terrasser som snart börjar byggas. Men redan på lördag blir det en mängd aktiviteter för hållbart resande när mötesplatsen Mitt i Kallebäck invigs för säsongen. 2018-04-13 Trafik

Massor från Västlänken kan läggas i Frihamnen

Kortare transporter sparar miljön. Göteborgs Stad och Trafikverket planerar för att transportera jord- och lermassor från bygget av Västlänken till Frihamnen. Detta ses som en mer miljövänlig hantering av överskottsmassorna än att transportera dem till en deponi utanför staden. 2018-04-06 Trafik

Fler elbussar i Göteborg från juni

Linje 16 får ledbussar. 25 juni börjar två helt eldrivna ledbussar att köras på en del av linje 16. Men redan veckan innan kommer bussarna att trafikera Volvo Ocean Race-linjen mellan Nordstan och Frihamnen. 2018-03-26 Trafik

Lättare välja rätt väg med app om trafikstörningar

Få information som gäller just dig. Nu finns appen trafiken.nu Göteborg som ger personligt riktad information om trafikstörningar i Göteborgsområdet. Den bevakar ett valt område under en vald tidsperiod. ”Du får direkt reda på om det hänt något som kan påverka din resväg”, säger Malin Stoldt på trafikkontoret. 2018-03-21 Trafik

Byggintensiv sommar i centrala Göteborg

Trafiken leds om. Enkelriktat i Götatunneln, ingen spårvagnstrafik vid Stenpiren och stora och små byggprojekt över hela centrala Göteborg. Sommarmånaderna blir en byggintensiv period, med stora trafikomläggningar som följd. Det innebär i sin tur ökade restider för alla trafikanter. 2018-03-16 Trafik

Hisingen får Styr & Ställ-cyklar

Tre nya stationer är på plats. Nu finns de populära hyrcyklarna Styr & Ställ på båda sidorna älven. Lindholmen har fått två stationer och Volvo Campus Lundby en. ”På så sätt knyts staden ihop” säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering. 2018-02-23 Trafik

Klartecken för Västlänkens detaljplaner

Har vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, tar inte upp detaljplanerna för järnvägstunneln Västlänken till prövning. Då domstolens beslut inte kan överklagas innebär det att detaljplanerna vunnit laga kraft. Därmed är ett av villkoren för att kunna starta bygget av Västlänken uppfyllt. 2018-02-23 Trafik

Så reser du med Flexlinjen

Möt reseinstruktörer i Brunnsbo. Flexlinjen startade i Göteborg 1996 och är ett tryggare och enklare sätt att åka kollektivt. På onsdag 21 februari finns Serviceresors reseinstruktörer på plats i Brunnsbo för att hjälpa intresserade att komma igång med resandet. 2018-02-16 Trafik

Miljö- och vattentillstånd godkänt för Västlänken

Dom från Mark- och miljödomstolen. Under onsdagen kom domen från Mark- och miljödomstolen som innebär att Trafikverket nu har tillstånd att bygga Västlänken – under förutsättning att de detaljplaner som berör tunneln blir godkända. Domen innebär nya villkor för bland annat bullernivåer och grundvatteninläckage. 2018-01-31 Trafik

Stadens bud halverade antalet trafikskador

Satsning på både människa och teknik. Genom att mer än halvera antalet trafikskador sänkte Stadens bud skadekostnaderna rejält och förbättrade skadestatistiken för både Göteborgs Stads leasing AB och hela staden. 2018-01-24 Trafik

Stadens p-vakter får nytt vapen mot felparkering

Först i Sverige med ny tjänst. Livet blev precis lite svårare för personer med stora obetalda parkeringsskulder. Göteborgs Stad har nämligen börjat med en ny tjänst som gör det mycket enklare för parkeringsvakterna att identifiera bilar som har över 5000 kronor i obetalda böter. 2018-01-15 Trafik

Parkeringar ersätts när Västlänken byggs

300 platser till att börja med. För att ersätta ett antal av de parkeringar som försvinner i samband med bygget av Västlänken kommer Göteborgs Stad att anlägga ersättningsplatser på Packhusplatsen, på kajen öster om Stenas Danmarksterminal och mellan Nordstan och Operan. 2018-01-09 Trafik

Lånecyklarna ska bli fler och flexiblare att använda

Även Hisingen får stationer. Trafiknämnden i Göteborg har nu fattat de sista i en rad av inriktningsbeslut om hur nästa generation av stadens lånecykelsystem Styr & Ställ ska fungera. 2018-01-08 Trafik

Göteborg ökar takten i övergången till elbussar

Avsiktsförklaring för bättre miljö. De närmaste åren kommer vi få se fler elbussar i Göteborg när Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad bestämt sig för att öka takten i övergången till elbussar i Göteborgsområdet. 2017-12-20 Trafik

Majorna har fått Göteborgs fjärde cykelfartsgata

Byggs där cykelbana inte får plats. Den allra livligaste delen av Mariagatan i Majorna har nu byggts om till Göteborgs senaste cykelfartsgata. Syftet är att alla människor ska kunna röra sig tryggt och säkert både på gatan och när de korsar den. 2017-12-12 Trafik

Skärgårdsturer från Stenpiren permanentas

Från stan till skärgården. Från och med måndag den 11 december kommer det dagligen gå att ta skärgårdsbåten från Stenpiren till Göteborgs södra skärgård. 2017-12-08 Trafik

Innovationspris till Göteborgs eldrivna stadsleveranser

Miljövänliga godstransporter. I centrala Göteborg levererar Stadsleveransen varor till butiker och kontor med eldrivna lastfordon. Systemet belönas nu med det svenska priset Quality innovation award 2017 och tävlar därmed också i den internationella tävlingen med samma namn. 2017-11-24 Trafik

Överklagan av Västlänkens detaljplaner fick avslag

Dom i Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog på tisdagen överklagandet av Göteborgs Stads detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen så än har planerna inte vunnit laga kraft vilket är en av förutsättningarna för att bygget av Västlänken ska kunna starta. 2017-11-15 Trafik

Färdtjänsten har bytt namn till Serviceresor

Allt annat är precis som vanligt. Serviceresor är det nya namnet på den verksamhet inom Göteborgs Stad som tidigare hette Färdtjänsten. För de som använder Serviceresors tjänster kommer allt annat vara som vanligt – förutom en del nya mejladresser. 2017-11-09 Trafik

Nu börjar flytten av 200 träd inför bygget av Västlänken

Grönskan ska bevaras. På måndag börjar Trafikverket i samarbete med Göteborgs Stad att flytta träd från Centralen och Kvarnberget inför bygget av Västlänken. Veckan därpå flyttas träd från Korsvägen. Träden flyttas antingen till nya permanenta platser eller tillfälligt till plantskola innan de flyttas tillbaka till stan igen. 2017-11-09 Trafik

Viktigt ansöka om riksfärdtjänst i tid

Senast 20 november. För alla som planerar att använda riksfärdtjänst för att besöka nära och kära utanför Göteborgs färdtjänstområde under jul eller nyår är det viktigt att ansöka i god tid. Senast den 20 november behöver ansökan göras. 2017-11-03 Trafik

Klass 6 på Änglagårdsskolan vann På egna ben

1618 elever deltog. Klass 6 på Änglagårdsskolan i Kviberg vann årets upplaga av utmaningen ”På egna ben”, som habdlar om att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Totalt har 1618 elever i 71 klasser gått 4500 mil, vilket motsvarar 1,1 varv runt jorden. 2017-11-02 Trafik

Så här ser Göteborgs nya spårvagn ut

Design präglad av säkerhet och tillgänglighet. En modern spårvagn som smälter in i Göteborgs stadsbild – det är ledorden för formen och designen av den nya spårvagnen M33. De första vagnarna börjar rulla senvåren 2019. 2017-10-27 Trafik

Så blir konsten på Västlänkens stationer Haga och Korsvägen

Vinnare utsedda. Ett slingrande ormskelett och en evigt anställd. Det är de vinnande bidragen i tävlingen Kronotopia om den konstnärliga gestaltningen av Västlänkens stationer i Haga och Korsvägen. 2017-10-26 Trafik

Styr & Ställ blir kvar året runt

”Vi vill testa efterfrågan i januari och februari”. Det blir ingen vintervila för de populära blå hyrcyklarna Styr & Ställ i fortsättningen. Efter en överenskommelse mellan trafikkontoret och entreprenören JCDecaux kommer systemet att vara öppet året runt. 2017-10-13 Trafik

Bredare cykelstråk ska underlätta för trampande pendlare

Satsning på säkerhet och framkomlighet. Nu börjar bygget av bredare pendelcykelstråk för att öka såväl framkomlighet som säkerhet för stans cyklister. Göteborg får också så kallade cykelöverfarter där bilister ska väja för cyklister. 2017-10-13 Trafik

Ny teknik testas för att kartlägga hur vi reser

Resenärer efterlyses till resvaneundersökning. Ett nytt forskningsprojekt ska pröva nya metoder och ny teknik för att genomföra undersökningar av våra resvanor. ”Vi hoppas kunna få ännu mer och detaljerad information som hjälper oss när vi planerar och bygger i staden” säger Maria Eriksson, marknadsanalytiker på trafikkontoret. 2017-10-03 Trafik

Promenad med inblick i framtidens Göteborg

Chans att ställa egna frågor om stadens byggprojekt. Är du nyfiken på de byggprojekt som pågår i Göteborg? Då är Framtidsdagen för dig. Den 16 september blir det framtidspromenad utmed älven med möjlighet att ställa frågor och få information av de som bygger i staden. 2017-09-11 Trafik

Satsning på Svingeln ska avlasta andra knutpunkter

Blir mer effektiv med samlade hållplatser. Nu byggs Göteborgs kanske äldsta knutpunkt för kollektivtrafik om för framtiden. Genom att lägga buss-och spårvagnshållplatser intill varandra ska Svingeln blir mer tillgänglig och få plats med fler busslinjer. 2017-09-07 Trafik

Behöver hjälp från minst 2 000 cyklister

Söker vardagscyklister i Göteborg. Projekt Samla cykeldata tar reda på hur cyklister rör sig i staden, vilka vägar de väljer eller väljer bort och när flest är ute och cyklar. Syftet är att lära sig mer om cyklisternas vanor för att bland annat kunna planera trafiken bättre. Projektet är det första i sitt slag i Sverige och har redan väckt stor intresse från andra forskare. 2017-09-06 Trafik

Stor resvaneundersökning i 21 västsvenska kommuner

Fokus på Göteborg. I höst genomför trafikkontoret i Göteborg en stor resvaneundersökning där 49 000 personer i Göteborgsregionen får svara på frågor om hur de reser till, från och inom Göteborg. 2017-08-29 Trafik

Konstnärlig utformning av Västlänken visas upp

Sju bidrag tävlar. Mellan 29 augusti till 17 september kan göteborgarna kika närmare på hur den konstnärliga utformningen av Västlänkens stationer Korsvägen och Haga kan komma att se ut. Utställningen ingår i den internationella konsttävlingen Kronotopia. I oktober tillkännager juryn de två vinnande förslagen. 2017-08-28 Trafik

Stombusslinje 16 får elbussar

ElectriCity utökar. Efter succén med de eldrivna bussarna på linje 55 kommer nu fler elbussar. I juni nästa år sätts två eldrivna ledbussar in på stombusslinje 16 och de ska gå mellan Sahlgrenska och Eriksberg. 2017-06-15 Trafik

På måndag börjar rivningen av Vasabron

Trafiken leds om. Med början på måndag 19 juni kommer Vasabron att vara avstängd för trafik och öppnar igen i april nästa år. Den gamla bron ska rivas och ersättas med en ny och starkare. ”Vi har jobbat för att arbetet inte ska påverka framkomligheten så mycket”, säger Johan Landgren, projektledare på trafikkontoret. 2017-06-14 Trafik

Experter tar plats i planeringen av linbanan

Leverantörer och medborgare bidrar med kunskap. Det finns inte många städer med linbanor att lära av och kunskapen finns framför allt hos dem som bygger. Därför har trafikkontoret valt att ta in leverantörerna tidigt i processen. Samtidigt spelar medborgarna en viktig roll. 2017-06-13 Trafik

Parkerade cyklar fick röd lapp

Inte bara vrak. För att fler cyklar ska få plats på stadens cykelparkeringar prövar trafikkontoret nu ett nytt sätt att få bort cyklar som aldrig eller mycket sällan används. I onsdags satte trafikkontoret därför röda lappar på alla de 126 cyklar som just då stod på Drottningtorget 2017-06-09 Trafik

ElectriCity vann prestigefyllt internationellt kollektivtrafikpris

"Framtidens busstrafik". Göteborgsprojektet ElectriCity, mest känt för de eldrivna bussarna på linje 55, vann i onsdags förstapriset i tävlingen UITP awards 2017. ”ElectriCity visar hur framtidens busstrafik kan utvecklas globalt” skriver juryn bland annat i sin motivering. Priset delades ut i Montreal i Kanada. 2017-05-19 Trafik

Digital teknik minskar utsläpp, fart, buller – och terrorhot

Göteborg ska testa i större skala. Digital teknik som i Göteborg minskar utsläpp, fart och buller på busslinje 55 har väckt regeringens intresse. Därför ska Göteborg och Stockholm tillsammans med Volvo, Scania och Trafikverket börja visa upp hur så kallad geofencing fungerar också mot terrorhot. 2017-05-18 Trafik

Järnvägssträckan Göteborg-Borås kan få dubbelspår

Omtag i Sverigeförhandlingen. Nu har diskussioner om en ny möjlig inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås inletts. Tanken är att i en första fas trafikera sträckan med snabba regionaltåg, men förbereda så att sträckningen kan byggas ut för höghastighetstrafik längre fram. 2017-05-10 Trafik

7000 parkeringar berörs av de stora byggprojekten

Fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar. Närmare 7000 parkeringsplatser kommer att påverkas av de många och stora byggena i Göteborg de kommande åren. Det visar en kartläggning som samverksansgruppen KomFram har gjort. Framförallt gäller det parkeringar i centrala stan där mer än var fjärde parkering påverkas. För Västlänken och Hisingsbron är ambitionen att fullt ut ersätta de berörda parkeringarna. 2017-05-08 Trafik

Hisingen runt går i mål på Göteborgs cykelkulturkalas

Mässa och mötesplats på Bananpiren. Hallå där, Eric Zinn! Du är projektledare och initiativtagare till Göteborgs cykelkulturkalas, som lördag den 27 maj trampar igång på Bananpiren för andra året i rad. Så vad är egentligen cykelkulturkalaset? 2017-05-05 Trafik

Sommargågata på Tredje långgatan från nästa vecka

All trafik på gåendes villkor. Försöket att Tredje Långgatan blir gågata varje sommar är permanentat, det beslutade trafiknämnden i höstas. Det innebär att gatan byter skepnad mellan 2 maj och 30 september och trafiken blir på de gåendes villkor. 2017-04-27 Trafik

Lättare att köra elbil med laddstolpe på parkeringen

Parkeringsbolaget undersöker intresset. Många väljer idag elbil men det är inte alltid det enklaste. Om du bor i flerfamiljshus kan laddningen bli ett problem. Till hösten kommer lösningen ‒ p-platser med möjlighet att ladda din bil. 2017-04-24 Trafik

Gratis kollektivtrafik för barn och unga i sommar

Sommarlovskorten delas ut i maj. Snart är det sommarlov och som lite extra bonus får skolelever i Göteborg ett gratis sommarlovskort. I maj dimper kortet ner som går att använda i hela Västra Götalandsregionen och i Kungsbacka kommun. 2017-04-21 Trafik

Spåren rustas upp på Avenyn

Trafiken leds om i april. Spårvagnsspåren vid Valand ska rustas upp, växlar och spårkorsningar byts ut för att göra korsningen redo för många års kommande spårvagnstrafik. Under tiden får trafiken ta annan väg. 2017-03-23 Trafik

Flytande parkering får ny hemvist vid Lilla Bommen

P-arken kastar loss. Nu kapas de sista förtöjningarna vid Stenpiren, och P-arken bogseras under torsdagen till sitt nya läge vid Lilla Bommen. ”Man kan tro att det är lätt gjort men ett stort projekt att flytta parkeringspråmen”, säger Parkeringsbolagets projektledare Richard Nayar. 2017-03-16 Trafik

Parkeringsbolaget släpper film om självparkerande bilar

Yteffektivare och säkrare. Parkeringsbolaget har tillsammans med Volvo Cars undersökt vilken roll självparkerande bilar kan spela i Göteborg i framtiden. ”Jag tror att självkörande och självparkerande bilar är en jättemöjlighet för staden”, säger Maria Stenström, vd för Göteborgs Stads Parkering AB. 2017-03-15 Trafik

Vasabron rivs – men bevaras ändå

Utseendet återskapas. I juni börjar trafikkontoret ta ner en av stadens paradbroar – Vasabron. Men dess jugendcharm ska i möjligaste mån bevaras, lovar Johan Landgren på trafikkontoret. ”Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende”, säger han. 2017-03-15 Trafik

Malin mötte cyklister på Cykelmässan

Mycket folk och synpunkter. Hallå där Malin Månsson, trafikplanerare på trafikkontoret! Första helgen i mars representerade du Göteborgs Stad på cykelmässan – hur var det? 2017-03-13 Trafik

Forskning om barns trafikvardag presenteras på konferens

Säkerheten i fokus. Barn och ungas trygghet i trafiken lyfts på en nationell konferens 7 mars. ”Frågan kan ibland hamna i skymundan. Därför vill vi föra samman olika yrkesgrupper som jobbar med detta för att utbyta kunskaper och erfarenheter”, säger Maria Olsson, handläggare social hållbarhet på trafikkontoret. 2017-03-03 Trafik

Nytt resecentrum på Åkareplatsen

Klart i december. När Nils Ericsonterminalen ska byggas om flyttar ett antal busslinjer till ett nytt resecentrum på Åkareplatsen bakom hotell Post. Bygget ska vara klart i december i år. 2017-02-28 Trafik

Göteborgs Stad vill möta cyklister på ny mässa

Diskussion om Göteborg som cykelstad. Den 3-5 mars ordnas för första gången Svenska cykelmässan på Svenska Mässan. Besökarna får bland annat träffa lokala politiker och tjänstemän för att få svar om cykelstaden Göteborg. Under mässan anordnas även Sveriges cykelriksdag med representanter från riksdagspartierna. 2017-02-23 Trafik

Anita hjälper företag att hitta alternativa vägar genom stan

”Vi har en lång byggtid framför oss”. Det kommer att bli trångt i trafiken när Göteborg de kommande åren byggs ut och om betydligt mer än på länge. Trafikkontorets företagskommunikatör Anita Jisonsund besöker företag och informerar om alternativa sätt att ta sig till och från jobbet. 2017-02-22 Trafik

Styr & Ställ rullar i gång årets cykelsäsong

Vårpremiär 1 mars. Vintervilan för Styr & Ställ är över. Nu rullar snart Göteborgs lånecyklar igen. På grund av all byggnation i staden har några stationer behövt flytta, men annars är det mesta sig likt för användarna. 2017-02-21 Trafik

Så kan Göteborgs Stad planera för nya parkeringar

Utredning presenteras i Älvrummet. Hur mycket parkering ska finnas när vi bygger nytt? Hur underlättar Göteborgs Stad för ett vardagsliv för den som väljer att inte ha en egen bil? Det är några av frågorna som behandlas i utredningen ”Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg” som just nu är ute på remissrunda. Och då är allas synpunkter välkomna. 2017-02-17 Trafik

Ny karta visar Västsvenska paketet

Helhetsbild av flera 100 projekt. Nu finns en ny interaktiv karta på webben över alla infrastrukturprojekt som ingår i Västsvenska paketet. ”Den ska ge en helhetsbild över allt som byggs, ska byggas och redan blivit klart inom Västsvenska paketet”, säger Sara Hellman, kommunikatör. 2017-02-06 Trafik

Elbussar testas på linje 60

Backigare sträcka än 55:an. I morgon lördag testar Västtrafik två elbussar från ElectriCity på linje 60 mellan Redbergsplatsen och Masthugget. Elbussarna kör vanligtvis linje 55 och körs utöver ordinarie tidtabell. 2017-02-03 Trafik

Vinnarna klara i Västlänkens första konsttävling

Stort internationellt intresse. Ett rosa skimmer över Olskroken och kinesisk byggnadskonst på station Centralen. Den första deltävlingen för Västlänkens konst är avgjord - den tyska konstnären Katarina Grosse får utforma Olskroken och den vietnamesiska konstnären Danh Vō får stå för station Centralen. 2017-01-10 Trafik

Lättare att hitta och betala parkering med ny app

Finns att ladda ner nu. Den nya parkeringsappen Parkering Göteborg ska göra det både enklare att hitta till och betala på Göteborgs kommunala parkeringar. ”Vi tror att nya appen kan bidra till att göra staden mer tillgänglig”, säger Maria Berntsson, kommunikationschef på Parkeringsbolaget. 2017-01-09 Trafik

Testcyklister trampade 6600 mil

Ny omgång till våren. Under hösten har 200 bilpendlare fått låna en elcykel i utbyte mot ett löfte om att ställa bilen tre dagar i veckan. Nu är projektet avslutat, men till våren startar en ny omgång. 2016-12-21 Trafik

Idé med självkörande taxi vann innovationstävling

Går på både land och vatten. Det var gruppen Omnia som tog hem förstapriset i Innovation game där gymnasieelever tävlat på temat framtidens resor. Deras idé om självkörande taxi som körs på både land och vatten imponerade stort. ”Det var jätteroligt! Vi jobbade till och med utanför skoltid”, säger Theodore Egnell, en av deltagarna. 2016-12-21 Trafik

Tredje Långgatan fortsätter vara gågata sommartid

Populärt med bilfritt. Tredje Långgatan fortsätter vara gågata sommartid också i framtiden. Det beslutade trafiknämnden i förra veckan. ”Vi har frågat boende, besökare och verksamheter på gatan och en stor majoritet är positiva”, säger Samaneh Lomander, planeringledare på trafikkontoret. 2016-12-20 Trafik

Dyr fordonsflytt väntar parkeringsfuskare

Ny lag för p-tillstånd för rörelsehindrade. Den 1 mars 2017 träder ny lagstiftning i kraft som ger landets kommuner större möjlighet att flytta på fordon med ogiltiga och förfalskade parkeringstillstånd för rörelsehindrade. ”Det förekommer tyvärr mycket fusk”, säger Git Jansson på trafikkontoret. 2016-12-19 Trafik

Nya lånecyklar ska rulla år 2020

”Cyklar och system blir allt smartare”. När stadens avtal om Styr & Ställ-cyklarna går ut 2020 ska ett nytt och utvecklat system införas. Trafikkontoret har börjat med förberedelserna och gjort en omvärldsstudie. 2016-12-19 Trafik

Gång- och cykelvägen öppnad på södra Marieholmsbron

Förbinder Hisingen med Gamlestan. På måndagen öppnade hela den nya gång- och cykelvägen på södra Marieholmsbron. Järnvägsbron är en del av Marieholmsförbindelsen, som också innebär en utökning av järnvägskapaciteten till dubbelspår och den nya biltunneln. 2016-12-19 Trafik

Gångtunnel i Tynnered har fått ny belysning

Ska öka tryggheten. Lucia lyste upp vintermörkret på tisdagskvällen. Då tändes också ljuset i gångtunneln under Skattegårdsvägen i Tynnered – ett led i arbetet för ökad trygghet i Göteborg. 2016-12-14 Trafik

Högtryck på färdtjänsten inför jul

Nästan dubbelt så många bokningssamtal. Hallå där Natasha Illyés, enhetschef på Färdtjänsten i Göteborg. Under jul- och nyårshelgerna är det högtryck för färdtjänsten. Hur märker ni det? 2016-12-14 Trafik

Digitala skyltar ersätter gammalt system för evenemangsparkering

Ny p-app på gång också. Under nästa år förändras skyltningen för evenemangsparkering i Göteborg - det gamla systemet ersätts till största delen med nya digitala skyltar. ”Det går också att få information om lediga p-platser via appar och webbtjänster”, säger Camilla Nordström på trafikkontoret. 2016-12-12 Trafik

Götaälvbrons historia har blivit bok

Göteborgs pulsålder i nära 80 år. Lage Rosengren har grävt i arkivet, fått historier från allmänheten och samlat bilder. Nu är boken om Götaälvbrons historia klar. Nästan 300 sidor som sätter in bron i sitt historiska sammanhang. 2016-11-28 Trafik

Göteborg-Oslo-samarbetet lyfte hållbara godstransporter i Bryssel

Seminarium om bättre järnväg. För att få mer hållbara godstransporter och bättre logistik i Göteborg-Oslo-regionen, vidare söderut mot Malmö/Köpenhamn och ut i Europa behövs bättre järnväg. Och mer samarbete över gränserna. Det menar Göteborg-Oslo-samarbetet som på tisdagen lyfte frågan på ett seminarium i Bryssel. 2016-11-15 Trafik

Testa vintercykling på Vasagatan

Snö och fika vid Röhsska. I morgon, onsdag, skapar trafikkontoret ett vinterlandskap på cykelbanorna vid Röhsska museet, där göteborgarna får testa att cykla i snö. Syftet är att få fler att välja cykeln även på vinterhalvåret. 2016-11-15 Trafik

Nu börjar bygget av Hisingsbron

Tidigare än planerat. Hisingsbron skulle börja byggas först i januari, i stället blir det byggstart redan i morgon tisdag 15 november. Den första etappen sker nästan helt under vattnet, så inledningsvis påverkas inte trafiken på land. För sjöfarten innebär det dock att endast den stora farleden i mitten av älven är öppen för trafik. 2016-11-14 Trafik

E45:an norrut läggs om från Nils Ericsonterminalen

Alternativ väg fram till 2019. På tisdag 15 november stängs påfartsrampen vid Stadstjänaregatan i östlig riktning. En ny påfart kommer att finnas först när Gullbergstunneln är klar 2019. 2016-11-11 Trafik

4A på Grevegårdsskolan vann På egna ben

Utmaning för hållbara resvanor. Klass 4A på Grevegårdsskolan promenerade hem förstapriset i På egna ben. Totalt deltog 86 klasser i Göteborg i utmaningen som arrangerats av trafikkontoret i Göteborgs Stad i tio år. 2016-10-28 Trafik

Backa får undantag från trängselskatten

Regeringen avgör när. Riksdagen beslutade på onsdagen att införa undantag från trängselskatt för Backa i Göteborg. Undantaget innebär att det bara är genomfartstrafik som beskattas. Exakt när undantaget kommer att träda i kraft är det regeringen som avgör. 2016-10-19 Trafik

Problemfylld höst för förändrade färdtjänsten

Nya avtalet gav nya utmaningar. Färdtjänsten i Göteborg har upplevt stora svårigheter sedan den började köras enligt nya villkor i somras. Förseningar och svårt med rekryteringen av förare är några problem förvaltningen brottats med. ”Jag tror att vi behöver det här halvåret för att nå upp till normal nivå”, säger Peter Norling, tillförordnad direktör för färdtjänsten. 2016-10-18 Trafik

P-arken lägger till vid Lilla Bommen

Kan vara på plats i mars. Efter 25 år vid Skeppsbron flyttas det flytande parkeringshuset P-arken till Lilla Bommen. Vid Skeppsbron byggs i stället en helt ny parkeringsanläggning i samband med utvecklingen av den nya stadsdelen nära vattnet. 2016-10-17 Trafik

Klart för Göteborgs nya spårvagnar

De första på plats våren 2019. En stor del av Göteborgs spårvagnar har transporterat stadens resenärer sedan 60-talet. År 2019 anländer modernare fordon. ”Jag är övertygad om att vi får världens bästa vagn”, säger Göteborgs Spårvägars vd Lars-Börje Björfjäll om den nya M33:an. 2016-10-11 Trafik

Göteborgs elbuss fick andrapris i Polen

EU-pris till ElectriCity. De tysta bussarna på linje 55 har fått ännu ett pris – den här gången var det andrapriset i kategorin transformation i EU-nätverket Civitas tävling. Nätverket Civitas arbetar för rena och energieffektiva transportsystem och hållbara städer. 2016-10-05 Trafik

Nya vägvanor informerar på stan

Möter göteborgarna i container. Hallå där, Anna Eriksson. Du informerar om resande och byggprojekt i Nya vägvanors container på stan – hur är det? 2016-10-03 Trafik

Göteborg Energi är årets mest cykelvänliga arbetsplats

Prisas för långsiktigt engagemang. Lånecykelpool, säkra cykelparkeringar och omklädningsrum är några bidragande orsaker till att Göteborg Energi har utsetts till Göteborgs mest cykelvänliga arbetsplats 2016. Årets cykelidé gick till Chalmers tekniska högskola. 2016-09-26 Trafik

1000 färdtjänstförare lärde sig mer om resenärernas behov

Utbildning i upplevelseform. Över 1000 förare var i förra veckan på Stora Holm för att delta i färdtjänstens årliga utbildning. I år genomfördes den tillsammans med brukarorganisationerna för att öka förarnas kunskap om resenärernas olika funktionsnedsättningar. 2016-09-22 Trafik

Full fart på spektakulära tunnelbygget i Marieholm

Gjutningen har börjat. Än så länge sker mycket av arbetet med Västsvenska paketet i det dolda, men ett projekt är i full gång. Marieholmsförbindelsen – ett spektakulärt och unikt projekt som innehåller bådel en järnvägsbro över och en biltunnel under Göta älv. 2016-09-16 Trafik

Förberedelserna av träden i Haga fortsätter

Planerad flytt nästa höst. Nästa måndag, den 19 september, fortsätter Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, arbetet med att förbereda träd i Haga för flytt inför bygget av Västlänkens station Haga. 2016-09-13 Trafik

Färdtjänstförare tar plats i baksätet

Inblick i vardagen som funktionsnedsatt. Hur tar man sig in i en bil från en rullstol? Och hur hittar man en avtalad plats om man inte kan se? Färdtjänstförvaltningen ger i höst ett hundratal förare möjlighet att pröva på hur det är att ha en funktionsnedsättning. 2016-09-07 Trafik

Fler betalkort kan användas på nya solcellsdrivna p-automater

700 digitala automater sätts upp i höst. De drivs av solceller, kan flera språk och det går att betala med fler kort än tidigare. I höst sätter Parkeringsbolaget upp 700 nya betalautomater runt om i Göteborg. 2016-09-01 Trafik

Nyanlända lär mer om trafiksäkerhet

Bidrag för ökad integration. Nyanlända göteborgare får möjlighet att lära sig mer om svensk trafiksäkerhet genom bidrag från social resursförvaltning. 2016-08-30 Trafik

Bilpendlare får testa elcykel gratis

Cyklister på försök i tre månader. 200 bilpendlare får nu möjlighet att susa fram på en elcykel i stället för att sitta instängda i bilen till och från jobbet. Det är trafikkontoret som lånar ut elcyklar med målet att minska biltrafik i rusningstid. 2016-08-29 Trafik

Hisingsbron klar för byggstart

Vagnarna ska rulla 2021. På torsdagen blev det klart att Skanska tillsammans med det danska byggbolaget MT Højgaard kommer att bygga Hisingsbron. Samtidigt fastslogs budgeten till 3,5 miljarder kronor. Själva bygget inleds i början av 2017. 2016-08-18 Trafik

Grönt och schysst med färdtjänstens nya trafikavtal

Startskott för bättre kvalitet. Från första juli börjar färdtjänsten i Göteborg köras enligt nya villkor. Huvuddelen av trafiken ska nu köras av förare som enbart arbetar med färdtjänst, under garanterat schyssta villkor. Det kommer medföra att kvaliteten förbättras, enligt trafikchef Bengt Knutsson. Samtidigt ökar andelen fordon som körs på fossilfritt bränsle. 2016-06-22 Trafik

Över tusen anställda i staden leasar en personalcykel

Fler och fler elcyklar. Nu har fler än 1000 anställda i Göteborgs Stad leasat en personalcykel. Och elcyklarna blir allt mer populära. Av de 185 medarbetare som nappat på erbjudandet i år, är 122 elhojar. 2016-06-20 Trafik

Götalandsbanan får station i Borås

Överenskommelse inom Sverigeförhandlingen. Borås får en station på den planerade Götalandsbanan. Det står klart efter att Borås Stad på fredagen slöt en överenskommelse med den statliga Sverigeförhandlingen. Med en ny stombana för höghastighetståg kommer det ta 35 minuter att resa mellan Göteborg och Borås. Tidigare i veckan fick även Härryda klartecken för en station. 2016-06-17 Trafik

Klartecken för fortsatt planering av linbanan

Enig trafiknämnd tog beslut. En linbana över Göta älv har kommit ett steg närmare förverkligande. På onsdagen godkändes planerna av trafiknämnden i Göteborg, som nu vill att kommunledningen tar ställning för projektet. ”Inte utan att man känner historiens vingslag”, säger Per Bergström Jonsson, huvudprojektledare på trafikkontoret. 2016-06-16 Trafik

Över en miljon har åkt tysta 55:an första året

Lockar många utländska besök. Cirka 1,2 miljoner resenärer har åkt med Göteborgs nya elbussar på linje 55 sedan starten för ett år sedan. Och över 100 delegationer med 5 500 deltagare från hela världen har kommit för att studera bussarna. 2016-06-15 Trafik

Skeppsbron får underjordiskt parkeringsgarage

700 platser i två plan. Trapphus och ut- och infarter är det enda som ska synas från utsidan när Skeppsbron får 700 nya parkeringsplatser. Resten placeras under jord och ovanpå anläggningen ska den nya stadsdelen längs kajen få breda ut sig. År 2021 är det tänkt att stå klart. 2016-06-10 Trafik

Tillståndet att bygga Hisingsbron har vunnit laga kraft

Ingen överklagade. För en månad sedan gick Mark- och miljööverdomstolen på Göteborgs Stads linje och godkände planerna på att bygga den nya Hisingsbron över Göta älv. Nu har tiden för överklagan gått ut, utan att någon av de åtta kommunerna uppströms har valt att föra frågan vidare. Därmed är det klart för byggstart. 2016-06-03 Trafik

Gång- och cykelstråk genom bygget av Hisingsbron

Centralen till Gullbergsvass. Bök och stök har det varit sedan en tid tillbaka, och det är ingenting mot vad som komma skall i området mellan Centralen och Gullbergsvass. Men hur intensivt byggandet i området än blir kommer fotgängare och cyklister hela tiden att prioriteras, vilket manifesterades på fredagen när det nya, informativa gångstråket invigdes. 2016-06-03 Trafik

Anställda i staden lär sig cykla

Gatubolaget startar nybörjarkurs. Redan i höstas drog Gatubolaget igång Säker cyklist – en cykelkurs för anställda i Göteborgs Stad som behöver bli säkrare bakom styret. Då visade det sig att det även fanns efterfrågan på en grundutbildning. Den 27 maj är det dags för första kurstillfället. 2016-05-23 Trafik

Hallå där, Carl Billton och Elisabeth Bergman...

… studenter vid Chalmers. Ni pluggar på Chalmers entreprenörsskola och är projektsamordnare på Parkeringsbolaget. Och just nu är ni på parkeringskonferens i Linköping. Varför då? 2016-05-18 Trafik

Olskrokstorget nyinvigs efter upprustning

Cykelfartsgatan klar. Olskrokstorget har under våren fått en efterlängtad ansiktslyftning med bland annat ny fasadbelysning, en vattenlek för barn och en öppnare entré. Dessutom är cykelfartsgatan på Redbergsvägen nu klar. Detta firas med kalas på lördag 14 maj. 2016-05-13 Trafik

Chiles president provåkte Göteborgs tysta elbuss

Första chilenska statsbesöket någonsin. Chiles president Michelle Bachelet besökte Göteborg på torsdagen. Hon fick bland annat åka en tur med linje 55, Sveriges första elbusslinje mellan Chalmers och Lindholmen. 2016-05-12 Trafik

Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för Västlänken

Projektchef räknar med överklagande. Järnvägsplanen för tågförbindelsen Västlänken är nu fastställd av Trafikverket. Nästa måndag startar en tre veckor lång överklagandeperiod. Och överklagat lär det bli. ”Ja, i vår huvudplanering för projektet räknar vi med att det blir ett överklagande så att regeringen får avgöra saken”, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken. 2016-05-09 Trafik

Stort steg närmare Hisingsbrons byggstart

Domslut till brons fördel. Åtta kommuner valde att överklaga. Men på onsdagen kom mark- och miljööverdomstolens besked att det tidigare tillståndet att bygga Hisingsbron ligger fast. Det enda nya villkoret är att Göteborgs Stad ska verka för att trafikledningssystemet ska vara helt färdigt när bron öppnar. 2016-05-04 Trafik

Gratis kollektivresor för Göteborgselever i sommar

Sommarlovskort skickas ut i maj. Sommar, sol och gratis kollektivtrafik. Det är vad som väntar Göteborgs alla högstadie- och gymnasieelever. Ett sommarlovskort från Västtrafik dimper snart ner i lådan och går att använda i hela Västra Götalandsregionen och i Kungsbacka kommun. 2016-05-03 Trafik

Klartecken för Hisingsbrons detaljplan

Ale kommuns överklagan avslogs. Under måndagen meddelade mark- och miljödomstolen att de avslår Ale kommuns överklagande av detaljplanen för Hisingsbron. Det betyder att den framtida bron kan ta ytterligare ett steg närmare byggstart. På onsdag väntas besked om miljödomen. 2016-05-02 Trafik

Nya funktioner i Göteborgs Stads cykelapp

Mer info i samma karta. Den populära appen Cykelstaden fortsätter att utvecklas i samråd med Göteborgs cyklister. Nu kommer den efterfrågade möjligheten att kunna se allt från cykelbanor och pumpstationer till lånecyklar och parkeringar i en och samma kartvy. 2016-05-02 Trafik

Fler pendelparkeringar i Frölunda och Torslanda

Hyrda platser löser bristen temporärt. För att skapa fler pendelparkeringsplatser har trafikkontoret hyrt 100 platser vid Amhults resecentrum och 39 platser vid hållplatsen Radiomotet. Detta i väntan på fler permanenta p-platser som byggs vid Hällsviksvägen, Beryllgatan, Hästebäck och Billdals kyrka. 2016-04-22 Trafik

Internationella experter skissar på stadsljuset i nya Frihamnen

Göteborg värd för stor konferens. Ett hundratal experter på stadsljus ska ta fram idéer om ljuset i Göteborgs nya stadsdel Frihamnen. Det är en av programpunkterna när det internationella nätverket LUCI har konferens i Göteborg 21-23 april. 2016-04-20 Trafik

Träd förbereds inför bygget av Västlänken

Planerad flytt nästa höst. När Västlänkens station Haga byggs kommer en del av träden i Kungsparken, Nya Allén och på Haga Kyrkoplan att påverkas. Den 18 april börjar Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, arbetet med att förbereda träd inför bygget. 2016-04-15 Trafik

Kom och få svar på frågor om Västsvenska paketet

Informationsmöte i Älvrummet. Hur går det till att bygga en tunnel under älven? Och hur kommer det att bli när knutpunkten för kollektivtrafik vid Gamlestadstorget är fullt utbyggd? De frågorna kan du få svar på under ett öppet informationsmöte i Älvrummet torsdag 14 april. 2016-04-12 Trafik

Trafik dirigeras om inför bygget av nya Hisingsbron

Tillfälliga vägar och infarter. Nu i april påbörjas det förberedande arbetet inför bygget av nya Hisingsbron. Det betyder en rad åtgärder i Lilla Bommen-området. Bland annat ersätts en av infarterna till området med en tillfällig lösning. Dessutom leds viss cykeltrafik om till en ny cykelbana. 2016-04-08 Trafik

Fler reser kollektivt och biltrafiken fortsätter öka

Uppföljning av trängselskatten. Resandet med kollektivtrafiken i Västra Götaland ökade med en procent förra året. Och trots trängselskatten fortsätter biltrafiken att öka, förra året med en till två procent. Historiskt sett har det aldrig varit billigare att köra bil. 2016-04-01 Trafik

Götaälvbrons historia blir bok

Gamla och nya brominnen efterlyses! År 2020 ska nya Hisingsbron stå klar och Götaälvbron rivas, men först ska den gamla bron dokumenteras i en bok. Nu efterlyses minnen, bilder och historier om bron som tjänat göteborgarna i snart 80 år. 2016-03-30 Trafik

49 mil cykelbanor sopas rena från grus och sand

Vårstädning klart senast 30 april. Grus är bra mot snö och is, men när asfalten torkat riskerar cyklister att sladda. Nu har Trafikkontoret inlett vårstädningen av 49 mil cykelbanor. Senast 30 april ska de vara rena och fina. 2016-03-17 Trafik

Torn för 150 parkerade cyklar på Drottningtorget

Många cykel-insatser i år. Ett torn nästan lika högt som Hotel Eggers, med en robot som parkerar din cykel bland 149 andra. Det kommer snart att vara verklighet på Drottningtorget, som en av många satsningar för att underlätta cyklandet i Göteborg. Dessutom blir det fler Styr & ställ-cyklar, upprustade cykelbanor och nyheter om trafikstörningar i appen Cykelstaden. 2016-03-11 Trafik

Smidiga smarta Stadsleveransen inspirerar städer i Europa

Stor konferens om hållbara transporter. Smarta, småskaliga och miljövänliga leveranser i innerstaden ger minskad trängsel, ökad trafiksäkerhet och mindre klimat- och hälsopåverkan. Det är resultatet av Stadsleveransen i Göteborg, men också av liknande satsningar i en rad andra europeiska städer. Nu samlas man på Lindholmen för att summera sina erfarenheter av EU-projektet Smartset. 2016-03-08 Trafik

Åsa Kärnebro blir ny hamnkapten

Vill utveckla hamnen. Göteborgs hamn har utsett Åsa Kärnebro till ny hamnkapten. Hon tar över efter Jörgen Wallroth som går i pension efter 22 år på tjänsten. Åsa Kärnebro har sedan 2010 varit vice hamnkapten. 2016-03-04 Trafik

Ny ellastcykel på prov i stan

Skyddar mot regn och rusk. Mindre buller, bättre luftkvalitet och ökad trafiksäkerhet. Det är några av de förhoppningar som finns när allt fler av Göteborgs Stads anställda kan välja att göra korta tjänsteresor med cykel i stället för bil. Nu testas en ny väderskyddad ellastcykel. 2016-03-03 Trafik

Säsongsstart för Styr & Ställ

Ny station vid Stenpiren invigs under året. Nu är det dags för lånecyklarna i Styr & Ställ att åter börja rulla på stadens gator. Från och med i dag, den 1 mars, är cyklarna på plats. Nytt för i år är en helt ny station vid Stenpiren och att några av de stationer som redan finns ska få fler cykelställ. 2016-03-01 Trafik

Små förändringar i göteborgarnas resvanor

Fler bilresor än 2014. Göteborgarnas sätt att resa i sin stad visade under 2015 stora likheter med trafikvanorna från 2014. Biltrafik och kollektivtrafik ökade något, medan cykelresorna redovisar en mindre nedgång. 2016-02-16 Trafik

Stenpirens resecentrum invigs

Binder samman staden. Det har tagit sin tid att bygga, men nu står Stenpirens resecentrum äntligen tillräckligt klart för att invigas och fylla sin unika funktion: att binda samman kollektivtrafikens bussar, båtar och spårvagnar på ett och samma ställe i centrala Göteborg. Lördagen 13 februari är det festlig invigning. 2016-02-12 Trafik

Planeringen för linbana fortsätter

Ett förslag från göteborgarna. Politikerna fattar inte det slutgiltiga beslutet förrän till sommaren, men nu har tjänstemännen på trafikkontoret ändå fått i uppdrag att planera och förprojektera en linbana över älven. Det förslag som från början väcktes av ”vanliga” göteborgare går alltså allt närmare ett förverkligande, kanske redan till år 2020. 2016-02-12 Trafik

Stena lämnar Majnabbe men blir kvar i Masthugget

Utredning klar. Tysklandsbåtarna flyttar från Majnabbe till ytterhamnarna på Hisingen, medan Danmarksbåtarna blir kvar till år 2035 vid Masthuggskajen. Det är huvudpunkterna i ett nytt avtal mellan Göteborgs Hamn och Stena Line. 2016-02-09 Trafik

Bättre men inte bra för stenarbetare i Kina

Ingen leverantör uppfyller alla etiska krav. I tio år har Göteborgs Stad ställt etiska krav på den sten, oftast från Kina, som köps in till stadens gator och torg. Fortfarande klarar inte en enda leverantör att uppfylla alla de krav som ställs av FN-organet ILO. 2016-02-08 Trafik

Göteborg har tagit emot andra budet i Sverigeförhandlingen

Fokus på spårbunden kollektivtrafik. Göteborgs Stad tog på måndagen emot det andra av två bud från den så kallade Sverigeförhandlingen. Det första budet, som kom i förra veckan, handlade om utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Måndagens bud handlar om åtgärder i storstäderna. 2016-02-08 Trafik

Göteborg höjer ambitionen för eltransporter i städer

ElectriCity-bussen förebild för EU. Göteborgs Stad fördjupar nu sitt engagemang för eltransporter i städerna. Staden har skrivit under en viljeyttring inom EU, där ett av målen är 50 nya projekt i Europa under 2016 och 2017. 2016-02-04 Trafik

Bred enighet inför förhandling om utbyggd infrastruktur

Bostäder och höghastighetståg. De sex parterna Göteborg, Stockholm, Malmö, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne står enade inför den kommande Sverigeförhandlingen om statens utbyggnad av infrastruktur. Satsningar som ska binda samman storstäderna, framför allt med nya stambanor för höghastighetståg. 2016-01-29 Trafik

Bostäder och höghastighetståg i fokus i Sverigeförhandlingen

Göteborgs Stad deltar i arbetet. Nu ökar takten i arbetet med Sverigeförhandlingen - regeringens uppdrag kring det framtida järnvägsnätet, storstädernas kollektivtrafik och bostadsbyggande. I nästa vecka presenteras förhandlingens första bud. 2016-01-27 Trafik

Nu börjar förberedelserna för bygget av nya Hisingsbron

Ska minska trafikstörningar längre fram. Under 2016 är det tänkt att den nya Hisingsbron ska få byggstart. För att minska trafikstörningar under byggtiden kommer ett antal ledningsomläggningar att göras i vår och sommar. Något som i sig påverkar trafiken i området en kortare period. 2016-01-22 Trafik

Satsning på bättre trafikinformation inför de stora byggprojekten

Trafik Göteborg nytt samarbete. När det under kommande år byggs en ny Marieholmsförbindelse, Hisingsbro och en tågtunnel i form av Västlänken kommer trafiken behöva styras om på olika sätt. För att göteborgarna ska få bästa möjliga hjälp med att planera sina vardagsresor har samarbetet nu förstärkts mellan trafikkontoret, Västtrafik och Trafikverket. 2016-01-15 Trafik

Utställning i Nordstan ger försmak av Västsvenska paketet

Så blir framtidens vardagsresor. Vilka nya möjligheter ger satsningarna i Västsvenska paketet? Hur ska kollektivtrafiken byggas ut? Och hur kommer göteborgarnas vardagsresor att förändras när allt är klart? Det är några av de frågor som besvaras i en utställning i Nordstan 12-16 januari. 2016-01-12 Trafik

Samverkan säkrar framkomligheten när de stora byggprojekten inleds

Myndigheter skapar trafiklösningar tillsammans. Enkelt, trafiksäkert och pålitligt. Så ska göteborgarna kunna ta sig fram i staden även när Västlänken och andra stora byggprojekt har dragit igång. Nu pågår arbetet med att analysera hur trafiken kommer att påverkas under själva byggtiden. 2015-12-17 Trafik

Avtal klart med Volvo Cars om självparkerande bilar

Parkeringsbolaget satsar sex miljoner kronor. Självparkerande bilar kan göra parkeringsytorna mindre. Bilarna finns redan - men behöver anpassas till och samordnas med hur parkeringshusen byggs. Därför satsar nu Parkeringsbolaget på ett projekt om förarlösa fordon tillsammans med Volvo Cars. 2015-12-17 Trafik

Kommunstyrelsen klubbade genomförandeavtal för Västlänken

Fördelar ansvaret mellan staden och Trafikverket. Under onsdagens möte i kommunstyrelsen tog Västlänken ytterligare några steg mot ett förverkligande. Beslut fattades om både detaljplaner och genomförandeavtal med Trafikverket – alla nödvändiga för att kunna påbörja byggandet av själva tågtunneln. 2015-12-16 Trafik

Rusning efter färdtjänstens julresor

Julaftons populäraste restiden. Många vill boka resor till jul och nyår. När färdtjänsten i början av veckan öppnade sin telefonbokning tog de emot 1 800 samtal på bara första timmen. Den som vill i resa i jul kan boka till och med den 21 december. Nyårsresorna är även bokningsbara den 28-31 december. 2015-12-16 Trafik

Se MSC Maya på nära håll

Guidade båtturer när jättefartyget anlöper. Den 22 december gör världens största containerfartyg entré i Göteborgs hamn. Samma dag erbjuds göteborgare och andra intresserade möjligheten att få se bjässen på nära håll. Fyra guidade båtturer står på programmet och det är först till kvarn som gäller. 2015-12-14 Trafik

Göteborgarna vill ha högbana och fler snabbussar

Många svar kom in under medborgardialog. Fler än 6000 svarade på en webbenkät, 300 deltog i fokusgrupper och 1000 personer besökte utställningar i Göteborg, Mölndal och Partille. Det är facit för medborgardialogen Next Stop 2035, om framtidens kollektivtrafik. 2015-12-11 Trafik

Julmusik och ljus på elbussarna

Julhälsning till göteborgarna. Elbussarna på linje 55 kör nu runt som rullande julkort. De tre bussarna har "pimpats" med både ljusspel och klassisk julmusik. 2015-12-07 Trafik

Ny rekordsäsong för Styr & Ställ

Tillbaka 1 mars efter kort vinterpaus. Stadens lånecyklar går mot en ny toppsäsong. Antalet lån 2015 slår alla tidigare rekord. Vid årsskiftet gör Styr & Ställ-cyklarna ett två månader långt uppehåll och är tillbaks 1 mars. 2015-11-30 Trafik

Saltholmen föreslås få nya parkeringsregler

P-tillstånd istället för förhyrning. De hett åtråvärda p-platserna vid Saltholmen ska utnyttjas bättre. Nu föreslår Parkeringsbolaget att de 524 platser som idag är förhyrda, i stället ska få p-tillstånd. 2015-11-26 Trafik

Västsvenska paketet blir julkalender

Information på centralen. En adventskalender i storformat. Så vill Västsvenska paketet informera alla som passerar Göteborgs centralstation i juletid med början på tisdag 1 december. 2015-11-26 Trafik

Pixelväggen ett levande konstverk på Avenyn

Trevlig stad även under byggtiden. Ett allkonstverk i ständig förändring – det är tanken bakom de två 90 meter långa byggplanken högst upp på Avenyn. Väggarna består av 3500 luckor i regnbågens alla färger – genom att öppna och stänga dem kan alla som vill skapa egna bilder och meddelanden. 2015-11-13 Trafik

Planeringen av Västlänken tar ännu ett steg framåt

Detaljplan och genomförandeavtal upp till beslut. Järnvägsförbindelsen Västlänken har tagit ännu ett steg mot förverkligande. På torsdagen hölls en pressträff om detaljplanen och genomförandeavtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket om själva tågtunneln. Men mycket återstår att klara ut. 2015-11-12 Trafik

Fyra nya cykelsträckor klara

Efterfrågad utbyggnad. Nu blir det lättare att pendla med cykel mellan Göteborgs centrum och stadens utkanter. Fyra utbyggda cykel- och gångbanor är klara i Säve, Mysterna, Hovås och Billdal. 2015-11-09 Trafik

P-bolaget söker svar om framtida parkeringstjänster

Webbenkät till göteborgarna. Välja bästa färdsättet och lätt hitta parkering. Det är några av de saker som framtidens digitala parkeringstjänster ska kunna hjälpa till med. För att ta reda på vad mer man bör satsa på genomför stadens parkeringsbolag nu en enkät om göteborgarnas resvanor. 2015-11-05 Trafik

Göteborgs Stad häver avtal med Ansaldobreda

Varslade i augusti. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tar nu hem uppdraget att sanera rost och reparera de italienska spårvagnar som tagits ur trafik. Detta efter att trafikkontoret har beslutat att häva tilläggsavtalet med spårvagnstillverkaren Ansaldobreda. 2015-11-02 Trafik

Kurser ska öka trafiksäkerheten bland nya göteborgare

NTF Väst får 200 000 i bidrag. Sverige ligger i topp i världen när det gäller trafiksäkerhet. Detta tack vare en lång tradition av olycksförebyggande arbete. Personer som flyttar hit från andra delar av världen har ofta med sig andra trafikvanor. För att sprida säkerhetstänket även till dem har föreningen NTF Väst nu beviljats 200 000 kronor av social resursnämnd. 2015-11-02 Trafik

Kommunanställda på två hjul går kurs i säkrare cykling

Teori och praktik för tryggare trafik. Får man cykla på trottoarer? När ska bilister väja för cyklister och tvärtom? Och vilken utrustning behövs för att cykla bekvämt i alla väder? Detta och mycket annat tas upp på utbildningen Säker cyklist, som vill uppmuntra anställda i Göteborgs Stad att oftare välja cykeln som transportmedel. 2015-10-29 Trafik

Läs hela chatten om träden

Många frågor och svar. Stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, Karin Holmström, Göteborgs Stads projektchef för Västlänken och Karin Malmquist, Trafikverkets projektledare för station Haga, svarade på göteborgarnas frågor på onsdagskvällen. Här kan du läsa hela chatten. 2015-10-29 Trafik

Se filmen från trädlyftet

Chatt om träden i eftermiddag. Se Göteborgs Stads tv-inslag från premiärlyftet av träden i Kungsparken vid Hagakyrkan. I dag, onsdag 28 oktober, ska ytterligare två träd lyftas. Har du frågor om träden? Får svar i chatten i eftermiddag mellan kl 17 och 18, då finns ansvariga från Trafikverket och Göteborgs Stad på plats. 2015-10-28 Trafik

Lind fick lufttur vid provlyft

Tysk specialmaskin gjorde jobbet. Under allmän beskådan fick en av lindarna vid Norra Allégatan en luftfärd på tisdagen. Med hjälp av en specialbyggd maskin lyftes den upp och blev hängande en stund. Sedan sattes den åter ner i marken. Lyftet är en del av förberedelserna inför bygget av Station Haga på Västlänken. Målet är att ta reda på hur träden kan tas om hand på bästa sätt. 2015-10-27 Trafik

Chatta om träden och Västlänken

Ansvariga svarar på frågor. Med start i morgon tisdag 27 oktober börjar förberedelserna för att ta hand om träden inför bygget av Västlänken och stationen i Haga. Målet är att bevara så många träd som möjligt. Tre träd mellan Rosenlundskanalen och Hagakyrkan ska provlyftas för att undersöka rötter och markförhållanden. 2015-10-26 Trafik

Linbana ett av förslagen för resor till södra skärgården

Alla berörda får tycka till. Få saker har dragits i sådan långbänk som resmöjligheterna till och från Göteborgs södra skärgård, men nu är det dags för det sista, grundliga varvet. Fem förslag presenteras och alla berörda bjuds in för att diskutera för- och nackdelar med alltifrån reseterminalens placering till linbana mellan öarna. 2015-10-23 Trafik

Ny elcykelpool på Lindholmen

Johanneberg nästa. Åtta elcyklar och ett avancerat garage. Det är vad som högtidligen invigs på Lindholmen Science Park under fredagen, och sedan är Göteborgs första elcykelpool igång. Om en knapp månad öppnar en likadan i Johanneberg. 2015-10-23 Trafik

Västlänken ska krympa avstånden i hela Göteborgsregionen

Startar goda spiraleffekter. Tågen må flytta under jord, men för att se nyttan av Västlänken måste man höja blicken. För att Göteborg ska fortsätta utvecklas och inte stagnera, då krävs satsningar på hela den västsvenska regionen. Nyckeln är att krympa avstånden i tid. 2015-10-22 Trafik

Träd lyfts på prov i Haga

Förberedelse inför Västlänkenbygget. Hur mår rötterna? Hur ser marken ut? Hur högt når grundvattnet, och hur står det till med fornlämningarna under ytan? Det är några av frågorna som ska få svar när tre lindar i Haga försiktigt ska lyftas upp, granskas och sättas ner igen, som en förberedelse inför att Västlänken börjar byggas om några år. 2015-10-16 Trafik

Nya möjligheter att tycka till om framtidens kollektivtrafik

5000 har redan tagit chansen. Flera tusen personer har redan berättat om sina önskemål kring framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. På lördag ges nya möjligheter i form av eventspårvagnen på Drottningtorget och en utställning på resecentrum vid Allum i Partille. Tjänstemän och politiker fångar upp tankar och ger svar på frågor. 2015-10-15 Trafik

P-arken kan flytta till Lilla Bommen

Ersätter parkeringsplatser under Göta älvbron. Den nya Hisingsbron ska stå färdig år 2020 och snart börjar de förberedande arbetena synas så smått. Närmast väntar grävarbeten vid brofästena på nuvarande Göta älvbron, vilket bland annat medför att en hel del parkeringsplatser försvinner. Till undsättning kommer P-arken, som lämnar Stenpiren och angör bryggan strax bakom Barken Viking. 2015-10-09 Trafik

Allt fler åker kollektivt i Göteborg

Stombussarna ökar stort. Antalet resor med buss, spårvagn, tåg och båt i Göteborg har ökat med i snitt tre procent det senaste året, inte minst tack vare de populära stombussarna, som ökat med hela 13 procent. Samtidigt ökar även biltrafiken något, men ligger fortfarande klart under nivåerna före trängselskattens införande. 2015-10-08 Trafik

Göteborgarna tyckte till om framtidens kollektivtrafik

Dialogen Next stop 2035 har börjat. Hur ser framtidens kollektivtrafik ut i Göteborg, Mölndal och Partille? En högbana, kan det vara nåt? "Utan tvekan det bästa förslaget på mycket länge", säger Semir Lagumdzija från Kortedala. 2015-10-03 Trafik

Var med och forma framtidens kollektivtrafik

Nu startar dialogen Next stop 2035. Linbana över älven – kan det funka? Ska bussen gå ofta eller är färre byten viktigare? På lördag parkerar Next stop 2035 en egen spårvagn på Drottningtorget. Dit kan alla komma som vill ge sin syn på framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille. 2015-09-30 Trafik

Många resenärer och höga betyg för 55:an

Tysta och attraktiva elbussar. Behaglig ljudnivå, möjlighet att ladda mobilen ombord och tilltalande miljövänlig. Det är några av omdömena när linje 55:s resenärer fått utvärdera resorna med de nya elbussarna. Bara under sommaren gjordes 275 000 resor. 2015-09-23 Trafik

Tysta elbuss 55 bjuder på kulturuppelvelser

Seinabo Sey gav överraskningskonsert. Att passagerarna sitter med lurar i öronen och lyssnar på musik för sig själva är numera mer regel än undantag i kollektivtrafiken, men inte på 55:ans linje. Där kan nämligen kända artister dyka upp när som helst och ge en livekonsert för alla resenärerna på en och samma gång. Det gjorde till exempel Seinabo Sey härförleden, och på torsdag är det dags för nästa artist. Vem? Hemlis! 2015-09-22 Trafik

Göteborgs mest cykelvänliga arbetsplatser fick pris

Bästa idén belönas med cykelkurs. Att ersätta bilparkeringar med cykelparkeringar är inte bara en bra idé för miljön, hälsan och ekonomin för ett företags anställda. Det kan dessutom rendera utmärkelsen Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats, som Sweco blev utnämnda till i helgen. Även Kvinnofolkhögskolan prisades, för sina kurser för de som tidigare inte känt den svindlande frihetskänslan av att cykla. 2015-09-21 Trafik

Provgå nya Hisingsbron i Bältesspännarparken

Prisutdelning och gratis fika. Provgå en sju meter lång modell av den nya Hisingsbron, testa din trafikintelligens och ta en tur på en elcykel. Den 19 september förvandlar trafikkontoret Bältesspännarparken till en upplevelsepark med trafiktema. Klockan tolv avslöjas vilken arbetsplats som är Göteborgs mest cykelvänliga. 2015-09-18 Trafik

Kom och testa eldrivna fordon

Provkörning i Bältesspännarparken. Ta en tur med en eltaxi, kliv in i en elbil eller susa runt på en elcykel. På lördag 19 september finns chans att testa alla typer av elfordon i Bältesspännarparken. Evenemanget är en del av trafikantveckan. Syftet är att inspirera till att välja transportsätt som kan göra Göteborg till en tystare, renare och mer hållbar stad. 2015-09-17 Trafik

Trafikkontoret vill prata med unga om att röra sig i staden

Bjuder in till samtal vid Stora teatern. Hur tänker unga om att röra sig genom staden och att vara och umgås i stadsrummet? Och på vilket sätt vill de vara med och påverka? Det vill trafikkontoret veta mer om. Under den pågående Trafikantveckan 14 till 19 september finns personal på plats utanför Stora teatern för att fånga upp tankar och åsikter. 2015-09-14 Trafik

Göteborgs tålamod med Ansaldobreda är slut

Skiljenämnd inkopplad. Göteborgs Stads tålamod med den italienska spårvagnsleverantören Ansaldobreda är slut. Nu tar staden skiljenämnd till hjälp för att avsluta samarbetet. På måndagen varslade staden också om hävning av tilläggsavtalet där det italienska företaget förbundit sig att åtgärda rostskadorna. 2015-08-31 Trafik

Bygget av Marieholmstunneln går in i intensivare fas

Ska stå klar om fem år. Nu börjar bygget på allvar av det första megaprojektet i Västsvenska paketet: Marieholmstunneln under Göta älv. I oktober 2020 ska tunneln stå klar, till en kostnad av 3,5 miljarder kronor. 2015-08-27 Trafik

Remissvar klart om Backaundantaget

Göteborgs Stad håller fast vid alternativ H. Göteborgs Stad säger i ett remissvar nej till Finansdepartementets förslag till Backaundantag. Alternativ G innebär att bara genomfartstrafik skulle behöva betala trängselskatt i Backa. ”Alternativ G är en teknisk elegant lösning men nackdelarna överväger”, skriver stadsledningskontoret. 2015-08-26 Trafik

Fyra nya kommunikatörer ska informera om Västsvenska paketet

Ger svar på invånarnas frågor. Under ett antal år framöver kommer de stora byggprojekten inom Västsvenska paketet att prägla både Göteborg och Västsverige. För att kunna svara på invånarnas frågor och berätta om vad infrastruktursatsningarna medför har parterna i överenskommelsen tillsammans rekryterat fyra kommunikatörer. 2015-08-21 Trafik

Spaning efter de bästa bussidéerna i ny tävling

Tre utmaningar söker kreativa vinnare. ElectriCity Innovation Challenge är en tävling som vill locka innovatörer med olika kompetenser att utveckla och testa nya tankar kring morgondagens bussresor. Den 22 oktober koras vinnarna. 2015-08-19 Trafik

Självparkerande bilar kan frigöra ytor i staden

P-bolaget planerar för framtidens bilar. En förarlös bil som kör och parkerar själv. Den märkliga synen går att beskåda fram till lördag 27 juni i Race Village i Frihamnen. Inom samarbetsprojektet Drive me utvecklas självkörande bilar. Parkeringsbolaget hoppas att det ska få framtidens parkeringar att ta mindre plats. 2015-06-25 Trafik

Fler kvinnor, minimilöner och fossilfritt i Göteborgs färdtjänst

Miljardupphandling klar. Göteborgs Stad är nu klar med sin stora upphandling av färdtjänstresor. Sex bolag delar på det fyraåriga miljardkontraktet, som bland annat innebär minimilöner, fler kvinnliga förare och fossilfria personbilar år 2018. 2015-06-12 Trafik

Svårare än väntat att flytta ihop Stena-terminalerna

Fler alternativ ska utredas. Nu utvidgas utredningen om var Stena Lines Danmarksfärjor ska ligga från år 2020. Det har visat sig svårt att ha både Danmarks- och Tysklandsfärjorna vid Majnabbe, nära Jaegerdorffsplatsen. 2015-06-11 Trafik

Göteborgs nya cykelprogram presenteras på cykelfestivalen

Inleds med Slö-rullning till Tredje Långgatan. Cykel-loppis, föreläsningar och slö-rullning nerför Avenyn. I helgen är det cykelfestival i Göteborg, kommunen som numera ingår i det nya nätverket Svenska cykelstäder. 2015-06-11 Trafik

Bevakad cykelparkering på prov i Kungsgaraget

10 kronor per dag. Nu kan man parkera sin cykel på bevakad plats i centrala Göteborg, mot en mindre avgift. I sommar är Kungsgaraget öppet även för cyklar, för 10 kronor per dag. 2015-06-10 Trafik

Kanalmurarna klara

Norra Hamngatan öppnar igen. Renoveringen av de 400-åriga kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen mellan Kämpebron och Fontänbron är nu färdig. Norra Hamngatan, som också fått en rejäl upprustning, är därmed klar att öppna igen för trafik. Till att börja med är trafiken enkelriktad, från Gustaf Adolfs torg till Skeppsbron. 2015-06-05 Trafik

Göteborgs cykelräknare vann prestigefyllt internationellt pris

”En föregångare i Sverige”. Göteborgs Stads pionjärarbete med att räkna cyklister vid ett antal mätstationer i stan har vunnit pris i den internationella tävlingen Eco-Counter international awards. Mätningarna används bland annat till att förstå hur cyklister använder infrastruktur och som underlag för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. 2015-06-03 Trafik

Regeringen förespråkar alternativt Backaundantag

Bara skatt på genomfartstrafik. Ska enbart boende och företag i Backa slippa trängselskatt i området? Eller ska undantaget gälla för alla och bara genomfartstrafiken betala skatt? Den frågan har regeringen bollat tillbaka till Göteborgs Stad. Efter sommaren ska svaret vara klart. 2015-05-27 Trafik

Göteborgs Stad ska svara på remiss om Backaundantaget

Finansdepartementet vill ha bredare beslutsunderlag. ”Det bör göras ett undantag när det gäller trängselskatten i Backaområdet” skriver Finansdepartementet i en promemoria som Göteborgs Stad tog emot på fredagen. Men departementet vill ha ett bredare beslutsunderlag och har därför tagit fram ett alternativt förslag som Göteborgs Stad nu ska yttra sig om. 2015-05-22 Trafik

Provpålningar nådde berget på 114 meters djup

Om fem år ska Hisingsbron stå klar. På torsdagskvällen nådde provpålningen vid Gullbergsvass berget på 114 meters djup. Ett viktigt steg på väg mot den nya Hisingsbro som väntas stå klar om fem år. 2015-05-22 Trafik

Resetjänst får internationellt pris

Samlar hållbara resealternativ i en app. Resetjänsten UbiGo, som utvecklats vid Lindholmen Science Park, får nu internationell uppmärksamhet. På torsdagen prisades den unika tjänsten vid transportministermötet i Leipzig. 2015-05-22 Trafik

Cykelbana leds om vid Marieholm

Säkerhetsåtgärd kring tunnelbygget. För att ingen ska råka illa ut när ett par hundra 40 meter höga rör ska pressas ner i marken stängs cykel- och gångtrafiken av på delar Marieholmsvägen under fem veckor. Från 18 maj hänvisas trafiken istället till en nybyggd cykelväg som leder från Partihandelsgatan till Gullbergsvass. 2015-05-07 Trafik

Elbilar laddas trådlöst

Ny teknik på prov i Göteborg. Att ladda sin elbil genom att bara parkera den över en laddningsstation. Det kan låta som science fiction, men tekniken finns och har potential att bli kommersiellt gångbar. Nu blir tjänstemän inom Göteborgs Stad testpiloter för att hjälpa till att utveckla den trådlösa tekniken. 2015-05-06 Trafik

Mer lördagstrafik med Flexlinjen på Hisingen

En av flera nyheter från 2 maj. En timmes paus i trafiken vid lunchtid, utökad lördagstrafik på Hisingen, samt ökade möjligheter att ta sig mellan de centrala delarna av Frölunda och Tynnered. Det är några av de förändringar som gäller för flexlinjen från lördag 2 maj. 2015-04-27 Trafik

Premiär för ny frågelåda om Västsvenska paketet

Frågor och svar samlade på ett ställe. När är Marieholmstunneln klar? Varför ska jag betala trängselskatt? Hur kommer Västlänken att gå under Göteborg? Dessa och andra frågor kommer tjänstemän från Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik att svara på via en ny frågelåda om Västsvenska paketet på Göteborgs Stads hemsida. 2015-04-23 Trafik

Väderilsgatan ska bli en tryggare hållplats

Tyck till om förslaget. Nya planteringar, sittplatser och bättre belysning är några av de saker som ska åtgärdas för att få Väderilsgatans hållplats i Biskopsgården att bli både tryggare och vackrare. Den 20 och 28 april får medborgarna på plats lämna sina synpunkter på det förslag som tagits fram. 2015-04-17 Trafik

Kulturmiljön viktig fråga för fortsatta arbetet med Västlänken

Granskning av detaljplanerna genomförd. Göteborgare, myndigheter och andra berörda har nu fått säga sitt om de detaljerade planerna för Västlänkens järnvägstunnel. Oro för fastigheter, träd och värdefull kulturmiljö är sådant som lyfts fram i de hundratals synpunkter som har kommit in. 2015-04-14 Trafik

Cyklister och fotgängare uppmuntras med frukost

”Bidrar till bättre stadsmiljö”. Vårsol betyder cykelsäsong på allvar. Som flera gånger tidigare vill trafikkontoret ge lite extra uppmuntran till alla som väljer att cykla eller gå. På tisdag morgon bjuds det på frukostpåse och pumpade däck till förbipasserande vid Södra vägen-Berzeliigatan. 2015-04-13 Trafik

Skärgårdsborna vill ha tätare turer och fler parkeringar

Utredning pågår. Ökad turtäthet är vad många önskar sig när det gäller kollektivtrafiken i södra skärgården. Fler parkeringar och bättre samordning kring bilpooler står också på önskelistan. Det visar resultatet av den enkät som 1 100 bofasta öbor har svarat på. 2015-04-01 Trafik

Spårvagnstrafiken leds om vid Järntorget i påsk

Nya växlar installeras för Skeppsbrolänken. Den nya Skeppsbrolänken ska vara klar för trafik i augusti och snart är spårvagnsspåren mellan Lilla torget och Järntorget klara. Under våren och sommaren ska de kopplas ihop med befintliga spår och det innebär att spårvagnstrafiken leds om på olika sträckor i centrum. De två första arbetena görs runt Järntorget i påsk. 2015-03-30 Trafik

Cyklandet i Göteborgs ska tredubblas till år 2025

Nytt ambitiöst cykelprogram klart. Cykelstaden Göteborg har fått medvind och lägger nu in en ännu högre växel med målsättningen att göteborgarna år 2025 ska göra tre gånger så många cykelresor som under 2011. 2015-03-27 Trafik

Provpålningar i Gullbergsvass inför nya Hisingsbron

Första steget i förberedelserna. Vilken teknik fungerar bäst? Och hur påverkas byggnaderna runt om? Bygget av en ny Hisingsbro kräver mängder av pålar. I april och maj sker en provomgång där två pålar borras hundra meter ner i marken bredvid Göta älvbron. Samtidigt görs mätningar av hur området runt omkring påverkas. 2015-03-13 Trafik

Renoveringen av muren i Stora hamnkanalen klar i juni

Försenad för att marken har rört på sig. Planen var att det skulle bli klart i december. Istället dröjer det tills i juni. Förstärkningarna av kanalmuren och gatan längs Norra Hamngatan görs för att komma tillrätta med att marken är instabil. Markens tendens att röra på sig har i sig skapat problem under grävarbetet. 2015-03-12 Trafik

Trängselskattefrågan skickas vidare till regeringen

Beslut i kommunstyrelsen. Trängselskatten bör bli kvar men sänk förseningsavgifterna och gör undantag från trängselskatt för Backaborna enligt den vägtullsutredning som gjorts. Det är budskapet som Göteborgs kommunstyrelse vill skicka till regeringen efter beslut på onsdagen. 2015-03-11 Trafik

Tuffa miljökrav i ny färdtjänstupphandling

Fossilfria taxibilar från 2018. Bilar som kör på förnybart bränsle, schyssta villkor för förarna och utbildningar i bemötande. Det är vad som krävs av företag som vill köra färdtjänst åt Göteborgs Stad framöver. Upphandlingen gäller perioden 2016 till 2020 och uppgår till drygt en miljard kronor. 2015-03-10 Trafik

Nu sopas cykelbanorna

Ovanligt tidigt vårtecken. Trafikkontorets entreprenörer har redan nu börjat sopa upp vinterns grus från Göteborgs cykelbanor. Huvudstråken har varit sopade och saltade under hela vintern, men nu ska även de mindre cykelbanorna bli rena. 2015-03-10 Trafik

Enklare att resa med Färdtjänstens nya app

Funkar också för Flexlinjen. Spara favoritresan, boka returresa med en knapp eller kolla enkelt hur många resor man har kvar. Färdtjänstens uppgraderade app gör resan enklare - och inte bara för dem som har färdtjänst. ”Man kan också boka resor med Flexlinjen, som ju är allmän kollektivtrafik, öppen för alla”, säger Daniel Svan, systemförvaltare på Färdtjänsten. 2015-03-06 Trafik

Yttrande om Västlänkens järnvägsplan godkänt

Budgeten bedöms hålla. Efter att det har varit ute på remiss i stadens förvaltningar och bolag antog i dag kommunstyrelsen det yttrande som ska lämnas till Trafikverket, om hur Västlänkens järnvägsbygge ska gå till. Arbetet befinner sig än så länge på ett tidigt planeringsstadium, där det mer är rollfördelningen mellan staden och Trafikverket som diskuteras än kronor och ören, men det tidigare angivna kalkylen anses fortfarande hålla. 2015-03-04 Trafik

Vårpremiär för Styr & Ställ

Fler nya stationer under året. Från och med söndag 1 mars går det åter igen att ta sig fram i staden med hjälp av cykellånesystemet Styr & Ställ. Planen är att flera nya stationer ska öppna under året, bland annat vid Chalmers södra, Värmlandsgatan och Masthuggstorget. 2015-02-27 Trafik

Färre utsätts för buller sedan trängselskatten infördes

Ger positiva hälsoeffekter. Biltrafiken ökar i Göteborg – men skulle sannolikt ökat mer utan trängselskatten. Jämfört med 2012 är det fortfarande ett minskat bilresande i staden. Dessutom har trängselskatten resulterat i att färre göteborgare utsätts för skadligt buller. 2015-02-25 Trafik

Över hundra nya pendelparkeringsplatser klara

I Brottkärr och Eriksdal. Behovet av pendelparkeringsplatser är fortsatt stort på vissa håll i staden. En provisorisk pendelparkering med 60 platser står nu redo att användas i Brottkärr. Samtidigt har Eriksdal fått en dubbelt så stor parkeringsplats jämfört med tidigare. 2015-02-24 Trafik

Solladdade elcyklar i ny cykelpool

På försök från april. Elcyklar har på kort tid blivit en allt vanligare syn i Göteborgstrafiken. Den som vill prova erbjuds nu att via en pool få tillgång till en av 16 solenergiladdade elcyklar. Start i april. 2015-02-13 Trafik

Hallå där, Stefan Hellberg!

… strategisk affärsutvecklare på Parkeringsbolaget. Varför vill japansk tv intervjua dig? 2015-02-13 Trafik

Fler bilpendlade till Göteborg

Ingen ökning i kollektivresandet. Bilpendlandet till Göteborg ökade igen under 2014, efter att ha minskat när trängselskatten infördes 2013. Kollektivtrafiken ökade inte alls förra året, visar trafikkontorets årsrapport. 2015-02-05 Trafik

Cyklandet fortsatte öka

Men inte lika kraftigt som 2013. Cyklandet i Göteborg fortsätter att öka, förra året med fyra procent. Det är en mer ”normal” siffra, jämfört med 2013, då cyklingen i Göteborg plötsligt ökade med hela 22 procent. ”Vi hade en mycket stor cykelökning 2013. Nu ser vi att den består, plus en liten ökning och det är bra”, säger Karin Björklind, analytiker på trafikkontoret. 2015-02-05 Trafik

Inget enskilt finansieringsalternativ kan ersätta trängselskatten

Utredning klar. Det finns inget enskilt finansieringsalternativ som i rimlig tid kan ersätta de 14 miljarder som trängselskatten ska bidra med till Västsvenska paketet som omfattar infrastrukturinvesteringar på totalt 34 miljarder. Det slås fast i den rapport som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen. 2015-02-04 Trafik

Tidsbrist fördröjer utredningssvar om Västsvenska paketet

Rapport klar 4 februari. Redovisningen av utredningen om alternativ finansiering av Västsvenska paketet har skjutits fram till den 4 februari. Rapporten skulle presenterats för kommunstyrelsen på onsdag i nästa vecka, den 28 januari, men är nu framskjuten en vecka på grund av tidsbrist. 2015-01-23 Trafik

Stenpiren blir knutpunkt

Byggstart för resecentrum vid Skeppsbron. Nu startar bygget av Stenpirens resecentrum vid Skeppsbron i Göteborg. I början av nästa år ska centrat stå färdigt och blir då en viktig bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt. 2015-01-15 Trafik

Elcykel populär personalförmån

"Har verkligen fått ett uppsving". Satsningen på hyrcyklar för anställda i Göteborgs Stad verkar nu ha lossnat på allvar. Gatubolaget har lämnat ut mer än 600 cyklar, varav nästan 200 är eldrivna. ”Elcykeln har verkligen fått ett uppsving. Jag tolkar det som att många har valt att börja jobbpendla med cykel i stället för att ta bilen”, säger projektledare Mats Pervik. 2015-01-13 Trafik

Saltvatten håller Göteborgs cykelbanor svarta i vinter

Skonsammare än torrt salt. En ny metod för att hålla Göteborgs cykelbanor halksäkra testas i vinter: saltvatten! Om försöken faller väl ut, införs metoden på fler cykelbanor nästa år. ”Vi har varit ute fem-sex gånger på morgontimmarna nu i december och det fungerar bra”, säger Erika Åkerblom på trafikkontoret. 2014-12-18 Trafik

Staden redo för halka och snö

Fastighetsägare har stor del av ansvaret. Julen i Göteborg ser ut att bli grön. Men om det blir snö och is, står Göteborgs Stad beredd med flis, salt och nya metoden saltvatten. Fast för trottoarerna ligger 90 procent av ansvaret på fastighetsägarna. 2014-12-18 Trafik

Svårt att hitta likvärdiga alternativ till trängselskatt

”Ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt”. ”Trängselskatten är en effektiv åtgärd för att öka framkomlighet och minska restidsosäkerhet. Ingen annan enskild åtgärd har likvärdiga effekter”. Det är två av slutsatserna i utredningen av vilka alternativ till trängselskatt som skulle ge likvärdiga eller bättre effekter på trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa. Rapporten presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen. 2014-12-17 Trafik

Läs chatten om Västlänken

Experterna svarade på göteborgarnas frågor. Husen i Haga, pendeltågstationernas placering och framkomligheten för trafiken vid Korsvägen var något av det som göteborgarna hade frågor om i Vårt Göteborgs chatt om Västlänken. Samtliga frågor och experternas finns svar nu att läsa på Göteborgs Stads hemsida. 2014-12-17 Trafik

Färdtjänsten ställer hårdare krav i ny miljardaffär

Berörda får tycka till i stor upphandling. För första gången kan nu alla berörda tycka till i förväg om en stor upphandling inom färdtjänsten i Göteborg. Här ställs till exempel tydliga krav på att förarna ska ha vissa sociala villkor och att trafikföretagen jobbar mot diskriminering. 2014-12-17 Trafik

Chatt med regionpolitiker om framtidens kollektivtrafik

”Hur vill du ha det?” Linbana eller tunnelbana? Buss eller spårvagn? På torsdag 18 december kan göteborgarna chatta med politiker i Västra Götalandsregionen om framtidens kollektivtrafik. 2014-12-17 Trafik

Chatta om Västlänken

Experterna svarar på frågor. Vad har göteborgarna för nytta av Västlänken? Hur påverkas stan? Vad kommer det att kosta? Kommer träden i Hagaparken att huggas ner? På tisdag 16 december svarar Göteborgs Stads projektchef Karin Holmström och Bo Larsson, projektchef på Trafikverket på frågor. Chatten pågår mellan klockan 14 och 15. 2014-12-15 Trafik

Lättare ta sig till Frihamnen

Frihamnsporten ny busshållplats. Från att ha varit ett relativt ödsligt hamnområde har Frihamnen börjat fyllas med liv. Från och med söndag den 14 december blir det lättare att ta sig in i området, då bussarna som kör mot Lindholmen stannar vid nya busshållplatsen Frihamnsporten. Älvstranden utveckling firar genom att bjuda på fika på en restaurang i kajskjul 107. 2014-12-12 Trafik

Trafikkontoret har tagit hand om första målvaktsbilarna

Parkeringsskulder på 400 000 kronor. En tredjedel av parkeringsböterna för felparkeringar på Göteborgs gator betalades aldrig förra året. Ett skäl är att många bilägare skriver över sin bil på en så kallad bilmålvakt. Med stöd i en ny lag har trafikkontoret nu tagit om hand om två av närmare 2 800 bilar som står registrerade på en och samma person. 2014-12-12 Trafik

Slutköat vid Chalmers

Ombyggnaden av hållplatsen är klar. Den stora ombyggnaden av hållplatsen vid Chalmers är klar. Sedan 24 november är trafiken igång igen, med separata lägen för buss och spårvagn, nya cykelbanor och trafikljus. Nu ska det vara slut på köerna runt Chalmers. 2014-12-05 Trafik

Nya Frihamnen testplats för framtidens transporter

Unik möjlighet för forskning. Drönare för godstransporter och små, självkörande fordon. De idéerna kan komma att testas i ett forskningsprojekt i Frihamnen i Göteborg. 2014-12-04 Trafik

Alternativ till finansiering av västsvenska paketet ska utredas

Tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen. Hur ska Västsvenska paketet finansieras om trängselskatten tas bort? Det ska stadsledningskontoret nu utreda på uppdrag av kommunstyrelsen. Utredningen är en komplettering av den utredning av likvärdiga alternativ till trängselskattens effekter på miljö, trängsel, utrymme och hälsa som kommunstyrelsen beslutade om den 22 oktober. 2014-12-03 Trafik

Spårvägen söker förare

Öppet hus på Drottningtorget. Göteborgs spårvägar behöver rekrytera 60 nya spårvagnsförare under nästa år och testar nu nya vägar för att hitta personal. Tre förmiddagar i nästa vecka, den 1 till 3 december, står en spårvagn på Drottningtorget och där kan den som vill testa hur det känns att sitta vid spakarna. 2014-11-26 Trafik

Götaälvbron firas med ny bok

Skör 75-åring med stor betydelse för stan. Den 26 november 1939 släpptes trafiken för första gången på över Götaälvbron. Efter 75 år av tunga belastningar har bron blivit gammal och skör. Som ett slags hedrande ska brons historia nu bli bok. 2014-11-25 Trafik

Bellevue har blivit grönare och säkrare efter stor ombyggnad

Flyttad hållplats ger bättre trafikflöden. Fler grönytor, bättre cykelvägar och en spårvagnshållplats som inte längre ligger mitt i trafikplatsen. Det är några av förbättringarna när den stora ombyggnaden i Bellevue nu är färdig. 2014-11-25 Trafik

Påverka kollektivtrafiken via nätet

”Hur vill du ha det?” Vill du ha fler eller färre bussturer på natten? Vill du betala mer eller mindre för spårvagnsturen? Nu kan du vara med och lämna dina synpunkter via webben, samtidigt som du ser hur dina önskemål påverkar kollektivtrafikens budget. I andra ändan av nätet sitter Västra Götalandsregionen och tar intryck av hur medborgarna egentligen vill ha det. 2014-11-24 Trafik

Mariaplan ska bli grönt torg

Med plats för handel och häng. Mariaplan i Majorna byggs nu om, till ett grönt torg med sittplatser. Det innebär att p-platser ska bort, men efter en extra dialog med butikerna runt Mariaplan försvinner inte så många som det var tänkt. 2014-11-19 Trafik

Nya rön om cyklisters säkerhet

Internationell cykelkonferens i Göteborg. Onyktra cyklister, dåliga bromsar och faran med att cykla i klunga på trafikerade vägar. Det är några av cyklingens säkerhetsaspekter som tas upp på en internationell konferens i Göteborg i veckan. 2014-11-18 Trafik

Göteborg har fått sin första biogasdrivna bärgningsbil

Visar marknaden att det fungerar. Allt fler personbilar och lätta transportbilar drivs numera med fordonsgas, men bland de tyngre fordonen har det miljösmarta drivmedlet haft svårare att få genomslag. Nu har kommunala Gatubolaget investerat i en av landets första bärgningsbilar som drivs av biogas, för att visa marknaden att det fungerar. 2014-11-12 Trafik

Stadsutvecklare ber skärgårdsbor berätta om sina vardagsresor

Saltholmen måste avlastas. Kaos. Så kan trafiksituationen vid Saltholmen tidvis beskrivas, när tusentals personer om dagen ska ta sig till eller från öarna i södra skärgården. Situationen går inte att lösa enbart genom fler parkeringsplatser. Därför har stadsbyggnadskontoret nu skickat ut en enkät till 1 700 skärgårdsbor för att ta del av deras syn på sin vardag och sitt resande. 2014-10-31 Trafik

Försmak av Västlänken i Nordstan

Konstnär målar fram stationsuppgång. Mot slutet av 2020-talet ska en ny tågtunnel vara på plats under Göteborg. Att tänka sig in i hur den kommer att se ut och fungera kan vara svårt. Därför ställer stadsbyggnadskontoret ut bilder, illustrationer och modeller i Nordstan 3-8 november. Samtidigt trollar en konstnär fram en stationsuppgång ur Nordstans golv. 2014-10-30 Trafik

Cykelreseplaneraren tar hänsyn till ork och färdväg

Uppdaterat i appen och på webben. Är du beredd att kämpa för att komma fram fortare, eller föredrar du ett lättsamt tempo? Kanske vill du köra enbart på cykelvägar, även om det innebär en omväg? Nu har cykelreseplaneraren fått nya funktioner. 2014-10-28 Trafik

Trafikkontoret uppmuntrar cyklister vid Redbergsplatsen

Får frukostpåse och pumpade däck. Fler och fler göteborgare väljer cykeln, även under ruskiga höstmånader. Det vill trafikkontoret uppmuntra. På onsdag morgon får cyklister och fotgängare som passerar Redbergsplatsen frukostpåse, cykelservice och möjlighet att tycka till om Göteborg som cykelstad. 2014-10-27 Trafik

Likvärdiga alternativ till trängselskattens effekter utreds

Nytt uppdrag till stadsledningskontoret. Hur uppnår man likvärdiga effekter för trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa om trängselskatten tas bort? Denna fråga ska nu stadsledningskontoret utreda på uppdrag av kommunstyrelsen. I utredningen, som ska vara klar senast den 17 december, ingår också att ta fram kostnaderna för alternativen. 2014-10-22 Trafik

Hallå där, Johan Landgren!

… projektledare på trafikkontoret. Du projektleder upprustningen av kanalmurarna längs Stora hamnkanalen. Hur långt har ni kommit egentligen? 2014-10-21 Trafik

Elever på Sjumilaskolan vann utmaningen På egna ben

Har cyklat och gått i fem veckor. I år blev det Sjumilaskolans förberedelseklass 4-6 som kammade hem vinsten i gå- och cykla-utmaningen På egna ben. De har flitigt tagit sig till skolan genom att gå, cykla eller åka kollektivt och även gjort övningar för att lära sig mer om hållbara resvanor. 2014-10-21 Trafik

Se upp i spårvagnsspåren

Lövhalka, mörker och regn orsakar fler tillbud. Var försiktig när du rör dig ute i höstrusket, spring inte ut framför spårvagnen och se upp där under ditt uppfällda paraply! Det manar Göteborgs Spårvägar vars förare tvingas bromsa in kraftig flera gånger varje dag. Antalet olyckor och tillbud var under november och december förra året 18 procent högre än en vanlig vårmånad. 2014-10-17 Trafik

Kraftiga regnskurar kräver rensade brunnar och brunnsgaller

Fastighetsägarens ansvar glöms lätt bort. SMHI flaggar med en klass 1-varning längs Göteborgs- och Bohuskusten de kommande dygnen, med risk för kraftiga skurar mellan varven. Kanske inga exceptionella mängder totalt sett, men just skurarna ställer såhär års stora krav på att brunnsgallren i gatan är rensade från nedfallna höstlöv och pinnar. Ett ansvar som i Göteborg ligger på fastighetsägarna. 2014-10-15 Trafik

Nu visas allmänhetens förslag om framtidens kollektivtrafik

Från högbana till spårtaxi. Efter sommaren gick Västra Götalandsregionen ut och bad allmänheten om deras förslag på hur kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille ska se ut om 20 år. Fem av förslagen är nu utvalda och kommer att presenteras av förslagsställarna i en offentlig hearing i Älvrummet den 14 oktober. Den som vill vara med får anmäla sig via internet. 2014-10-08 Trafik

Klart för samråd om två av Västlänkens tre stationer

Tyck till om planerna för Haga och Centralen. Detaljplanerna för två av Västlänkens tre stationer, Haga och Centralen, går ut på samråd med början den 15 oktober. Det beslutade byggnadsnämnden på tisdagen. Därmed kan allmänheten lämna synpunkter och vara med och påverka processen. 2014-09-30 Trafik

Gryaab är cykelvänligaste arbetsplatsen i Göteborg

Chalmers utmanar med planer på elcykelpool. Gratis reflexvästar till de anställda och en lagtävling som ger fler poäng ju mer miljövänligt man tar sig till jobbet. Det var några av insatserna som föll juryn i smaken när kommunala Gryaab utsågs till Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats 2014. 2014-09-22 Trafik

Parkeringsbolaget efterlyser bästa cykelparkeringen

Vinnande designförslaget byggs på Heden. Göteborgs Stads parkeringsbolag ska inte bara bygga bilparkeringar, nu tar man sig an även cyklarna. På onsdagen ordnar P-bolaget en designtävling om bästa cykelparkering. Vinnaren hamnar på Heden. 2014-09-16 Trafik

Klartecken för nya Hisingsbron

Prövotid i fem år. Den nya Hisingsbron i Göteborg får byggas med en seglingsfri höjd på 12 meter. Det bestämde Mark- och miljödomstolen i Vänersborg på måndagen. 2014-09-16 Trafik

Backabor kan få lättnader i trängselskatten redan nästa år

Snabb hantering av regeringen. I somras hamnade frågan om Backabornas undantag från trängselskatten på regeringens bord. Nu rullar ärendet vidare i rekordfart – regeringen föreslår att undantaget träder i kraft redan vid årsskiftet. 2014-09-10 Trafik

Nya rekordsiffror för cykeltrafiken i Göteborg

30 procentig ökning i april, maj och juni. Nya mätningar visar på att allt fler väljer cykeln som färdmedel. Vid Skeppsbron är cykeltrafiken som tätast – där passerar 6000 cyklister per dygn. 2014-09-05 Trafik

Norra Hamngatan delvis avstängd

Öppnas för trafik igen i oktober. Norra Hamngatan mellan Brunnsparken och Smedjegatan/Kämpebron har stängts av för fordonstrafik. Detta för att underlätta renoveringen av norra muren längs hamnkanalen. Avstängningen gäller som längst till mitten av oktober. 2014-09-05 Trafik

Flexlinjen kör till vallokalerna på valdagen

Bokas som vanligt. Den som vill ta sig till sin vallokal för att rösta på valdagen ska kunna göra det. Därför kör Flexlinjen till flera av Göteborgs vallokaler söndagen den 14 september. Turerna körs enligt lördagstrafikens tidtabell fast utökat med två timmar fram till klockan 17.00. 2014-09-04 Trafik

Nytt rekord för skolutmaning om resor och miljö

Över 5 300 barn anmälda. Intresset för hållbara resvanor bland skolbarn verkar vara större än någonsin. Rekordmånga elever – 5 321 - är anmälda till utmaningen På egna ben, som startar på måndag 8 september. 2014-09-01 Trafik

Nya rekord för Styr & Ställ

56-procentig ökning första halvåret. Göteborgs lånecyklar Styr&Ställ fortsätter att slå rekord. Under första halvåret i år ökade antalet utlåningar med 56 procent jämfört med samma tid förra året; från 217 000 till 339 400. "Helt otroligt, jättekul!", säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret. 2014-08-28 Trafik

Ny cykelplan för Göteborg presenteras i Älvrummet

Cyklandet ska tredubblas till år 2025. Det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. Det är ledorden i det nya förslag till cykelplan som trafikkontoret presenterar i Älvrummet på onsdag 27 augusti. Målet är att tredubbla cyklandet till år 2025 och trafikkontoret vill nu ha in göteborgarnas synpunkter. 2014-08-25 Trafik

Regionen efterlyser idéer om framtidens kollektivtrafik

"En del av allas vardag". Hur du skulle vilja att Göteborgsområdets kollektivtrafik ser ut i framtiden? Västra Götalandsregionen vill gärna ta del av dina tankar när de nu drar upp strategin inför 2035. 2014-08-20 Trafik

Mer lättrampat i Göteborg med cykelplanering i mobilen

Bättre kartmaterial. Snart även i app. Aldrig har det var lättare att cykla i Göteborg än sommaren 2014. Via sajten trafiken.nu kan stadens cyklister nu via surfplatta, eller kanske ännu hellre via mobiltelefonen, snabbt och enkelt hitta bästa resvägen. 2014-08-19 Trafik

13 nya stationer för hyrcyklar

Rekordmånga använder Styr & Ställ. Gullbergsstrand, Läppstiftet och Botaniska trädgården är några av de 13 nya platser som får cykelstationer när Styr & Ställ bygger ut. Efterfrågan på cyklarna fortsätter att öka och det är många som hör av sig till trafikkontoret med önskemål om fler stationer. 2014-06-16 Trafik

Renoveringen av hamnkanalens norra mur har startat

Pågår till december. Hamnkanalens murar längs Norra Hamngatan måste rustas upp och ett omfattande renoveringsarbete har dragit igång. I samband med att Västtrafiks nya sommartidtabell togs i bruk flyttades gatans busshållplatser. Den 23 juni stängs även ena körfältet av för biltrafik. 2014-06-16 Trafik

Miljardsatsning på cykelbanor föreslås i ny cykelplan

”Tuffa mål, men inte orealistiska”. År 2025 ska cykelresorna i Göteborg ha tredubblats, från 73.000 till 219.000 per dygn. Och tre av fyra göteborgare ska tycka att de bor i en cykelvänlig stad. Det är visionen i trafikkontorets nya cykelplan. ”Tuffa mål, men inte orealistiska”, säger Mattias Junemo, marknadsanalytiker på trafikkontoret. 2014-06-13 Trafik

Trängselskatten i Backa blir fråga för regeringen

Förslag om att ändra lagen. Göteborgs Stad och Trafikverket sände på onsdagen en formell begäran till regeringen om att folk i Backa på Hisingen ska slippa trängselskatt i den egna stadsdelen. 2014-06-11 Trafik

Göteborg först ut med program för hållbara p-hus

Miljöpåverkan ska minimeras. Göteborg är först i Sverige med ett hållbarhetsprogram för parkeringshus. Kommunala Parkeringsbolaget har tagit fram programmet, där två detaljmål är omklädningsrum för cykelpendlare och ekologisk odling! 2014-06-11 Trafik

Föranmälan vid rödljus får bra betyg av cyklisterna

Lyckat försök vid Packhusplatsen. I augusti förra året installerades cykelföranmälan vid Packhusplatsen i Göteborg. Funktionen, som ger cyklister förtur vid trafikljusen, har nu utvärderats och resultatet är mycket gott – 90 procent av de tillfrågade tycker det är positivt med funktionen. 2014-06-11 Trafik

P-arken öppen för besöksparkering

Gäller från 2 juni. Nu är det fritt fram att ställa bilen i parkeringspråmen P-arken, även om man inte har parkeringstillstånd. Sedan 2 juni är pråmens plan 1 upplåten för besöksparkering dygnet runt. Orsaken är byggena vid Skeppsbron. 2014-06-11 Trafik

Lär mer om Västlänken

Utställning mitt i Nordstan om tunnelprojektet. Varför, hur och när? Göteborgare som vill veta mer om jätteprojektet Västlänken kan bege sig till Nordstan 2-5 juni. Då visas en utställning om projektet och Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik finns på plats för att svara på frågor. 2014-06-03 Trafik

Sommarlovskort delas ut till 31 000 Göteborgselever

Fria kollektivresor i hela regionen. I år får alla Göteborgselever från årskurs 6 till och med årskurs 2 i gymnasiet ett sommarlovskort som gäller på kollektivtrafiken i hela regionen. Det är Göteborgs Stad som betalar de 31 000 fritidskorten som skickas hem till eleverna eller distribueras via skolorna. 2014-06-02 Trafik

Fyra av fem känner irritation i Göteborgstrafiken

Hårdnande attityder mellan bilister, cyklister och fotgängare. Bilister som inte använder blinkers, cyklister som kör för fort och fotgängare som inte ser sig för – i trafiken skyller göteborgarna på varandra. Det visar en ny undersökning från trafikkontoret som kartlägger attityder bland stadens trafikanter. 2014-05-23 Trafik

Fler oskyddade trafikanter skadas i Göteborgstrafiken

Trendbrott med fler måttligt skadade cyklister. Under flera decennier har antalet döda och skadade i Göteborgstrafiken minskat. Men nu sker en ökning av andelen olyckor med oskyddade trafikanter – och det är framförallt cyklisterna som drabbas. 2014-05-23 Trafik

Gratisfärjan får tydligare skyltning

Grön flagg på Älvsnabbare. De heter nästan likadant och trafikerar samma sträcka – men den ena är gratis och den andra kostar pengar. Fast nu ska det med flaggningens hjälp bli lättare för resenärerna att skilja på båtarna Älvsnabbare och Älvsnabben, mellan Lindholmspiren och Rosenlund. 2014-05-19 Trafik

Trafikkontoret vill locka fler bilister att börja cykla

”Häng med på årets träningsresa” Ett gymkort kostar flera hundra kronor i månaden. Cykling är gratis. Göteborgs trafikkontor hakar nu på träningstrenden för att få fler att cykla. Bilister har fått ”kom-igång-påsar” med smoothie och punka-kit. 2014-05-07 Trafik

Kom och prata cykling på Ullevi

Trafikkontoret på plats under Göteborgsgirot. Den kommande helgen, 2 till 4 maj, blir det cykelfest på Göteborgs gator. För andra året avgörs cykelloppet Göteborgsgirot. Tusentals cyklister ställer upp i flera olika långa lopp. Förra året startade 4 500 personer. 2014-04-30 Trafik

Elhybridbussar får gott betyg

Tyst och miljövänligt på linje 60. En ny typ av laddhybridbussar har testats på linje 60 under snart ett år. En utvärdering visar att både kunder, förare och boende överlag är positiva. 2014-04-11 Trafik

Backabor föreslås få undantag från trängselskatt

Konkret förslag utifrån bred dialog. En utredning har lagt fram förslag till hur trängselskatten kan bli mer rättvis i Backa. Av en rad olika alternativ har nu styrgruppen för Västsvenska paketet bestämt sig för ett. För att det ska kunna genomföras krävs beslut av riksdagen. 2014-04-10 Trafik

Östra Hamngatan blir cykelfartsgata

Parallellgatan i väster förebild. Säkrare, enklare och mer miljövänlig. Så har framkomligheten förändrats, för både cyklister, bilister och fotgängare på Västra Hamngatan sedan den byggdes om till cykelfartsgata förra året. Nu är det Östra Hamngatans tur att byggas om, till i första hand cyklisternas villkor. 2014-04-04 Trafik

Stadens bud börjar cykla

Miljövänliga transporter inom staden. Stadens bud, som är en enhet inom kommunala Gatubolaget, satsar nu på transporter med cykelbud i centrala Göteborg. Planen är att vara i full gång efter sommaren. 2014-04-01 Trafik

Det våras för personalcykeln

Beställningarna strömmar in. Uthyrningen av de förmånscyklar som Göteborgs Stad genom Gatubolaget erbjuder sina anställda går nu som på räls och den som vill kan köpa loss cykeln efter leasingtidens slut. 2014-03-31 Trafik

Göteborgs kollektivtrafik prisas av pensionärsförbund

Seniorkortet 65+ och Flexlinjen bäst i Sverige. Göteborg har Sveriges bästa kollektivtrafik för äldre 2013. Det är Sveriges Pensionärsförbund som prisar Göteborg för seniorkortet för alla göteborgare över 65 och för flexlinjerna med sina anpassade bussar. 2014-03-26 Trafik

Beslut om Backas betalstationer närmar sig

Nu presenteras de fyra bästa förslagen. Styrgruppen ger besked innan sommaren. Placeringen av Backaområdets betalstationer mötte tidig stark kritik, och över ett tusen förändringsförslag har granskats. Under torsdagen och fredagen presenteras de fyra alternativ som hittills ansetts bäst. Om tre veckor väntas beredningsgruppen ha sin rekommendation klar. 2014-03-21 Trafik

Backaborna ska veta först

De fyra mest intressanta förslagen visas. Först var det ca 1200 förslag och synpunkter som blev 17 alternativ. Nu är de fyra. På torsdag –fredag kan backaborna och andra intresserade se vilka som är de fyra aktuella alternativen för trängselskatten i området. Dessutom presenteras varför de andra alternativen i dagsläget inte är lika intressanta. 2014-03-19 Trafik

Hallå där, Jonas Bergqvist!

… på trafikkontoret. Du är projektledare för spårvagnstrafiken vid Gamlestadstorg. Vad är det för broar ni har lagt över Säveån vid Gamlestadsviadukten? 2014-03-19 Trafik

Årets grusupptagning igång

Efterlängtat vårtecken. I veckan började de synas ute på stan, människor och maskiner som sopar upp vinterns grus från gator och cykelbanor. I år har de mindre än normalt att ta upp. 2014-03-13 Trafik

Västtrafik efterlyser idéer för framtidens kollektivresande

Resenärerna bjuds in till stor tävling. Nu tar Västtrafik resenärerna till hjälp för att locka fler att åka kollektivt. I veckan drog Resenärkampen igång, en tävling om bästa idéerna för att utveckla framtidens kollektivtrafik. 2014-03-12 Trafik

Slinga i cykelbanan ger cyklister företräde vid trafikljus

Ny teknik provas vid Packhusplatsen. Göteborg är först i Sverige, kanske i världen, med slingor i cykelbanan som ger förtur vid trafikljuset. Systemet känner av vilken ”fil” cyklisten ligger i och ger grönt ljus längre fram. 2014-03-11 Trafik

Nya grensletruckar i containerterminalen

Ökad kapacitet och bättre för miljön. APM Terminals, som driver containerterminalen i Göteborg, investerar nu i tolv nya grensletruckar. Med de nya truckarna kan fyra containrar staplas på varandra. Det innebär på sikt högre lagringskapacitet. Maskinerna lever också upp till den senaste skärpningen av miljökraven. 2014-03-07 Trafik

Barnens trafikvardag temat för trafiksäkerhetskonferens

Barnperspektiv i stadsplaneringen. Hur ser vardagen ut 2030? Tar barnen linbana till skolan och finns det självkörande bilar på vägarna? Morgondagens vardag är en av programpunkterna på heldagskonferensen Barn, liv och trafik som arrangeras på torsdag 6 mars på Lindholmen Science Park. 2014-03-04 Trafik

Hamnkanalens norra mur måste renoveras

Arbetet börjar i juni. Delar av Norra Hamngatan har stabilitetsproblem. Därför ska både gatan och den del av Stora hamnkanalens mur som vetter åt Norra Hamngatan renoveras. Arbetet inleds i juni och beräknas vara klart vid årsskiftet. 2014-02-25 Trafik

Ny utbildning för stadens anställda som kör i tjänsten

Mer hänsyn och färre skador på bilarna. Varje år kostar trafikskadorna på Göteborgs Stads fordon 25 miljoner kronor. Med en ny förarutbildning som bland annat innefattar trafikbeteende och halkkörning hoppas Gatubolaget minimera skadekostnaderna, minska utsläppen och göra Göteborgs Stad till ett föredöme i stadstrafiken. 2014-02-24 Trafik

Transportstyrelsen stoppar parkeringslösning för bilpooler

Strider mot lagen. Göteborgs Stad får inte använda stoppförbud i gatan för att ordna p-platser till bilpooler. Transportstyrelsen slår nu fast att det strider mot lagen. ”Vi är kritiska mot beslutet, men kommer att rätta oss efter det och ta bort platserna”, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret. 2014-02-21 Trafik

Färdtjänsten varnar för falsk förare

”Föraren ska alltid veta ditt namn och vart du ska”. Efter att en äldre kvinna som väntade på färdtjänst igår blev rånad manar nu Färdtjänsten sina resenärer till försiktighet. ”Föraren ska alltid veta ditt namn, kliv inte in i bilen annars, för då är det ingen färdtjänstbil!, säger Emma Qvarfordt, chef för Färdtjänstens reseservice. 2014-02-21 Trafik

Nu går det att boka färdtjänstresor igen

Men återresan måste bokas samtidigt. Nu tar Färdtjänsten emot resebokningar igen. Men alla som bokar en resa måste boka återresa samtidigt. ”Vi vill försäkra oss om att de som rest ut också kommer hem”, säger Eva Rödsta vid Färdtjänsten. 2014-02-19 Trafik

Serverfel hos Taxi Kurir skapar problem för Färdtjänsten

Samma problem som igår. På tisdagsmorgonen återkom problemen med att få ut körningar till Taxi Kurir som kör en stor del av Färdtjänstens resor. Det är ett serverfel hos Taxi Kurir i hela Sverige som gör att resebeställningarna inte kommer ut till taxibilarna. 2014-02-18 Trafik

Nu startar årets upplaga av Cykelvänlig arbetsplats

Kan ge en, två eller tre stjärnor. För att uppmuntra arbetsplatser att göra det lätt för medarbetarna att ta cykeln har trafikkontoret tagit fram utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Nytt för i år är kategorin Årets rookie. 2014-02-11 Trafik

Stadsleveransen växer

Ny godscentral och operatör. Sedan Stadsleveransen hösten 2012 började köra leveranser med elbil till åtta butiker kring Domkyrkan har satsningen vuxit sig allt större. Idag levereras i snitt 120 kolli per dag till 200 mottagare. Därför krävs en nu en större godscentral. Samtidigt inleds ett samarbete med en ny operatör. 2014-02-03 Trafik

Gångtunneln under Briljantgatan rustas upp

Vinnande förslag i tävling. Den mörka och otrygga tunneln under Briljantgatan i Tynnered ska få ett lyft med bland annat bättre belysning. Detta efter att tunneln utsetts till vinnande förslag i en tävling om energismarta idéer som energibolaget Din El ordnade i höstas. 2014-02-03 Trafik

Sista chansen att tycka till om betalstationerna i Backa

Förslagen ska vidare till beslut. Utredarna av betalstationerna i Backa har haft bråda dagar sedan de för några veckor sedan bjöd in Backaborna för att visa hur de bearbetat deras idéer och förslag. Nu har gruppen finjusterat förslagen ytterligare. Idag fredag och i morgon lördag visas förslagen på Selma Center en sista gång innan de i nästa vecka skickas vidare för beslut. 2014-01-31 Trafik

Fler godståg mellan Göteborg och Oslo

Järnvägspendeln utökas. Green Cargo utökar nu godstågstrafiken mellan Göteborg och Oslo från en till fyra gånger i veckan. Förutom att utökningen ger snabbare transporter avlastar den också den hårt trafikerade E6:an vilket i förlängningen ska ge miljövinster i form av minskade utsläpp. 2014-01-31 Trafik

Fortsatt fri kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Förlängt erbjudande hela våren. Resenärer med färdtjänsttillstånd får resa fritt med kollektivtrafiken även under första halvåret 2014. Västtrafiks erbjudande lanserades i somras som en kompensation för att många låggolvsvagnar tagits ur trafik. 2014-01-31 Trafik

Fler anställda i staden kan skaffa förmånscykel

Rivstart i januari. När cirka 30 000 medarbetare på Göteborgs stadsdelsförvaltningar från nyår fick möjligheten att boka en personalcykel med hyresavtal var det tydligt att många gått och väntat. 25 stycken har redan tagit chansen. 2014-01-29 Trafik

Frågor och svar om ett år med trängselskatten

Öppet seminarium i Älvrummet. Hur gick det egentligen under Göteborgs första år med trängselskatt och vad kan göteborgarna förvänta sig framöver? På onsdagskväll 29 januari hålls ett nytt seminarium om det Västsvenska paketet med möjligheter till frågor och svar. 2014-01-28 Trafik

Handeln i Bäckebol tappade och kollektivtrafiken fortsatte öka

Ny statistik efter trängselskatten. Trängselskattens effekter för trafik och handel i Göteborg följs med stort intresse på många håll. På tisdagen redovisades ny statistik som utöver kollektivtrafikens fortsatta framgångar också berättar att detaljhandeln i Bäckebol under andra kvartalet 2013 tappade tre procent av sin omsättning. 2014-01-28 Trafik

Trafikkontoret slår ett slag för 89:an

Busslinje på prov i Högsbo och Sisjön. ”Vill ni ha kvar linjen så passa på och åk med buss 89!”. Det manar nu trafikkontoret alla som jobbar och handlar i området runt Högsbo och Sisjön. Minst åtta stämplande passagerare krävs för att linjen ska få vara kvar. Den startades på prov i höstas som ett unikt samarbete mellan trafikkontoret och företagarföreningen i Högsbo-Sisjön. 2014-01-27 Trafik

Trafikkontoret uppmärksammar vintercyklande göteborgare

Bjuder på varm dryck och fralla. Många göteborgare väljer cykeln året om. Det vill trafikkontoret uppmuntra genom att dela ut reflexer och bjuda på något ätbart. På onsdag morgon finns de på plats på Skeppsbron och på eftermiddagen vid Göta älvbron för att träffa dem som cyklar förbi. 2014-01-21 Trafik

Rekord för cyklandet i Göteborg

”Hiskeliga siffror!”. Cyklandet i Göteborg ökade med 22 procent under 2013. En positiv men mycket överraskande siffra. Året innan ökade cyklingen med bara två procent. ”Ja, det är hiskeliga siffror!”, säger Karin Björklind, analytiker på trafikkontoret. 2014-01-17 Trafik

Åtta förslag klara för betalstationerna i Backa

Visas på Selma Center. Utredningen om betalstationernas placering i Backa samlade i höstas in över 1200 synpunkter via webben, mail, vanliga brev och på öppna möten. Nu har synpunkterna bearbetats och utmynnat i åtta konkreta förslag. På fredag 10 januari och lördag 11 januari presenteras de för allmänheten. 2014-01-08 Trafik

Backaborna bjuds in till nya träffar kring trängselskatten

Sex tillfällen att lämna feedback. Utredarna om trängselskatten runt Backa vill ha ännu mer hjälp av Hisingsborna. De håller nu sin mottagning öppen ytterligare sex gånger i december och januari. ”Kom och lyssna, titta och reagera på vårt arbete”, säger Per Bergström Jonsson, trafikplanerare på trafikkontoret och en av två utredningsledare. 2013-12-12 Trafik

Så blir nya Hisingsbron

Lyftbro med fyra pyloner. Arpeggio – så heter det vinnande förslaget till den nya Hisingsbron. En lyftbro med fyra höga pyloner, som på Nya Ullevi. En bro med referenser till både balett och hårdrock. ”Visst är hon fin! Som en balettdansös som doppar tårna i vattnet”, sa en mycket nöjd stadsarkitekt Björn Siesjö, när han presenterade vinnaren i Älvrummet på onsdagen. 2013-12-11 Trafik

Hallå där Eva Eriksson!

….marknadskoordinator på trafikkontoret. Vad är det för konstiga parasoller ni har satt upp på Drottningtorget? 2013-12-10 Trafik

Enklare cykla från Angered

Ny cykelbana utmed Ramnebacken i Agnesberg. Nu är den en kilometer långa gång- och cykelbanan utmed Ramnebacken klar. Det ger Angeredsborna möjlighet att cykla till city på sammanhängande cykelbanor utmed Göta Älv istället för i backarna via Hammarkullen och Hjällbo. 2013-12-04 Trafik

Cyklisterna gillar stans första cykelfartsgata

Efter Västra Hamngatan står Östra Hamngatan på tur. Sedan augusti är det cyklisterna som bestämmer farten på trafiken på Västra Hamngatan – de kör nämligen mitt i gatan på samma villkor som bilisterna. Ett koncept som uppskattas av både cyklister och fotgängare visar en färsk trafikantundersökning. 2013-12-03 Trafik

100 självkörande Volvobilar testas i Göteborg

2017 rullar de första pilotbilarna på vägarna. Göteborg blir arena för världens största storskaliga pilotprojekt för autonom körning ”Drive me – självkörande bilar för hållbar mobilitet”. Hundra bilar ska testas i vardagstrafik på allmän väg i Göteborg. Drive Me är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. 2013-12-02 Trafik

Slut med gratis grus

Nu vet fastighetsägarna var det finns att hämta. Somliga kampanjer varar längre än andra, men någon gång måste de ta slut. I nio år har trafikkontoret bjudit på gratis grus att sanda trottoarerna med, men från och med i år får Göteborgs villaägare själva betala för vinterunderhållet. 2013-11-26 Trafik

Lättare hitta ledig p-plats i Långedrag och Saltholmen

Nytt informationssystem igång. Hur många lediga besöksplatser och var de finns framgår nu av nya informationstavlor vid parkeringarna vid Saltholmen och Långedrag. Förutom att det ska var lättare att hitta en plats är det nya systemet med räknare och dynamiska skyltar också tänkt att minska söktrafiken i området. 2013-11-26 Trafik

Telefonintervjuer i Backa visade missnöje med betalstationer

Ogillar placeringen mer än själva trängselskatten. Det var inte svårt att få Backaborna att vädra sina åsikter om trängselskatten när drygt 700 telefonintervjuer skulle göras. Och svaren i den biltäta stadsdelen var i stort sett identiska: placeringen av betalstationerna är inte optimal. Trots det är förvånansvärt många positiva till trängselskatten som princip. 2013-11-22 Trafik

Fem arkitektförslag till nya Hisingsbron utsedda

Visas i Älvrummet. Arpeggio, Kronan, Reflektion, Puls och Götebox. Det heter de fem broar som tävlar om att bli framtidens förbindelse över Göta älv. Juryn har redan haft sitt första möte och vid årsskiftet ska göteborgarna få veta vilket förslag som blir den nya Hisingsbron. 2013-11-07 Trafik

Tyck till om trängselskatten i Backa på Selma center

Sju tillfällen i november. Nu välkomnas allmänheten att tycka till om trängselskattens utformning i Backa. Med start den 7 november ordnas sju samtalstillfällen på Selma center. Allt som ett led i den utredning som startats för att bland annat möta missnöjet med betalstationerna i området. 2013-11-06 Trafik

Nya avtal mellan Göteborgs hamn och Stena Line klara

Stena lämnar Masthuggsterminalen år 2020. Avtalen mellan Göteborgs hamn och Stena Line sades upp redan förra hösten. Nu är de nya terminalavtalen klara. Danmarksterminalen i Masthugget blir kvar i fem år till och Tysklandsterminalen i Majnabbe får ett tioårigt avtal med möjlighet till förlängning. 2013-11-06 Trafik

Lättare hålla koll på trafiken i mobilen

Bättre karta och nya funktioner på Trafiken.nu Sajten trafiken.nu har fått ny kostym och fler funktioner. Nu kan den som fastnat i trafiken och har en smart telefon komma åt trafikinformation direkt. Samtidigt har kartfunktionen förbättrats så att det blir ännu lättare att få överblick över störningar och vägarbeten. 2013-11-01 Trafik

Snabbare fram för taxi

Får dela körfält med bussar. På Nils Ericssonsgatan och delar av Nya allén får nu taxibilar använda samma körfält som kollektivtrafiken. Sedan tidigare är 20 kollektivfiler öppna för taxi i Göteborg, nu tillkommer ytterligare två efter att trafikkontoret utrett frågan. 2013-10-30 Trafik

Stanna hemma råder Färdtjänsten

Bara nödvändiga resor går att boka från klockan 16. Stanna hemma om du inte absolut måste resa och avboka dina förbeställda resor! Det råder nu Färdtjänsten sina resenärer. Från klockan fyra i eftermiddag går det dessutom bara att boka färdtjänstresa för resenärer som är tvungna att resa. 2013-10-28 Trafik

Fler saltade vägar och förbättrad trafikinformation

Trafikansvariga förberedda på snö och kyla. Ishalka på vägarna och inställda tåg – varje år ställer vintervädret till problem i trafiken. Nu vässar Trafikverket, trafikkontoret och Västtrafik sin vinterberedskap för att resenärerna ska drabbas av så få störningar som möjligt. 2013-10-21 Trafik

Västsvenska paketets nyckelroll i öppen debatt

”Ska Göteborg vara motor eller flaskhals?” Om Göteborg ska utvecklas och kunna konkurrera med London och Paris måste vi knyta oss närmare både Hamburg och Oslo, och där har Västsvenska paketet en nyckelroll. Det är en av synpunkterna som lär framföras under det öppna seminarium som hålls i Älvrummet på tisdag 15 oktober. 2013-10-11 Trafik

Kontantlösa resor i Färdtjänsten

Länge efterfrågat av resenärerna. Från och med 1 oktober går det inte längre att betala kontant för färdtjänstresor i Göteborg. Nu ska resenären bara visa godkänd legitimation, sedan kommer faktura en gång i månaden. 2013-09-27 Trafik

Cykelfart på Västra Hamngatan

Nu byggs andra etappen. Cyklar och bilar kör i mitten av gatan, med samma fart och på lika villkor. Det är tanken bakom att göra Västra Hamngatan till cykelfartsgata. I augusti var första delen klar. Nu byggs etapp två, vid Grönsakstorget. 2013-09-26 Trafik

Hallå där Lucas Wallgren!

...projektledare på trafikkontoret. Vad är det för ”Fiskväg” ni bygger i Gullbergsån, mittemot Ullevi? 2013-09-20 Trafik

Nu utreds betalstationerna i Backa

Utredare vill ha in idéer och förslag. Betalstationernas placering i Backa har gett effekter som inte är optimala, så nu ska allmänhetens synpunkter hämtas in för att hitta smarta lösningar på problemet. Några som däremot inte har märkt några skillnader alls av trängselskattens införande hittills är handlarna, vare sig innanför eller utanför avgiftszonen, enligt ny statistik. 2013-09-18 Trafik

Allt fler cyklister på Göteborgs gator

Styr & Ställ ökar med 70 procent. Om det är trängselskatten eller motionstrenden eller kanske både och som ligger bakom är oklart, men en sak är säker: cyklandet i Göteborg ökar. Uppemot 100 000 resor som görs varje dag i stan sker per cykel, en ökning med tio procent bara under det senaste året. Lånecyklarna Styr & Ställ står för en stor del av ökningen, utlåningen ökade med hela 70 procent första halvåret i år. 2013-09-17 Trafik

Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats korad

Hundratals tävlade om titeln. Har man medarbetare som cyklar från Lerum till Lindholmen och tillbaka varje arbetsdag så är det klart att man borde ha ett pris. Men det krävdes mer än så för att Norconsult skulle kamma hem titeln Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats 2013. 2013-09-16 Trafik

Göteborgsbarn vill gå på egna ben

50 procent fler än i fjol. Nu är de på gång igen. Förra veckan startade utmaningen På egna ben som inspirerar elever att ta sig till skolan själva i stället för att bli skjutsade med bil. I Göteborg deltar 2 345 elever från 99 klasser, en ökning med mer än 50 procent från förra året. 2013-09-13 Trafik

Ny busslinje i Högsbo-Sisjön

Unikt samarbete med fastighetsägare. I oktober startar en ovanlig busslinje i västra Göteborg. Västtrafik kör bussarna men sju fastighetsägare i Högsbo-Sisjön står för kostnaderna. Göteborgs Stads trafikkontor har initierat samarbetet för att fler ska kunna resa kollektivt inom området. 2013-09-12 Trafik

Chans att få svar om Västsvenska paketet

Öppet seminarium i Älvrummet. Hur kan en tågtunnel bidra till utveckling i en region? Den frågan kan komma upp i Älvrummet på tisdag 17 september, när göteborgarna bjuds in till öppet seminarium om Västsvenska paketet. 2013-09-11 Trafik

Nya studenter får rabatt på hyrcykel

Stor kick-off på Trägår’n. Hästpojken, Syster Sol och Viktor & The Blood är artisterna som välkomnar Göteborgs nya studenter på Trädgår’n på torsdag kväll. Men också Styr & Ställ – de blå hyrcyklarna. ”Många studenter har faktiskt inte cykel, eftersom det är dyrt att köpa en ny”, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret. 2013-09-11 Trafik

Ny chans att se jättebåt

Systerfartyget anlöper 1 oktober. Nu finns en ny chans att se världens största containerfartyg från sjösidan. Tisdagen den 1 oktober kommer Majestic Maersk till Skandiahamnen i Göteborg. På tisdagen släpptes biljetter till en extrainsatt båttur med MS Trubaduren från Amerikaskjulet. 2013-09-04 Trafik

Klart för samråd om Västlänkens första detaljplan

Tyck till om järnvägstunneln från 18 september. Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen att den första detaljplanen för Västlänken ska gå ut på samråd. Mellan den 18 september och 29 oktober välkomnas allmänheten att lämna sina synpunkter om frågor som rör järnvägstunneln. Samråd om planen för de tre stationerna väntas följa under 2014. 2013-09-03 Trafik

Fler testpiloter sökes

Ska prova nya sätt att resa. Familjer i Göteborg som vill vara ”först i världen” med ett nytt sätt att resa har chansen nu. I tjänsten UbiGo samlas alla resor - taxi, hyrbil, poolbil, hyrcykel, buss och spårvagn – i ett enda abonnemang. Den nya tjänsten ska testas i Göteborg med start i november. Och ännu finns chans att vara med i gruppen på cirka 100 testfamiljer. 2013-08-30 Trafik

Folkomröstningen blir i september nästa år

Beslut i kommunstyrelsen idag. Kommunstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom yrkandet om att en rådgivande folkomröstning om trängselskatt ska hållas den 14 september 2014. Yrkandet innehåller också formuleringen av frågan som göteborgarna ska ta ställning till. 2013-08-28 Trafik

Många ville se jättebåten – biljetterna tog slut

Ny chans i september. 250 göteborgare lyckades få en plats till den guidade båtturen för att se världens största containerbåt från sjösidan, sen var biljetterna slut. Nu sätter Göteborgs Hamn och Sjöfartsmuseet in en extra tur när jättebåtens tvillingsyster kommer hit om någon månad. 2013-08-27 Trafik

Västlänken temat för sopplunch i Älvrummet

En chans att ställa frågor. Den planerade tågtunneln Västlänken under Göteborg har orsakat omfattande debatt på senare tid. På onsdag 28 augusti blir det chans till frågor, när Göteborgs Stad bjuder på sopplunch i Älvrummet vid Kanaltorget. 2013-08-27 Trafik

Nu kommer jättefartyget

Lika högt som Gothia towers. Världens största containerfartyg kommer till Göteborg tidigt på tisdagsmorgonen 27 augusti. Det är stort som fyra fotbollsplaner, högt som Gothia Towers och kan lasta 18 000 containrar. 2013-08-26 Trafik

Nu byggs fyra nya stationer för snabbladdning av elbilar

Ska minska räckviddsångest. Göteborg kommer snart att kunna erbjuda fyra nya snabbladdningsstationer för elbilar. Först ut är stationen utanför Göteborg Energi i Gårda som just nu sluttrimmas för att ta emot stadens elbilspionjärer. 2013-08-16 Trafik

Färre bilskador sparar miljoner

Elva procent lägre skadekostnader. Göteborgs Stads drygt 4000 fordon lever ett hårt liv. Singelolyckor och parkeringsskador leder varje år till kostnader på cirka 25 miljoner, men genom utbildningsinsatser och körövningar sparas nu miljoner åt staden. 2013-08-15 Trafik

Stefan Eglinger ny trafikdirektör

Trafiknämnden beslutade på onsdagen att utse Stefan Eglinger till ny direktör för trafikkontoret. Han ersätter Birgitta Hellgren som går i pension vid årsskiftet, och tillträder sin nya tjänst senare i höst. 2013-08-14 Trafik

Alla parkeringsfrågor får svar hos Kontaktcenter

Bättre service och tillgänglighet. Göteborgs Stads nya Kontaktcenter kommer från och med nu att förmedla svar på alla sorters frågor om parkering. Detta efter att Parkeringsbolaget som ett av stadens första bolag har anslutit sig till Kontaktcenter. 2013-06-20 Trafik

Strejk kan orsaka stora störningar i kollektivtrafiken

Försvårar för midsommarresenärer. Om den tågstrejk som fackförbundet Seko varslat om bryter ut på torsdag 20 juni kan det bli svårt att resa kollektivt i midsommar. Längre restider och problem med att få plats på bussen är några av de svårigheter Västtrafik varnar för. 2013-06-19 Trafik

Ny elbusslinje blir testmiljö för framtidens kollektivtrafik

Ska köra mellan Johanneberg och Lindholmen. Ljudlöst, utsläppsfritt och hållplatser inomhus. Det är några av tankarna med den nya busslinje som startar i Göteborg sommaren 2015. En helt ny elbuss ska trafikera sträckan – som också ger möjlighet att testa andra kollektivtrafiklösningar i full skala. 2013-06-17 Trafik

Cyklister hyllas på Vasagatan

Trafikkontoret vill ge positiv feedback. På tisdag 18 juni och onsdag 19 juni befinner sig trafikkontoret på Vasagatan för att uppmuntra alla som väljer att ta cykeln. En portal som påminner om trängselskattens betalstationer finns på plats – men i stället för att betala får cyklisterna något ätbart att smaska på. 2013-06-17 Trafik

Flexlinjen inför bälteskrav

Ökad säkerhet. Från 1 juli ska resenärerna på alla Göteborgs flexlinjer använda säkerhetsbälte. ”Det finns inget lagkrav på bälte, men vi vill öka säkerheten på våra linjer”, säger Bright Olausson, trafikutvecklare på Färdtjänsten, som driver flexlinjerna. 2013-06-17 Trafik

Ingen kollektivtrafik på Västra Hamngatan i sommar

Bussar och spårvagnar kör annan väg. På söndag 16 juni stoppas all kollektivtrafik längs Västra Hamngatan vid Domkyrkan. Orsaken är ett omfattande spårarbete som pågår hela sommaren, till och med 4 augusti. 2013-06-13 Trafik

Sex nya laddplatser för elbilar på Heden

20-procentig ökning. P-bolaget ökar tillgången på p-platser där bilisterna kan ladda sin elbil under parkeringstiden. Med sex nya elladdplatser på Heden, nära korsningen Engelbrektsgatan och Södra Vägen, finns nu totalt 35 publika elladdplatser i Göteborg. 2013-06-11 Trafik

800 färdtjänstförare går kurs om hbtq och mänskliga rättigheter

”Likabehandling och inkludering ska vara självklart”. Festivalen West Pride är i full gång i Göteborg. Då passar Göteborgs färdtjänst på att utbilda samtliga förare i mänskliga rättigheter och mångfald i allmänhet och hbtq-frågor i synnerhet. 2013-05-29 Trafik

Ja till folkomröstning om trängselskatten

Beslut efter fem timmar lång debatt. Kvart i tio på torsdagskvällen, efter fem timmars intensiv debatt, stod det klart att det blir en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Som väntat var det en enda röst som avgjorde voteringen. Röstsiffrorna blev 28 för folkomröstning mot 53 ledamöter som var emot. 2013-05-23 Trafik

Streetsmart festival flyttar runt på gator och torg

Ger tips på smarta sätt att ta sig fram. Endast fantasin sätter gränser för hur många olika sätt man kan variera sina resvanor på. Vem lämpar sig då bättre att spåna idéer än Peter Apelgren, som med start på Frölunda torg på lördag drar igång fyra evenemang runt om i staden som ska få göteborgarna att välja en mer streetsmart vardag. 2013-05-23 Trafik

Trängselskattedebatten direktsänds på Göteborgs Stads hemsida

Visas också på storbild. Kommunfullmäktiges debatt och omröstning om en eventuell folkomröstning om trängselskatt direktsänds via Göteborgs Stads hemsida. Mötet i Börshuset börjar klockan 15.30, länk till sändningen hittar du längst ner i den här artikeln. 2013-05-23 Trafik

Effekten av trängselskatten bestod också i april

Kortare restider, bättre punktlighet. Minskade köer och kortare restider in och ut ur stan, bättre punktlighet och få fullbelagda fordon i kollektivtrafiken. Det är några av de skillnader som har märkts tydligast i Göteborgs-trafiken sedan trängselskatten infördes och kollektivtrafiken lades om runt årsskiftet. Skillnader som höll i sig även under den statistiskt knepiga månaden april. 2013-05-21 Trafik

Finskt varv bygger älvskyttlarna

Den första klar för trafik nästa höst. Det finska båtvarvet Uudenkaupungin Työvene Oy vann Västtrafiks upphandling och får bygga två färjor som ska gå i skytteltrafik över älven. Skyttlarna tar 300 passagerare varav 80 med cykel och byggs så att passagerarna kan stiga på i båda ändar. Båtarna behöver alltså inte vända vid bryggorna vilket förkortar restiden. 2013-05-17 Trafik

Gamlestadens station fick hederspris

Stålbyggnader belönade. Västtrafik fick hedersomnämnande för pendeltågstationen i Gamlestaden och stationerna längs Alependeln när årets Stålbyggnadspris delades ut på onsdagen. ”I kollektivtrafikens vardagsmiljöer lyfter sig detta utöver det förväntade med sin skärpa och sin medvetna materialhantering” skriver juryn bland annat i sin motivering. 2013-05-16 Trafik

Parkeringar ska bli mer jämställda

P-bolaget utvecklar närmiljöerna. Dålig belysning, klotter och risiga buskage – många p-hus och parkeringsytor är bortglömda miljöer som många upplever som otrygga. Nu tar P-bolaget i Göteborg initiativ till ett samarbete för att göra parkeringsanläggningarnas närmiljöer tryggare och mer jämställda. 2013-05-15 Trafik

Fullmäktige tar beslut om folkomröstning den 23 maj

54 av 81 måste rösta nej. På torsdag 23 maj fattar kommunfullmäktige beslut om det ska bli någon folkomröstning om trängselskatten eller ej. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Efter omröstning beslutade kommunstyrelsen också att avvisa folkinitiativet. 2013-05-15 Trafik

Unik elbuss testas på linje 60

Lägre utsläpp och tystare gång. På måndag 20 maj börjar en helt ny typ av laddhybridbuss köra på linje 60. Bussarna, som drivs till största delen på el, minskar koldioxidutsläppen med 75 procent jämfört med dagens dieselbussar. Bussarna ingår i pilotprojektet Hyperbus som delvis finansieras med EU-pengar. 2013-05-14 Trafik

Ny app underlättar för cyklister

Felanmälan, cykel-p och serviceställen. Med trafikkontorets nya app är det enkelt att hitta till närmsta serviceställe eller cykelparkering. Men det går också att göra felanmälningar under resans gång – skicka ett foto till trafikkontoret som både får en bild av problemet och de geografiska koordinaterna för att hitta dit. 2013-05-13 Trafik

700 nya cykelparkeringar klara

En del av Västsvenska paketet. Västtrafik har nu gjort klart ytterligare 700 nya cykelparkeringar i Göteborgsområdet. Tanken är att förenkla för cyklister som vill cykla till stationen och därifrån ta tåg eller buss. 2013-05-07 Trafik

Nej till folkomröstning föreslår stadsledningskontoret

”Konsekvenserna blir omöjliga att överblicka”. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår Folkinitiativet för folkomröstning om trängselskatterna i Göteborg. Det framgår av ett tjänsteutlåtande som blev offentligt på onsdagen. 2013-04-24 Trafik

Testhushåll sökes för ny resetjänst

Hållbara vardagsresor i storstan. Det ska vara enkelt, flexibelt, tryggt och prisvärt. Det är tanken bakom UbiGo – en ny resetjänst där abonnenten får tillgång till både kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och hyrcykel. Just nu letar projekt Closer på Lindholmen Science Park efter testhushåll som vill skippa bilen och pröva ett nytt – och mer hållbart – sätt att resa. 2013-04-22 Trafik

Stor räddningsövning i Chalmerstunneln

Iscensatt spårvagnsolycka. Brandrök från tunnelmynningen, räddningspersonal på plats och blodiga resenärer. Under den realistiska räddningsövningen vid lunchtid stängdes Chalmerstunneln av för trafik mellan 11 och 13.30. En så stor övning har inte genomförts på 17 år. 2013-04-16 Trafik

Hamnen och Higab har stadens säkraste bilförare

Senaste skadefribarometern klar. Göteborgs Hamn och Higab har Göteborgs Stads säkraste bilförare. De ståtar med noll fordonsskador under 2012 och toppar därför stadens skadefribarometer, som görs för tredje året. 2013-04-15 Trafik

250 nya parkeringsplatser i Angereds centrum

P-situationen har varit ansträngd. 250 nya parkeringsplatser står nu klara vid Angereds centrum, lagom till lördagens invigning av Angered Arena. För att öka tillgängligheten på p-platser sänks också maxtiden för att parkera från tre till två timmar. 2013-04-11 Trafik

Nu blir östra Kyrkogatan också gångfartsgata

Lättare för gående och cyklande. Östra delen av Kyrkogatan är sig inte lik sedan några veckor. Körbanan är avstängd och uppgrävd, för nu ska den bli gångfartsgata. Precis som resten av Kyrkogatan redan är. 2013-04-11 Trafik

Arkitekttävling utlyst för nya Hisingsbron

Ska bli symbol och ikon för Göteborg. Den nya Hisingsbron ska vara en symbol för Göteborg, en ”ikonbro” som blir känd även utomlands. Det är ett av målen i den arkitekttävling som nu börjar med en kvalomgång. I prispotten finns 2,6 miljoner kronor. 2013-04-08 Trafik

Nio miljoner i klimatkompensation

Redovisning av kommunala tjänsteresor. Drygt nio miljoner kronor sätter Göteborgs Stads förvaltningar och bolag av för att kompensera sina klimatpåverkande utsläpp i samband med tjänsteresor under 2011. Det visar den nya rapport som för tredje året samlar stadens klimatredovisningar. 2013-04-05 Trafik

Ny app och cykelboxar på försök

Lättare vara cyklist i Göteborg. Den stora cykelkampanj som trafikkontoret genomförde under hösten får redan konkreta resultat. Snart blir det möjligt att cykla mot enkelriktat längs vallgraven. "Cykelboxar" introduceras på försök under sommaren. Samtidigt utvecklas en ny app för felanmälan. 2013-04-04 Trafik

Fler butiker får leveranser med elbil

Färre tunga transporter i city. Stadsleveransen har i fyra månader kört ut med elbil och lämnat mindre leveranser till åtta butiker kring Domkyrkan. Nu utökas provverksamheten till att omfatta nästan alla butiker längs Korsgatan. På sikt hägrar hela området mellan Östra och Västra Hamngatan. 2013-04-02 Trafik

Stora trafikarbeten i Göteborg under påskhelgen

Påverkar tåg- och spårvagnstrafik. Ett växelbyte vid Chalmers och inkoppling av ett nytt ställverk vid Göteborgs central påverkar både tåg- och spårvagnstrafiken i påsk. Ersättningsbussar kommer att finns på de flesta sträckor och Västtrafik har informatörer på plats för att få resorna att flyta så smidigt som möjligt för resenärerna. 2013-03-27 Trafik

Grusfria cykelbanor till påsk

Sopning pågår. Just nu sopas gruset äntligen bort från cykelbanorna runt om i Göteborg. Till påsk ska alla de större cykelbanorna vara grusfria, lovar Erika Åkerblom, planeringsledare på trafikkontoret. Det är en månad tidigare än vanligt. 2013-03-25 Trafik

Nu invigs Frölunda resecentrum

Ökad trygghet och bättre service. Två våningar och en yta på 1.400 kvadratmeter. Kiosk, kafé, butiker, frisör och medborgarkontor. Nybyggda Frölunda resecentrum satsar på service till de tusentals människor som passerar platsen varje dag. Lördag den 23 mars är det invigning. 2013-03-21 Trafik

Fortsatt mindre biltrafik genom betalstationerna

Västtrafik säljer fler periodkort. Trängseln i trafiken är mindre, restiderna är kortare på de stora infartslederna och kollektivtrafiken har fler resenärer. Den utveckling som presenterades för januari, första månaden med trängselskatt i Göteborg, håller i sig även under februari. 2013-03-20 Trafik

60 nya pendelplatser vid Eriksdal

Totalt 700 nya p-platser i vinter. De 60 nya, tillfälliga platserna vid Jordfallsvägen Eriksdal, är en del av Göteborgs stads stora satsning på nya pendelparkeringar. 2013-03-20 Trafik

Bilister bytte resvanor

14 000 provåkare fortsätter åka kollektivt. I kampanjen ”Vi älskar bilister” erbjöd Västtrafik 50 000 bilister ett provåkarkort i hopp om att de skulle ompröva sina trafikvanor. Nu rapporterar Västtrafik att 14 000 av provåkarna fortsätter att resa kollektivt även efter kampanjen. 2013-03-06 Trafik

Efterlängtad säsongsstart för Göteborgs hyrcyklar

Styr & ställ ett säkert vårtecken. Fredag 1 mars plockas Styr & Ställs cyklar fram ur sin vinterförvaring. En av nyheterna för i år är halverad årskostnad. Dessutom varar säsongen ända fram till siste november. 2013-02-28 Trafik

Smart brevlåda sparar bränsle och miljö

Talar om när den behöver tömmas. Gatubolaget i Göteborg är först i landet med ”den intelligenta brevlådan”. En sensor i lådan skickar besked via internet om det finns post att hämta. Det kan spara in tusentals mil i bilkörning. 2013-02-25 Trafik

Mindre trafik och punktligare kollektivtrafik

En månad med trängselskatt. Biltrafiken och trängseln på gatorna har minskat, kollektivtrafiken har ökat och blivit mer punktlig. Så ser det ut efter en månad med trängselskatt i Göteborg. 2013-02-21 Trafik

Gårdsten får elbilspool

Efterlängtad av hyresgäster. Gårdstensbostäder i Göteborg blir först i landet med att erbjuda sina hyresgäster en elbilspool. Och den som hyr en elbil slipper betala trängselskatt. ”I vårt arbete med hållbarhet och visioner har hyresgästerna länge önskat sig en bilpool”, säger Anki Caspersson, kommunikationsansvarig på Gårdstensbostäder. 2013-02-19 Trafik

Ny shoppingtaxa på Heden

Billigare att parkera kort tid. Shopping, restaurangbesök eller en fika på stan. P-bolaget ändrar avgifterna för 220 p-platser på Heden så att det ska gynna de bilister som bara vill ställa bilen några timmar. De övriga 800 platserna får behålla sin taxa anpassad för längre parkering. 2013-02-12 Trafik

Rostande spårvagnar tagna ur trafik

Ska genomgå kontroll. Samtliga spårvagnar i den första serien av typen M32 ska genomgå en kontroll av rostangrepp det närmaste dygnet. Det beslutade Göteborgs Spårvägar på tisdagen. 2013-02-12 Trafik

Cykelsatsningarna fortsätter

Fler ska välja cykeln 2013. Omfattande vägarbeten gjorde det förra året ofta svårt att vara cyklist i Göteborg. Utbyggda cykelstråk, bättre framkomlighet och tydligare skyltning ska få fler göteborgare att välja cykeln 2013. ”Det här är ett långsiktigt arbete”, säger projektledare Sara Boije af Gennäs. 2013-02-08 Trafik

Fler västsvenskar reste kollektivt

Kraftig ökning i fjol. Resandet med tåg, buss och båt ökade kraftigt i Västsverige 2012. Trots en liten nedgång i spårvagnstrafiken gjordes totalt två miljoner fler resor än under föregående år. 2013-02-07 Trafik

Göteborgs Spårvägar ska upphandla nya spårvagnar

100 vagnar på tio år. Göteborgs Spårvägar får uppdraget att upphandla nästa generation spårvagnar. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Totalt handlar det om 100 nya vagnar under tio år, första skedet av upphandlingen gäller 40 spårvagnar. 2013-02-07 Trafik

Ny utmärkelse ska göra livet lättare för cyklister

Goda initiativ och idéer premieras. Alla företag och organisationer vill väl få hjulen att snurra, tänker trafikkontoret i Göteborgs Stad och introducerar nu utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats”. 2013-02-05 Trafik

Gigantisk containerbåt testas på Hisingen

Provkörning i Chalmers fartygssimulator. Världens största containerfartyg testkörs nu på Hisingen. Än så länge bara i en fartygssimulator på institutionen för sjöfart och marinteknik på Chalmers. 2013-01-31 Trafik

Fler väljer bussen

Trängselskatten märks i kollektivtrafiken. Ökat resande, kortare restider och stabil punktlighet. Det är några av de positiva effekter som har uppmätts för delar av kollektivtrafiken sedan trängselskatten infördes. Samtidigt har även bilisterna fått minskad restid på några av stadens stora infartsleder. 2013-01-23 Trafik

Nya Hisingsbron ska ligga öster om Götaälvbron

Fri höjd på 13 meter. En lägre bro strax öster om den gamla. Dubbla körfält för bilister, dubbelriktade gång- och cykelbanor på bägge sidor av bron och ett kollektivtrafikfält i mitten. Det är vad som föreslås i den detaljplan som nu har tagits fram för den nya bron över Göta älv. 2013-01-22 Trafik

Febril jakt på mer mark för pendelparkering

Fler provisoriska platser på gång. Drygt 650 nya pendelparkeringsplatser har byggts runt Göteborg den senaste tiden, men de flesta av dem blir upptagna redan tidigt på morgonen. Men det är inte bara pendlarna som jagar platser, även trafikkontoret söker med ljus och lykta efter lediga markbitar att hyra för nya parkeringsplatser. 2013-01-09 Trafik

Nya bron ska heta Hisingsbron

Gammalt namn blir som nytt. Den nya bro som ska ersätta Göta älvbron senast år 2020 får det nygamla namnet Hisingsbron. Det beslutade kulturnämnden på torsdagskvällen. Namnet var ett av förslagen i den namntävling som utlystes i Göteborgs-Posten tidigare i höstas. 2012-12-21 Trafik

115 000 ville åka gratis med Västtrafik

Största värvningskampanjen hittills. Västtrafiks kampanj ”Vi älskar bilister” med möjligheten att få ett provåkarkort har gått över förväntan. Inbjudan gick ut till en kvarts miljon västsvenska bilister, 115 000 svarade. 50 000 av dessa har nu kvalificerat sig till att åka gratis med kollektivtrafiken i två veckor. 2012-12-20 Trafik

Två veckor kvar till trängselskatten

36 betalstationer på plats. Våren 2010 fattades beslutet och sedan dess har debatten varit högljudd. Men nu är det dags – den 1 januari 2013 införs trängselskatten i Göteborg. I februari får berörda bilister sin första avi hem i lådan och i slutet av mars ska skatten vara betald. 2012-12-17 Trafik

Knutpunkt Gamlestadens första etapp invigs

Nytt resecentrum växer fram. När nya Alependeln kör sin premiärtur på söndag blir ett av stoppen extra festligt – det på den nybyggda knutpunkten Gamlestaden. På den mest anrika platsen i staden ska ett ett nytt resecentrum växa fram, och efter hand en helt ny stadsdel. 2012-12-07 Trafik

Viktigt boka julresor med färdtjänst i god tid

Bokningen öppnar 12 december. Snart är det dags att boka färdtjänst för den som vill ut och resa på jul- och nyårsafton, årets mest stressade dagar för färdtjänsten. Därför är det viktigt att vara ute i tid. Onsdag 12 december öppnar bokningen. 2012-12-04 Trafik

Rekordstor kampanj för ökat kollektivresande

Två veckor gratis för 250 000 bilpendlare. Västtrafik gör nu sin största satsning hittills för att värva nya resenärer. Kampanjen ”Vi älskar bilister” ger 250 000 bilpendlare chans att resa gratis med kollektivtrafiken i två veckor. 2012-11-20 Trafik

Risk för köer vid Valhalla

Bron över Mölndalsån delvis avstängd. Sedan tre veckor tillbaka är bron mellan Valhallagatan och Åvägen avstängd i riktning mot Gårda. Det innebär köer för de bilar som ska ta sig ut från Valhallagatan – särskilt vid evenemang. Bron kommer vara avstängd österut ända till april. 2012-11-16 Trafik

Gång- och cykelbro över älven ska utredas

I Östra Hamngatans förlängning. Frågan om en gång- och cykelbro över till Frihamnen och Backaplan ska nu utredas. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Kommunstyrelsen vill också att gång- och cykelförbindelsen hanteras ihop med den nya Göta älvbron som ska stå klar till år 2020. 2012-11-14 Trafik

Många idéer för en bättre cykelstad

Framkomligheten en het fråga. Trafikkontorets cykelkampanj har fått stort gensvar från stans cyklister. 1.700 synpunkter lämnades till Cykelhuset på Gustaf Adolfs torg och förslagslådan på webben. Nu ska idéerna hjälpa trafikkontoret att planera cykelstaden Göteborg. 2012-11-02 Trafik

Tredje säsongen med Styr & Ställ slog rekord

700 cyklar har gått i vintervila. Fler göteborgare än någonsin använder Styr & Ställs cyklar och utbyggnaden fortsätter i snabb takt. I år har tio nya stationer byggts och lika många planeras nästa år. Då halveras också avgiften och cykelsäsongen förlängs med två månader. 2012-11-01 Trafik

Grusvägen längs Allén får asfalt och nya lampor

Ljus i olika nivåer för ökad trygghet. Grusvägen vid Nya Allén utmed Trädgårdsföreningen ska bli asfalterad gång- och cykelbana till våren. Och få en ny sorts belysning, som både gör vägen tryggare och lyser upp de vackra trädkronorna. 2012-10-29 Trafik

Pendelparkeringen vid Delsjömotet byggs ut

160 nya platser. Västtrafik börjar i veckan att bygga ut pendelparkeringen vid Delsjömotet med 160 platser. Detta innebär att parkeringen blir nästan dubbelt så stor vilket är välbehövligt då parkeringen ofta är full och behovet väntas öka ytterligare när trängselskatten införs vid årsskiftet. 2012-10-23 Trafik

Gärdsmosseskolans 6G promenerade allra mest

5.200 elever gick På egna ben. Nästan fyra varv runt jorden har mellanstadieeleverna runt om i Göteborg och kranskommunerna gått, cyklat och åkt kollektivt de senaste fem veckorna. Åtminstone om man lägger ihop deras vägar till och från skolan under tävlingen På egna ben. Allra längst gick eleverna i Gärdsmosseskolans 6G i Bergsjön. 2012-10-19 Trafik

Byggstart för busstorg i Amhult

Nytt resecenter klart 2014. Torslanda växer och därmed också behoven för kollektivtrafiken. Nu påbörjas bygget av ett nytt busstorg i Amhult och när allt är klart sommaren 2014 har det vuxit till ett helt resecenter. 2012-10-16 Trafik

Göteborgs Hamn säger upp Stena Lines terminalavtal

Avtalen måste ses över. För att hinna ha ett nytt avtal på plats 2015 måste Göteborgs Hamn redan nu säga upp Stena Lines terminalavtal. Hamnstyrelsen öppnar dessutom för möjligheten att släppa östra delen av Masthuggsterminalen för stadsutveckling. 2012-10-02 Trafik

Utbyggnaden av Hamnbanan tidigareläggs fyra år

Efterlängtat budgetbesked. Hamnbanan ut till Göteborgs Hamn kan byggas ut till dubbelspår redan 2014 eller 2015, alltså fyra år tidigare än planerat. Detta står klart efter besked i regeringens budgetproposition på torsdagen. 2012-09-20 Trafik

Streetsmart festival visar framtidens färdsätt

Ny elbil lanseras till musik. Den som är sugen på att provköra en Segway, eller kanske rent av Volvos nya elbil C30 Electric, har alla möjligheter på lördag i kvarteren runt Grönsakstorget. Ackompanjerat av en handfull av Sveriges bästa artister, och Peter Apelgrens tjöt, visar Streetsmart-festivalen hur levande centrum kan bli med framtidens färdsätt. 2012-09-20 Trafik

Öppet hus om Västsvenska paketet

Frågor och svar i Älvrummet. Västlänk, trängselskatt och Västsvenska paketet. Hur hänger allt ihop, egentligen? Den som undrar har en av många möjligheter att få svar på torsdag 20 september, när de inblandade parterna håller öppet hus i Älvrummet. 2012-09-19 Trafik

DFDS ansluter sina färjor till land-el

Stora miljövinster. DFDS Seaways ska ansluta sina färjor till land-el i Göteborgs Hamn. Totalt gäller det sex fartyg som går till England och Belgien. Beslutet innebär stora miljövinster och bättre arbetsmiljö, både ombord och i hamnen. 2012-09-14 Trafik

18-miljonersprojekt ska ge smartare godstransporter

Leds av Closer. Lindholmen Science Park får nio miljoner av statliga Vinnova för att ta fram nya lösningar för godstransporter i städer. Ett femtontal parter i Göteborg satsar lika mycket i projektet som pågår under två år. Projektet Sendsmart leds av Closer som är en nationell arena för hållbara transporter. 2012-09-06 Trafik

Kungsgatan öppnar igen

Behörig trafik mellan 05 och 10. Från och med 3 september släpps behörig fordonstrafik in på delar av nyrestaurerade Kungsgatan. Det gäller sträckorna Magasinsgatan - Västra Hamngatan och Östra Hamngatan – Harry Hjörnes plats. Kungsgatan har varit stängd för motordriven trafik sedan december förra året. 2012-09-03 Trafik

Flera förbättringar för färdtjänstresenärer

Kortare väntetider och lättare att få extra resor. Det är två av flera förbättringar som Göteborgs färdtjänstresenärer kan se fram emot från 1 september. ”Jag är väldigt glad för att vi har ett ekonomiskt utrymme och därmed kan göra dessa förbättringar för resenärerna”, säger Ingemar Karlsson, färdtjänstdirektör. 2012-08-31 Trafik

5000 elever tar sig fram på egna ben

Utmaning om miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Gå, cykla eller åk kollektivt till skolan på egna ben varje dag i fem veckor. Det är höstens utmaning för 5000 mellanstadieelever i Göteborgsregionen. Hittills är 211 klasser i årskurs 4-6 är anmälda. 2012-08-31 Trafik

Lördagstrafik på ytterligare fyra flexlinjer

Högre beläggning än på vardagar. Införandet av flexlinjer på lördagar har blivit en stor succé, både vad gäller kundnöjdhet och beläggning i bussarna. Därför startas från och med lördag fyra nya linjer, som täcker en större del av Göteborg. 2012-08-29 Trafik

Hallå där, Robert Nilsen….

… projektledare på trafikkontoret. Vad är det som händer i korsningen vid Munkebäckstorg? 2012-08-29 Trafik

Allt fler cyklister i Göteborg

Ytterligare ökning kräver samarbete. Fler än hälften av alla göteborgare är cyklister – och de blir hela tiden fler. På två år har de tvåhjuliga trafikanterna ökat med nio procent, men skillnaden är stor mellan stadsdelarna, både vad gäller hur många som cyklar och hur goda förutsättningarna är. 2012-08-23 Trafik

Cyklande medelålders män kartlagda

Identitet och status viktigt. Vardagsmotion, ekonomi, tid och frihet är viktiga faktorer för de medelålders män i Göteborg som väljer att cykla till och från och jobbet. För att inte tala om statusen det ger att identifieras av omgivningen som ”cyklist”. Miljöargumenten hamnar mer i skymundan. 2012-08-21 Trafik

Företagare i city informeras om parkering

Trafikkontoret och Skatteverket samarbetar. Information om höjda avgifter och förmånsbeskattning av parkeringsplatser kan vara ett sätt att minska antalet bilar i centrala delar av staden. Det hoppas trafikkontoret som samarbetar med Skatteverket för att hjälpa arbetsgivare och deras anställda att parkera rätt. 2012-06-18 Trafik

Nya lyktor lyser upp Gubberoparken

Test för att hitta bäst modell. Gubberoparken, söder om Olskrokstorget, ska få ny belysning. Sedan i tisdags testas ett antal olika modeller för att avgöra vilken lampa som bäst uppfyller kraven. Från våren 2013 ska den nya armaturen sprida sitt sken över parken. 2012-06-15 Trafik

Klartecken till cykelförmån för stadens anställda

Bidrag eller hyrcykel. Ett bidrag på 500 kronor per år till ny cykel, service eller tillbehör. Eller en hyrcykel som man själv bekostar via månadsavgift och kan köpa loss efter tre år. Så ska cykelförmånen för Göteborgs Stads anställda se ut. 2012-06-14 Trafik

Färdtjänsten blir bättre och billigare

Fyra nya flexlinjer. Färdtjänsten i Göteborg kommer från halvårsskiftet att erbjuda billigare och bättre service för många av sina resenärer. I synnerhet är det göteborgare, med så svåra funktionsnedsättningar att det inte finns några resealternativ, som kan se fram mot förbättringar. 2012-06-13 Trafik

Pilotprojekt ska ge färre tunga transporter i city

Elbil levererar till butiker. I höst inleds pilotprojektet Stadsleveransen med målet att minska antalet transporter under dagtid i Göteborgs innerstad. En del av innerstadens butiker kommer istället att få sitt gods levererat till en central godsmottagning. Därifrån kör sedan en elbil ut leveranserna. 2012-06-12 Trafik

Trafikkontoret delar ut gratis cykelhjälmar

Vill öka cyklandet. Den som cyklar förbi Ullevi på onsdagen har chans att få en cykelhjälm gratis. Göteborgs Stads trafikkontor, cykelpolisen och NTF står bakom det generösa erbjudandet. 2012-05-24 Trafik

Bättre logistik och mindre utsläpp med ny satsning

Svenska storstäder jobbar ihop. Avgaserna från godsdistributionen i storstäderna ska minska med hela 70 procent till 2030. Det målet sätts nu upp av ett nationellt nätverk för bättre citylogistik, där Göteborg är drivande. 2012-05-22 Trafik

Hårdare regler för miljöbilar i Göteborgs Stad

Mer gas och el. 95 procent miljöfordon i stadens flotta, men inga dieselbilar utan istället satsning på biogas och el som drivmedel. Det är några förändringar av miljömålen för Göteborgs Stads alla fordon som trafikkontoret föreslagit och som trafiknämnden sa ja till på onsdagen. 2012-05-03 Trafik

Västtrafiks sightseeing-app fick fint reklampris

Guidar från spårvagnen. Västtrafiks nya sightseeingapp vann snabbt resenärernas gillande. På tisdagen vann den också guld i reklamtävlingen Guldägget, och på Västtrafik funderar man redan på nästa steg för den populära appen. 2012-04-18 Trafik

Ungdomsfullmäktige driver kampanj om utökade busskort

Fria resor på helger och lov. Ge ungdomar fria kollektivtrafikresor på helger och lov! Det budskapet kommer att nå resenärer på Västtrafiks bussar och spårvagnar de närmaste två veckorna. Det är Ungdomsfullmäktiges sätt att få med sig Göteborgarna i sin kampanj för tillgängligare kollektivtrafik. 2012-04-17 Trafik

Bättre förhållanden i kinesiska stenfabriker

Ny lägesrapport. Arbetsförhållandena i de stenfabriker i Kina där Göteborgs Stad köper gatsten har blivit bättre sedan 2010. Det visar en lägesrapport från trafikkontoret, som samordnar stadens inköp av sten. Enligt rapporten har flera allvarliga brister inom brandsäkerhet, första hjälpen och skyddsutrustning för arbetarna nu åtgärdats. Men mycket återstår att göra. 2012-04-05 Trafik

Många gatuarbeten påverkar trafiken i påsk

Nya växlar, spår och vattenrör. När göteborgarna tar påskledigt passar trafikkontoret på och gräver i gatan och byter ut gamla grejer. Under påsken och veckan efter pågår flera jobb som påverkar trafiken. 2012-04-04 Trafik

Smidigare anlöp till Göteborgs hamn med nytt samarbete

Ny driftscentral i Amerikaskjulet. Snabbare, enklare och grönare fartygsanlöp. Det är målet med ett nytt samarbete mellan Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket. I en ny driftscentral i Amerikaskjulet har Sjöfartsverkets sjötrafikinformation, lotsbeställningen och hamnens personal som planerar anlöp och anvisar kajplats nu flyttat ihop. 2012-03-28 Trafik

Åtta nya stationer med lånecyklar

Snart dags för Styr & Ställ. Om ett par veckor dyker ett efterlängtat vårtecken upp på stadens gator – de blå cyklarna. Inför årets säsong byggs fler stationer och lånecyklar blir fler. Totalt kommer 720 cyklar att ställas ut, fördelade på 60 stationer. 2012-03-16 Trafik

Vrångö hamn rustas upp för närmare 20 miljoner

Byggdes om 2004. Efter flera undersökningar står det klart att Vrångö nya hamn behöver en omfattande upprustning. Hamnen har rostskador och det finns tveksamheter kring vissa stålbalkars hållbarhet. Vrångö hamn stod klar 2004 efter en stor om- och utbyggnad. 2012-03-13 Trafik

Nu fräschas Korsgatan upp

Klart i november. Efter den omfattande upprustningen av Kungsgatan inleddes på måndagskvällen schaktningsarbeten på Korsgatan. Den 300 meter långa sträckningen från Södra Larmgatan till Södra Hamngatan ska under året utrustas med samma rödgrå granit och svarta diabas som Kungsgatan. Arbetet väntas vara klart i november. 2012-03-06 Trafik

Yviga hästkastanjer stör spårvägstrafiken på Västergatan

Ersätts av apel och asp. Hästkastanjernas breda trädkronor har på senare år stört spårvägens ledningar längs Västergatan. I nästa vecka påbörjas arbetet med att ta bort de gamla träden och ersätta dem med pelarapel och pelarasp
– Det kommer att bli en vit och riklig blomning redan i maj, säger parkintendent Johan Blomqvist på park- och naturförvaltningen. 2012-03-01 Trafik

Klotter och vandalisering stort problem för Västtrafik

Stenkastning och grön laser ökar. Klotter och vandalisering av fordon och hållplatser är den vanligaste ordningsstörande händelsen för kollektivtrafiken. Men stenkastning och beskjutning med grön laser förekommer också. Det visar Västtrafiks årliga rapport över trafikhändelser. 2012-02-28 Trafik

10.000 ton grus ska sopas upp innan siste maj

Cykelvägar och innerstad prioriteras. Snart – den 15 mars – är det dags för ett säkert vårtecken. Då börjar trafikkontorets entreprenörer sopa upp gruset från 1.250 kilometer gator och 460 kilometer cykelbanor. Först ut är gång- och cykelvägarna, de ska vara färdigstädade senast 30 april. 2012-02-28 Trafik

Rekordökning för kollektivresandet

Och allt fler cyklar. Resandet i Göteborgs kollektivtrafik ökade med 10–20 procent mellan 2010 och 2011. Det kan jämföras med åren 2005–2010, då kollektivtrafiken ökade med 15 procent under hela perioden. Det visar en färsk rapport från trafikkontoret. 2012-02-22 Trafik

Eldrivna trehjulingar på prov i Göteborg

Byggs i Saab-fabriken. En helt ny el-trehjuling ska testas inom Göteborgs Stad, som ett alternativ till bilen. I maj ska de tio första vara färdigbyggda – i den gamla Saab-fabriken i Trollhättan. 2012-02-08 Trafik

Västtrafiks reseplanerare i ny version

Förbättrad och utökad tjänst. Tisdagen den 7 februari kommer en förbättrad version av Västtrafiks tjänst Reseplaneraren. Sökfunktionen har till exempel förbättrats för att ge fler förslag på alla direkta resor mellan två hållplatser. 2012-02-07 Trafik

Åtta nya hållplatser vid Nils Ericsonterminalen

Ska minska risk för förseningar. På onsdagen öppnar en ny del av Nils Ericsonterminalen med åtta nya hållplatslägen. De linjer som främst ska trafikera den nya delen av terminalen är Lila Express, linje 59 mot Jonsered, linje 290 och 291 mot Öckerö och linje 600 mot Trollhättan. Ersättningsbussar för inställda tåg kommer också att använda de nya hållplatserna. 2012-02-01 Trafik

Hårdare krav i nytt avtal för färdtjänsten

Säkerhet och trygghet viktiga faktorer. Obligatoriskt språktest, förstärkt kontrollsystem och högre bonus ju fler kvinnliga förare trafikföretaget har. Det är några av förändringarna när färdtjänstens nya avtal för rullstolsbussar börjar gälla 1 februari. 2012-01-31 Trafik

Färre dubbdäckspartiklar på Odinsgatan visar ny rapport

"Beror sannolikt på förbudet". Mängden partiklar orsakade av dubbdäcksslitage på Friggagatan och Odinsgatan är idag betydligt mindre än 2008. Det visar en ny rapport från miljöförvaltningen. "Sannolikt beror det på dubbdäcksförbudet", säger trafikkontorets miljöchef Anders Roth. 2012-01-30 Trafik

Designtävlingen om Göta älvbron försenas

Ny bro ska stå klar 2020. Hur ska den nya Göta älvbron se ut? Och hur hög ska den vara? Brons nya utseende ska avgöras i en designtävling, det beslutade trafiknämnden i augusti förra året. Men utlysandet av tävlingen ser nu ut att dra ut på tiden. Bland annat är det ännu inte klart hur hög bron måste vara. 2012-01-25 Trafik

Färdtjänsten nomineras till pris för bästa offentliga upphandling

”Nytänkande med sidoeffekter”. Färdtjänsten i Göteborg har under 2011 genomfört omfattande upphandlingar på ett så framsynt sätt att de nu nomineras till branschorganisationen tidningen Offentliga affärers pris Handslaget. 2012-01-24 Trafik

Drottningtorget stängs av för trafik på torsdag kväll

Hotellinvigning med stor show. På torsdagskvällen är Drottningtorget i centrala Göteborg upptaget av det nya ”Posthotellets” stora invigningsfest. Därför kan inga spårvagnar passera torget mellan klockan 18 och 20.15. Under den perioden leds också biltrafiken om. 2012-01-24 Trafik

Ny satsning på busstrafik i Torslanda

Fria resor i två veckor. Aldrig har det varit så enkelt att åka kollektivt från Torslanda in till centrala Göteborg som under 2012. Nya satsningar försöker övertyga ännu fler Torslandabor om fördelarna med att välja bussen framför bilen – och i februari frestas pendlarna med ett gratis provåkarkort på Västtrafik. 2012-01-13 Trafik

Information på bred front om Västsvenska paketet

Utställning, film och tidning. Det Västsvenska paketet innebär genomgripande förändringar av infrastrukturen i Västra Götaland och Halland. Ett arbete som kommer att pågå i minst 15 år och kräva en lång rad informationsinsatser. Några har redan påbörjats. 2012-01-13 Trafik

Nya Marieholmsbron tidigareläggs med flera år

Samfinansiering klar på torsdagen. Tack vare ett nytt avtal om medfinansiering kan den nya järnvägsbron vid Marieholm börja byggas redan 2014 för att stå klar senast 2019. Samtidigt påbörjas arbetet med den nya vägtunneln som ingår i det Västsvenska paketet. Planerad invigning: 2020-2021. 2011-12-15 Trafik

Begränsad p-tid i centrum

Ska frigöra platser för fler. Från och med fredagen den 16 december begränsas parkeringstiden på flera platser i centrala Göteborg till två timmar. Nyordningen ger fler bilister möjlighet att parkera för enklare ärenden.
2011-12-14 Trafik

Nu utreds skandinaviskt höghastighetståg

Göteborg en av 14 parter. Att med tåg kunna resa Oslo-Göteborg-Köpenhamn på drygt två timmar låter som en utopi, men vid årsskiftet inleds ett projekt för att utreda detta. Göteborg är en av 14 parter som medverkar i den treåriga satsningen. 2011-12-14 Trafik

Gratis laddning av elbil utanför Amerikaskjulet

Hamnen ansluter sig till Ladda Göteborg. Göteborgs Hamn har satt upp två laddstolpar för elbilar utanför sitt huvudkontor i Amerikaskjulet vid Stigbergskajen. Där ska både medarbetare och besökare kunna ladda sin elbil gratis. 2011-12-08 Trafik

Betaldag för boendeparkering ändras efter klagomål

27:e istället för 22:e Efter klagomål från många göteborgare med boendeparkering ändrar trafikkontoret nu sin betalningsrutin. Från och med december ska parkeringen betalas först den 27:e i stället för som nu den 22:e. 2011-12-08 Trafik

Nya idéer om infrastrukturen

Chalmers synar Göteborg. En ny järnvägsstation vid Korsvägen för Västlänken och en kartläggning av Göteborg för att hitta nya utvecklingsvägar. Det är två av nio aktuella Chalmers-projekt som nu ställs ut i det spektakulära huset Kuggen på Lindholmen. 2011-12-05 Trafik

Nu öppnar Partihallsförbindelsen

Har fått smeknamnet Röde orm. Tidigt torsdag eftermiddag den 1 december är det premiärdags för nya Partihallsförbindelsen som länkar samman E20 med E45. Den smäckra brokonstruktionen är 1150 meter lång och vackert röd - i folkmun redan döpt till Röde orm. 2011-11-30 Trafik

Gratis grus att hämta inför vintern

Delat ansvar för halkfri mark. Liksom tidigare år finns gratis grus att hämta för småhusägare inför vintern. Tre ställen håller öppet under vecka 47 och även vecka 1 nästa år. I Göteborgs Stad råder delat ansvar för att hålla marken halkfri. 2011-11-18 Trafik

Ny reseplanerare på Västtrafiks webbplats

Förseningar i realtid. På tisdagen lanseras en ny reseplanerare på vasttrafik.se. Nu går det att söka på alla adresser i hela regionen, och avgångs- och ankomsttiderna uppdateras löpande så att de speglar verkligheten. Dessutom ska funktionshindrade lättare kunna planera sin resa. 2011-11-15 Trafik

Göteborg värd för internationell belysningskonferens

Julstadens ljus visas upp. Belysningens betydelse för städer är diskussionsämnet när hundra ljusproffs från hela världen samlas i Göteborg 16-19 november. Det är nätverket Lighting urban community international, LUCI, som samlas till årlig konferens. Då blir det också smygpremiär för julbelysningen på Avenyn. 2011-11-11 Trafik

Statliga miljoner till projekt om hållbara transporter

Rivstart för Closer Lindholmen. Den nystartade arenan för hållbara transporter – Closer – får drygt två miljoner kronor från Vinnova för tre förstudier inom området hållbara transporter. Två av projekten handlar om att ta fram lösningar för person- och godstrafik med koppling till Västsvenska paketet. 2011-11-08 Trafik

Höjdgräns införs på Göta Älvbron

Max tre meter höga fordon. Göta Älvbron är en av stadens viktigaste trafiklänkar, inte minst för att den avlastar den hårt trafikerade Tingstadstunneln. Men den drygt 70-åriga bron är i dåligt skick och för att minska belastningen får fordon som kör i de yttre körfälten inte väga över 3,5 ton. Nu införs även en höjdgräns – fordonen får inte vara högre än tre meter. 2011-11-07 Trafik

Brunnsbofemmor vann På egna ben

Får heldag på Liseberg. Klass 5 A på Brunnsboskolan är segrarna i årets upplaga av På egna ben, tävlingen där det gäller att ta sig själv till skolan, utan bil. Klassen gick, cyklade eller åkte kollektivt 958 kilometer, vilket sparade in 163 kilo koldioxid. 2011-11-04 Trafik

Import av armeringsjärn och asfalt ska granskas

Trafikkontoret ställer etiska krav. Göteborgs Stad har skärpt sina etiska krav på dem som levererar sten till gator, torg och andra utemiljöer. Och nu ska även importen av asfalt och armeringsjärn granskas ur etisk synvinkel.
2011-11-02 Trafik

Hyrcyklarna tar vinterpaus

Över 1000 lån per dag. Göteborgs lånecyklar Styr & Ställ har lånats ut 180.000 gånger i år. På måndagen avslutas säsongen och de 600 cyklarna tas in för vintern. I väntan på våren kommer lånesystemet byggas ut, planen är att ha 61 stationer när cyklarna ställs ut igen den 1 april. 2011-10-31 Trafik

Utställning om Västsvenska paketet öppnar i Älvrummet

Infrastruktur för 34 miljarder. Två månader kvar till jul, men redan på lördagen blir det paketöppning i stor skala i Göteborg. Västsvenska paketet, med byggen för 34 miljarder, öppnas officiellt i Älvrummet vid Operan. Samtidigt invigs en stor utställning med paketets innehåll i bild, ljud och film. 2011-10-21 Trafik

Göteborg värd för internationell trafikkonferens

Fokus på kollektivtrafik. Den 5-7 oktober är Göteborg värd för en internationell konferens om hur vi ska få människor att resa på ett mer hållbart sätt. 300 deltagare från främst Europa väntas och Göteborgs Stad får flera chanser att visa upp sitt arbete. 2011-09-29 Trafik

Mobila tjänster för hållbara resor tas fram i tävling

Vill uppmuntra till nytänk. Den 8-9 oktober ordnas Travelhack, den första tävlingen i Göteborg med syfte att locka utvecklare att ta fram nya mobila lösningar för att gynna hållbart vardagsresande. Dessutom bjuds allmänheten in till en tävling om bästa idén. 2011-09-23 Trafik

Trafikantvecka med fokus på ”nya” Göteborg

Inspirera till nya trafikvanor. När den årliga trafikantveckan uppmärksammas över hela Europa passar Göteborg på att berätta om de stora förändringar stadens infrastruktur står inför. Film, frågestunder och soppluncher bidrar till nya infallsvinklar. 2011-09-15 Trafik

Färdtjänstens åkare provar miljöfordon

Brett utbud. Miljöbilar har sedan flera år varit ett självklart för färdtjänsten i Göteborg stad. För att visa på bredden i utbudet av miljöbilar bjuder färdtjänsten och Västtrafik nu in sina åkare till provkörning på STCC-banan vid Frihamnspiren. 2011-09-13 Trafik

2000 elever går På egna ben

Dags för årets gå-till-skolan-kampanj. Nu startar årets På egna ben, utmaningen där barn tar sig till skolan för egen maskin i stället för att skjutsas. I år kan de vinna priser varje vecka, bland annat en heldag på Liseberg, med åkpass och besök bakom kulisserna! 2011-09-12 Trafik

Området kring Teleskopgatans hållplats får nytt liv

Idéer från boende efterlyses. Platsen ovanför Teleskopgatans hållplats i Bergsjön ska rustas upp. Den otrygga betongkonstruktionen byts ut mot en trygg och attraktiv mötesplats. Nu uppmanas allmänheten att ge förslag på hur platsen ska utformas. 2011-09-02 Trafik

Flexlinjen utökar trafiken

Större efterfrågan. Nu byggs Flexlinjen ut för att möta den ökade efterfrågan. Från och med 1 september utökas och förändras trafiken på linjerna i Angered, Bergsjön, Kärra och Tuve. 2011-09-01 Trafik

Göteborg testar nya elhybridbussar

Tre bussar ska provköras på linje 60. Det är Volvo Bussar som utvecklat en ny typ av hybridbuss med plug in-teknik. Nu ska både bussar och laddningsstationer testas i verklig stadsmiljö. Projekt Hyper Bus kör igång den 1 september och har precis beviljats EU-stöd på 14 miljoner kronor. 2011-08-31 Trafik

Fler väljer att åka kollektivt

Kraftig ökning av resor med Västtrafik. Den senaste mätningen visar en ökning på 21 procent i hela regionen, vilket är en bra bit över det uppsatta målet. Spårvagnstrafiken har ökat med drygt åtta procent – en förklaring är satsningarna på tätare turer och utökad trafik på vardagskvällarna. 2011-08-30 Trafik

Stadens anställda ska få cykelförmåner

Vill höja cyklandets status. Betald cykelservice på den egna cykeln, möjlighet till lånecykel och rabatterat pris för den som vill köpa nytt. Det är de tre delarna i ett paket av cykelförmåner som snart ska erbjudas alla anställda inom Göteborgs Stad. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.
2011-08-24 Trafik

Designtävling ska avgöra nya Götaälvbrons utformning

Ny bro ska bli landmärke i staden. 2020 är det tänkt att en ny bro ska stå klar över Göta älv. Under måndagen beslutade trafiknämnden att brons utformning ska avgöras genom en designtävling. 2011-08-23 Trafik

Färdtjänsten ska bli bättre med fler små trafikföretag

Ny upphandling öppnar för småföretag. Bättre kvalitet, ökad tillgänglighet och miljövinster är några av de fördelar Färdtjänsten vill uppnå med den nya personbilsupphandlingen. För att lägga anbud behöver bolagen bara äga två fordon. 2011-08-22 Trafik

Vintertid i kollektivtrafiken

Dags att kolla tidtabellen. På söndag återgår Västtrafik till vintertid i kollektivtrafiken. Goda skäl alltså att kolla tidtabellen en extra gång för de 350 000 resenärer som varje dag reser med Västtrafiks bussar, båtar, spårvagnar och tåg. 2011-08-19 Trafik

Lördagspremiär för Flexlinjen

Fem linjer. Färdtjänstens flexlinjer har ända sedan starten 1996 underlättat vardagsresandet för många göteborgare. Nu introduceras för första gången även lördagstrafik på fem linjer. Premiär på lördag den 20 augusti. 2011-08-15 Trafik

Fördubblad busstrafik Heden-Volvo

Tio öre mer för SMS-biljetten. Hedens bussterminal byggs om och det blir en fördubbling av antalet direktturer till Volvo Torslanda. Det är ett par av nyheterna som Västtrafik presenterar. Och när sommartidtabellen börjar gälla 19 juni får en enkelbiljett samma pris oavsett hur den köps. 2011-06-16 Trafik

Kinesisk gatsten på Kungsgatan granskad

Inga allvarliga brister funna. Den uppmärksammade gatstenen på Kungsgatan har nu granskats via Göteborgs Stads underleverantörer. Resultatet visar att trafikkontorets krav till stor del uppfylls och att både stenbrytning och bearbetning sker på ett bra sätt. 2011-05-25 Trafik

Nominerade sin granne - vann pris

Tävlingen fortsätter till 30 augusti. Ungefär ett 60-tal personer finns nu föreslagna till titeln Göteborgs bästa granne. I september koras segraren. Men redan på torsdagen prisades Bertil Bergquist, en av dem som lämnat förslag.
2011-05-05 Trafik

15 cykelpumpar ska byggas

Cyklisterna får vara med och bestämma var. Trafikkontoret börjar inom kort att sätta upp 15 stationära cykelpumpar i centrala Göteborg. Men var de ska stå kan allmänheten vara med och bestämma. Därför cyklar Luftpatrullen runt i stan 4-6 maj och informerar om pumpprojektet. 2011-05-05 Trafik

Fler kan åka med Flexlinjen Centrum

Tätare turer från 2 maj. Flexlinjen Centrum har blivit lite mindre, vilket gör att fler får resa med de populära bussarna, som nu kör en gång i halvtimmen i stället för en gång i timmen. 2011-05-03 Trafik

Fler reste med Västtrafik

Ökat resande under första kvartalet. Resandet med tåg, buss och spårvagn ökade med drygt 6 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period 2010. Totalt gjordes mer än 61 miljoner resor med Västtrafik under januari till och med mars. 2011-04-29 Trafik

Gratisturerna över älven invigs

Två veckor efter beslutet är de igång.
I morgon onsdag kan göteborgarna för första gången åka gratis över älven. Halv elva invigs nysatsningen som gör det möjligt att fritt resa med älvskytteln mellan Rosenlund och Lindholmen. 2011-04-19 Trafik

Renare fartygsbränsle ska löna sig

Göteborgs Hamn kompenserar dyrare bränsle. Rederier som kör sina fartyg i Göteborgs hamns farvatten med lågsvavligt men dyrare bränsle (max 0,1 procent svavel) kan nu få upp till 250 000 i rabatt på hamntaxan. 2011-04-08 Trafik

Nej till folkomröstning om trängselskatt

Partierna i KS överens. Kommunstyrelsen sa på onsdagen nej till kravet från Vägvalet att ordna en folkomröstning om trängselskatterna som efter riksdagsbeslut ska införas i Göteborg den första januari 2013.
2011-04-06 Trafik

Miljövänliga trafiktips på Ekocentrum

Uppdaterad utställning. Gå med i en bilpool, hyr en cykel på gatan eller låt barnen gå till skolan på egna ben. Det är några miljötips som göteborgarna får i en ny utställning från trafikkontoret. 2011-04-04 Trafik

Coacher och ledsagare gör kollektivresor enklare

Färdtjänsten tipsar på mässa. Res enkelt och smidigt – trots funktionsnedsättning. Färdtjänsten tipsar om kollektivresande i sin monter under Leva & fungera-mässan 5-7 april. För den som ännu inte vågat testa kollektivtrafiken är resecoach och ledsagning vid byten användbara tips. Det ena är gratis och det andra ingår i biljettpriset. 2011-04-01 Trafik

Prisas för nominering av granne

Fyra chanser kvar att belönas för tips om god granne. I februari drog kampanjen igång för att utse Göteborgs bästa granne. Nu har en av de som nominerat sin granne belönats. Varje månad till den stora finalen i augusti är de, som nominerat någon, med i utlottning av priser. Något som ska uppmuntra fler att skicka in namn. 2011-04-01 Trafik

Västtrafik informerar om alla störningar i kollektivtrafiken

Från 1 april tar Västtrafik över hanteringen av information om störningar i kollektivtrafiken från Göteborgs Stad. Det betyder en bättre samordning mellan bolagen och desssutom längre öppettider hos Västtrafiks kundservice.
2011-03-31 Trafik

Så ska klimatpengarna investeras

Tio miljoner ska kompensera för tjänsteresor. Elcyklar, videokonferensutrustning och kanske ett litet vindkraftverk på taket. Det är några av de investeringar som Göteborgs Stads förvaltningar och bolag planerar med de nästan tio miljoner kronor som sattes av för klimatkompensation av tjänsteresor under 2009. 2011-03-30 Trafik

Startskottet har gått för Västsvenska paketet

Mångmiljardsatsning på hållbart transportsystem. Byggstarten av en ny fjärrbusscentral på Kruthusgatan i Göteborg på onsdagen fick stå som symbol för mångmiljardsatsningarna i Västsvenska paketet. I första skedet handlar det om en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken. 2011-03-29 Trafik

Vårpremiär för Styr&ställ

Nu med 800 cyklar på 50 stationer. Fler lånecyklar och stationer, nytt företagskort och slopad depositionsavgift. Det är några nyheter inför utrullningen av Göteborgs lånecyklar - Styr&Ställ – nästa fredag, den 1 paril. Nu finns 800 cyklar på 50 stationer. Och redan nu kan man förlänga sitt abonnemang eller skaffa ett nytt. 2011-03-24 Trafik

Över 8 000 bilister fortsätter resa med Västtrafik

Var tredje som fick provåkarkort omvändes. Västtrafiks kampanj med gratis tvåveckorskort för att värva bilister tycks ha fungerat bra. Mer än 8 000 bilister har fortsatt att resa med Västtrafik tre månader efter att kampanjen slutade. 2011-03-22 Trafik

Kortare stopp med öppen påstigning

Fritt fram att gå på genom alla bussdörrar. Nu behöver resenärerna i Göteborg inte längre trängas vid framdörren när de ska stiga på bussen. Från och med idag, 14 mars tillåter Västtrafik formellt öppen påstigning på all stadstrafik. Förändringen väntas innebära att uppehållstiderna vid busshållplatserna halveras. 2011-03-14 Trafik

Antalet passagerare ökar igen på Göteborg City Airport

Fler destinationer, fler bolag. Allt fler resenärer väljer att flyga till och från Göteborg City Airport igen efter ett lite motigt år med askmoln och ekonomisk recession. En orsak till ökningen är att man nu kan flyga till och från fler ställen i världen och med fler bolag.
2011-03-11 Trafik

Fler reser med Västtrafik

Åttaprocentig ökning i stadstrafiken. Totalt 19,6 miljoner resor gjordes med Västtrafik i januari, en ökning med 7,7 procent om man jämför med januari 2010. Inom Göteborgs stadstrafik ökade trafiken med åtta procent och en stor del av ökningen står spårvagnstrafiken för. Delvis beror ökningen på den kalla vintern. 2011-03-11 Trafik

Trafikkontoret börjar sopa upp gruset

Tre gånger mer än normalt. Nu är det dags för ett säkert vårtecken i Göteborg. På tisdag i nästa vecka börjar jobbet med att sopa upp allt grus som spridits mot halkan, i vinter tre gånger så mycket som en normalvinter!
2011-03-11 Trafik

Många övergivna cyklar på stan

Bara skrotet får forslas bort. Många cyklar står övergivna i på allmänna platser i Göteborg. Vissa av cyklarna är skrot, men långtifrån alla. Ändå står de där, vissa i riktigt bra skick och utan att ägarna bryr sig om att ta vara på dem. Trafikkontoret kan enligt lag bara forsla bort de cyklar som uppfyller bestämda kriterier på att vara skrot. 2011-03-08 Trafik

Krockar och inställda turer Västtrafiks vanligaste trafikproblem

Ofog med grön laser. Inställda turer och kollisioner är de vanligaste trafikproblemen inom Västtrafik, medan klotter och vandalisering är de största ordningsproblemen, visar statistik från 2010. En negativ trend är ofoget med grön laser mot förarna. 2011-02-28 Trafik

Västtrafik utökar ledsagarservicen

Börjar med de största byteshållplatserna. Nu utökas Västtrafiks gratis service för alla som vill ha hjälp med att byta i kollektivtrafiken. Från och med 1 mars utökas ledsagarservicen från 27 till 65 större hållplatser. 2011-02-28 Trafik

Snart kan det bli gratis att åka över älven

Köper två nya färjor. Västtrafik har sagt ja till Göteborgs Stads förslag om gratis resor med älvskytteln mellan Rosenlund och Lindholmen. Om Västra Götalandsregionen godkänner beslutet blir gratistrafiken verklighet. Västtrafik kommer då att investera i två nya färjor för att klara resandeökningen över Göta älv. 2011-02-25 Trafik

Göteborgs fotgängare lever farligt

Antalet dödade och svårt skadade i Göteborgstrafiken sjunker. Sedan 2005 går statistiken åt rätt håll för de flesta grupper. Fotgängarna är undantaget. Bland gångtrafikanterna sker ingen minskning av antalet olyckor med allvarlig utgång de senaste åren. En orsak kan vara uppfattningen om att övergångsställen är säkra passager. 2011-02-25 Trafik

Arbetet med Kungsgatan fortsätter

Efter ett uppehåll under några månader återupptas nu arbetet med Kungsgatan. Nästa vecka lägger trafikkontoret ny markvärme med start vid Ekelundsgatan, och veckan därpå börjar man med stenläggningen. Tidsplanen håller, allt ska vara klart när julhandeln sätter fart i höst. 2011-02-25 Trafik

Göteborgs bästa granne ska utses i ny tävling

Har du en granne, eller fastighetsskötare, som håller rent framför tomtgränsen såväl sommar som vinter? Som inte bara skottar snö utan även krattar löv och klipper häcken? Nu kan du nominera honom eller henne i tävlingen om Göteborgs bästa granne. 2011-02-25 Trafik

Biltrafiken fortsatte öka - utanför stadskärnan

Ny statistik för 2010 visar att biltrafiken i Göteborg som helhet ökar igen, efter att ha minskat två år i rad. Det hänger ihop med att konjunkturen har vänt. Även resandet med kollektivtrafik ökar, efter nedgången 2009. Cyklingen däremot verkar minska. 2011-02-23 Trafik

Västra Götalandsregionen kan ta över ansvaret för kollektivtrafiken

Nu är förslaget om förändrat ansvar för kollektivtrafiken i Västra Götaland klart. Förslaget innebär att Västra Götalandsregionen får hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet och blir ensam ägare av Västtrafik från och med 1 januari 2012. 2011-02-17 Trafik

Spårvagnarnas rullstolsramper fungerar igen

I november föll en rullstolsburen kvinna ur sin stol när en spårvagnsramp vek sig. Händelsen ledde till att all rampanvändning stoppades och att Göteborgs 120 ledspårvagnar kontrollerades. Nu är vagnarna åter i trafik med fungerande och säkra ramper. 2011-02-15 Trafik

Fler reste med Västtrafik i fjol

Kollektivresandet i Västsverige ökade förra året med 6,5 miljoner resor. Största ökningen i absoluta tal står Göteborgs stadstrafik för, drygt 4,8 miljoner fler resor vilket är 3,2 procent mer än 2009. 2011-02-02 Trafik

Trafikkontoret drar tillbaka överklaganden om dubbförbud

Dubbdäcksförbudet på de hårt belastade gatorna Odinsgatan och Friggagatan har under vintern lett till en rad dispensansökningar och överklaganden. På onsdagen drog trafikkontoret tillbaka sina senaste överklaganden hos Transportstyrelsen. 2011-01-26 Trafik

Spårvagnsövergångar byggs om

En undersökning har bekräftat vad trafikkontoret anat: många människor missförstår signalerna vid ljusreglerade spårvagnsövergångar. Nu byggs övergångarna successivt om, så att alla på sikt kommer att visa grön gubbe när det är säkert att passera. 2011-01-24 Trafik

Flexlinjen nu gratis för äldre göteborgare med färdtjänst

Nu har även Flexlinjen blivit gratis för dem som har färdtjänst och Västtrafiks 65+kort. Nyheten infördes vid årsskiftet, till glädje för cirka 17.000 äldre göteborgare som tidigare fick betala vanlig kollektivtaxa för varje resa. 2011-01-12 Trafik

Fortsatt dålig arbetsmiljö vid stenfabrikerna i Kina

Foto: Digitalstudion
Foto: Digitalstudion

Stenfabrikerna i Kina som säljer gatsten till Göteborgs Stad uppfyller fortfarande inte kraven på arbetsmiljö och säkerhet. Det visar en kontroll som Göteborg låtit göra ihop med Stockholm, Malmö och Örebro. 2011-01-11 Trafik

20 miljoner från EU ska underlätta planering av kollektivtresor

I framtiden ska det bli enklare att planera hela resan med färdtjänst, kollektivtrafiken eller tåg, oavsett om resan går genom landet eller till Danmark. Göteborgs Stads Färdtjänst är en del av ett projekt som har fått ett större EU-bidrag på 20 miljoner kronor för att länka ihop regionernas olika bokningssystem. 2010-12-20 Trafik

Blixthalka i stället för snöstorm

Foto: meddygarnet
Foto: meddygarnet

Snöfallet uteblev och istället kom det underkylda regnet. Göteborgs trottoarer blev till rena isgator med vatten som nu ligger ovanpå isen och som gör dem extra hala. På en sådan yta sjunker gruset ner när man går eller cyklar där och gruset förlorar då mycket av sin effekt. 2010-12-16 Trafik

Kraftigt snöfall väntas i Göteborg

Det kommer att komma in uppemot tio centimeter snö över Göteborg natten till torsdag, och till det hård blåst, enligt senaste prognosen. Trafikkontoret uppmanar därför göteborgarna att vara uppmärksamma på att vägarna kan vara hala och att det kan rasa snö från taken. 2010-12-15 Trafik

Gamla elkablar släcker gatljusen

Det må vara upplyst i centrala Göteborg, men andra delar av staden nås inte av ljuset. Trafikkontorets och park- och naturs kundtjänst får veta det genom många samtal från göteborgare. Orsaken är att delar av gatuljusledningarna är både sjuttio och åttio år gamla. Om en serie gatljus är trasiga räcker det alltså inte att byta lampor. 2010-12-14 Trafik

Nya rutiner för boendeparkeringsdekalerna från och med nyår

Just nu håller nya boendeparkeringsdekaler på att skickas ut till alla med den gamla kvartalsvisa dekalen. Dels har dekalerna fått ett helt nytt utseende, dels är rutinerna nya. Betalningen sker hädanefter månadsvis och dekalen är inte längre stöldbegärlig. 2010-12-09 Trafik

Trafikkontoret gör stickprov på miljöbilar med p-tillstånd

Dubbfria vinterdäck och minst 70 procent miljöbränsle. Det är kraven för att få parkeringstillstånd för miljöfordon. Under vintermånaderna kommer trafikkontoret att göra kontroller för att se om kraven följs. Om inte kan resultatet bli ett indraget tillstånd. 2010-12-08 Trafik

Snabbare stadstrafik när Västtrafik byter tidtabeller

Tätare turer och nya linjer ska förbättra och snabba upp stadstrafiken. Det är tanken med de förändringar som görs i samband med att Västtrafik släpper sina nya tidtabeller för spårvagnar, båtar och bussar. Den 12 december börjar de nya tidtabellerna att gälla. 2010-12-06 Trafik

Hoppande publik satte bron i gungning – scenen måste flyttas

Publikens hoppande under rockfestivalen Metaltown på Frihamnspiren i juni fick Göta älvbron att vibrera. Trafikkontoret har nu utrett problemet och konstaterar att scenen måste flyttas betydligt längre bort från bropelaren vid liknande konserter i framtiden. I så fall närmar sig den hoppande kraften istället bostadshus invid älvkanten. 2010-12-01 Trafik

Trafikkontoret till riksfinal i miljötävling

Trafikkontoret i Göteborgs Stad är en av fem finalister när Trafikverket nästa vecka delar ut sitt nyinstiftade miljöpris. Trafikkontoret har gått till final i konkurrens med ett 20-tal andra bidrag från både privata företag och offentliga aktörer. 2010-11-29 Trafik

Stor trafikdebatt på Universeum

Trafikstockningar, vägtullar och framtidens fordon är ämnen som lär dyka upp när Universeum ordnar trafikdebatt för allmänheten på onsdag kväll i nästa vecka. Huvudfrågan är hur Göteborg ska få en hållbar trafik i framtiden, en lösning på trafikfrågorna som inte hotar klimatet. 2010-11-19 Trafik

Ja i kommunstyrelsen till reviderat förslag om trängselskatt

Kommunstyrelsen godkände på onsdagen Trafikverkets omarbetade förslag till trängselskatter i Göteborg. Det nya förslaget innebär 38 istället för 45 betalstationer. Därmed hamnar Backaplan och stora delar av övriga Hisingen utanför systemet. 2010-11-17 Trafik

Taxiföretagen som kör färdtjänst sköter ekonomin allt bättre

Nya kontroller har gjort att taxiföretag som kör för Färdtjänsten i Göteborg blivit mycket bättre på att sköta skatter, avgifter och andra skyldigheter mot Skatteverket. 2010-11-16 Trafik

Flexlinjens resenärer är fortsatt nöjda

När Flexlinjens resenärer för åttonde året i rad tillfrågades om sin senaste resa svarade 98 procent att de var nöjda eller mycket nöjda. De flesta kände sig trygga under resan. Dessutom svarade nästan alla att de var nöjda med förarna. 2010-11-12 Trafik

Pendlarexperimentet lockade över 50 000

Ansökningstiden för Västtrafiks kampanj ”Det stora Pendlarexperimentet” har nu gått ut. Över 50 000 västsvenskar har anmält sitt intresse för att delta, 27 498 bilister uppfyller kriterierna och kommer i veckan att få ett provåkarkort med posten. 2010-11-09 Trafik

Allmänheten bjuds in till möte om hamnbanans framtid

Hamnbanan ska bli dubbelspårig för att klara godstransporterna från Göteborgs hamn. Just nu utreds två förslag för sträckan Eriksbergsmotet – Pölsebobangården. Nytt spår intill det nuvarande eller dubbelspår i tunnel. På onsdag är det möte för allmänheten. 2010-11-08 Trafik

Göteborg Landvetter ökar mest

Under oktober flög 406 783 personer från Göteborg Landvetter Airport. Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period året innan. Tillströmningen av passagerare har varit stark under året och Göteborg Landvetter placerar sig i tillväxttoppen bland Swedavias flygplatser. 2010-11-05 Trafik

Tankar om ny Göta älvbro i utställning på Stadsmuseet

Inom tio år ska den gamla slitna Göta älvbron som förbinder centrala Göteborg med Hisingen ersättas. En ny utställning på Stadsmuseet diskuterar brons många möjligheter. 2010-10-28 Trafik

Kärralundselever vann utmaningen "På egna ben"

Tjugotvå fjärdeklassare från Kärralundsskolan jublar hela vägen till skolan den här veckan. Det var klass 4A som drog det längsta strået i trafikkontorets tävling "På egna ben". En utmaning om att nå bättre resvanor. 2010-10-25 Trafik

Trygghetscykling ett försök att göra trafikmiljön säkrare

Farliga överfarter vid 70-vägar, dålig belysning och en trafikmiljö mer anpassad till bilar än till cyklar och människor. Det är några fynd vid de två trygghetscyklingar som gjorts på försök i Göteborg under september. 2010-10-19 Trafik

Bilister får tycka till om p-situationen i Göteborg

Fler p-platser är inte troligt att det blir i centrala staden, men det finns mycket annat att tycka till om. Som betalningsmöjligheter, skyltar och p-vakter. Personer som besöker Göteborgs centrum får nu chansen att tala om vad de upplever för problem när de ska parkera. 2010-10-18 Trafik

Göteborgs Hamn öppnar "tullfilial" i Vaggeryd

Importerat gods som ska till Småland med tåg kommer nu att förtullas i Vaggeryd istället för i Göteborgs Hamn. Tanken är att snabba på transporterna till de småländska företagen. 2010-10-13 Trafik

Automatisk pollare testas på Korsgatan

En stolpe som reser sig automatiskt klockan 11 varje förmiddag och hindrar bilar att passera provas nu där Korsgatan slutar vid Kungstorget. Förutsatt att tekniken fungerar kommer trafikkontoret om något år att montera fler automatiska så kallade pollare i innerstaden. Syftet är både trafiksäkerhet och trivsel för fotgängare. 2010-10-11 Trafik

Färre betalstationer i nytt förslag om trängselskatt

När 45 betalstationer blir 38 hamnar stora delar av Hisingen utanför systemet för trängselskatt. Dessutom införs en flerpassageregel som gör att man kan passera flera betalstationer inom 60 minuter – men bara betala avgift en gång. Allt enligt Trafikverkets reviderade förslag om trängselskatt i Göteborg. 2010-10-06 Trafik

Nu ska det undersökas: Kan man cykla till Backaplan?

Fungerar det att cykla till Backaplan? Den frågan ska grundligt undersökas på onsdag 6 oktober. Då ordnar projekt Centrumutveckling i partnerskap en så kallad tillgänglighetscykling. Alla som är intresserade får vara med. 2010-10-05 Trafik

Hjälp mot punkan nu som applikation för i-phone

Punka på cykeln? Inget lyse? Ösregn? Lugn, nu finns det en ny i-phone-applikation som kan hjälpa dig ur knipan på bästa sätt. Punkappen, som den heter, är utvecklad på uppdrag av trafikkontoret och finns att ladda ner gratis hos AppStore. 2010-10-04 Trafik

Birgitta Hellgren ny trafikdirektör

Trafiknämnden har utsett Birgitta Hellgren till ny direktör för trafikkontoret i Göteborg. Hon efterträder Lars-Bertil Ekman som slutade i våras. 2010-10-01 Trafik

Förbud mot dubbdäck på två gator

Nu införs förbud mot dubbdäck på Friggagatan och Odinsgatan. Från och med 1 oktober får fordon med dubbdäck välja en annan väg. Förbudet gäller inte cyklar och mopeder med maxfart på 25 kilometer i timmen. 2010-09-30 Trafik

Torslanda får inhägnad pendelparkering med bom

Använd Västtrafikkortet som vip-kort till inhägnad och avgiftsfri parkering! Den uppmaningen får alla pendlare som ställer bilen och tar bussen vid Torslandakrysset. På onsdag i nästa vecka invigs en av Sveriges första pendelparkeringar med bom vid Gamla Flygplatsvägen i Torslanda. 2010-09-30 Trafik

Unik webbtjänst sänkte utsläppen rejält för pendlare

Resultatet blev långt över förväntan, när kommunanställda testade Volvo IT:s nya webbtjänst för att sänka koldioxidutsläppen i samband med resor till jobbet. Med hjälp av den unika tjänsten lyckades en del sänka sina koldioxidutsläpp med så mycket som 67 procent. 2010-09-23 Trafik

Gratiskort ska få bilpendlare att åka kollektivt

"Det Stora Pendlarexperimentet" heter kampanjen som Västtrafik drar igång i nästa vecka för att få fler Västra Götalandsbor att ställa bilen och åka kollektivt. Bilpendlare som inte redan har ett Västtrafikkort får ett tvåveckors provåkarkort som gäller i hela regionen. 2010-09-22 Trafik

2.000 pendlare omvända i kampanj över hela stan

Årets "Omvänd en bilpendlare"-utmaning har nu dragit igång och pågår vecka 38 och 39. Förutom hos de anmälda organisationerna märks det på spårvagnar och bussar, på olika parkeringsplatser, gym och cykelsadlar. Och på Palace om morgnarna. 2010-09-21 Trafik

Bra siffror för lånecyklarna efter första månaden

Göteborgs nya lånecyklar har lånats 5.243 gånger sedan premiären 10 augusti. 820 årskort och 606 tredagarskort har lösts under samma tid. "Jättebra siffror, nu kan vi sätta djärva mål till nästa säsong", säger Carin Kling, informatör på trafikkontoret. 2010-09-16 Trafik

Allt fler direktflyg till Göteborg

Från Landvetter direkt till New York - snart kan det vara verklighet. Göteborg som destination för direktflyg växer, och med det såväl besöksnäringen som affärsmöjligheterna för västsvenska företag. 2010-09-10 Trafik

2.600 elever går till skolan på egna ben

På måndagen startar trafikkontorets tävling "På egna ben". I år är det 2.600 elever från ett 40-tal skolor i Göteborg, Mölndal och Härryda som antagit utmaningen där det gäller att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. 2010-09-10 Trafik

Nationellt pris till trafikkontorets Anders Roth

Miljöchef Anders Roth på trafikkontoret blev på torsdagen utsedd till årets kommunaltekniker. Motiveringen är att han envist arbetat med att ta fram en miljövänlig resepolicy och jobbat för att få göteborgarna att ställa bilen. 2010-09-09 Trafik

Inte helt lätt övertala bilpendlande kollegor att ställa bilen

Drygt 90 olika organisationer har redan anmält sig till Nya vägvanors stora utmaning "Omvänd en bilpendlare". De flesta som deltar är sådana som själva avstår bilen minst en dag. Att omvända någon annan, en kollega eller kamrat, tycker många är svårare. 2010-09-01 Trafik

Förbudet mot långa lastbilar i city efterlevs väl

Bara två bötfällda fordon. Det är resultatet efter ett års förbud för långa fordon i city. På trafikkontoret är man mycket nöjda med de nya reglerna och berättar att intresset har varit stort från flera håll både i Sverige och i de nordiska grannländerna. 2010-08-31 Trafik

Kungsgatan grävs upp och får ny beläggning

Kungsgatan ska få ny markvärme och vacker beläggning, med granitplattor. Det betyder snöfria promenader och klart mindre snubbelrisk än idag. Men det betyder också att en av Göteborgs mest populära gågator kommer att vara mer eller mindre uppgrävd för ombyggnad under mer än ett år. 2010-08-30 Trafik

Rivstart för kampanjen som ska omvända bilister

Vilken arbetsplats kan få flest medarbetare att välja bort bilen? För fjärde året bjuder nu trafikkontoret in till den stora utmaningen: ”Till jobbet utan bil”. Tävlingsstart: 20 september. 2010-08-16 Trafik

Rescoach på jobbet kräver chefernas stöd för att lyckas

Med rätt förutsättningar kan en rescoach på jobbet bli en lyckad satsning och antalet bilresor minska markant. Det som krävs är ett starkt stöd från ledningen och en geografiskt samlad arbetsplats. Det visar en utvärdering av projektet. 2010-06-24 Trafik

Spårvägens bussverksamhet bjuds ut till försäljning

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar bjuder nu in intresserade köpare att lägga bud på aktierna i GS Buss AB som länge dragits med förluster. Intäkterna har inte ökat i takt med att kostnaderna för löner, material och bränsle har stigit. 2010-06-22 Trafik

Tävlingen avgjord - lånecyklarna ska heta Styr & ställ

"Styr & ställ" blir namnet på Göteborgs nya lånecyklar som man kan börja använda i augusti. Namnförslaget kommer från Ola Ederborn, som därmed vann tävlingen dit över 300 förslag skickades in. 2010-06-18 Trafik

Premiär för rullstolsvänligare spårvagnar

På söndag tas rullstolsramper i bruk på samtliga spårvagnar med låggolv i Göteborgstrafiken. Första veckan reser alla i rullstol gratis. 2010-06-17 Trafik

Nya snabbfärjan Valö kortar restiden i södra skärgården

Nu blir det lättare att båtpendla till Göteborgs södra skärgård. Om en vecka sätts en av två nya snabbfärjor i trafik. Då går resan mellan Saltholmen och Vrångö nästan dubbelt så snabbt. 2010-06-14 Trafik

Göteborg ska leda stort europeiskt cykelprojekt

Göteborgs Stads trafikkontor tar nu täten för ett internationellt cykelprojekt där sex europeiska städer ska växeldra varandra fram till nya kunskaper. På tisdagen trampar den tre år långa EU-finansierade satsningen igång – och startskottet går i Göteborg. 2010-06-01 Trafik

Lars-Bertil Ekman stadens samordnare av infrastrukturpaketet

Nuvarande trafikdirektören Lars-Bertil Ekman blir Göteborgs Stads kontaktperson i det fortsatta arbetet att genomföra det västsvenska infrastrukturpaketet. 2010-05-31 Trafik

90 procent miljöbilar i Göteborgs Stad – historiskt mål nått

Göteborgs Stad har uppnått ett historiskt miljömål – 90 procent av alla personbilar som staden använder är miljöbilar. Men staden nöjer sig inte med detta utan fortsätter med nya satsningar inom hållbart resande. Nu är det biogas och elbilar som gäller. 2010-05-28 Trafik

Kolla-projektet tar slut men tillgänglighetsarbetet fortsätter

Det är lättare för funktionshindrade att åka kollektivt och resandet med färdtjänst har minskat. Men fortfarande har en tredjedel av spårvagnarna högt golv och saknar ramp. Nu går Kolla-projektet – kollektivtrafik för alla – mot sitt slut och en ny handlingsplan ska se till att arbetet med att öka tillgängligheten inte tappar fart. 2010-05-28 Trafik

Enklare åka kollektivt med tidtabellstavla på jobbet

När går nästa spårvagn? Nu kan alla arbetsplatser ha en egen realtidstavla med information om avgångar från närmsta hållplats. En gratis tjänst från Västtrafik som gör det ännu enklare att åka kollektivt till och från jobbet. 2010-05-28 Trafik

Det blir trängselskatt i Göteborg

Nu är det klart att det blir trängselskatt i de centrala delarna av Göteborg från och med 1 januari 2013. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om lagändring så att även Göteborg får ta ut trängselavgifter. 2010-05-26 Trafik

Nya grepp för hållbara transporter prövas på Norra älvstranden

Hur ser transporterna i stadskärnor ut i framtiden? Fler lastbilar? Eller ny teknik och hållbara lösningar? Svaret håller på att ta form i ett försöksområde på Norra älvstranden, kallat Göteborg Eco Area. Efter några år med positiva resultat expanderar nu forskningsprojektet till en yta mellan Campus Lindholmen till svt-huset. 2010-05-26 Trafik

Västtrafik efterlyser önskemål om flexlinje i Mölndal

Västtrafiks flexlinje expanderar nu utanför Göteborgs Stad. I december börjar turerna gå i Mölndals tätort och Krokslätt. Men ännu återstår att bestämma de mötesplatser där man kan kliva på eller av. Man går nu ut till Mölndalsborna och frågar om deras resebehov. 2010-05-25 Trafik

Göteborgarna hade 1600 dåliga ursäkter

På en månad fick trafikkontorets vårkampanj in hela 1.600 dåliga ursäkter till varför man inte cyklar. Vanligast: "Har ingen cykel". Nu har 100 av dem fått svar med tips på åtgärder. 2010-05-21 Trafik

Anmälan till Flexlinjen kan göras på nätet

Nu kan man anmäla sig på nätet för att resa med Flexlinjen. De små bekväma bussarna kör i 22 områden i Göteborg med tätt mellan stoppen, en kollektivtrafik öppen för alla. "Många tror att man måste vara pensionär eller ha färdtjänstillstånd, men så är det inte", säger Cecilia Johansson på Färdtjänsten. 2010-05-19 Trafik

Bättre vägvanor med spark i baken av Teddy Lucic

En spark i baken. Det var vad Rebecka Markovic sade sig behöva för att börja cykla eller gå i stället för att åka bil. En spark i baken var också vad hon fick – av fotbollsspelaren Teddy Lucic – som ett led i trafikkontorets kampanj Nya vägvanor. 2010-05-12 Trafik

Många resenärer fortsatt nöjda med buss- och spårvagnstrafiken

94 procent av buss- och spårvagnsresenärerna är nöjda med sin resa. Det visar den senaste resenärsundersökning. För bussresenärerna är det en ökning med fyra procentenheter, medan spårvagnsresenärernas resultat är detsamma som förra gången. 2010-05-11 Trafik

Göteborgarna bjuds in till namntävling om lånecyklarna

Vad ska Göteborgs nya lånecyklar heta? Den frågan bollas nu vidare till göteborgarna. Tävlingen om bästa namn pågår mellan den 10 och 23 maj och vinnaren presenteras 18 juni. Systemet med lånecyklar lanseras 10 augusti i samband med Kulturkalaset. 2010-05-10 Trafik

Nytorpsskolan först ut i nytt nationellt cykelprojekt

Fjärdeklassarna på Nytorpsskolan i Hammarkullen är spända inför fredagen. Då kommer Cykelhjältarna på besök, ett nytt nationellt projekt som ska inspirera till cykling. Det tjuvstartar nu i fyra skolor i Sverige, varav Nytorpsskolan är en av de utvalda. 2010-05-04 Trafik

800 dåliga ursäkter inkomna hittills

Trafikkontoret har lovat ge lösningar på 100 dåliga ursäkter för att inte cykla. Hittills har de 45, bland annat medvindströjan, grusbilen och uppförsbacksputtarna. Men över 50 lösningar återstår och det finns fortfarande chans att skicka in fler dåliga ursäkter. Göteborgarna har redan bidragit med 800. 2010-05-03 Trafik

P-automater tar Visa och Mastercard

Nu går det att betala sin parkeringsavgift med Visakort eller Mastercard i Göteborg. De första numera chipläsande automaterna finns på Kungstorget och Basargatan. Och snart kommer många fler. 2010-04-28 Trafik

Populär cykelkarta ute i ny version

En av Göteborgs Stads populäraste trycksaker, cykelkartan, har kommit i en ny och uppfräschad version. På två veckor har 22.000 exemplar beställts och kartan finns nu att hämta gratis på mer än 300 platser. 2010-04-28 Trafik

Dåliga ursäkter efterlyses i årets cykelkampanj

Det finns många ursäkter för att inte cykla: punka, tappat nyckeln, hinner inte, förstör frisyren, ful cykel. Nu tar trafikkontoret itu med allihop, med glimten i ögat. Och hela våren blir det cykelaktiviteter i stadsdelarna, bland annat fri service. 2010-04-22 Trafik

Kommunstyrelsen sa ja till förslag om ny älvförbindelse

Kommunstyrelsen sa på onsdagen ja till stadskansliets förslag om en ny förbindelse över Göta älv. Förslaget, som innebär en öppningsbar mellanbro placerad i Stadstjänaregatans förlängning och en bangårdsviadukt mellan Gullbergsvass och Stampen, lämnas nu över till kommunfullmäktige. 2010-04-14 Trafik

Trafikkontoret kollar dubbdäck på miljöbilar med p-tillstånd

Har du parkeringstillstånd för miljöfordon? Då är även dubbfria vinterdäck ett krav. Den här veckan inleder trafikkontoret en informationskampanj med avsikt att påminna om att dubbade däck från och med nästa vinter leder till att parkeringstillståndet dras in. 2010-03-30 Trafik

Trafikkontoret börjar flytta övergivna cyklar

Den extrema vintern har gått hårt åt många cyklar på Göteborgs gator. Nu har operation cykelflyttning börjat. Lagen om fordonsflyttning ger kommunen rätt att skrota cyklar direkt på gatan, även om de är fastlåsta. 2010-03-16 Trafik

Sprängning öppnar för stomcykelnätets sista etapp

Den sista etappen av Göteborgs prioriterade cykelbanor – det så kallade stomcykelnätet – kräver både sågning och sprängning i berget. I månadsskiftet april/maj hoppas trafikkontoret att cykelbanan vid Pellerins margarinfabrik i Olskroken ska kunna öppnas för trafik. 2010-03-12 Trafik

Klartecken för trängselskatterna också i fullmäktige

Göteborgs kommunfullmäktige sa på torsdagskvällen ja till lagförslaget om trängselskatter i tre nivåer. Tidigare i veckan ställde sig även kommunstyrelsen bakom Göteborgs Stads remissvar som nu ska skickas till finansdepartementet. 2010-03-12 Trafik

Grönt ljus för tidsdifferentierade trängselskatter

Kommunstyrelsen säger i ett remissvar till finansdepartementet ja till lagförslaget om tidsdifferentierade trängselskatter. Det föreslagna systemet innebär trängselskatt i tre nivåer kombinerat med en flerpassageregel. 2010-03-10 Trafik

Göteborgarna får tycka till om spårvagnsövergångarna

Det har hänt spårvagnsolyckor i Göteborg på grund av att gående har missförstått trafiksignalerna. Nu går trafikkontoret ut med en enkät på webben där alla göteborgare får chans att tolka signalerna. 2010-03-04 Trafik

Nu minskar kostnaderna för skador på stadens bilar

Göteborgs Stad har varje år stora kostnader för skador som uppstår på kommunens bilar. Genom att utse fordonsansvariga, att låta personal delta i körövningar och att informera om skador orsakade av enskilda enheter har kostnaden nu sjunkit med fem procent. 2010-03-01 Trafik

Trafikkontoret mäter stabiliteten längs kanalen

Belastningen på kajkanten mellan Fontänbron och Kvarnbron utanför Nordstan är hög, och muren mot kanalen är gammal. Nu mäter trafikkontoret stabiliteten i gatan och muren för att kunna sätta in åtgärder om det visar sig behövas. 2010-02-25 Trafik

Göteborgarna kan låna cyklar lagom till sensommaren

Nu är upphandlingen av det nya lånecykelsystemet klar. I en första etapp placeras 500 cyklar ut på 40 stationer i de centrala delarna av stan. Mot slutet av sommaren kan göteborgarna börja trampa runt på de blå cyklarna. 2010-02-19 Trafik

Simulator lär stadsanställda miljövänlig körstil

Tack vare en körsimulator kan nu anställda inom Göteborgs Stad lära sig köra miljömedvetet utan att sätta sig i en bil. Målet är att samtliga förare av stadens 2.500 personbilar ska ha ett miljökörkort. 2010-02-19 Trafik

Nytt trängselskattförslag: högre avgift under rusningstid

Högre trängselskatt under rusningstid och en enda avgift för den som passerar trängselzonen utan att stanna för ärenden. Det är två av ändringarna i det nya förslaget till trängselskatt i Göteborg som skickats till näringsdepartementet. I början av mars ska de lokala politikerna ta ställning i frågan. 2010-02-18 Trafik

Flexlinjen kör extraturer på öarna

Isen i skärgården gör att Styrsöbåtarna nu går efter istidtabell. Eftersom båtarna inte kan angöra Styrsö Tången kör Västtrafik extra turer med Flexlinjen. Därmed kan boende vid Tången ta sig med buss till och från Bratten. 2010-02-05 Trafik

Begränsad framkomlighet när Torslandavägen byggs om

Lägg om dina resvanor eller tillbringa ännu mer tid i bilkö. Det blir valet för många Torslandabor när utbyggnaden av Torslandavägen, väg 155, startar inom kort. Under två och ett halvt år kommer bilister som åker ensamma att bara ha tillgång till en fil i var riktning. 2010-02-04 Trafik

Höjda taxor för färdtjänstresor

Från och med onsdag höjs priset för en resa med färdtjänst inom Göteborg från 30 till 35 kronor. Samtidigt införs ett enhetligt pris på 70 kronor för resor över kommungränsen. Och ungdomar, som tidigare betalat halva vuxenpriset, får nu betala 26 kronor för en resa inom staden. 2010-02-02 Trafik

Fullmäktige förordar 40 betalstationer för trängselskatt

Efter en lång debatt beslutade också Göteborgs kommunfullmäktige på torsdagskvällen att förorda alternativet med den mindre zonen med 40 betalstationer. Tidigare i veckan gick kommunstyrelsen på samma linje. På fredagen skickas Göteborgs Stads yttrande till regeringen. 2010-01-29 Trafik

Fortsatt minskning av biltrafiken i hela Göteborg

Göteborgs biltrafik fortsätter att minska och cyklandet ökar. Särskilt i centrala staden är minskningen tydlig – med 3,8 procent i city. Förklaringarna finns i lågkonjunkturen och den fleråriga satsningen på att få bort genomfartstrafiken innanför Vallgravarna. 2010-01-22 Trafik

Stadens centrala p-automater byggs om för att passa betalkort

Snart är det möjligt att betala p-avgiften i centrala Göteborg med vanliga betalkort som Visa och Mastercard. I februari börjar p-automaterna att byggas om och i höst ska mellan 300 och 400 automater vara färdiga för det nya betalsystemet. 2010-01-22 Trafik

Fler resenärer nöjda med förarnas bemötande

Allt fler buss- och spårvagnsresenärer är nöjda med hur de blir bemötta av föraren. Vid den senaste undersökningen hade antalet nöjda resenärer ökat med tio procentenheter. 93 procent av de tillfrågade svarade att bemötandet var bra eller mycket bra. 2010-01-18 Trafik

Västlänken fyra miljarder dyrare än beräknat

Tågtunneln Västlänken - en del av det västsvenska infrastrukturpaketet – blir dyrare än man tidigare trott. Banverket beräknar nu att det krävs ytterligare fyra miljarder kronor för att minimera störningar i stadsmiljön. 2010-01-14 Trafik

Max tre trafikdöda år 2020 målet för nytt trafiksäkerhetsprogram

År 2020 får Göteborgstrafiken kräva max tre dödsoffer. Och färre än 75 personer får skadas allvarligt eller måttligt. Det är målet för stadens nya trafiksäkerhetsprogram som klubbades av trafiknämnden i december. Nya hastighetsgränser kan bli ett sätt att nå dit. 2010-01-12 Trafik

Stadens bud tävlar om fint trafikpris

Göteborgs Stads egen budfirma, Stadens bud, är nominerade till ett av Sveriges finaste trafikpriser, Stora trafiksäkerhetspriset. 2010-01-12 Trafik

40 betalstationer föreslås för trängselskatt i Göteborg

Näringsdepartementet får på fredagen ett preliminärt underlag med två alternativ för hur trängselskatt ska kunna införas i Göteborg. Den expertgrupp som arbetat fram underlaget förordar alternativet med en mindre zon med cirka 40 betalstationer. 2009-12-18 Trafik

Nya taxibilar i Färdtjänsten ska underlätta för rullstolsburna

Nu ska det gå lättare och snabbare att åka med Färdtjänsten i Göteborg för alla som sitter i rullstol. I nästa vecka är det premiär för rullstolstaxi och inom några veckor ska tolv bilar vara i trafik. 2009-12-18 Trafik

11,7 miljoner till utveckling av klimatsmarta lastbilar

Biogas Väst har fått 11,7 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen till två projekt med Volvos nya, klimatsmarta lastbilar. Syftet är att skapa en kommersiell marknad för tunga, gasdrivna fordon. 2009-12-17 Trafik

Dags att boka julresorna hos Färdtjänsten

Många vill åka färdtjänst under jul- och nyårshelgerna. Från och med måndag 14 december är det möjligt att boka sin julresa via den speciella julresebokningen. Nyårsresan bokas en vecka senare. I år öppnar bokningen klockan sju, en timma senare än tidigare år. 2009-12-11 Trafik

Burggrevegatan har blivit dubbelriktad bussgata

Nu står den nya bussgatan mellan Svingeln och Polhemsplatsen klar. När Västtrafik ändrar sina tidtabeller den 13 december trafikeras den nya gatan av 17 busslinjer. Syftet är ökad framkomlighet i kollektivtrafiken och bättre boendemiljö i området. 2009-12-11 Trafik

Hisingen får ny busslinje när Västtrafik byter tidtabell

Tätare turer och en helt ny busslinje, linje 33, på Hisingen. Det är några av de förändringar som blir aktuella när Västtrafik släpper sina nya tidtabeller från den 13 december. Allt för att möjliggöra målet om fördubblat kollektivresande. 2009-12-08 Trafik

Snart finns cyklar att låna i centrala Göteborg

Totalt 1.000 lånecyklar på 60-70 olika platser i centrala stan. Det är planen för Göteborgs nya lånecykelsystem med start lagom till sommaren. Systemet ska vara reklamfinansierat, men alla som vill använda cyklarna får betala en mindre avgift. 2009-12-07 Trafik

Västtrafik inför ledsagarservice på fler stora hållplatser

Västtrafik utvidgar nu ledsagarservicen på de större hållplatserna i regionen. 16 nya hållplatser kan erbjuda ledsagning från den 1 december, vilket innebär att tjänsten finns på 27 knutpunkter i Västra Götaland. 2009-11-30 Trafik

Majorna-Linnés flexlinje invigd

Nu är Flexlinjen utbyggd och klar. Från måndagen 16 november finns Flexlinjen i alla stadsdelar i Göteborg. Majorna och Linnéstaden blev sist ut. Den nya busslinjen firades med stort invigningskalas på Dalheimers hus. 2009-11-18 Trafik

Avtal klart för det västsvenska infrastrukturpaketet

Avtalet om det västsvenska infrastrukturpaketet ligger nu på regeringens bord. Samtliga lokala och regionala parter har ställt sig bakom avtalets inriktning och finansiering, sist i raden var landstinget i Halland som sa ja på måndagen. 2009-11-09 Trafik

Trafikkontoret skrev på avtal om ytterligare 25 spårvagnar

Nu är ytterligare 25 vagnar av den nya spårvagnsmodellen beställda. På fredagen skrev trafikkontoret under avtalet med den italienska leverantören. Om allt går enligt planerna ska de första spårvagnarna vara på plats våren 2011. 2009-11-06 Trafik

Femmor på Oscar Fredriksskolan vann På egna ben

Klass 5B på Oscar Fredriksskolan vann trafikkontorets utmaning På egna ben. Eleverna var bäst på att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Nu belönas de med en övernattning bland hajarna i Universeums akvariehall. 2009-11-04 Trafik

Flerspråkigt möte om Göteborgstrafiken lockar

På onsdag hålls en heldagskonferens om mångfald i trafiken i Göteborg. Deltagarna ska få reda på kollektivtrafikens möjligheter. Bland annat ska Spårvägens flerspråkiga kontrollanter informera. 2009-10-30 Trafik

Göteborg först i Sverige med flexlinjer i alla stadsdelar

Nu är den snart klar, utbyggnaden av flexlinjer till hela Göteborg. Inom två veckor invigs tre nya linjer, sedan finns det flexlinjebussar i samtliga 21 stadsdelar. Och det är Göteborg ensamt i Sverige om. 2009-10-28 Trafik

Västtrafiks årliga prishöjning blir lägre än vanligt

Västtrafik höjer priserna med ungefär två procent – men bara på områdesladdningarna. Enkelbiljetter, sms-biljetter och kontoladdningar får ligga kvar på samma prisnivå som tidigare. 2009-10-23 Trafik

Kärraborna har fått ny cykelbana

Nu kan Kärraborna cykla ända in till centrum utan att korsa E6:an. Cykelbanan vid Tagenevägen har just blivit klar. Därmed har ytterligare tre kilometer lagts till det 46 mil långa cykelbanenät som redan finns i Göteborg. 2009-10-23 Trafik

Torslandabor diskuterade resvanor under annorlunda former

Engagemanget var stort bland dem som samlades i lördags för att samtala om vad som kan få Torslandaborna att ändra sina resvanor. Förslagen som kom fram rörde allt från bussförbindelser, cykelbanor och hur man bäst ska nå dem som slentrianmässigt tar bilen, även när det inte behövs. 2009-10-21 Trafik

Ja i regionstyrelsen till avtal för infrastrukturpaketet

Regionstyrelsen i Västra Götaland sa på tisdagskvällen ja till avtalsförslaget om det västsvenska infrastrukturpaketet, hur det ska finansieras och hur parterna ska gemensamt ska arbeta framöver för att genomföra det. 2009-10-14 Trafik

Rekordstort deltagande i kampanjveckan för nya vägvanor

Över 20.100 deltog i Nya vägvanors kampanjvecka "Till jobbet utan bil". Det är nytt rekord sedan starten för två år sedan. "Extra glädjande är att 8.315 av deltagarna är sådana som normalt sett alltid tar bilen", säger Petter Kjellgren på trafikkontoret. 2009-09-28 Trafik

Försäljningen av 100-kort förlängs till och med årsskiftet

100-korten får fortsätta säljas hela 2009 ut, panten på kontoladdning halveras till 50 kronor och sms-biljetter ska kunna användas i fler områden. Det är en del av den handlingsplan för det nya betalsystemet som Västtrafiks styrelse antog på fredagen efter massiv kritik från både resenärer och förare. 2009-09-25 Trafik

98 procent godkända lastbilar i miljözonen

Efter en oförklarlig dipp 2008 har andelen godkända lastbilar som kör inom miljözonen glädjande nog ökat igen. Vid en kontrollräkning hade hela 98 procent av lastbilarna som väger över 3,5 ton rätt miljöklassning på sina motorer för att få lov att köra i centrala Göteborg. 2009-09-24 Trafik

Färdtjänsten måste spara men satsar på Flexlinjen

Färdtjänsten måste spara 21 miljoner kronor nästa år. Den 30 september ska färdtjänstnämnden ta ställning till det liggande förslaget, som bland annat innebär höjda avgifter och begränsad service, men också en större satsning på Flexlinjen som alternativ. 2009-09-23 Trafik

Halvering av trafikbrotten på Fontänbron på ett år

Från 4.000 till 2.000 trafikbrott i veckan. Det blev resultatet efter en relativt liten insats av polisen och trafikkontoret på Fontänbron, mellan Brunnsparken och Lejontrappan. Nu fortsätter bevakningen av olagliga genomfarter och u-svängar, på lite andra tider än tidigare. 2009-09-23 Trafik

Ny cykelpump presenteras för göteborgarna

Efter några års hård tjänstgöring på Vasagatan ska trafikkontorets gamla cykelpump nu bytas ut. Ersättaren - en ny och mer driftsäker pump - presenteras på tisdagen för att sedan börja serva stadens cyklister från positionen nedanför Schillerska gymnasiet. 2009-09-21 Trafik

Gratis kollektivresor blev stor succé visar ny utvärdering

De fria kollektivresorna för äldre göteborgare under lågtrafik har blivit en stor succé. Många intygar att de fått ett rörligare och rikare socialt liv. Andra har kunnat dra ner på färdtjänsten och några har till och med sålt sin bil. Det visar en färsk utvärdering. 2009-09-17 Trafik

Rekordet inom räckhåll för kampanjvecka utan bil

Med fyra dagar kvar till startskottet för projekt Nya vägvanors kampanjvecka "Till jobbet utan bil" närmar sig antalet deltagare 17 000. "Målsättningen är att få 20.000 att välja bort bilen minst en dag under nästa vecka", säger Petter Kjellgren på trafikkontoret. 2009-09-17 Trafik

Göteborgselever utmanas att ta sig till skolan på egna ben

Nu är det dags igen för Göteborgs elever att tävla i att ta sig till skolan själva - utan bil. På måndagen startar den uppmärksammade kampanjen "På egna ben". Och i år är också Mölndal med. 2009-09-07 Trafik

Unik teknik återvinner gas vid reparation av gasbilar

Gatubolaget Teknisk service blir först i världen med att återvinna gas från gasdrivna bilar som lämnats in för reparation. Detta tack vare en miljövänlig snilleblixt från en medarbetare vid verkstaden på Ringön. Tidigare var man i värsta fall tvungna att släppa ut gasen i luften. 2009-09-04 Trafik

Nu förbjuds långa fordon i city – och överträdelser blir dyra

Från och med tisdag får inga fordon som är längre än tio meter köras inne i city. Bussar är undantaget. Den som bryter mot förbudet har dryga böter att vänta: hela 2.500 kronor, jämfört med exempelvis 1.000 kronor för en felparkering. Därmed hoppas trafikkontoret att fotgängarna ska uppleva centrum som betydligt tryggare än idag. 2009-08-26 Trafik

Västtrafik fortsätter sälja 100-kort en månad till

Efter massiv kritik har Västtrafik beslutat att skjuta på sälj- och användningsstoppet av 100-kort i Göteborg. Man kommer också att förstärka informationen kring det nya pris- och betalsystemet. Säljstoppet av de gamla korten var satt till den 1 september men skjuts nu upp till den 1 oktober. Efter den 30 november upphör de att gälla. 2009-08-24 Trafik

Dags igen för kampanjveckan för nya resvanor till jobbet

Nu är det dags igen för Utmaningen – till jobbet utan bil. I Årets kampanj uppmanas återigen de 45.000 anställda inom Göteborgs Stad att ställa bilen under minst en arbetsdag vecka 39. Samtidigt utmanar man den privata sektorn att göra likadant. Nytt för i år är att kranskommunerna också är med. 2009-08-21 Trafik

Fler nöjda med spårvägen visar ny enkät

Nio av tio resenärer är nöjda med kollektivtrafiken i Göteborg. Det visar Göteborgs Spårvägars senaste resenärsundersökning. Jämfört med motsvarande mätning förra året har andelen nöjda resenärer ökat med sex procentenheter, från 85 till 91 procent. 2009-08-18 Trafik

Resenärerna nöjda med Flexlinjen

Flexlinjens resenärer är både nöjda och trygga. Det visar en undersökning gjord av Svensk Kollektivtrafik. Hela 96 procent av de tillfrågade svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med Flexlinjen i Göteborg. 99 procent uppgav att de kände sig trygga. 2009-06-15 Trafik

Stora trafikstörningar att vänta när Stampbroarna stängs

På söndag inleds en tre veckor lång utmaning för bilisterna i centrum när Stampbroarna stängs av för väg- och spårarbete. De som brukar ta överfarten mellan Gamla Ullevi och GP-huset gör faktiskt klokast i att välja annan avfart redan ute på E6:an. 2009-06-11 Trafik

Skolkorten gäller tre timmar längre från i höst

Förläng giltighetstiden på skolkorten till klockan 22, så att skolungdomar kan resa kollektivt till och från sina fritidsaktiviteter. Det förslaget kom från Ungdomsfullmäktige och från och med höstterminen blir det verklighet. 2009-06-09 Trafik

Bara var fjärde göteborgare cyklar mer än en dag i veckan

Mer än hälften av göteborgarna tycker att de bor i en cykelvänlig stad och 73 procent har tillgång till cykel. Ändå är det bara 28 procent som tar hojen mer än en dag i veckan under april – september. Nu har trafikkontoret gått på djupet med cykelvanorna. 2009-06-08 Trafik

Kyrkogatan byggs om till gångfartsområde

Nu ska även Kyrkogatan i Göteborgs city förvandlas från en trång bilgata till ett lugnt gångfartsområde. I denna vecka börjar arbetena på sträckan mellan Västra och Östra Hamngatan. 2009-06-01 Trafik

Cykelminnen i fotoutställning på Gustaf Adolfs torg

Nu tar trafikkontoret 15 fotografer till hjälp för att få fler att cykla. Fotoutställningen "Cykelminnen genom en kameralins" ska inspirera bekväma bilister till att återupptäcka sin gamla tvåhjuliga trotjänare. 2009-05-29 Trafik

Trafikkontoret testar ny tillfällig vägskylt vid vägarbeten

För att öka säkerheten vid stadens vägarbeten har trafikkontoret tagit fram en ny sidomarkeringsskärm. Sedan några veckor tillbaka testas den i praktiken vid Varbergsgatans hållplats på Möndalsvägen. Än så länge är reaktionerna positiva. 2009-05-29 Trafik

Nytt bokningssystem effektiviserar stadens bilpooler

Färre fordon i bruk samtidigt som fler kan använda dem. Det är en av effekterna av det nya bilpoolssystem som Gatubolaget Teknisk service tagit fram. Flexibilitet och enkelt för användarna är ledordet. Och det är inte bara bilar som får plats i det nya bokningssystemet. Cyklar och elmopeder går lika bra. 2009-05-27 Trafik

Nytt pilotprojekt ska halvera utsläpp från godstransporter

På bara fem år ska utsläppen av koldioxid från godstransporter i Göteborgs miljözon minska med hälften. Det är målet för ett projekt som transportföretaget Schenker nu drar igång, tillsammans med bland andra Biogas Väst inom Business Region Göteborg. 2009-05-26 Trafik

Pumpa cykeln gratis på 38 ställen i Göteborg

En cykel i en pratbubbla. Det är symbolen som markerar att här kan du pumpa din cykel gratis. Nu har 38 cykelaffärer, reparatörer och bensinstationer ingått ett avtal med Göteborgs Stad om att erbjuda kostnadsfri pumpning åt cyklande göteborgare. 2009-05-25 Trafik

Gatubolaget testar laddningsbar hybridbil

Kommunleasings chef Filip Nystedt har blivit testförare. Sedan en dryg vecka kör han en så kallad laddhybrid i form av en ombyggd Toyota Prius. På Gatubolagets initiativ ska han bilda sig en uppfattning om laddhybridens bränsleförbrukning och hållbarhet. 2009-05-18 Trafik

Trafikkontoret har Europas bästa resepolicy

Trafikkontoret i Göteborg har nu fått ännu ett pris för sin miljövänliga resepolicy. Förra året var det på nationell nivå. Den här gången handlar det om en europeisk utmärkelse. Vinnaren tillkännagavs under en konferens i spanska San Sebastian på torsdagen. 2009-05-15 Trafik

Cykeldag ska få Torslandabor att upptäcka cykeln

Torslandaborna kör mest bil av alla göteborgare. Särskilt när det handlar om korta resor. För att få fler att välja cykeln i stället ordnas på söndag 17 maj en cykeldag på Torslanda torg. Cykelservice, trafikövningar och clowner är något av det som står på programmet. 2009-05-15 Trafik

Världskändisar vid ett rödljus nära dig

Under ett par augustidagar 2006 var Per-Åke Johansson och Thomas Åsenlöf världens mest exponerade poliser. Till vardags nöjer de sig med att vara välkända profiler i Göteborgs innerstad. De båda 57-åringarna är stans enda cykelpoliser. 2009-05-15 Trafik

Satsa lite kärlek på din cykel

Vi cyklister är som flyttfåglar. När vi väl bestämt oss kommer vi alla på en gång. Fråga cykelreparatörerna - de vet. Det är bromsar och ekrar, kedjor och växlar, luft och olja. Helst samma dag - för nu ska det cyklas. Och det finns ingen tid att förlora! 2009-05-14 Trafik

Allt fler göteborgare väljer en miljöbil

Göteborgarna fortsätter på den tidigare inslagna linjen och köper i allt större utsträckning miljöbilar. Under 2008 ökade antalet lätta miljöfordon i Göteborg med hela 44 procent – från 12.800 till 18.400. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. 2009-05-11 Trafik

Cykelstaden Göteborg lägger in en högre växel

Du har säkert redan märkt det: göteborgarna har i allt större utsträckning blivit ett cyklande folk. Men mycket vill ha mer - och nu spänner Göteborg musklerna lite extra för vi ska bli ännu fler som väljer två hjul istället för fyra. 2009-05-11 Trafik

Nu tas krafttag för att minska skador på stadens bilar

Nära vartannat fordon, eller 44 procent av Göteborgs Stads 4.100 bilar, drabbas av någon typ av skada varje år. Skadorna kostar staden 27 miljoner kronor varje år. Gatubolaget Teknisk Service och Försäkrings AB Göta Lejon tar nu krafttag ihop med förvaltningar och bolag för att få ned olyckorna, bland annat genom tekniskt stöd och körövningar. 2009-05-04 Trafik

Jämnheten på Göteborgs cykelbanor ska granskas

Hur jämna är ytorna på Göteborgs 45 mil cykelbanor? Det ska trafikkontoret nu ta reda på. Med början på måndag kommer en liten blåvit mätbil utrustad med ett laserinstrument att rulla på stadens cykelbanor för att läsa av struktur och våglängd på underlaget. 2009-04-30 Trafik

Trafikkontorets "På egna ben" kan vinna europeiskt pris

Att cykla och gå till skolan kan löna sig på flera sätt. Nu har trafikkontorets "På egna ben" nominerats till ett europeiskt pris för barnvänliga städer. Som en av tre städer är Göteborg med och tävlar i kategorin mobilitet och trafiksäkerhet. 2009-04-23 Trafik

Göteborg utökar antalet cyklande p-vakter

Försöket med cyklande parkeringsvakter i centrala Göteborg har fallit så väl ut att verksamheten nu blir permanent. Under onsdagen fick ytterligare sju parkeringsvakter en utbildning i trafikregler och allmänt cykelvett av stadens cykelpoliser. 2009-04-22 Trafik

Majorna och Linné får flexlinje före årsskiftet

Nu är det klart vilket företag som ska trafikera flexlinjen i Majorna och Linnéstaden. Efter en omgjord upphandling och fortsatta överklaganden har Sandarna Transporter AB tagit hem jobbet. Trafiken planeras komma igång i november eller december. 2009-04-21 Trafik

14.000 färdtjänstresenärer inbjudna till stor mässa om tillgänglighet

Samtliga 14.000 resenärer som reste med Färdtjänsten i Göteborg förra året har bjudits in till Färdtjänstens monter på mässan Leva & fungera i veckan. De lär inte ha svårt att hitta – montern ser ut som en spårvagn i naturlig storlek! 2009-04-20 Trafik

Västtrafik gör det lättare att använda reseplaneraren

Nu kan alla med iPhone använda Västtrafiks reseplanerare. Samtidigt lanserar Västtrafik fler funktioner för att reseplaneringstjänsten ska bli ännu enklare. Och för att fler ska upptäcka hur smidigt det är att åka kollektivt monteras en reseplanerare i jätteformat upp i Brunnsparken. 2009-04-14 Trafik

Trafikkontorets resepolicy nominerad till europeiskt pris

För drygt ett år sedan fick trafikkontoret i Göteborg ett nationellt pris för sin kreativa och miljöstyrande resepolicy. Nu uppmärksammas deras arbete även på europeisk nivå – trafikkontoret har nominerats till utmärkelsen Pan-european workplace mobility plan award. 2009-04-08 Trafik

Nu startar ombyggnaden av Burggrevegatan och Åkareplatsen

Trafikkontoret uppmanar alla trafikanter att undvika Odinsgatan, Åkareplatsen och området förbi centralstationen. Orsaken är de stora ombyggnaderna inför den nya bussgatan på Burggrevegatan. Arbetet startar i april och under sommaren stängs även Stampbroarna. 2009-04-06 Trafik

Två gator vid Kungstorget blir gångfartsområde

Lugnare och säkrare miljö för alla flanörer och turister vid Saluhallen – och smidigare också för varutransporterna. Så ska det bli när två gator nära Kungstorget byggs om till gångfartsområden, det som förut kallades gårdsgator. 2009-04-01 Trafik

Göteborgs Hamn prisas för miljöarbete

Transportnäringens miljöpris - Pegasuspriset – går i år till Göteborgs Hamn, bland annat för arbetet med att utveckla godstrafik på järnväg. 2009-03-31 Trafik

Mc-parkering vid cykelställ förbjuds från 20 april

Nu skärper trafikkontoret reglerna för hur göteborgs motorcyklister får parkera. Från den 20 april är det inte längre tillåtet att parkera bågen bredvid ett cykelställ. "Göteborg är enda kommunen i landet som tillämpat den regeln. Nu vill vi bereda plats för mer cyklar i stället", säger Hans Magnusson, parkeringschef på trafikkontoret. 2009-03-30 Trafik

Almar på Munkebäcksgatan byts mot robinier

I veckan börjar arbetet med att såga ner 15 almar på Munkebäcksgatan mellan Stobéegatan och Torpagatan. Trädens rötter har lyft asfalten på gång- och cykelbanan som nu ska rustas upp. Almarna kommer så småningom att ersättas av robinier, gatuträd som används mycket i Tyskland och Holland. 2009-03-30 Trafik

Parkeringsbolaget får ny VD

Maria Stenström, 43, blir ny vd för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag. Det beslutade bolagets styrelse vid ett sammanträde idag. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti. 2009-03-26 Trafik

Många göteborgare frågar om grusupptagningen

Grus på cykelbanan, igentäppta brunnar och överfyllda papperskorgar. Det är vanliga ämnen när göteborgarna vänder sig till trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst 15 00 17. Så här på vårkanten är en vanlig fråga när sand och grus ska tas upp från trottoarerna. 2009-03-26 Trafik

Klimatpåverkan från nya bilar minskade med elva procent

Klimatpåverkan från de nya bilar som registrerades i Göteborg ifjol minskade med elva procent jämfört med 2007 och med 16 procent jämfört med året dessförinnan. Detta enligt ett index som Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket räknat fram. 2009-03-25 Trafik

Stadstrafiken i Göteborg har blivit punktligare

Göteborgs bussar och spårvagnar är punktligare än någonsin. Förra året kom åtta av tio turer i tid – trots omfattande spårarbeten runt om i staden. Västtrafik förklarar att förbättringen bland annat beror på att chaufförerna inte längre hanterar kontanter. 2009-03-13 Trafik

Olovlig trafik kring Domkyrkan har minskat med 80 procent

På ett år har den olovliga trafiken på Korsgatan och Kungsgatan minskat med 80 procent. Detta tack vare ändrade regler och samverkan med poliser och p-vakter. Nu kommer även Fontänbron vid Brunnsparken att få samma behandling. 2009-03-09 Trafik

Förbudet mot långa lastbilar i city skjuts upp

Trafikkontoret har beslutat att tillmötesgå önskemål från branscher som behöver investera i nya fordon. Därför väntar man till 1 september med att införa de nya reglerna för lastbilar i city. 2009-03-06 Trafik

Rescoacher på jobbet ska få personalen att ställa bilen

Resor till och från jobbet har en stor miljöpåverkan. I alla fall så länge de görs med bil. Efter ett lyckat rescoach-projekt bland Lundbys privatbilister har turen kommit till sju företag och förvaltningar. I mars startar projektet "Rescoach på jobbet". 2009-03-02 Trafik

Färre inbrott i hamnen efter satsning på säkerhet

Över tre kilometer elstängsel, fler övervakningskameror och utbildning av anställda. Det är några av de åtgärder som minskat inbrotten i Göteborgs hamn. De senaste 13 månaderna har hamnen inte drabbats av ett enda allvarligt intrång. 2009-02-27 Trafik

Tio miljoner nya resor med Västtrafik förra året

Allt fler väljer att åka kollektivt. Det visar Västtrafiks siffror för 2008. Främst är det satsningar på mer trafik, en ökad miljömedvetenhet och högre bränslepriser som ligger bakom den positiva utvecklingen. 2009-02-25 Trafik

Trafikkontoret vill förbjuda långa lastbilar i city

Trånga gator, otrygga fotgängare och förstörd gatubeläggning är några av orsakerna till att trafikkontoret nu vill förbjuda lastbilar som är längre än tio meter inne i city. I början av maj väntas förbudet träda i kraft. 2009-02-18 Trafik

Spårvagnsresandet slog 60 år gammalt rekord

Aldrig någonsin har så många valt att åka spårvagn. 2008 gjordes 101,8 miljoner delresor med spårvagn. Det innebär att drygt 300.000 fler än det tidigare rekordet från 1948. 2009-02-10 Trafik

Kommunstyrelsen vill utreda trafikavgifter

Hur ska trafikavgifter kunna införas i Göteborg och ge största möjliga miljönytta? Den frågan föreslås nu trafiknämnden få i uppdrag att utreda. Förutsättningarna för att införa avgifterna på prov, så som gjordes i Stockholm, ska också undersökas. 2009-02-04 Trafik

Partikeldämpande lager ger bättre Göteborgsluft

Trafikkontorets partikeldämpande insatser på Göteborg tyngst trafikerade gator och vägsträckor är ett vårtecken så gott som något. Snart är det alltså dags igen för vägbanorna att förses med ett fuktigt bindande lager som bidrar till bättre luft. 2009-02-04 Trafik

Rekordstor ökning för kollektivresandet 2008

500 fullsatta bussar. Det motsvarar ökningen av resor med Västtrafik på 4,7 procent under 2008. Tågtrafiken är det som ökat mest och i stadstrafiken är det framför allt stombusslinjerna på Hisingen som fått ett rejält uppsving. 2009-02-03 Trafik

Göteborgs hamn får ny fartygslinje till Ryssland

Göteborgs Hamn blir omlastningshamn för bilar till den ryska marknaden. En ny fartygslinje startas mellan Göteborg och de ryska St Petersburg och finska Kotka. 2009-01-27 Trafik

Godsvolymerna i hamnen minskade kraftigt

Godsvolymerna i Göteborgs Hamn minskade kraftigt förra året. Värst drabbad är hamnens bilterminal – under hösten minskade hanteringen av bilar med 23 procent. Däremot har lagring och omlastning av olja gett en volymökning med hela 15 procent. 2009-01-26 Trafik

Bilresorna minskar – fler väljer cykel och kollektivtrafik

Fler göteborgare väljer att cykla och åka kollektivt. Samtidigt minskar bilresorna både inom staden och över kommungränserna. Biltrafiken i city har inte varit så låg sedan mätningarna började 1970. 2009-01-22 Trafik

Trafikkontoret vill se snabb satsning på expressbussar

Satsa på expressbussar, pendelparkeringar och höjda p-avgifter. Det är ett sätt att snabbt få fart på det så kallade K2020-arbetet, framtidens kollektivtrafik, menar trafiknämnden i ett remissvar. Målet är att nå 40 procents resande i kollektivtrafiken 2025, en fördubbling mot idag. 2009-01-22 Trafik

Allt färre svårt skadade i trafiken

Tolv personer i åldrarna 21-79 år omkom i Göteborgstrafiken förra året. Den preliminära siffran för antalet svårt skadade är 195. Olycksstatistiken bekräftar de senaste årens positiva trend med allt färre svårt skadade. 2009-01-20 Trafik

Gratis kollektivresor lockade fler pensionärer än väntat

63.500 seniorer hade i december förra året hämtat ut fria årskort för resor med Västtrafik inom Göteborgs stad under lågtrafiken. Det var över förväntningarna och dessutom fortsätter ansökningarna om att få ett kort att strömma in. 2009-01-14 Trafik

Fortsatta satsningar på Göteborgs cykelbanor nästa år

Under nästa år fortsätter trafikontoret att bygga ut stadens nät av cykelbanor. Under 2008 har 28 miljoner kronor satsats och för 2009 ökar summan till 35 miljoner kronor. Pengarna ska förutom att gå till cykelbanor även användas för att bygga fler cykelparkeringar och till ytterligare en etapputbyggnad av belysning utmed Säröbanan. 2008-12-18 Trafik

Hektisk jul- och nyårshelg väntar för Färdtjänsten

Under jul- och nyårshelgerna kör 105 bussar färdtjänst mot normalt ett 70-tal. Trots den förstärkningen får resenärerna vara beredda på att det kan bli en del förseningar. "Det är små marginaler på julafton och nästan omöjligt att köra in förlorad tid i det tajta schema som förarna har", säger Emma Qvarfordt, avdelningschef på Reseservice, Färdtjänsten. 2008-12-16 Trafik

Västtrafik köper nya tåg

Västtrafik har köpt 17 nya tåg för att möta trycket från allt fler passagerare. Resandeökningen för den långväga tågtrafiken i Västra Götalandsregionen är hittills i år tolv procent och för pendeltågen 20 procent. Leveransstarten för de nya tågen blir 2011. 2008-12-16 Trafik

Fyra av fem färdtjänstresenärer är nöjda med servicen

Hela 79 procent av resenärerna i Göteborgs färdtjänst är generellt sett nöjda med den service de får, visar intervjuer med 800 personer med färdtjänst. Informationen får sämre betyg, men nu planerar Färdtjänsten att skicka sms-info till sina resenärer. 2008-12-11 Trafik

Färdtjänsten har skärpt kraven på personbilstrafiken

När Färdtjänsten upphandlade personbilstrafiken ställdes hårdare krav än någonsin. De åtta entreprenörer som nu ingått avtal förbinder sig bland mycket annat att bara köra miljöfordon med alkolås, endast ha utbildade förare och betala vite om 10.000 kronor om resenärerna har för många klagomål. 2008-12-08 Trafik

Korsgatan stängs av för biltrafik

Förbudet mot motordriven fordonstrafik på Korsgatan mellan klockan 11 och 24 har inte visat sig tillräckligt effektivt. Nu sätts så kallade pollare upp, för att hindra bilarna från att komma in. Än så länge sköts de manuellt, men en automatisk lösning kan vara på gång. 2008-12-04 Trafik

Smart dosa sänkte fart och bränsleförbrukning i Backa

När Backa stadsdelsförvaltnings bilar fick hastighetsupplysande utrustning installerade minskade både hastigheten och bränsleförbrukningen markant. Om systemet infördes på alla kommunens bilar skulle bränslekostnaderna för staden kunna minska med uppemot fyra miljoner kronor per år, och miljövinsten bli ännu större. 2008-12-03 Trafik

Femteklassare gick och cyklade till Liege

Skolelever i Göteborg har tillsammans gått, cyklat och åkt kollektivt motsvarande 2,2 varv runt jorden. Det har besparat världen 17,5 ton koldioxid. Under året har 2.000 elever deltagit i Trafikkontorets satsning På egna ben. 2008-11-05 Trafik

Kurs i miljövänligt körsätt sänker bränslekostnader för stadens bilar

Gatubolaget Teknisk Service erbjuder nu kurs i miljövänligt körsätt för förare i kommunala bolag och förvaltningar som hyr bilar via bolaget. Några av dem som gått kurs har sänkt bränsleförbrukningen med hela 30 procent, de flesta sparar 15 procent. Störst skillnad före och efter kursen syns bland manliga förare. 2008-10-21 Trafik

Göteborg värd för internationell kongress om flygmotorer 2011

500 ledande flygmotorforskare samlas i Göteborg 2011 när International Society of Airbreathing Engines ordnar sin 20:e kongress. "Det är ett viktigt möte som stärker oss som mötesstad och i ett mycket aktuellt ämne – flygets miljöpåverkan", säger Lennart Johansson på Göteborg & Co. 2008-10-09 Trafik

Lars Backström blir ny vd på Västtrafik

Det blir Taxi Göteborgs nuvarande vd Lars Backström som från och med årsskiftet tar över efter Håkan Bergqvist som vd för Västtrafik. Uppdraget är att fortsätta utveckla kollektivtrafiken, som hittills i år ökat med fem procent. 2008-10-03 Trafik

Samordnade leveranser minskar buller och utsläpp på Lindholmen

10.000 personer och fler än 1.000 bilar på en yta av tio fotbollsplaner. Så många rör sig varje vardag på Campus Lindholmen, och det räcker. Därför samordnas nu sophämtningen och alla leveranser, via en nybyggd terminal i utkanten av området, för att öka säkerheten och minska utsläppen och bullret. 2008-09-30 Trafik

Ställa-bilen-kampanj sparade 16 varv runt jorden

Bilåkning motsvarande 16 varv runt jorden, eller 641.000 kilometer, sparades in i Göteborg under utmaningen "ställ bilen hemma" förra veckan. Totalt sparade det in 55.800 liter bensin och utsläpp av 134 ton koldioxid. 2008-09-23 Trafik

Muddringen av Mölndalsån får kommunaltekniskt pris

Rensningen och muddringen av Mölndalsån var det bästa kommunaltekniska projektet i hela Sverige förra året. Det tycker Svenska kommunaltekniska föreningen (SKT) och delar ut sin årliga utmärkelse till Göteborg och Mölndal, för ett gott samarbete. 2008-09-15 Trafik

2.500 skolbarn tackar nej till att bli skjutsade till skolan

Med start på måndag 15 september och fem veckor framåt tänker 2.500 skolelever ta sig till skolan "på egna ben". Så heter kampanjen som nu genomförs i Göteborg för tredje året i rad. 2008-09-12 Trafik

14.000 hittills anmälda till årets ställa-bilen-kampanj

Nästan 14.000 anställda, i och kring Göteborg, har anmält att de inte tänker ta bilen till jobbet minst en dag nästa vecka. Ungefär 6.000 av dem är "vanebilister". Så ser det ut inför "ställ-bilen-hemma-veckan", en del av Göteborgs Stads kampanj Nya vägvanor. 2008-09-12 Trafik

Klart för ny älvförbindelse och bättre godstrafik till hamnen

Västsverige fick 1.450 miljoner kr till nya väg- och järnvägsprojekt i regeringen Reinfeldts "närtidssatsning", som presenterades i Göteborgs hamn på torsdagen. Ny tunnel under Göta älv och bättre godstrafik till hamnen är några projekt som får extra pengar de närmaste två åren. Drygt 300 miljoner går till järnvägen. 2008-09-11 Trafik

Färre mopedolyckor i Göteborg men trimningen ökar

Mopedolyckorna fortsätter att minska i Göteborg – en utveckling som går på tvärs mot resten av landet. Men nu larmar polisen om att trimningen ökar igen. "Närpoliser jag talat med är oroade över att trimningen verkar ha fått fart igen. Ibland får ungdomarna till och med hjälp av föräldrarna med att trimma", säger Gunilla Fransson, trafikpedagog på trafikkontoret. 2008-09-10 Trafik

Vasaplatsen får ny belysning

Vasaplatsen ska bli ljusare och tryggare. Just nu pågår arbetet med att sätta upp ny, specialtillverkad gatubelysning på husen. Det ska också bli belysning av obelisken till minne av tidningsmannen Torgny Segerstedt, själv en ljusspridare under andra världskrigets och nazismens mörker. 2008-09-03 Trafik

Bilträngsel på Lindholmen kan avhjälpas med "IT-pendling"

Lindholmen växer så det knakar. Till ett så litet och attraktivt område kan alla inte åka bil. Lånecyklar, bilpooler eller IT-pendling – att jobba hemifrån ibland – är några lösningar som tas upp på tre informationsdagar för företag, myndigheter och skolor på Lindholmen i nästa vecka. 2008-09-03 Trafik

Försäljning av spårvägens busstrafik ska utredas

Bussverksamheten inom Göteborgs Spårvägar kan komma att säljas ut, efter flera års dålig lönsamhet. På måndagen beslutade kommunstyrelsens presidiedelegation att frågan ska utredas av stadskansliet. 2008-09-01 Trafik

Storsatsning ska få 90.000 att ställa bilen hemma

Under veckan 15–22 september ska över 30 storföretag och organisationer tillsammans med Göteborgs och Mölndals Stad göra en gemensam manifestation för miljön. Målet är att så många som möjligt av de sammanlagt 90.000 medarbetarna ska ställa bilen minst en dag och ta sig till jobbet på annat sätt. 2008-09-01 Trafik

Flexlinje till Majorna och Linnéstaden dröjer

Upphandlingen av trafiken på färdtjänstens flexlinje i Majorna och Linnéstaden måste göras om, det har nu länsrätten slagit fast för andra gången. Den segdragna historien ser därmed ut att gå mot sitt slut, men ännu återstår uppemot ett år innan trafiken verkligen kan komma igång. 2008-08-25 Trafik

Ny fartygslinje ska gå mellan Göteborg och St Petersburg

För första gången har Göteborgs hamn fått en regelbunden fartygsförbindelse med Ryssland. Ett singaporianskt rederi har startat så kallad feedertrafik mellan St Petersburg och kontinenten, med Göteborg som mellanstation. 2008-08-21 Trafik

Västtrafik stoppar kontantbetalning också på bussarna

Från och med måndag 18 augusti går det inte längre att betala kontant för enkelbiljett på bussarna i Göteborg, Mölndal och Partille. Det går heller inte att betala restbelopp på sitt 100-kort. Istället måste resenärerna köpa en sms-biljett eller ha ordnat biljett före påstigning. 2008-08-14 Trafik

Finansiering av ny älvförbindelse snabbutreds

En ny förbindelse under älven har stått högt på många göteborgstrafikanters lista ett bra tag. Nu ska olika alternativ till finansiering av en tunnel mellan Marieholm och Hisingen utredas, och snabbt ska det gå. I september ska förslagen lämnas till regeringen, och brukaravgifter lär finnas bland alternativen. 2008-06-18 Trafik

Nu skärps p-reglerna för miljöbilar

Den kraftiga ökningen av miljöklassade fordon har varit positiv för miljön, men har också medfört att parkeringssituationen har blivit svårare i centrala Göteborg, och att somliga hellre tar miljöbilen än åker kollektivt till jobbet. Från och med nu gäller därför nya, något strängare regler för dem som i framtiden vill söka parkeringstillstånd för miljöfordon. 2008-06-17 Trafik

Ny väntplats för lastbilar ger bättre miljö i hamnen

39 nya väntplatser vid containerterminalen i Skandiahamnen kommer inte bara att förbättra lastbilschaufförernas arbetssituation utan också bidra till betydligt minskade avgasutsläpp. Det är chaufförerna själva som önskat sig ett kösystem med nummerlappar så att de kan stänga av motorerna i väntan på att få lasta av. 2008-06-17 Trafik

Partihallsförbindelsen börjar byggas i sommar

Den nya förbindelse som effektivare ska förbinda väg 45 och E20, och därmed lätta på trängseln i Olskroks- och Gullbergsmoten, kommer att börja byggas under sommaren. Detta står klart sedan upphandlingen av entreprenör nu är färdig. Om tre år ska bygget vara färdigt. 2008-06-10 Trafik

Billigare för turister att åka kollektivt med ny kortladdning

De tillfälliga turisterna får från och med söndag ett nytt, förmånligare biljettalternativ när de vill åka kollektivt i Göteborg. I ett eller tre dygn får en resenär över 20 år ta med sig ytterligare tre passagerare, som är under 20 år, utan extra kostnad. 2008-06-10 Trafik

Tätare spårvagnstrafik i årets sommartidtabell

I sommar går spårvagnarna tätare än tidigare år. När sommartidtabellen börjar gälla den 15 juni hoppas Västtrafik att resenärerna ska märka mindre skillnad jämfört med vintertidtabellen än brukligt. 2008-06-04 Trafik

Flexlinjen kommer till Torslanda

Stadsdelen Torslanda får nu också en egen flexlinje. På måndag 9 juni startar trafiken. "Vi har ett 80-tal mötesplatser i framförallt gamla Torslanda, Amhult, Hjuvik och Hällsvik", säger Bright Olausson, projektledare på Flexlinjen. 2008-06-04 Trafik

Västtrafik vill utöka antalet storkontroller

Sedan i höstas gör Västtrafik storkontroller av resenärerna på spårvagnar en till två gånger per månad. "Storkontrollerna är ett bra och effektivt sätt att kontrollera färdbevisen och vi har en målsättning att under hösten öka antalet till mellan fyra och sex per månad", säger Krister Eliasson, på biljettkontrollen på Spårvägen. 2008-06-03 Trafik

Göteborg får landets första cyklande p-vakter

Sveriges första cyklande parkeringsvakter har premiär i Göteborg på måndag, i området runt gågatorna Kungsgatan och Korsgatan. Cyklarna gör dem så mycket mer effektiva att de kan ersätta tre-fyra gående parkeringsvakter. Idén fick trafikkontoret från Madrid. 2008-05-30 Trafik

200 med Västtrafikkort ville prova att gå med i bilpool

Närmare 200 göteborgare som reser på Västtrafiks månadskort har nappat på erbjudandet att bli gratismedlem i en bilpool under tre månader. Det har gjort att bilpoolen Sunfleet fått starta nya platser på flera ställen i stan. 2008-05-26 Trafik

SMS-biljetter införs på bussarna i Mölndal och Partille

Försäljningen av SMS-biljetter för resor med spårvagnar ökar vecka för vecka och från och med måndag införs tjänsten även på stadsbussarna i och mellan Göteborg, Mölndal och Partille. Därmed får resenärerna tre "läro-månader" på sig, innan möjligheten att lösa kontantbiljett direkt av bussförarna helt försvinner. 2008-05-13 Trafik

Skolungdomar åker gratis på skolkortet för en kväll

Alla skolungdomar som går på Ungdomsfullmäktiges möte den 14 maj kan ta spårvagnen eller bussen hem – gratis. Det är Göteborgs kommun och Västtrafik som genom att utöka giltighetstiden stöttar Ungdomsfullmäktiges kampanj "Tre timmar till". 2008-05-12 Trafik

Spårvagnarna har blivit tio procentenheter punktligare på två år

Fyra av fem spårvagnar i Göteborg kommer nu i tid, sedan en rad åtgärder genomförts för att förbättra punktligheten. Det hävdar Västtrafik och lägger ut statistiken på sin webbplats. 2008-05-09 Trafik

De stora kryssningsfartygen börjar nu anlöpa Göteborg

Intresset bland världens kryssningsrederier att besöka Göteborg har ökat rejält på senare år som Vårt Göteborg tidigare berättat. Och kryssningssäsongen i Göteborgs Hamn tar nu fart på allvar. Redan på söndag kommer MSC Opera till Skandiahamnen med 1.700 passagerare ombord. På tisdag anlöper splitternya Aidabella. 2008-04-25 Trafik

Göteborg får sina första riktiga gågator

Kungsgatan och Korsgatan har väl av de flesta sedan länge betraktats som gågator - med ovanligt mycket fordonstrafik. Nu ska det bli ändring. Från och med måndag 28 april blir de gågator även i lagens mening, med dryga böter för motorfordon som passerar mellan klockan 11 och 24. Men för cyklister blir det fritt fram. 2008-04-21 Trafik

Hearing om trängselskatter - lång version

Besvara de grundläggande problemfrågorna och fundera länge innan ni bestämmer er för en lösning. Ett system med trängselavgifter som inte är alltför korkat utformat ger ett samhällsekonomiskt överskott. Men felaktigt konstruerat det också skapa mer problem än det löser. Det framkom när kommunstyrelsen på onsdagen arrangerade hearing i ämnet. 2008-04-17 Trafik

Spårvägens förare får gott betyg av passagerarna

Spårvagns- och bussförarna vid Göteborgs spårvägar bemöter sina passagerare bra eller mycket bra. Det menade 91 procent av de nära 1.000 kollektivresenärer som nyligen fick frågan vid Hjalmar Brantingsplatsen och i Brunnsparken. 2008-04-17 Trafik

Trängselskatt ger samhällsvinst menar trafikexpert

Ett system med trängselskatter som inte är alltför korkat utformat kommer att ge ett samhällsekonomiskt överskott. Det hävdade professor Jonas Eliasson från KTH när kommunstyrelsen på onsdagen arrangerat en hearing med tre experter i ämnet. 2008-04-16 Trafik

Västtrafik sätter in extrabussar över Älvsborgsbron

När reparationerna av Älvsborgsbron startar till helgen kommer bara två körfält i varje riktning att vara öppna. Trafikproblemen under rusningstimmarna väntas bli stora – bilresan mellan Frölunda och Hisingen kan ta upp till en halvtimma extra. Därför sätter Västtrafik och Vägverket in en extra busslinje för pendlare mellan Mölndal och Volvo. 2008-04-10 Trafik

Intelligent dosa ska kolla hastigheten på Backas bilar

Det blinkar ilsket rött på instrumentbrädan och en stark signal ljuder om föraren kör för fort. Nu utrustar Gatubolaget Teknisk service alla bilar i Backa stadsdelsförvaltning med en dosa som håller koll på den tillåtna hastigheten sträckan bilen åker på. Visar sig försöket framgångsrikt är tanken att alla Göteborgs Stads bilar ska utrustas med en egen dosa. 2008-04-08 Trafik

Få laddar om sina Västtrafikkort

Ett Västtrafikkort har en livslängd på uppemot fem år - ändå slänger många resenärer sina kort när laddningen tar slut. Nu vill Västtrafik få fler att behålla sina kort och ladda om. Under 2007 såldes en halv miljon Västtrafikkort, många av dem helt i onödan. 2008-03-31 Trafik

Flexlinjen startar i Gunnared och Lärjedalen

Nu får stadsdelarna Gunnared och Lärjedalen sin första flexlinje. På onsdagen är det festlig invigning på Blå Stället i Angereds centrum och på torsdagen startar trafiken med två blå minibussar. Därmed har Göteborg nu sammanlagt 15 linjer för den populära busstrafiken. 2008-03-25 Trafik

Tågfrakt till hamnen sparade 42.000 ton koldioxid

42.000 ton av klimatgasen koldioxid sparades in förra året genom att gods kom till hamnen i Göteborg med tåg istället för med lastbil. Det har man räknat ut på Göteborgs Hamn, som satsar stort på att utöka tågtrafiken. 2008-03-17 Trafik

Pensionärer får åka kollektivt på legitimationen till 1 maj

Västtrafik förlänger nu möjligheten att resa med enbart legitimation till 1 maj i väntan på att Västtrafikkortet ska hinna skickas ut till alla. 58.150 äldre göteborgare har hittills nappat på erbjudandet om gratis resor som gick ut till 75.000 personer. 2008-03-13 Trafik

Föräldrar kan minska antalet mopedolyckor

Antalet svårt skadade i mopedolyckor minskar i Göteborg, tvärtemot resten av landet, men 15-åringar är fortfarande klart överrepresenterade i olycksstatistiken. "Bara för att man tagit tio lektioner på en förarutbildning är man inte fullfjädrad", säger Gunilla Fransson Bangura, trafikpedagog på trafikkontoret som bjudit in mopedistföräldrar till en föreläsning på torsdag. 2008-03-11 Trafik

Västtrafik satsar på nya väderskydd och fler pendelparkeringar

Västtrafiks resenärer får snart bättre skydd mot regn, snö och storm. I år ska 250 nya väderskydd byggas på hållplatser runt om i Västra Götaland. Dessutom byggs flera nya pendelparkeringar med platser för både bil och cykel, och gamla rustas upp. 2008-03-03 Trafik

Västtrafikkortet kan ge billigare bilresor

Kund hos Västtrafik? Då kan du från första mars prova att vara med i en bilpool utan insats eller medlemsavgift. Det som först kan tyckas som en ohelig allians är i själva verket ett miljömedvetet samarbete mellan Västtrafik, Majornas bilkooperativ och Sunfleet Carsharing. 2008-02-28 Trafik

Elsnåla smarta gatlampor installeras på fler leder

Smart gatubelysning i Högsbo och Tuve minskar energikostnaden med 59 procent. Nu har den nya belysningstekniken, som anpassar ljuset efter trafiken, installerats på ytterligare tre ställen i Göteborg: Yrvädersgatan, Bergsjövägen och fortsättningen på Högsboleden. 2008-02-26 Trafik

Göteborgs elfte gastankställe har öppnat i Frihamnen

Nu kan bilar som går på fordonsgas tankas på elva ställen i Göteborg. På tisdagen öppnades en gasstation på Preem i Frihamnen. I Sverige finns drygt 60 tankställen för bilar som har gas som bränsle och utbyggnadstakten är ungefär 20 nya tankställen per år. 2008-02-26 Trafik

Nya vägvanor sprids till fler västsvenska kommuner

Under tre år har Västtrafik och Trafikkontoret ringt och skickat brev till 130.000 göteborgare inom ramen för projektet Nya Vägvanor. Nu ska invånare i tio kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund få liknande information. Förhoppningen är att invånarnas resvanor ska påverkas . 2008-02-22 Trafik

Nya grepp för godshantering ska ge bättre luft i centrum

Lastbilar som måste lossa under rusningstid, brist på lastzoner tvingar transportörer att jaga p-platser, nästan inga miljöfdet situationen ut i centrala Göteborg. Nu ska trafikkontoret med hjälp av EU-pengar effektivisera godsflödena på Linnégatan och innanför Vallgraven. 2008-02-21 Trafik

Varannan Göteborgscyklist bar hjälm 2007

Nu bär nästan hälften av cyklisterna i Göteborg hjälm. Sedan förra året har användningen ökat med fem procentenheter, men Hans-Erik Svensson på trafikkontoret menar att man ska tolka siffrorna med en nypa salt. 2008-02-20 Trafik

Fler resenärer ersätts för Västtrafiks förseningar

Fler utnyttjar Västtrafiks resegaranti. Under förra året betalades 5,5 miljoner ut i resegaranti för sammanlagt 65.500 förseningar. Framförallt är det problemen i tågtrafiken som drabbar resenärerna. 2008-02-14 Trafik

Spårvagnarna får papperskorgar igen

Göteborgs samtliga spårvagnar kommer att få papperskorgar för skräp och gratistidningar. Höstens försök har slagit väl ut och just nu pågår upphandlingen av 850 papperskorgar. Enligt planerna ska de installeras under våren. 2008-02-12 Trafik

Antalet delresor med spårvagn passerade 100 miljoner

Allt fler valde vagnen under förra året. För första gången på länge gjordes fler än 100 miljoner delresor på Göteborgs spårvagnsnät. Det betyder en ökning med drygt sex miljoner resor jämfört med 2006 och ett närmande av det gamla rekordet från 1948. 2008-02-08 Trafik

Uppmärksammad Ställa-bilen-kampanj görs om igen i höst

Trafikkontorets kampanj i höstas för att få Göteborgs Stads 45.000 anställda att ställa bilen en dag i vecka 38 uppmärksammades av en majoritet av göteborgarna. Och de allra flesta såg positivt på försöket, visar intervjuer bland "folk på stan". I höst blir det en liknande kampanj igen. 2008-02-05 Trafik

Få göteborgare beställer hjälp på spårvagnen

Den som har barnvagn eller tung resväska kan få hjälp med att byta buss och spårvagn. Men få göteborgare utnyttjar tjänsten. Därför ska den marknadsföras ännu mer. Hjälper inte det läggs servicen ned. 2008-02-04 Trafik

Västtrafik börjar förvarna inför hållplatskontroller

Spårvägens biljettkontrollanter har tagit 3-5 gånger fler fuskåkare vid höstens hållplatskontroller än under den vanliga kontrollen. Nu ska även busstrafiken i Göteborg utsättas för hållplatskontroll, då ingen har chans att smita av. Och på måndagen går Västtrafik – för första gången – ut och annonserar inför kontrollerna. 2008-02-04 Trafik

2007 ännu ett rekordår för Göteborgs hamn

Göteborgs hamn fortsätter att växa och sätta nya rekord. 2007 hanterades sammanlagt 841.000 så kallade TEU-containrar. Det är en ökning på fyra procent jämfört med föregående år och den högsta siffran någonsin. 2008-01-24 Trafik

Premiär för Göteborgs webbtjänst för bästa cykelvägen

Göteborg blir nu först i landet med en webbtjänst för cykelresor. Här kan man snabbt hitta bästa cykelvägen, hur lång tid resan tar och hur många kalorier den bränner. På onsdagen var det premiär för gratistjänsten som till helgen lanseras på mässan "På två hjul" på Svenska Mässan i Göteborg. 2008-01-23 Trafik

Torslanda först ut att öppna sin bilpool

Torslanda stadsdelsförvaltning är först i Göteborg med att göra sin interna bilpool öppen. Från och med i sommar kan både företag och privatpersoner utnyttja bilarna i förvaltningens bilpool. 2008-01-17 Trafik

Rekordmånga kryssningsfartyg angör Göteborg 2008

Det 340 meter långa och 55 meter breda kryssningsfartyget Independence of the Seas, ett av världens största med plats för 3.600 passagerare, angör Göteborg den 19 april på sin jungfruresa. 25 kryssningsfartyg har anmält sin ankomst under det kommande året, en markant ökning jämfört med 2002 då fem fartyg angjorde Göteborg. 2008-01-17 Trafik

Färdtjänsten föreslår ny prismodell från 2009

Alla färdtjänstresenärer får resa gratis i kollektivtrafiken under lågtrafik. Färdtjänstens månadskort tas bort – istället införs högkostnadsskydd för resenärer som gör mer än 160 resor per år. Det är två av förslagen för att få fler färdtjänstresenärer att åka kollektivt. 2008-01-16 Trafik

Fortsatt färre svårt skadade i Göteborgstrafiken

Elva personer dödades i Göteborgstrafiken under 2007, vilket är en mer än året innan. Sedan många år ligger antalet dödade mellan 10 och 15 personer per år. Men antalet svårt skadade fortsätter att minska. Enligt preliminära siffror skadades cirka 250 personer förra året, jämfört med 285 under 2006. 2008-01-14 Trafik

Rekordökning för resandet med Västtrafik

Västtrafik har nu den största resandeökningen någonsin. Under januari-november förra året gjordes 26.000 fler resor per dag jämfört med samma period 2006, en ökning med nästan fem procent. 2008-01-11 Trafik

34.000 pensionärer har redan beställt gratis kollektivkort

Intresset bland Göteborgs pensionärer för att resa gratis i kollektivtrafiken är stort. På måndagen hade Västtrafik fått svar från 34.000 att de vill ha det årskort som ger rätt att resa gratis på helger samt i lågtrafik på vardagar. Det motsvarar knappt hälften av stadens pensionärer. 2008-01-07 Trafik

Klart för gratis kollektivresor för göteborgare över 65

Alla göteborgare över 65 åker efter nyår gratis med Västtrafik på lågtrafiktid. Det är nu formellt klart efter beslut i Västtrafiks styrelse på torsdagen. 2007-12-20 Trafik

Tio nya direktlinjer med lågprisflyg till Göteborg

Direktflyg till lågpris till tio helt nya destinationer. Det är vad som nyss har eller snart ska starta från Landvetter eller Göteborg City Airport. Linjerna är ett resultat av Göteborg & Co:s fortsatta arbete med sin ungefär två år gamla lågprisflygstrategi. 2007-12-17 Trafik

Göteborg Vatten byter till 80 miljöbilar

Göteborg Vatten har beslutat att fasa ut alla sina 80 bensinbilar mot miljöbilar, i enlighet med Göteborgs Stads miljömål. Förvaltningens egen miljöpolicy har uppdaterats och med riktat stöd från kommunledningen har Göteborg Vatten gjort en rivstart. Bara i år har cirka 30 gamla bilar bytts ut mot miljöfordon. 2007-12-11 Trafik

Trafikkontoret får pris för sin miljövänliga resepolicy

De cyklar, åker kollektivt eller använder bilpool. Nu har Trafikkontoret vunnit ett pris för sin miljövänliga resepolicy. Juryn imponerades över enastående uthållighet och stor fantasi. 2007-12-05 Trafik

Coachning av förare ska ge bättre bemötande

Göteborgs Spårvägars alla buss- och spårvagnsförare kommer under nästa år att få besök av speciella coacher. De ska hjälpa förarna att köra mjukt, niga fordonen och vara trevliga mot resenärerna. "Generellt sett är det bra, men det finns undantag. Då handlar det framförallt om förare som inte är medvetna om hur de kör", säger Lars-Börje Björfjäll på Göteborgs Spårvägar. 2007-11-20 Trafik

Nya rekordsiffror för utrikesflyget från Säve

Antalet utrikesflyg fortsätter att öka på Göteborg City Airport. Under oktober månad reste 69.750 passagerare till och från flygplatsen – det är 30 procent fler jämfört med samma period förra året. 2007-11-19 Trafik

Spårvägen hittar en ny marknad – under jord

Kan ljusskygg verksamhet bli en ny framgångsrik nisch för spårvägen? En kontakt på Nordic Railmässan i Jönköping nyligen gav genast resultat i en order från gruvan i Kiruna. För första gången tar nu Spårvägens folk med sig sitt kunnande ner i underjorden. 2007-11-09 Trafik

Klent utbud tvingar Gatubolaget att importera gasbilar

Det magra utbudet av gasbilar i Sverige gör att Göteborgs Stad har svårt att nå upp till målet att 90 procent av stadens fordonspark ska bestå av miljöbilar år 2008. Fast bilarna finns, i Europa. Nu tvingas Gatubolaget själva importera fem gasbilar från Tyskland, när de svenska återförsäljarna inte vill ta hit dem. 2007-11-06 Trafik

Överklagad upphandling försenar flexlinje i Majorna/Linné

Västtrafik måste göra om upphandlingen av flexlinjetrafiken i Majorna-Linnéstaden. Länsrättens dom, som meddelades på måndagen, innebär att flexlinjen i de två stadsdelarna försenas ytterligare flera månader. Tidigast efter sommaren 2008 kan trafiken vara i gång. 2007-11-05 Trafik

Rekordstort intresse för att bli spårvagnsförare

Suget efter att bli spårvagnsförare i Göteborg har aldrig varit så stort som nu. Trots att extra många nya förare måste utbildas nästa år, behöver Spårvägen – för första gången någonsin - inte ens annonsera efter folk, de söker ändå. 2007-10-23 Trafik

25 kommunala p-vakter slutar och tio är ännu övertaliga

Cirka 25 anställda på Gatubolaget som arbetat med parkeringsövervakning i Göteborg slutar med avgångsvederlag vid årsskiftet när det privata företaget Addici tar över uppdraget. Men för ett tiotal anställda är framtiden ännu oklar. 2007-10-23 Trafik

Vandaliserade hållplatser i Långedrag kostar 350.000 kronor

En omfattande skadegörelse vid spårvagnshållplatserna i Långedrag - klotter, ristningar i glasrutorna och eldning – har gjort att väderskydden vid hållplatserna är i ett bedrövligt skick. Nu byts de ut, till en kostnad av 350.000 kronor. 2007-10-18 Trafik

Spårvägen gör nytt försök med papperskorgar

När kupongerna försvann från spårvagnarna försvann även papperskorgarna. Men nu är det dags att testa igen. Förhoppningsvis slängs bara det som ska slängas i dem. Testet inleddes i veckan med tre olika varianter av korgar i de tre olika spårvagnstyperna som kör i Göteborg. 2007-10-11 Trafik

Europeiska trafikplanerare diskuterar hållbar stadstrafik

Projektet Jätkäsaari i Helsingfors gamla hamn där man bygger för att kunna leva utan bil är ett exempel på hållbar stadstrafik som visas upp på ett seminarium på måndag. Stads- och trafikplanerare från Helsingfors, London och Bremen besöker Göteborg för att diskutera hållbara transporter i europeiska städer. 2007-10-05 Trafik

Gatubolaget tar tillvara yrkesförares erfarenheter

Göteborgs busschaufförer och körskollärare vet mer än de flesta om hur det fungerar – eller inte fungerar - i trafiken. Nu ska synpunkter från några av dem fångas upp och dokumenteras för att ge mer kunskap till stadsplanerarna med hjälp av 100.000 från Vägverkets skyltfond. 2007-10-04 Trafik

Västtrafik delar ut 80.000 reflexer till lågstadiebarn

Alla barn från nollan till trean får i dagarna var sin reflex av Västtrafik. Hela 80.000 reflexer ska skickas ut till barn i Västra Götaland ihop med en folder med tips. 2007-10-03 Trafik

Västtrafik delar ut broschyr om barnsäkerhet

Efter flera incidenter med barnvagnar på bussar i de nordöstra stadsdelarna har Västtrafik tagit fram en broschyr om hur man åker säkert med barnvagn. "Vi hade bland annat en vagn som välte på en buss och det är naturligtvis jätteallvarligt när något sådant händer", säger Anna Hiller på Västtrafik. 2007-10-02 Trafik

Kommunanställda som lät bilen stå sparade in 8.000 mil

Två varv runt jordklotet - 80.000 kilometer - så mycket bilresande sparades in av 2.817 kommunanställda i Göteborg som brukar åka bil till jobbet, men som förra veckan ställde bilen hemma en dag. Bäst av stadsdelsförvaltningarna var Biskopsgården. 2007-09-28 Trafik

Göteborg kontrollerar arbetsmiljön i Kinas stenfabriker

Trafikkontoret i Göteborg anlitar nu experter för att kontrollera att den gatsten man köper från Kina produceras "i säker och hälsosam arbetsmiljö". Tillsammans med tre andra städer har Göteborg uppdragit åt organisationen SwedWatch att undersöka villkoren i stenbrott och fabriker. 2007-09-26 Trafik

Fler spårvagnar går i tid när förarna slipper kontanter

Spårvagnarna i Göteborg går punktligare nu än i våras. Det är en följd av att förarna inte längre har en handkassa och säljer biljetter till passagerarna. Punktligheten har förbättrats med ungefär fyra procentenheter. 2007-09-25 Trafik

Fulltecknat på Västtrafiks prova-på-dag

Färdtjänstresenärer i Göteborg får på lördag 22 september chans att bekanta sig med bussar och spårvagnar. Målet med prova-på-dagen är att fler ska känna sig trygga att åka med kollektivtrafiken i stället för med färdtjänsten. 2007-09-20 Trafik

Göteborgs Stads cykelpool invigd

Efter att i flera år ha haft en miljöbilspool har nu äntligen det miljövänliga steget tagits fullt ut av Göteborgs Stad: en cykelpool. Tio Göteborgs-blå unisex-cyklar står redo att bokas och trampas iväg av kommunens anställda. 2007-09-18 Trafik

Hållplatskontroller nytt grepp för att stoppa fuskåkarna

Nu blir det hårdare tag mot kollektivtrafikens fuskåkare. I slutet av september testas en helt ny metod – så kallade hållplatskontroller. Det betyder att upp till femton biljettkontrollanter går på spårvagnen i samtliga dörrar och kontrollerar alla resenärer på mindre än en minut. 2007-09-17 Trafik

Göteborgselev publicerad i årets Färdlektyr

Jonas Hassen Khemiri, Sara Kadefors och Johanna Thydell. Det är några av de välkända författare som finns med när novellsamlingen Färdlektyr publiceras för tionde gången. Bland de mer anonyma deltagarna syns gymnasieleven Emma Bergenholtz från Göteborg. 2007-09-14 Trafik

10.000 kommunanställda lämnar bilen hemma nästa vecka

Med fyra dagar kvar till start har nästan 10.000 kommunanställda anmält sig till trafikkontorets "Ställa bilen"-kampanj. Men det finns fortfarande gott om tid för den som vill delta. Fram till och med kampanjveckans sista dag den 23 september går det bra att anmäla sig. 2007-09-12 Trafik

Djungelvagnen har gått i pension

Barnens egen spårvagn med djungelmotiv har rullat sin sista resa. Sedan den 20 augusti är vagnen avställd. Egentligen skulle den ha tagits ur trafik redan vid Valborg, men fick stanna kvar under sommarmånaderna för att köra vägen via Liseberg. 2007-09-11 Trafik

Lyckat att coacha vanebilister att ta buss och cykel

Försöket att coacha ett 70-tal inbitna bilister att ställa bilen ett par gånger i veckan har varit framgångsrikt. Efter ett halvårs gruppsamtal och individuell coachning har deltagarnas bilåkande minskat betydligt, med positiva effekter för både miljön och den egna hälsan. 2007-09-10 Trafik

P-avgift via mobilen ökar i popularitet

Allt fler göteborgare väljer att betala sin parkeringsavgift med mobiltelefonen. Tekniken infördes 2003 och efter ett år stod den för en procent av trafikkontorets parkeringsintäkter. Men under första halvåret i år hade den andelen ökat till 5,5 procent. 2007-09-10 Trafik

Göteborgs hamn satte nytt rekord i augusti

Augusti månad blev den bästa genom tiderna för containertrafiken i Göteborgs hamn. Sammanlagt hanterades då 68.500 så kallade TEU-containers. 2007 förväntas bli ännu ett rekordår för hamnen. 2007-09-10 Trafik

Försök med samlastade bilar gav klent resultat

Försöket att ge välfyllda lastbilar och budbilar i Göteborgs centrum fördelar i trafiken har inte lett till färre resor och därmed mindre avgaser och buller. Det kan trafikkontoret konstatera efter ett år och kommer nu att ändra projektets upplägg. 2007-09-05 Trafik

Sexans spårvagn får vagnvärdar

Nu utökas den ledsagarservice som idag finns på Nils Ericssonsterminalen med ambulerande vagnvärdar på linje 6. Från 1 oktober ska tio ledsagare, eller vagnvärdar, finnas på linje 6 mellan Kortedala och Länsmansgården. Det betyder att ungefär var tredje tur dagtid kommer att vara bemannad av en ledsagare. 2007-08-28 Trafik

Västtrafiks ägare får skjuta till pengar

Resandet ökar, men inte lika mycket som man hoppats. Därför visar Västtrafiks halvårsrapport på ett ökat tillskott av pengar från ägarna när året är slut. För Göteborgs del uppemot 35 miljoner kronor. 2007-08-27 Trafik

Askims flexlinje klar för start förste oktober

Askim får från den 1 oktober en egen flexlinje med ett 100-tal så kallade mötesplatser. Efter att Färdtjänsten har tagit reda på vart de äldre i Askim helst vill åka kommer linjen också att gå till Frölunda Torg. 2007-08-27 Trafik

Gratis kollektivtrafik för pensionärer efter årsskiftet

Vid årsskiftet blir det gratis för 65-åringar och äldre att åka kollektivt i Göteborg. Fast bara mellan 9 och 15 på vardagarna och på helgerna. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. 2007-08-22 Trafik

Billigare resor med Västtrafiks kort från måndag

På måndag sänks priserna på Västtrafiks olika kort för regelbundet resande. Att resa en månad med kollektivtrafiken inom Göteborgs kommun kostar för en vuxen hädanefter 400 mot tidigare 515 kronor. För ungdomar och lågtrafikresenärer kostar de nya månadskorten 300 kronor. 2007-08-17 Trafik

Sänkt pris för kollektivresor mellan Göteborg och Eklanda

Nu blir det billigare att passera kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal också i Eklanda. Från måndag den 20 augusti kostar det två kuponger istället för tre och för den som har månadsladdning sänks priset från 700 till 400 kronor. 2007-08-16 Trafik

45.000 kommunanställda uppmanas att ställa bilen hemma

Ställ bilen minst en arbetsdag i vecka 38. Så lyder trafikkontorets uppmaning till 45.000 kommunanställda i Göteborg. Satsningen är ett led i trafikkontorets arbete för en bättre miljö och mindre trängsel i trafiken. Den som vill delta kan anmäla sig redan nu. 2007-08-15 Trafik

Två nya stombusslinjer startar på måndag

Den 20 augusti startar ytterligare två nya stombusslinjer, linje 18 och 19. Båda med Backa som utgångspunkt, men med olika vägar genom centrum för att sedan gå till Johanneberg och Mölndal. Därmed är alla planerade stombusslinjer snart igång. 2007-08-15 Trafik

Kamerainformation om restider görs tillgänglig på internet

Med hjälp av 138 restidskameror håller trafikkontoret och Vägverket koll på framkomlighet och proppar i Göteborgstrafiken. Snart kan även allmänheten få information om förväntade restider – via internet och storbildstavlor vid vägkanten. 2007-06-21 Trafik

Traktörens tjänstemän får ny cykelpool

Senare i sommar startar ytterligare en cykelpool i staden. Den här gången är det kommunens tjänstemän i och runt kommunhuset Traktören vid Gustaf Adolfs torg som får tio nya Göteborgsblå cyklar att använda. Syftet är att få bort korta och onödiga tjänsteresor med bil. 2007-06-20 Trafik

Göteborgs skrotbilskampanj avslutas – pengarna slut

Eftersom pengarna i den statliga skrotbilsfonden har tagit slut tvingas trafikkontoret i Göteborg att avsluta sin skrotbilskampanj. Orsaken är de nya regler om utökat producentansvar som infördes den 1 juni och som resulterat i ett hårt tryck på fonden. 2007-06-15 Trafik

Bräckegymnasiet får efterlängtad bussförarutbildning

Under en lång tid har bussbranschen i hela Sverige haft stora problem med att rekrytera bussförare och Göteborgs Spårvägar har länge lobbat för att få till stånd en bussförarutbildning i Göteborg. Nu blir det äntligen av efter att Skolverket i mitten av maj tog beslut om att satsa pengar på en yrkesutbildning till bussförare i Göteborg. 2007-06-13 Trafik

Trafikkontoret befarar fler skrotbilar i naturen

Från 1 juni gäller nya regler för skrotning av bilar - då försvinner dagens skrotningspremier och avgifter. Istället blir det gratis att skrota bilen. Men den nya lagen riskerar att öka antalet skrotbilar i naturen på sikt tror trafikkontoret. 2007-05-30 Trafik

Västtrafik slopar all kontantbetalning på spårvagnarna

I höst försvinner all kontanthantering ombord på Göteborgs spårvagnar. Avsikten är att förbättra både spårvagnarnas punktlighet och förarnas säkerhet. De som vill köpa enkelbiljetter är i fortsättningen hänvisade till myntautomater eller sms-betalning. Detta enligt ett förslag som tas upp på Västtrafiks styrelsemöte på tisdag. 2007-05-24 Trafik

Färdtjänsten samlar idéer inför start av nya flexlinjer

Flexlinjerna i Askim och Majorna-Linnéstaden håller på att ta form inför starten i höst. Just nu planerar Färdtjänsten för fullt hur trafiken ska se ut och vilka platser och adresser som är bra att trafikera och samlar in synpunkter från de blivande resenärerna. 2007-05-18 Trafik

Rekordstor ökning av resandet över älven i april

80.000 resenärer tog i april Älvsnabben eller Älvsnabbare över älven till Hisingen. Det är en ökning med 65 procent jämfört med april i fjol. Bra väder och rätt förändringar av trafiken är några av förklaringarna menar Västtrafik. 2007-05-16 Trafik

Privat bolag tar över som p-vakter i Göteborg

Gatubolaget har förlorat parkeringsövervakningen i Göteborg, ett jobb man skött sedan 1959. Det privata bevakningsbolaget Synerco har fått uppdraget från årsskiftet och fyra år framåt. Ännu är det oklart om Synerco tar över de 55 p-vakter som berörs. 2007-05-10 Trafik

Hjällboskolans personal ställer bilen en onsdag i månaden

Onsdag 9 maj lär det bli tomt på bilparkeringen utanför Hjällboskolan. För andra gången i vår väljer de drygt 50 anställda på skolan att ställa bilen för att i stället gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet. Och idén fick de av en fantastisk engelsk kvinna… 2007-05-08 Trafik

Bra betyg för mopedkurs i skolan

Alltfler skolor i Göteborg intresserar sig nu för att utbilda sina elever som mopedförare. Ett utbildningspaket som trafikkontoret testade på två skolor i höstas har nu utvärderats och fått bra betyg. 2007-05-08 Trafik

7.000 sjömän ger ovanliga utmaningar i Göteborgstrafiken

Drygt 40.000 löpare, 7.000 Natosjömän och ett okänt antal demonstranter ställer trafiken i centrala Göteborg inför ovanliga utmaningar nästa lördag, den 12 maj. Välj Götatunneln, lyder Trafikkontorets stående uppmaning till alla som behöver använda bilen i centrum. 2007-05-04 Trafik

Tidigarelagd Partihallsförbindelse välkomnas

"Ett mycket positivt beslut för Göteborgstrafiken". Den kommentaren gör chefen för Trafikkontorets trafikplaneringsenhet Mikael Ivari efter regeringens besked om att låta Vägverket börja bygga den så kallade Partihallsförbindelsen redan i år. 2007-05-04 Trafik

Snåla dieslar visas på årets miljöbilsmässa

Ett 30-tal bilmodeller tävlar om uppmärksamheten på årets miljöbilsmässa, som hålls i Eriksbergshallen på torsdagen. Nytt för säsongen: Ett gäng snåla dieslar. 2007-05-02 Trafik

Riksdagens trafikutskott besöker Göteborg

Riksdagens trafikutskott kommer under torsdagen och fredagen besöka trafikkontoret i Göteborg för att höra om stadens trafikmiljöprojekt och hur man jobbar med att förändra göteborgarnas resvanor. 2007-05-02 Trafik

Spårvägens förare befarar mer skräp med fasta tidningsställ

Trafiknämnden har i veckan beslutat att ge producenterna av gratistidningar lov att ha fasta tidningsställ ute i gatumiljön. På Göteborgs Spårvägar är man oroad över att nedskräpningen på bussar och spårvagnar ska fortsätta. Samtidigt lyfter trafikkontoret frågan om städansvaret. 2007-04-27 Trafik

Mjuk körstil minskade utsläpp från bussar på Hisingen

Bättre planerad körning och mjukare inbromsningar gör att bussförarna inom Göteborgs Spårvägars trafikområde Hjalmar sparar både pengar och miljö. Sedan en skonsammare körstil infördes har bränsleförbrukningen minskat med nästan två deciliter per mil. 2007-04-24 Trafik

Succén med sms-biljett utökas till hela kollektivtrafiken

Att köpa sin buss- eller spårvagnsbiljett vis sms i mobiltelefonen har blivit en så stor framgång att Västtrafik nu utökar försöket till hela Göteborgs kollektivtrafik. 2007-04-18 Trafik

Klart för 114 nya p-platser på Saltholmen

Bristen på parkeringsplatser vid Saltholmen ska avhjälpas genom att 114 nya p-platser byggs i närheten av skärgårdsterminalen. Det står klart efter ett beslut i byggnadsnämnden på tisdagen. 2007-04-17 Trafik

Färre hot mot Spårvägens personal

Nya siffror visar att allt färre av Göteborgs Spårvägars trafikpersonal upplever obehagliga hotsituationer under sina arbetspass. Detta trots en kraftig utökning av trafiken under 2006. För att få ner antalet incidenter ytterligare hoppas Spårvägen att fler poliser syns i kollektivtrafiken framöver. 2007-04-16 Trafik

Två nya gasmackar invigs snart i Göteborg

Utbyggnaden av tankställen för fordonsgas fortsätter i Göteborg. Inom en månad öppnar två nya mackar, en i Högsbo vid köpcentrat 421 och en i Majorna, mittemot Vagnhallen på Karl Johansgatan. 2007-04-16 Trafik

Cykelveckan inspirerar igen

100.000 cykelresor per dag i Göteborg är inte nog? med gratis cykelservice, tävlingar och guidade turer ska cykelveckan locka till ännu fler miljövänliga resor. 2007-04-13 Trafik

Stor ökning av antalet resenärer från flygplatsen i Säve

Med en ny terminalbyggnad på plats har Göteborg city airport ökat antalet resenärer markant i början av året. I mars var ökningen hela 66 procent fler passagerare jämfört med året innan. 2007-04-12 Trafik

Sveriges första gasdrivna tunga lastbil rullar i Göteborg

En specialbyggd gasdrvien Iveco-lastbil rullar nu hos lokalförsörjningsförvaltningen i västra Göteborg. Bilen som väger 6,5 ton är den första med gasdrift i Sverige i sin viktklass. Bilen har byggts om för att klara Göteborgs Stads miljökrav, och har alkolås och trådlös kommunikation via bluetooth. 2007-04-02 Trafik

Trafiknämnden skärper kraven på miljöbilar i Göteborg

Max 120 gram koldioxid per kilometer får elhybrider och bränslesnåla bensin- och dieselbilar släppa ut för att bli godkända som miljöbilar i Göteborg. Det beslutet fattade trafiknämnden under torsdagen. Om förslaget antas även av kommunfullmäktige gäller de nya, skärpta reglerna från 1 juli i år. 2007-03-30 Trafik

Västtrafik byter ut dåliga gasbussar

Västtrafik byter i vår ut 15 av sina 52 strulande gasledbussar. Med nya rutiner för inrapportering av fel ska trasiga bussar också repareras snabbare, dessutom köper man in fler reservbussar. Det är en del av Västtrafiks åtgärdspaket för att få ner antalet inställda bussturer i Göteborg som nästan fördubblades under förra året. 2007-03-27 Trafik

45.000 kommunanställda ska göra skillnad i trafiken

Göteborgs Stads trafikdirektör Lars-Bertil Ekman postade häromdagen 45.000 brev. I veckan dimper de ner hemma i brevlådan hos alla Göteborgs Stads anställda, med uppmaningen att tänka på hur de reser och tillsammans vara med och skriva historia. 2007-03-26 Trafik

Nu blir det billigare att passera gränsen till Mölndal

Från den 20 mars kan alla som reser kollektivt från Göteborg en kort bit in i Mölndals kommun, göra det utan att stämpla en extra kupong eller köpa områdesladdningen Göteborg +. 2007-03-16 Trafik

444 utnyttjade möjlighet att få ledsagning i kollektivtrafiken

Västtrafiks service med ledsagare i kollektivtrafiken, som funnits i Göteborg i ett och ett halvt år, har hittills använts av 444 personer. "Det är ungefär vad man kan förvänta sig", säger Nicke Ehk, projektledare på Västtrafik. 2007-03-14 Trafik

40 blir maxfart på Friggagatan och Odinsgatan

Från och med onsdag får man inte köra fortare än 40 kilometer i timmen på Friggagatan och Odinsgatan. Göteborg är först ut i landet att testa den ovanliga hastighetsbegränsningen, som görs av miljöskäl. Försöket ska pågå i ett halvår. 2007-03-12 Trafik

Alla spårvagnar nu utrustade med nytt digitalt radiosystem

Samtliga spårvagnar i Göteborg har nu övergått till att använda stadens nya digitala radiosystem, baserat på den så kallade Tetra-standarden. Därmed står ett nästan 60 år gammalt radiosystem, som en gång var störst i Europa, med ena foten i graven. 2007-03-06 Trafik

Trafikkontoret efterlyser 2.000 allt piggare ben

Trafikkontorets lyckade satsning "På egna ben" får en fortsättning även i år. Nu efterlyser man 1.000 skolelever som vill utmana varandra i att cykla och gå till skolan. Nytt för i år är bland annat en karta på webben som visar hur långt man har kommit. 2007-02-27 Trafik

Göteborgarna ger nya spårvagnen klart godkänt

Göteborgs nya italienska spårvagn får klart godkänt i en enkät till drygt 300 resenärer. Fjorton av 22 egenskaper får betyget fyra eller fem på en femgradig skala. Fast ljudet inne i vagnen är inte bra och hållplatsutropen hörs dåligt. 2007-02-20 Trafik

Göteborg får nytt direktflyg till Berlin

Det tyska flygbolaget Air Berlin börjar i maj flyga direkt mellan Göteborg city airport och Berlin. Den tyska huvudstaden har länge stått på Göteborg & Co:s önskelista och nu hoppas man på fler tyska turister till Västsverige. 2007-02-13 Trafik

Kraftig ökning av antalet miljöfordon i Göteborg

I fjol ökade miljöbilsförsäljningen i Göteborg med 87 procent. Från 4.001 till 7.464 och tillsammans stod miljöbilar för mer än tio procent av nybilsförsäljningen. "Ökningen är mycket glädjande", säger Fredrik Högberg, ansvarig för projektet Miljöfordon i Göteborgs Stad. 2007-02-07 Trafik

Stadens bud har Sveriges första gasdrivna bärgningsbil

Från 1 februari rullar Sveriges första gasdrivna bärgningsbil hos Stadens bud i Göteborg. "Om några av våra bilar behöver hämtas, kan vi bärga dem direkt med vår gasbil utan att anlita bärgningsfirma", säger Daniel Ebanks på Stadens Bud. 2007-02-06 Trafik

Nya rullstolsbussar börjar äntligen rulla

Efter många om och men träder färdtjänstens nya avtal om rullstolstrafiken i kraft från och med 1 februari. 87 helt nya bussar, 60 av dem drivna av biogas, med högre säkerhet och bättre komfort än tidigare kan därmed börja rulla. 2007-01-31 Trafik

Kommunanställd kör oftast ensam i bil till jobbet

Fler bilpooler, en ny kommunal resepolicy och biljetter i kollektivtrafiken för "iblandresenärer". Det är några förslag från trafikkontoret för att få Göteborgs Stads 45.000 anställda att resa mer miljövänligt. En ny undersökning visar att "ensam i bil" är det klart dominerande sättet att ta sig till jobbet. 2007-01-25 Trafik

Västtrafik utökar lyckat sms-försök för biljetter

Möjligheten att köpa en enkelbiljett på spårvagnar och stombussar genom att skicka ett sms är en succé. Under testperiodens första månad stod sms-biljetterna för åtta procent av försäljningen av enkelbiljetter. Nu utökar Västtrafiken försöket också till stadstrafiken i Uddevalla. 2007-01-18 Trafik

50 etanolbilsägare får sina p-tillstånd indragna

Var sjätte etanolbilsägare kuggades och får nu sitt parkeringstillstånd indraget. Det blev resultatet av trafikkontorets stickprovskontroll av etanolbilar i höstas. "Men två tredjedelar klarade testet och det tycker jag är ganska bra, även om vi inte är helt nöjda", säger Fredrik Högberg på trafikkontoret. 2007-01-17 Trafik

Kortedala först med anpassad kollektivtrafik

Som första stadsdel i Göteborg är kollektivtrafiken i Kortedala nu anpassad för funktionshindrade. Gångvägar och hållplatser är anpassade och en del av de spårvagnar som trafikerar stadsdelen har låggolv. I Backa, Lundby och Biskopsgården håller trafikkontoret på att slutföra liknande åtgärder inom Kolla-projektet. 2007-01-16 Trafik

Kvinnor mer rädda om sina huvuden än män

I Majorna är man sämre på att använda cykelhjälm än på andra ställen i Göteborg. Där saknade dessutom fyra av tio cyklister belysning. Det framgår av ny statistik från trafikkontoret. "Det är skrämmande att så många inte syns i trafiken", säger trafikingenjör Hans-Erik Svensson. 2007-01-12 Trafik

Färre svårt skadade i Göteborgstrafiken 2006

Under förra året skadades 285 personer svårt i Göteborgstrafiken. Det är en minskning jämfört med 2005, då 325 drabbades av svåra skador. Antalet döda i trafiken ligger dock kvar på samma nivå, tio personer, visar preliminära siffror. 2007-01-10 Trafik

Västtrafikresenärer mer nöjda med hur synpunkter tas tillvara

64 procent av Västtrafiks resenärer är nöjda eller mycket nöjda, en liten minskning jämfört med 2005 då motsvarande siffra var 65 procent. Resenärerna tycker att Västtrafik har blivit mer lyhörda för synpunkter på kollektivtrafiken. Det visar Svenska lokaltrafikföreningens senaste kollektivtrafikbarometer. 2007-01-10 Trafik

Positiva reaktioner på nya Drottninggatan

"En helt ny gata", "mycket ljusare", "mycket lugnare". Det är några av de positiva kommentarer som Gatubolaget har tagit emot sedan Drottninggatans förvandling till gårdsgata påbörjades. I början av mars startar ombyggnationens etapp nummer två. 2007-01-08 Trafik

27 nya direktflyg till Göteborg under 2006

Åtta lågprisflygbolag har eller ska starta 27 nya direktlinjer till och från Landvetter och Göteborg City Airport. Det är resultatet av Göteborg & Co:s flygkampanj och ett unikt samarbetsavtal som staden tecknat med Luftfartsverket. 2006-12-21 Trafik

Försäkra bilar i egen regi sparar pengar åt staden

Göteborgs Stad började i våras som första svenska kommun att försäkra fordon i egen regi via det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon. "Hittills pekar allt på att kostnaderna kommer att sjunka i jämförelse med tidigare", konstaterar K-G Berglund, vd på Göta Lejon som förvånats över de många skadorna på stadens bilar. 2006-12-21 Trafik

40.000 villaägare får utskick om ansvar för snöröjning

Inte alla som bor i villa känner till att de måste skotta snö även utanför den egna tomtgränsen. Trafikkontoret i Göteborgs Stad har därför gått ut med direktadresserad information till 40.000 villaägare i hela kommunen. 2006-12-04 Trafik

Västtrafik delar ut reflexer till skolbarn i Västra Götaland

För skolbarn som åker buss är den farligaste delen av resan vägen till och från bussen. Därför delar Västtrafik de närmaste veckorna ut reflexer till skolbarnen för att påminna om hur viktigt det är att synas i trafiken på väg till och från skolan. 2006-12-01 Trafik

Bergsjön och Utby har fått egen flexlinje

Flexlinjerna fortsätter att bli fler. På onsdagen startade en ny linje med ett 70-tal mötesplatser i Bergsjön och Utby. "Det har länge funnits ett behov av utbyggd kollektivtrafik i det här området, och i både Utby och Bergsjön har man länge velat ha en flexlinje", säger Eva Rödsta på färdtjänsten. 2006-11-29 Trafik

Gasmacken vid Falutorget har fått dubblad kapacitet

Efter två veckors stängt för ombyggnad har gastankstället på Falutorget vid Gasklockan öppnat igen. Tankstället är ett av Göteborgs mest besökta och har nu fyra pumpar mot tidgare två. Ytterligare tre gastankställen öppnar nästa år - i Majorna, Högsbo och vid Ullevi. 2006-11-28 Trafik

Stadens budbilar får nytt utseende

Stadens bud ändrar i början av december utseendet på sina bilar. "Syftet är att lyfta fram miljömärket Bra Miljöval, som Svenska Naturskyddsföreningen gav oss förra året", säger Stefan Svensson, chef för Stadens bud på Gatubolaget Teknisk service. 2006-11-27 Trafik

Stadens bud får köra i bussfilen

Fem av Stadens buds tunga fordon över tre ton får sedan i mitten av oktober köra i stans bussfiler och använda särskilda lastzoner. Detta sedan man gått med i START-projektet som ska öka framkomligheten och göra godstransporterna i city mer energieffektiva. 2006-11-20 Trafik

Betalning med sms provas på spårvagnar och stombussar

Från måndag den 20 november kan Västtrafiks resenärer betala biljetten till stombussen eller spårvagnen med ett sms på mobiltelefonen. En enkelbiljett kostar 18 kronor jämfört med 20 kronor om man betalar på vanligt sätt, tillkommer gör kostnaden för att skicka ett sms. 2006-11-13 Trafik

Carl-Einar Häckner får Spårvägens kulturpris

Carl-Einar Häckner mottog på torsdagen Spårvägens kulturpris mitt på Drottningtorget. Förutom stipendiet på 10.000 kronor, sitt namn på en ny spårvagn och en bit räls att ha i bokhyllan fick han själv sätta sig bakom en joystick och köra spårvagn. 2006-11-09 Trafik

Trafikkontoret kollar etanolbilar under november

Nu fortsätter kontrollen av om miljöbilsägarna i Göteborg verkligen kör miljövänligt. Under november gör trafikkontoret en kontroll mot 332 slumpvis utvalda etanolbilsägare. Förra kollen ledde till att ett tiotal tillstånd till gratis parkering drogs in. 2006-11-09 Trafik

Många som har färdtjänst väljer buss och spårvagn

Åtta av tio innehavare av ett nytt slags färdtjänsttillstånd reser regelbundet i Göteborgs kollektivtrafik. Och de väljer oftare vanlig buss och spårvagn än de speciellt anpassade Flexlinjerna. Det visar en enkät som Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsavdelning FoU i Väst har gjort bland 306 göteborgare. 2006-11-08 Trafik

EU-projekt samlar europeiska trafikexperter i Göteborg

Hur ska ekonomin kunna växa utan att transporterna växer oss över huvudet? Det är en av grundfrågorna när ett 50-tal trafikexperter från tolv städer runt Östersjön samlas i Göteborg i veckan i ett gemensamt EU-projekt. 2006-11-06 Trafik

Västtrafik ordnar tävling för serietecknare

"Ritlinjen" heter Västtrafiks nya tävling för serietecknare. Tanken är att skildra kollektivtrafiken i form av en seriestripp. De bästa bidragen publiceras på Plingsidan i tidningen Metro. 2006-10-23 Trafik

Ny kampanj ska ge minskad användning av dubbdäck

Vägverket går nu tillsammans med bland andra Göteborgs Stad ut och informerar om den hälsofara som dubbdäck utgör. Under en vinter dör 100–200 göteborgare i sjukdomar orsakade av de osynliga partiklar som dubbarna river upp från vägbanan. Särskilt utsatta är äldre och känsliga personer som exempelvis astmatiker. 2006-10-18 Trafik

Femteklassare på Brandströmska vann gå- och cyklautmaning

Klass 5:1 på Brandströmska skolan i Gamlestaden har gjort det igen. Genom att flitigt gå och cykla till skolan plockade de hem vinsten i trafikkontorets skolutmaning ”På egna ben”. Nästa år kommer ännu fler skolelever få möjlighet att delta. 2006-10-17 Trafik

Ny form av kollektivtrafik startar på Styrsö och Donsö

På måndagen invigdes Ö-trafiken, en ny busslinje med 14 hållplatser på Styrsö och Donsö. I första hand vänder den sig till funktionshindrade, äldre och föräldrar med förskolebarn. Men tanken är att linjen snart ska vara öppen för alla resenärer. 2006-10-16 Trafik

Färdtjänsten ger osäkra träning i att åka kollektivt

Färdtjänsten i Göteborg erbjuder från och med den 16 oktober en ny service som kallas resträning. Det är en möjlighet för den som skulle vilja åka med kollektivtrafiken men som känner sig osäker. 2006-10-13 Trafik

Göteborgs Spårvägar vill öka kollektivåkandet med ny kampanj

Miljöbudskapet "Jag gör skillnad" och ett snabbtest på internet. Det är Spårvägens senaste vapen i kampen för att få göteborgarna att åka mer kollektivt. Det långsiktiga målet är att antalet kollektivresor ska vara fördubblat till år 2020. 2006-10-10 Trafik

Nu förvandlas också Drottninggatan till gårdsgata

Nu ska även Drottninggatan i centrala Göteborg få en ansikstlyftning och bli gårdsgata, precis som Vallgatan och Magasinsgatan. Kostnaden, 4,5 miljoner kronor, delas lika av trafikkontoret och fastighetsägarna på gatan. Grävarbetena inleddes i veckan. 2006-09-29 Trafik

Ingen trafik inom Vallgraven när Göteborg firar bilfria dagen

Inga avgaser men desto mer liv! Det är målet med "I stan utan bil", som mellan klockan 8 och 18 på fredagen visar hur innerstan skulle kunna se ut, utan rullande och stillastående bilar. Bilfria dagen ordnas i Göteborg för sjätte året i rad 2006-09-21 Trafik

Kända och okända författare i åttonde upplagan av Färdlektyr

Bästa sättet att utnyttja den fria tid som kollektivresan erbjuder är att läsa. Det anser i alla fall Västtrafik, som i dagarna ger ut en ny, åttonde upplaga av Färdlektyr. Fullproppad med nyskrivna noveller och gratis för alla gymnasister. 2006-09-21 Trafik

Smart gatubelysning ska spara energi

50-70 procents energibesparing räknar trafikkontoret med när man i höst provar ny belysningsteknik i Högsbo och Tuve. Intelligent armatur anpassar ljuset efter väder, vind och trafiksituation, och meddelar själv trafikkontoret när det är dags för lampbyte. 2006-09-20 Trafik

1.000 göteborgare testar ny typ av cykellampa

En cykelbelysning som lyser så fort cykeln sätts i rullning, utan batterier. Det är en ny uppfinning som 1.000 göteborgare ska få testa under ett år åt trafikkontoret. 2006-09-20 Trafik

Nu rullar de nya spårvagnarna igen

Under några veckor har Göteborgs nya spårvagnar inte rullat då de varit inne för justeringar och reparationer. I dagarna sätts de åter i ordinarie trafik. 2006-09-20 Trafik

Coaching ska få bilister att välja cykeln

Ett 70-tal inbitna bilister i Lundby i Göteborg ska det närmaste halvåret få stöd av en coach för att börja resa mer miljövänligt. Ett 20-tal av dem kommer att ha individuella samtal med coachen, de andra träffas i grupper. 2006-09-12 Trafik

P-avgifternas 50-åriga historia skildras i ny bok

25 öre var taxan för en halvtimmas parkering på Gustaf Adolfs torg när Göteborgs första p-automater kom på plats 1955. Betalningsviljan var inte hög så till en början gick det trögt för gatukontoret att få in avgifterna. Detta kan man läsa om i en nyutkommen bok om stadens drygt 50-åriga parkeringshistoria. 2006-09-11 Trafik

Tidtabellsbyte orsakade problem med elektronisk busskyltning

En del bussar i västra Göteborg och på stombusslinjerna har de senaste veckorna kört omkring med handskrivna skyltar i vindrutan därför att de elektroniska skyltarna inte fungerat. Orsaken är ett tidtabellsbyte och nylevererade bussar. Men nu ska problemen vara i stort sett avhjälpta. 2006-09-11 Trafik

Moppekurs på skoltid ska minska antalet olyckor

I höst kan elever på Kärraskolan och Påvelundskolan välja att läsa en förarbeviskurs för moped på skoltid. "Tanken är att skolorna ska testa en mer omfattande utbildning för att se vad det kan ge för resultat", säger Gunilla Fransson, projektledare för "Young rider – på moped i Göteborg". 2006-08-30 Trafik

Nya rutiner skapade missförstånd om busskort

De nya rutinerna för busskort till grundskoleelever har ställt till problem de senaste dagarna. Elever som bor i Göteborg men går i skolan i en annan kommun har känt sig särskilt drabbade, men enligt Västtrafik beror det hela på ett missförstånd i samband med de nya rutinerna. 2006-08-25 Trafik

Snabbare båttrafik över älven med nya hösttidtabellen

Med skolstarten kommer nya tidtabeller, och i år även en nygammal spårvagn på klassisk mark. Dessutom älvsnabbare båtar och tätare stombussar. 2006-08-21 Trafik

Gratis avgastest ska minska utsläpp och bensinförbrukning

Med början den 17 augusti kommer trafikkontoret att erbjuda fri avgastestning i Örgryte och Kärra. Testerna ingår i kampanjen Nya vägvanor och följs också upp med telefonsamtal till hushållen och aktivitetsdagar i de båda stadsdelarna. Tanken är både att spara bensin och minska koldioxidutsläppen i Göteborgsluften. 2006-08-15 Trafik

Trafikvärdar hjälper besökarna kryssa mellan spårvagnar

Att passera Brunnsparken under EM kan vara riskfyllt för gångtrafikanter. Därför har trafikkontoret placerat ut trafikvärdar som hjälper folk att kryssa säkert mellan spårvagnarna. 2006-08-11 Trafik

Friidrottstävlingarna förändrar vardagen för förskolebarnen

EM förändrar hela stadsbilden. Men mitt i festen pågår också vardagen. Skånegatans förskola befinner sig i centrum av tävlingarna, särskilt under torsdagens fem mil i gång. Vi är vana att förändra verksamheten, säger Helena Carlander, rektor på förskolan. 2006-08-10 Trafik

Populära flexlinjen firade tio år med kalas på Hisingen

Flexlinjen fyller tio år, vilket firades med hundratalet besökare på Wieselgrensplatsen under torsdagen. Det gamla EU-projektet som startade i Biskopsgården och Högsbo har vuxit till sig och fått efterföljare inte bara i resten av Göteborg, utan i hela landet. 2006-06-01 Trafik

Ingen prövning i kammarrätten om färdtjänstupphandling

Det blir inget prövningstillstånd i kammarrätten angående den kontroversiella upphandlingen av rullstolsbussar i Göteborg. Den segdragna kampen har pågått i närmare två år, till en merkostnad på nästan elva miljoner kronor för skattebetalarna. 2006-06-01 Trafik

Göta Lejon först i Sverige med att försäkra fordon i egen regi

Kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon börjar från den 1 juni att försäkra Göteborgs Stads fordon. Det är första gången som ett kommunalt bolag försäkrar fordon i egen regi. 2006-06-01 Trafik

Nytt månadskort intresserade många

Intresset för Västtrafiks nya kortsystem, där månadskorten kan användas från och med onsdagen, var stort på Tidpunkten vid Brunnsparken. Folk trängdes på en liten yta, och stämningen var om inte irriterad så i alla fall sammanbiten. 2006-05-31 Trafik

Trafiknämnden skärper miljökrav för kollektivtrafiken

Göteborgs spårvagnar ska drivas med "grön el" från nästa år. Bussar som inte uppfyller utsläppskraven ska kunna straffas med kännbara böter. Och om sex år ska 50 procent av Göteborgs kollektivtrafik gå på förnybara drivmedel som biogas eller etanol, mot dagens 30 procent. Det är några punkter i de nya miljökrav som trafiknämnden klubbade i förra veckan. 2006-05-23 Trafik

Förarna på Stadens bud positiva till alkolås och fartkontroll

Huvuddelen av Stadens buds anställda är positivt inställda till alkolåsen och fartkontrollsystemet ISA som sedan i höstas sitter i de tolv budbilarna. Det visar den utvärdering som trafikkontoret nu gjort där man dels samlat in förarnas synpunkter om systemen, dels utrett hur de fungerat. 2006-05-16 Trafik

Spåren grävs upp mellan Valand och Berzeliigatan

Mellan den 14 maj och 18 juni pågår spårarbete mellan Valand och Berzeliigatan. En del av spåren behöver bytas ut och befintliga spår justeras. Dessutom anpassas hållplatsen Berzeliigatan till funktionshindrade. 2006-05-10 Trafik

Europeiska trafikexperter besöker Göteborg

En grupp trafikexperter från Polen, Tyskland, Finland, Litauen och Estland besöker i veckan Göteborg som ett led i EU-projektet Bustrip. Tanken är att experterna ska bidra med en utomståendes syn på trafikproblemen och sedan komma med konkreta förslag till hur transporterna ska bli mer hållbara. 2006-05-08 Trafik

Västtrafik inför särskild EM-biljett

250.000 människor väntas besöka Göteborg varje dag under de tio EM-dagarna i augusti. Västtrafik passar därför på att införa särskilda tiodagars EM-biljetter som ska gälla till och från Kungsbacka och inom hela Västra Götaland. 2006-04-28 Trafik

Fulla lastbilar får fördelar i nytt försök att minska utsläpp

Lastbilar och budbilar som inte kör omkring halvtomma ska få fördelar i form av egna lastzoner i tre områden i centrala Göteborg. Så hoppas Trafikkontoret kunna minska avgaser och buller från godstrafiken. Ett försök som delvis bekostas av EU ska starta i höst. 2006-04-26 Trafik

Cykla till skolan och samla poäng ny utmaning för skolbarn

Samla poäng genom att gå eller cykla till och från skolan. Det är uppgiften i försöksprojektet ”På egna ben”. Sedan tidigare finns det liknande utmaningar för Göteborgs vuxna. Den här gången är det skolelevernas tur att prova på. 2006-04-26 Trafik

Göteborgscyklisterna får cykelpumpstation på Vasagatan

Cyklisterna i Göteborg har fått ett eget "tankställe" i centrala stan. Inför den pågående Cykelveckan har Trafikkontoret installerat en luftpumpstation vid Vasagatan. Dessutom har Södra Vägen fått en ny publik cykelräknare, den andra i Göteborg. 2006-04-25 Trafik

Oljetrafiken till Göteborgs Hamn ökade stort första kvartalet

5.021 miljoner ton olja passerade Göteborgs hamn under första kvartalet i år. Det är en ökning med elva procent jämfört med samma period i fjol. Den stora ökningen beror bland annat på att Skarvikshamnen gjorts djupare och kan ta emot större tankfartyg. 2006-04-24 Trafik

Cyklister kan få hojen servad gratis under cykelveckan

Fri cykelservice, cykeldag för företag och guidad tur på två hjul i Slottskogen. Det är några av ingredienserna i årets upplaga av trafikkontorets cykelvecka. På lördag den 22 april drar den igång med aktiviteter på Hjalmar Brantingplatsen. 2006-04-21 Trafik

Snart premiär för nytt kort i kollektivtrafiken

Någon gång i vår kommer Västtrafiks nya förenklade kortsystem. Starten har skjutits fram flera gånger på grund av tekniska problem. Dagens månads- kvartals- eller årskort med magnetremsa ersätts av ett "smart" kort. Samtidigt blir det nya röda månadskortet, för resor inom Göteborg, tio kronor billigare. 2006-04-19 Trafik

59.000 kollektivresenärer klagade hos Västtrafik i fjol

Försenade tåg och uteblivna turer på Alingsås- och Kungsbackapendeln toppar listan på klagomål till Västtrafik för 2005. 59.000 kollektivresenärer har lämnat synpunkter, vilket är 3.000 fler än 2004. 657 personer skrev eller ringde in för att berömma kollektivtrafiken. 2006-04-12 Trafik

Hålet i Göta Älvbron ingen risk för trafiken

Hålet som upptäcktes i Göta Älvbron på tisdagsförmiddagen utgör ingen risk för spårvagns- och biltrafiken. Den bedömningen gör nu trafikkontoret och släpper åter på trafiken på bron som varit avstängd under en timme med långa köer som följd. 2006-04-11 Trafik

Rekordhögt genomflöde av containrar i Skandiahamnen

För första gången har över 2.000 containerenheter per dygn passerat Skandiahamnens containerterminal. Den historiska milstolpen nåddes i mars. 2006-04-11 Trafik

Göteborgs andra flygplats blir stadigt allt större

Göteborgarnas uppfattning om stans andra flygplats, Göteborg city airport, är relativt konstant. Bara knappt var tionde tycker att flygplatsen bör läggas ned på grund av buller, medan andelen som känner sig störda har ökat en smula. 2006-04-04 Trafik

Banarbeten på Landvetter ger mer trafik till flygplatsen i Säve

Flygtrafiken på Göteborg city airport kommer att öka under ett par veckor i juli, när Landvetters flygplats utför banarbeten. Framförallt blir det charterturister som nattetid kommer att få åka till och från flygplatsen i Säve. 2006-03-31 Trafik

Tre av fyra miljöbilsägare tankar rätt

Nästan 74 procent av dem som har miljöbil i Göteborg tankar med minst 50 procent biobränsle. Därmed uppfyller de kraven för gratis parkering. Det visar de stickprov som Göteborgs Stads trafikkontor gjort. Bara sex procent tankade så lite biobränsle att de riskerar att deras parkeringstillstånd dras in. 2006-03-28 Trafik

Trafikpedagoger satsar på skolan via webben

Efter flera års arbete presenterar trafikkontoren i Göteborg och Stockholm tillsammans med Gatukontoret i Malmö nu en webbsida för landets lärare: www.trafikeniskolan.se Med aktuella nyheter, tips och länkar hoppas man kunna stödja skolans arbete med att integrera trafikfrågor i undervisningen. 2006-03-07 Trafik

Ny cykelbarometer sätts upp vid Världskulturmuseet

Bara en tredjedel så många cyklister passerar Göta Älvbron vintertid som under sommartid. Det visar trafikkontorets nya mätningar. Nu utökar man antalet sensorer runt om i staden och redan i april kommer också stadens andra cykelbarometer på plats strax söder om Världskulturmuseet. 2006-03-07 Trafik

100 hållplatser får nya kurer

Västtrafik ska i år byta ut regn- och vindskydd på ett hundratal hållplatser runt om i Göteborg. Satsningen väntas gå på cirka 5,5 miljoner kronor. 2006-02-28 Trafik

Backaborna får stombuss och linje 2 återuppstår

Göteborgs får sin tredje stombuss, linje 18, mellan Backa och Johanneberg, spårvagnslinje 1 börjar köra sin gamla sträckning och linje 2 dyker upp i Annedal igen. Det är några nyheter i Västtrafiks trafikförsörjningsplan för det kommande året. 2006-02-27 Trafik

Statsministern inspirerad av Göteborgs miljösatsningar

Statsminister Göran Persson besökte på tisdagen trafikkontoret för att med egna ögon se de miljösatsningar som görs i Göteborg för att få trafikanterna att resa miljövänligare. Bland annat provade han en cykel från Norra Älvstrandens cykelpool. 2006-02-21 Trafik

20 bilpooler bokar gemensamt i Göteborgs Stad

Nu finns 20 bilpooler i Göteborgs Stads gemensamma bilpoolssystem. Senast i raden av förvaltningar och bolag som är anslutna till det webbaserade bokningssystemet var Miljöförvaltningen som gick med den 1 februari. 2006-02-15 Trafik

Göta Älvbron säkras mot sprickor

Göta Älvbrons ålderskrämpor blir allt tydligare. Nu har ett definitivt slutdatum för bron satts till år 2020. "Då måste det finnas en ny förbindelselänk på plats", säger Jan Tuvert, planeringsledare på trafikkontoret. 2006-02-13 Trafik

Västtrafik ökar och höjer målsättningen

Västtrafik lockar allt fler resenärer. Under 2005 ökade resandet i Västra Götaland med 1,1 procent. Mest ökar det långa resorna. Satsningen på de långväga resorna inom regionen har gett resultat. Under de senaste sex åren har resandet med regiontågen stigit med 40 procent. 2006-02-10 Trafik

Lokaltrafikens nya fordon trivs i vintervädret

Den bistra vintern har på senare tid ställt till med stora problem för Göteborgs lokaltrafik. Men nya italienska spårvagnar och rekordlånga svenska bussar visar sig klara snöovädret bra. 2006-02-08 Trafik

Omdirigering av busstrafik ska minska förseningar

Snöpackade växlar hindrade på måndags- förmiddagen spårvagnstrafiken vid Drottningtorget med omfattande förseningar som följd. Efter den senaste tidens förseningar planerar nu Göteborgs Spårvägar för att kunna dirigera om buss- och biltrafik i händelse av snöfall. Men inte förrän nästa vinter. 2006-02-06 Trafik

100 nya kameror ska mäta restider i Göteborgstrafiken

Från och med i sommar kommer ett hundratal automatiska kameror att börja registrera trafikflödet på vägarna i Göteborg. Uppgifterna lagras i en stor databas. Men varken bilar eller förare ska gå att identifiera, försäkrar Vägverket, som tillsammans med Trafikkontoret står bakom satsningen. 2006-02-02 Trafik

Göteborgarna får tycka till om hur Västlänken ska dras

Korsvägen eller Haga? Eller både och? Kanske Chalmers i stället? Om drygt en vecka får allmänheten chansen att ta ställning till var stationerna ska ligga på den planerade tågslingan Västlänken under centrala Göteborg. 2006-02-01 Trafik

Ny handbok kan effektivisera kommunala transporter

Kommunala fordon rullar varje år tusentals mil i onödan - till nackdel för skattebetalarna och miljön. Det hävdar Vägverket, som på onsdag presenterar en handbok om effektivare kommunala transporter. Har Göteborgs Stad någonting att lära? 2006-02-01 Trafik

Lättare få svar hos Västtrafik med ett enda telefonnummer

Glöm Tidpunkten och Synpunkten, från och med måndag den 6 februari slår Västtrafik ihop sina två upplysningstelefoner till ett enda nummer. Tanken är resenärerna snabbare ska få svar på frågor och kunna lämna synpunkter på kollektivtrafiken. 2006-02-01 Trafik

Kollektivtrafikpersonal går kurs om funktionshinder

2.000 förare, kontrollanter, trafikinformatörer och administratörer inom bland annat Göteborgs Spårvägar och Färdtjänsten ska under året utbildas i hur det är att vara funktionshindrad. 2006-01-31 Trafik

Trafikökningen mattades under 2005

43 procent av Göteborgscyklisterna använder hjälm och trafikökningen var lägre än på flera år men tolv personer, varav nio oskyddade trafikanter, dog i Göteborgstrafiken i fjol. Det visar trafikkontorets sammanställning för 2005. 2006-01-26 Trafik

Strumpa på däcket kan ersätta snökedjor på stadens bilar

Gatubolaget erbjuder nu sina hyrkunder inom Göteborgs Stad ett strumppaket. Det handlar om en strumpa i textil som träs över däcket istället för snökedjor. Strumpan ses som ett komplement till dubbdäcken som på sikt ska fasas ut från stadens bilpark. 2006-01-25 Trafik

Inga nya resenärer på flexlinje för alla

Trots att Hisingens Flexlinje i höstas gjordes tillgänglig för alla är det bara de tidigare resenärsgrupperna som använder den. Bengt Knutsson, chef för Flexlinjen, drar därför slutsatsen att linjen redan nyttjas av dem som behöver den. 2006-01-10 Trafik

Odubbade däck blir norm inom Göteborgs Stad

Odubbade vinterdäck blir standard för Göteborgs Stads bilar. Det står klart efter att trafiknämnden vid sitt sammanträde på torsdagen godkänt trafikkontorets förslag för att minska halten partiklar i Göteborgsluften. 2005-12-16 Trafik

Sänkt förmånsvärde gör det billigare att köra gasbil

Det blir förmånligare att köra gasbil från och med årsskiftet. Riksdagen beslutade i budgetpropositionen den 23 november om att sänka förmånsvärdet för gasbilar med 40 procent jämfört med bensinbilar. Detta väntas leda till ökad användning av miljöfordon inom Göteborgs Stad. 2005-12-16 Trafik

Ytterligare 110 bussar får kameraövervakning

Kameraövervakning ska införas på ytterligare 110 bussar i Göteborgsområdet för att minska hot och våld i kollektivtrafiken. Det beslutade styrelsen för Västtrafik Göteborgsområdet på onsdagen. 2005-12-14 Trafik

Inget utbrett fusk bland miljöbilsägare visar stickprov

De första kontrollerna av om Göteborgs miljöbilsägare följer reglerna för gratis p-tillstånd har nu gjorts. Ännu har inte alla svar kommit in, men än så länge finns inget som tyder på något utbrett fusk eller slarv. 2005-12-14 Trafik

Körövning ger säkrare förare och sparar pengar åt staden

500 förare som kör för Göteborgs Stad i tjänsten har sedan 2004 deltagit i Gatubolagets övningskörningar för att bli bättre bilförare. Behovet är stort eftersom Göteborgs Stad årligen lägger ut cirka tolv miljoner kronor på skadade bilar. 2005-12-12 Trafik

Minan inget större avbräck för Göteborgs Hamn

Upptäckten av minan i fiskhamnen fick stora konsekvenser för trafiken på land - men händelsen innebär inte något större ekonomiskt avbräck för kommunala bolaget Göteborgs Hamn. Verksamheten i oljehamnen avstannar dock tillfälligt när minan på fredagsförmiddagen bogseras ut till havs för att sprängas. 2005-12-09 Trafik

Tusentals buskar och perenner planteras vid Götatunneln

20.000 buskar, perenner och buskträd planteras nu vid Götatunnelns nordöstra infart, vid Hultmans Holme. När tunneln invigs i juni kommer spireor, snöbär, korneller, waldsteinier och häggmispel att stå i grönska. De är tåliga plantor som kan växa i en av stans mest exponerade trafikmiljöer. 2005-11-25 Trafik

Sänkt pris för vanligt månadskort i Göteborg

Priset på rött månadskort för Göteborg i Västtrafiks nya taxesystem blir 500 och inte 525 kronor som Västtrafik tidigare föreslagit. Det blev klart vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen. 2005-11-16 Trafik

Lastbilsköpare uppmanas att vänta på bästa miljöteknik

Den som tänker köpa en ny tung lastbil bör inte ha bråttom. Inom ett halvår finns nya, mer miljö- anpassade motorer på marknaden. Göteborgs trafikkontor går nu ut tillsammans med åkeri- branschen och uppmanar lastbilsköpare att ha is i magen. 2005-11-16 Trafik

347 minibussförare har fått kurs i halkkörning

Totalt 347 förare som kör minibussar för Göteborgs Stads räkning har fått halkkörningsutbildning sedan 2003. 197 har utbildats i år. Vårt Göteborg följde med när personalen på Krokängs habiliteringscenter halkkörde på Stora Holm. 2005-11-11 Trafik

Ny trafiksäkerhetssamordnare ska ge färre mopedolyckor

Sedan den 10 oktober har Göteborg en egen trafik- säkerhetssamordnare. Tillträdd på den helt nyinrättade tjänsten är Suzanne Andersson. I nuläget ser hon arbetet med att få bukt med olyckor med oskyddade trafikanter, bland annat mopedolyckor, som en av sina viktigare uppgifter. 2005-11-08 Trafik

Färdtjänsten överklagar beslut om rullstolsbussar igen

Färdtjänsten överklagar nu länsrättens dom i ärendet om upphandling av rullstolsbusstrafiken i Göteborg. "Vår uppfattning är att länsrätten har gjort en felaktig bedömning. Därför vill vi få saken prövad i Kammarrätten" säger Roland Jenssen på färdtjänsten. 2005-11-04 Trafik

Nytt prissystem klubbat av Västtrafiks styrelse

En del resor blir dyrare – andra billigare. Nu har Västtrafiks styrelse fattat beslut om vad de som åker kollektivt ska betala när ett helt nytt prissystem införs i regionen. Göteborgarna får däremot vänta på besked på vad deras kommunkort ska kosta, mellan 500 och 525 kronor diskuteras. 2005-10-28 Trafik

Flexlinje gör resenärer mer aktiva visar studier

Äldre som bytt färdtjänsten mot flexlinjen gör fler resor och är mer aktiva. Det visar användarstudier som genomförts av Tekniska högskolan i Lund och Logistikcentrum Väst. "Flera av våra studier visar på fem gånger fler resor, i extremfall tio gånger fler, säger professor Agneta Ståhl. 2005-10-26 Trafik

Centrums flexlinje invigd på Götaplatsen

Stadsdelen Centrums Flexlinje, som trafikeras av fyra bussar, invigdes på Götaplatsen på onsdagseftermiddagen. Därmed rullar nu 25 bussar på tolv linjer i Göteborg. 2005-10-19 Trafik

Länsrättens nya dom försenar upphandling av rullstolsbussar

Färdtjänstens upphandling av trafik med rullstolsbussar tvingas till en ny tidskrävande process sedan länsrätten i en dom kritiserat ett anbud från Orusttrafiken. "Det känns tungt och tröstlöst" säger Roland Jenssen på Färdtjänsten i Göteborg. 2005-10-13 Trafik

Två nya godstågslinjer trafikerar Göteborgs hamn

Örebroexpressen och Mälarpendeln heter de två nya godstågsförbindelser som i veckan börjat trafikera Göteborgs hamn. Containertågen går fem dagar i veckan till och från Örebro och Västerås. 2005-10-07 Trafik

Kvibergslinjens 100-årsjubileum firas med gratis tidsresa

Foto: Ringlinien
Foto: Ringlinien

I år är det 100 år sedan spårvägen drogs ut till Kvibergs regemente och Kvibergslinjen tillkom. Det uppmärksammas på torsdag med två gratisturer Centralstationen - Kortedala tur och retur med tidsenliga spårvagnar. 2005-10-05 Trafik

Smygstart för första bussen anpassad för funktionshindrade

Buss 31 på Hisingen blir Göteborgs första busslinje helt anpassad för funktionshindrade. Bland annat kommer föraren att kunna se rullstolsplatsen via en kamera för att kunna hjälpa till om det behövs. Linjen smygstartar i oktober. 2005-09-30 Trafik

Färgsprakande poesi lyser upp bussar och spårvagnar

Rosor äro röda, violer äro blå …Nja, mer nyskapande än så blir det nog när poesin åter tar plats i kollektivtrafiken i höst. Temat för året är Färg. 2005-09-30 Trafik

Västtrafik provar ledsagning vid stora knutpunkter

Från och med nästa vecka kan den som behöver extra stöd för att gå av och på buss eller spårvagn få hjälp av en ledsagare. Projektet ska pågå under ett år vid Nils Ericsonsterminalen, Centralstationen och hållplatserna Drottningtorget och Nordstaden. 2005-09-29 Trafik

Flexlinjen på Hisingen blir tillgänglig för alla

Den tredje oktober startar ett försök att nå även andra än de Hisingsbor som hittills kunnat åka med Flexlinjen. "Vi tror att det finns fler som kan uppleva ett visst problem med att åka kollektivt", säger Bengt Knutsson på Färdtjänsten. 2005-09-27 Trafik

Mobilitetsveckan ska fylla stan med liv

Rörlighet och liv i stan - utan bil. Det är poängen med Mobilitetsveckan, vars olika aktiviteter nog inte kommer att undgå någon som pendlar in och ut ur Göteborg de närmsta dagarna. 2005-09-19 Trafik

Stadens budbilar utrustas med alkolås

De tolv bilar som körs av Stadens bud ska under hösten utrustas med alkolås och så kallad ISA-utrustning (intelligent stöd förhastighetsanpassning). Chaufförerna har också fått utbildning i bränsleekonomisk körning, så kallad Ecodriving. 2005-09-01 Trafik

Cykelpool invigd i Lundby

Göteborg har fått sin första cykelpool. Den finns i stadsdelen Lundby. Där har anställda nu möjligheten att cykla till mötet, istället för att ta bilen. 2005-08-30 Trafik

Göteborgs Stads miljöbilspool minskas efter ett år

De sex kommunala förvaltningar i Göteborg som är med i stadens miljöbilspool - Sveriges största - har inte utnyttjat bilarna lika mycket som man räknade med vid starten för exakt ett år sedan. Nu minskas poolen från 29 till 26 miljöbilar. 2005-08-23 Trafik

3.800 cyklar över Göta älvbron varje dag visar ny räknare

Varje dygn åker 3.800 cyklister över Göta älvbron. Det visar färska siffror från Göteborgs första publika cykelräknare som sattes upp vid bron i våras. "Det är något fler än beräknat", säger Marie Löwkrantz på Lundby Mobility Centre. 2005-08-19 Trafik

Ungdomsvärdar på försök ska ge tryggare kollektivtrafik

I höst ska speciella värdar från projektet Lugna Gatan hjälpa till att bygga nätverk och skapa dialog mellan ungdomar på stan, och på spårvagnar och bussar. 2005-06-20 Trafik

Allt fler reser med Västtrafik

Västtrafik seglar i medvind. Sedan i fjol har resandet ökat med drygt tre procent eller fem miljoner resor. Aldrig tidigare har så många rest med företaget som nu. Mest ökar resandet på de längre sträckorna. 2005-05-27 Trafik

Sommarens spårarbeten förbereds i Brunnsparken

Just nu förbereder trafikkontoret sommarens stora mark- och spårarbeten i Brunnsparken. Växlar och spår ska bytas vilket kraftigt kommer att påverka framkomligheten. Dessutom ska hållplatserna anpassas för låggolvsfordon. 2005-05-25 Trafik

Fler rättsliga turer att vänta kring rullstolsbussar

Färdtjänstens upphandling av trafik med rullstolsbussar är fortfarande inte klar. I veckan beslutade kammarrätten att skicka tillbaka ärendet till länsrätten. Samtidigt har ärendet överklagats ända upp till regeringsrätten. 2005-05-24 Trafik

GPS-sändare hjälper stadens anställda hålla rätt hastighet

Anställda i Göteborgs stad får nu hjälp att hålla rätt fart i stadens fordon. En handfull bilar utrustas med en GPS-sändare kopplad till Vägverkets nationella vägdatabas. Sändaren håller koll på var bilen är och vilken hastighet som gäller just där. 2005-05-20 Trafik

Pendlar-Kalle har lärt barnen att cykla till träningen

Pendlar-Kalle kör i egen bil till jobbet varje dag. Johan och Lisa råkar ut för en mopedolycka i ”Kär och galen”. Trafikkontoret har låtit skolelever leva sig in i olika trafiksituationer i klassrummet med hjälp av metoden storyline. Nu har det sex år långa EU-projektet avslutats. 2005-05-18 Trafik

Kolla-projektet visas på stor mässa för funktionshindrade

Kolla-projektet, Göteborgs stads satsning på att anpassa kollektivtrafiken för funktionshindrade, visas i veckan upp på mässan Leva & fungera. Först på tur i satsningen står Kortedala där hållplatser och gångvägar byggs om i höst. 2005-05-10 Trafik

Västtrafik håller inte med om kritik mot höga bussfarter

Höga hastigheter är det största trafiksäkerhetsproblemet i bussbranschen enligt trafiksäkerhetsforskaren Magnus Anderssons studie av busstrafiken ibland annat Västra Götaland. Men Lennart Löfberg på Västtrafik tycker inte att kritiken stämmer. 2005-05-09 Trafik

150 bidrag till tävling om blåvit souvenir

Många har känt sig manade att skapa en blåvit souvenir för Göteborg. På måndagen hade det kommit in hela 150 tävlingsbidrag. Förstapriset är 25.000 kronor – och att souveniren tillverkas och säljs i Göteborg. 2005-05-09 Trafik

Rederipersonal övade stor båtolycka i hamnen

Älvsnabben krockar med Paddan som går i två delar, passagerarna hamnar i vattnet och samtidigt börjar det brinna i Älvsnabbens maskinrum. Det var scenariot för en stor övning i Göteborgs hamn på tisdagsförmiddagen. 2005-05-03 Trafik

Stora gatuarbeten begränsar framkomligheten i sommar

Brunnsparken förvandlas om några veckor till en arbetsplats när utslitna växlar ska bytas mot nya. Och fler arbeten som begränsar framkomligheten i och runt staden är på gång. Vårt Göteborg har sommarens Varning för vägarbete-lista. 2005-05-02 Trafik

Fler spårvagnar i nattrafiken i höst

Färre byten och snabbare resor även nattetid, det lovar Västtrafik från och med augusti. Då utökas nattrafiken med cirka 30 procent. Västtrafik inför också ett tilläggskort på 50 kronor för nattåkning på det röda månadskortet. 2005-04-29 Trafik

Allmänheten får lämna synpunkter på framtida hamnbana på Hisingen

Inom fem år måste järnvägen på Hisingen byggas ut, för att klara de ökande godstransporterna till och från Göteborgs hamn, Volvo och andra stora industrier. Nu har Banverket börjat utreda saken och vill ha synpunkter från allmänheten. 2005-04-19 Trafik

Tågpendling har oförtjänt dåligt rykte bland bilister

Tåget är dyrt, obekvämt, långsamt och passar inte tiderna. Så dåligt rykte har tågpendlandet hos många bilister, visar en attitydundersökning som bland andra Västtrafik har gjort. Men tågresenärerna själva ger klart bättre betyg. 2005-04-18 Trafik

Fri cykelservice under cykelveckan i Göteborg

På lördag den 16 april startar den nationella cykelveckan. Då passar trafikkontoret i Göteborg på att uppmuntra stadens invånare att plocka fram cykeln ur förrådet. Fri cykelservice och uppträdanden av cyketrixaren Martin Kleivard är något av det som händer under veckan. 2005-04-15 Trafik

Trafikkontoret utökar kampanj för nya resvanor

Förändrade resvanor gör luften renare och minskar trängseln i trafiken. Det är tanken bakom kampanjen Nya vägvanor. Nu utökar trafikkontoret verksamheten med åtta nya informatörer som via telefon ska informera göteborgarna om möjliga alternativ till bilen. 2005-04-13 Trafik

Storsatsning gör det enklare för alla att åka kollektivt

Det ska vara enkelt att åka kollektivt. Bussdörrar, trösklar, spårvagnsbyten och trottoarkanter får aldrig hindra någon från att ha ett aktivt liv. Det är utgångspunkten för det gigantiska projektet Kolla – Kollektivtrafik för alla. 2005-04-13 Trafik

Succé för försökstrafik med snabb skärgårdsbåt

Foto: Gunnar Söderberg
Foto: Gunnar Söderberg

Provturerna med norska snabbfärjan Rygerfjord i södra skärgården har oftast varit fullsatta, inte minst lördagsturerna direkt in till city. Och när Rygerfjord flyttade till sträckan Öckerö-Lilla Bommen i måndags blev det överfullt. 2005-04-08 Trafik

Fri parkering kan dras in efter koll av bränslekvitton

Kontrollen av Göteborgs 5.500 miljöbilister blir nu lite tuffare. Senare i år görs stickprov hos ett antal bilägare. Om de inte kan visa kvitton på att de kör minst halva körsträckan på miljövänliga bränslen, får de inte parkera gratis längre. 2005-04-05 Trafik

Nya symboler hjälper funktionshindrade välja vagn och buss

Ett L och en rullstol – så ser de symboler ut som ska informera resenärer i Göteborgs kollektivtrafik om en buss eller spårvagn har lågt golv respektive rullstolsplats. Symbolerna ska synas på hållplatsernas informationsdisplayer och på Västtrafiks hemsida. 2005-04-05 Trafik

Missljud från ny spårvagn måste åtgärdas

Den går som tåget i snö, men låter förfärligt. Betyget gäller för den nya låga spårvagnen som tillverkas i Italien och ska trafikera Göteborg från slutet av året. I bästa fall. 2005-03-31 Trafik

Göteborg city airport har investerat i säkrare banljus

Start- och landningsbanorna på Göteborg city airport i Säve har fått nya kantljus som en anpassning till nya internationella flygsäker- hetsregler. De gamla banljusen var en kvarleva sedan flygplatsen var militärt område. 2005-03-30 Trafik

Mopedkampanj ska få ungdomar att köra säkert

Förra året dog en mopedist och fem skadades allvarligt i Göteborgstrafiken. Många ungdomar struntar i hjälm, kör för fort på trimmade moppar och skjutsar fler än en samtidigt. Nu vill Trafikkontoret försöka vända den dystra olycksstatistiken med en ny kampanj. 2005-03-29 Trafik

Vandrande skolbuss fick bort trafiken vid Hällsviksskolan

Färre bilar kring skolan, piggare barn och bättre miljö. De vandrande skolbussarna till och från Hällsviksskolan i Torslanda har blivit succé. Från och med i vår kantas skolvägarna av ännu fler elevklungor – nu har Torslanda- skolan också hakat på. 2005-03-29 Trafik

Allt fler tar tåget till Trollhättan och Vänersborg

Antalet tågresenärer mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg ökade med elva procent 2004. På fem år har resandet ökat med 82 procent. 2005-03-14 Trafik

Snabbgående båt på försök i skärgårdstrafiken

Foto: Styrsöbolaget
Foto: Styrsöbolaget

Norska snabbåten Rygerfjord från Stavanger kommer under en månad i vår att trafikera Göteborgs skärgård. Försöket ska bland annat visa hur stora vågor båten drar upp, hur snabbt och säkert det går att köra och om snabbfärjor kan påverka bilåkandet. 2005-03-10 Trafik

Snön orsakade långa stopp i trafiken

Tjugo centimeter nysnö vållade kaos i Göteborgstrafiken på tisdagsmorgonen. Spårvagnar spårade ur eller stod stilla i timslånga stopp. Bussar slirade i halkan och tusentals göteborgare fick pulsa i snön, försenade till skolan eller jobbet. 2005-03-01 Trafik

Göteborgs Stad får mer beröm av Gröna Bilister

5.070 miljöbilar, nästan 2.000 fler än 2003, rullade vid årsskiftet i Göteborg. Organisa- tionen Gröna bilister, som i november utsåg Göteborg till bästa svenska miljöbilskommun, späder nu på berömmet. 2005-03-01 Trafik

Tunga trafiken har skärpt sig på Göta Älvbron

Det tog fem månader, men nu har lastbilsförarna som kör över Göta Älvbron lärt sig att de yttre körfälten är förbjudet område. Tidigare har det syndats friskt mot förbudet, som tillkommit för att minska slitaget på brons bärande balkar. 2005-02-28 Trafik

Allt fler kryssningfartyg hittar till Göteborg

Göteborg slår rekord i antal kryssningsturister i sommar. Redan nu är 22 fartyg anmälda, jämfört med 18 förra säsongen - och fler kan tillkomma. Ett klassiskt fartyg som gästar hamnen är Queen Elizabeth 2. 2005-02-28 Trafik

Ny tågverkstad byggs i Sävenäs

Västtrafiks elva Regina-tåg kommer från sommaren 2006 att lagas och underhållas i en nybyggd tågverkstad i Sävenäs. Det blev klart på fredagen efter en överenskommelse mellan Västtrafik och statliga fastighetsbolaget Jernhusen. 2005-02-25 Trafik

21.000 resenärer utnyttjade Västtrafiks resegaranti

Allt fler upptäcker möjligheten att få en gratis taxiresa om bussen eller spårvagnen blir försenad. Förra året ökade antalet utbetalningar enligt Västtrafiks resegaranti med 57 procent. 2005-02-25 Trafik

Västtrafik begär ny prövning av planka.nu

Västtrafik ger inte upp hoppet om att med lagens hjälp komma åt organisationen Planka.nu, vars syfte är att underlätta för folk som vill åka kollektivt utan att betala för sig. 2005-02-25 Trafik

Ny stombusslinje startar i augusti

En ny så kallad stombusslinje, mellan Tuve och Östra sjukhuset, är en av de förändringar i kollektivtrafiken som Västtrafik nu presenterar inför nästa säsong. 2005-02-25 Trafik

Allt fler Göteborgstrafikanter väljer de stora lederna

Farthinder, gupp och rondeller har fått Göteborgsbilisterna att välja de stora lederna istället för genomfartsgatorna i centrum. Bilbältesanvändningen var förra året över 90 procent men färre valde att samåka. Det visar ny statistik från trafikkontoret. 2005-02-24 Trafik

Räddningstjänsten har fått bilpool

De flesta personbilar som används inom räddningstjänsten i Storgöteborg drivs numera med gas. Bilarna ingår i en pool. Det innebär att de utnyttjas bättre än tidigare, då varje avdelning hade sina egna tjänstebilar. 2005-02-22 Trafik

Västtrafik satsar 17 miljoner på bättre information

Det blir lättare att hålla koll på trafiken för dem som reser med kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. Västtrafik har beslutat köpa in nya fordonsdatorer, informationsdisplayer och högtalare till ett värde av 17 miljoner kronor. 2005-02-21 Trafik

Nya turer kring färdtjänstens upphandling

Historien om färdtjänstens upphandling av trafik med rullstolsbussar rullar vidare. Tidigare i år beslutade länsrätten att upphandlingen skulle göras om - för andra gången. Nu vill färdtjänsten att kammarrätten prövar och ändrar den domen. 2005-02-15 Trafik

Kraftig ökning för flyget på Hisingen

Göteborg city airport, tidigare Göteborg-Säve flygplats, fortsätter att växa. I januari hade flygplatsen 50 procent fler passagerare jämfört med januari 2004 - den största ökningen av samtliga svenska flygplatser. 2005-02-08 Trafik

Många göteborgare vill ha tågtunnel under staden

Västlänken – den planerade tågtunneln under Göteborg – tycks vara ett välkommet projekt. Hela 80 procent av dem som svarat på en enkät från Banverket tycker att tunneln skulle vara bra, medan 15 procent är tveksamma och 5 procent negativa. 2005-02-07 Trafik

Tusentals p-platser kan förmånsbeskattas

I år ska alla anställda uppge förmånsvärdet av fri parkeringsplats på jobbet i sina deklarationer. Och betala skatt för förmånen. Enligt en kartläggning som trafikkontoret gjort handlar det om tusentals parkeringsplatser i centrala Göteborg. 2005-02-04 Trafik

Nya rullstolsbussar stoppas igen

Upphandlingen om rullstolsbussar i Göteborgs färdtjänst måste göras om – en gång till! Det beslutade länsrätten på fredagen, sedan Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Buss överklagat den förra upphandlingen – som också var överklagad. 2005-01-28 Trafik

Sajt om storstadstrafik prisas av datortidning

Trafiksajten Trafiken.nu, som finns i Göteborg, Stockholm och Skåne, har utsetts till månadens sajt i februari av tidningen PC för alla. På Trafiken.nu finns trafikmeddelanden om olyckor, köer, väglag och förseningar i kollektivtrafiken. 2005-01-27 Trafik

2004 nytt rekordår för Göteborgs Hamn

36,9 miljoner ton gods passerade Göteborgs Hamn under 2004. Det är en ökning med elva procent jämfört med 2003 och nytt rekord. 2005-01-17 Trafik

Lundby Mobility Centre flyttar till Eriksberg

Lundby Mobility Centre, projektet som ska uppmuntra Lundbyborna att tänka över sina resval och åka mer kollektivt, flyttar efter årsskiftet från Lindholmen till nya lokaler på Eriksberg. 2004-12-14 Trafik

Göteborgs Hamn investerar i nya superkranar

Göteborgs Hamn får tre nya jättelika containerkranar. Investeringen på 240 miljoner kronor är ett led i den senaste tidens upprustning av Skandiahamnen. Kranarna ska vara installerade och i bruk under andra halvåret 2006. 2004-12-13 Trafik

Klart för ny stombusslinje

Västtrafiks styrelse har gett klartecken till ytterligare en stombusslinje. I augusti nästa år startar stombuss 17 som ska gå mellan Tuve och Björkekärr/Östra sjukhuset. Den ersätter dagens linje 34 och blir Göteborgs näst största busslinje med 17.000 resor per dygn 2004-12-03 Trafik

Få betalar p-avgiften med mobilen

För drygt ett år införde trafikkontoret möjligheten att betala parkeringsavgifter via mobiltelefon. Hittills är det relativt få som utnyttjat betalningssättet. Utvecklingen går ändå helt enligt planerna. 2004-11-29 Trafik

Efterlängtad genväg över Sannegårdshamnen klar

Gång- och cykelbron över Sannegårdshamnen är nu klar. Den efterlängtade 115 meter långa genvägen sparar in en knapp kilometer. Efter slutbesiktning är det på torsdagskvällen dags för högtidlig invigning med glögg och fyrverkeri. 2004-11-25 Trafik

Fler plogbilar hjälper inte enligt snösvängen

Bilar fastnade, bussar slirade i backar och spårvagnarnas tidtabeller blev till rena skämtet. Tusentals göteborgare kom för sent till jobb och skolor på måndagsmorgonen, sedan blötsnön lagt sig tung över trafikapparaten. "Ofrån- komligt. Hundratals plogbilar hade inte hjälpt", hävdar snösvängens ansvariga. 2004-11-22 Trafik

Artillerigatan nyinvigd efter stor ombyggnad

Efter ett och ett halvt år av ständiga gatuarbeten och trafikomläggningar återuppstår nu en av stadens mindre charmiga gator i ny skepnad. På fredagen invigdes den omgjorda Artillerigatan i Gamlestaden av kommun- styrelsens ordförande Göran Johansson. 2004-11-19 Trafik

Nya spårvagnen provrullar med italiensk besättning

Den nya italienska spårvagnen rullar nu på prov nattetid på ett par ställen i Göteborg. Bara personal från leverantören Ansaldobreda får vara ombord, och Willy Nicklasson, teknisk chef på Göteborgs Spårvägar. ”Proven går bra, till och med över förväntan”, säger han. 2004-11-18 Trafik

Hamnblockaden inte olovlig enligt Arbetsdomstolen

Hamnarbetarförbundets pågående blockad av nattarbete i Göteborgs hamn strider inte mot medbestämmandelagen. Det konstaterade Arbetsdomstolen (AD) i ett beslut på torsdagen och därmed avvisades arbetsgivarens försök att få stridsåtgärden förklarad som olovlig. 2004-11-18 Trafik

Ulrika Messing invigde breddade farleder

Nordens viktigaste handelsväg har blivit bredare, djupare och säkrare. På onsdagen invigde infrastrukturminister Ulrica Messing de båda upprustade farlederna in till Göteborgs hamn - för dagen omdöpt till "den blå motorvägen". 2004-11-17 Trafik

Dyrt köra lastbil i förbjudna filer på Göta Älvbron

Många lastbilsförare struntar i förbudet mot att köra i de yttre filerna på Göta Älvbron. I förra veckan tog polisen sex yrkesförare på bara några timmar. Förutom förarens böter, upp till 2.000 kronor, utgår även en överlast- avgift för åkeriet – och den kan bli mycket kännbar. 2004-11-09 Trafik

Göteborgs Hamn får logistikpris

Göteborgs Hamn har fått årets Emmapris för sitt arbete med att etablera sig som en av Nordens viktigaste logistikknutpunkter. Enligt juryn har hamnen "behållit och utvecklat sin ställning från Ostindiska Kompaniets dagar till dagens omlastningsfria transportlösningar". 2004-11-09 Trafik

Fortsatt dragkamp om rullstolsbusstrafik

Kampen om vem som får köra rullstolsbussar för Färd- tjänsten går vidare. Nu överklagar Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Buss den omgjorda upphandlingen till länsrätten. 2004-11-05 Trafik

Blockad i Göteborgs hamn stoppar gods

Resultatlösa förhandlingar med Göte- borgs hamn innebär att Hamnarbetar- förbundet gör verklighet av sitt varsel om blockad i hamnen. Blockaden träder i kraft natten mot fredag. 2004-11-04 Trafik

Ökande intresse för stadens miljöbilspool

Intresset för Sveriges största miljöbilspool har ökat stadigt under hösten. Från årsskiftet försvinner dessutom Göteborgs Stads fria parkeringsplatser och tjänstemännen får betala själva. ”Då tror vi att efterfrågan ökar ännu mer”, säger Per Lanevik på SunFleet Carsharing. 2004-11-04 Trafik

Nils Ericssonterminalen får tre nya hållplatser

Västtrafik bygger ut den åtta år gamla Nils Ericson- terminalen med tre nya bussplatser på norra sidan. Utbyggnaden ska ske redan i vår och beräknas kosta sju miljoner kronor. 2004-11-01 Trafik

Överklagad upphandling av rullstolsbussar nu klar

Färdtjänstens upphandling av nya rullstolsbussar är klar - igen. Göteborgs Spårvägar som överklagade den fösta upphandlingen fick inte heller denna gång sitt avtal förlängt. 2004-10-29 Trafik

Fler nyheter

Visa fler artiklar »» 12>

Göteborgs Stads kalendariumSök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter! Klicka här!

Beslutat i kommunstyrelsen
Riskanalys inför valet, insatser för att stärka arbetet mot anitsemitism, remiss för planförslaget mot hedersrelaterat våld och förtryck och tidplan för fortsatt utredning av facknämndsorganisationen är en del av det som kommunstyrelsen beslutade om den 20 juni. Läs mer här!

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här »»

Stadsutveckling Göteborg
En grön och nära storstad för alla - läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Läs mer

Magasinet Vårt Göteborg
Läs senaste numret av hushållsmagasinet Vårt Göteborg här!

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling

Till länkarna

Göteborgs stadsguide

Vad är på gång i Göteborg?

Till stadsguiden

Nyhetsbrev

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev! Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag.

Prenumerera

Gamla Göteborg

/Thorild Wulff - rövarhövding, konstnärssjäl eller både och?

Till Gamla Göteborg

Konsumentfrågan

/Inkomplett Lego - vem har ansvaret - butiken eller tillverkaren?

Till konsumentfrågorna