Trafik »»

[Publicerad 2017-06-14]

På måndag börjar rivningen av Vasabron

Så här den nya Vasabron, som ska bli klar i april 2018, se ut. Illustration: ÅF
Så här den nya Vasabron, som ska bli klar i april 2018, se ut. Illustration: ÅF

Trafiken leds om. Med början på måndag 19 juni kommer Vasabron att vara avstängd för trafik och öppnar igen i april nästa år. Den gamla bron ska rivas och ersättas med en ny och starkare. ”Vi har jobbat för att arbetet inte ska påverka framkomligheten så mycket”, säger Johan Landgren, projektledare på trafikkontoret.

Vasabron är 110 år gammal, och har med sin tidstypiska stålkonstruktion i jugendstil ett stort kulturellt värde. Därför ska dess utseende i största möjliga mån behållas, trots att den gamla bron nu alltså rivs. När bron rivs ska därför många viktiga detaljer, som exempelvis det sirliga stålräcket, att sparas för att återanvändas i den nya bron.

Komplext projekt
– Att vi ska bevara utseende är en av flera saker som gör rivningen till ett väldigt komplext projekt. Vi måste också ta hänsyn till att vi arbetar i ett område där många bor och jobbar, Paddans kanalturer och andra kulturhistoriska värden på platsen som de gamla kanalmurarna, säger Johan Landgren.
Anledningen till att bron behöver ersättas är att den helt enkelt är gammal och sliten efter hundra år av tunga transporter med lastbilar, spårvagnar och andra fordon. Förutom en ny starkare konstruktion kommer den nya bron också att vara bredare för att ge bättre plats åt alla trafikslag.

Viktoriabron och Basarbron ersätter
Under tiden arbetena pågår behöver trafiken ledas om. Biltrafiken kommer i stället att hänvisas till Viktoriabron nedanför Viktoriagatan. Fotgängare och cyklister kan dessutom använda Basarbron vid Kungstorget.

– Det kommer så klart att påverka framkomligheten, men vi arbetar hårt för att det inte ska påverka mer än nödvändigt. Till exempel kommer Sahlgrensgatan vara öppen för trafik större delen av byggperioden, och västra Hamngatan kommer inte att behöva stängas av. Vi kommer behöva göra en del tillfälliga avstängningar med huvudprincipen är att framkomligheten ska vara så god som möjligt, säger Johan Landgren.

Förändringar i kollektivtrafiken
Inom kollektivtrafiken kommer spårvagnarna på linje två under tiden projektet pågår att gå via Valand och Avenyn från Vasaplatsen i stället för via Grönsakstorget. Stombusslinjen 19 kommer också ledas om till Avenyn medan linje 16 kommer gå över Viktoriabron i stället för Vasabron. Övriga busslinjer som påverkas är 25 och 158.