Trafik »»

[Publicerad 2017-02-17]

Så kan Göteborgs Stad planera för nya parkeringar

Foto: Göran Assner
Foto: Göran Assner

Utredning presenteras i Älvrummet. Hur mycket parkering ska finnas när vi bygger nytt? Hur underlättar Göteborgs Stad för ett vardagsliv för den som väljer att inte ha en egen bil? Det är några av frågorna som behandlas i utredningen ”Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg” som just nu är ute på remissrunda. Och då är allas synpunkter välkomna.

Riktlinjerna har tagits fram som ett underlag för dem som jobbar med stads- och trafikplanering i Göteborg. Hur behöver regelverket ses över för att vi ska möta morgondagens utmaningar?

– Vi behöver skapa möjligheter för att det ska bli enklare att resa utan egen bil, säger Ann-Marie Ramnerö¸ enhetschef på trafikkontoret. Det handlar om att vi måste arbeta med frågor om resandet som en helhet och inte bara titta på parkeringsfrågan.

Parkeringsplanering inför nybyggen
Medel för att minska bilresandet är bland annat att bygga så att fler hushåll kan klara sig utan egen bil, särskilt i områden med bra kollektivtrafik. Till exempel genom att fortsätta att utveckla möjligheten att cykla och skapa möjligheter för fler bilpooler.

– Och i hela arbetet är det viktigt att understryka att det handlar om hur vi ska planera parkeringar vid nybyggen, säger Ann-Marie Ramnerö.

Den 21 februari presenteras utredningen på Älvrummet kl 17.00 – 18.30. Där kan alla intresserade ta ta del av materialet och ställa frågor.


Fotnot

Uppdraget till arbetet gavs av byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden inför 2015. Den utredning som nu är ute på remiss har tagits fram av trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret i samverkan med fastighetskontoret, Parkeringsbolaget, Älvstranden utveckling och miljöförvaltningen med konsultstöd från Trafikutredningsbyrån.