Trafik »»

[Publicerad 2017-11-09]

Nu börjar flytten av 200 träd inför bygget av Västlänken

Under en månad ska närmare 200 träd flyttas med hjälp av trädflyttningsmaskiner. Arbetet utförs av entreprenörer som Trafikverket upphandlat. Bilden är från de provlyft som gjordes i Haga hösten 2015. Foto: Park- och naturförvaltningen
Under en månad ska närmare 200 träd flyttas med hjälp av trädflyttningsmaskiner. Arbetet utförs av entreprenörer som Trafikverket upphandlat. Bilden är från de provlyft som gjordes i Haga hösten 2015. Foto: Park- och naturförvaltningen

Grönskan ska bevaras. På måndag börjar Trafikverket i samarbete med Göteborgs Stad att flytta träd från Centralen och Kvarnberget inför bygget av Västlänken. Veckan därpå flyttas träd från Korsvägen. Träden flyttas antingen till nya permanenta platser eller tillfälligt till plantskola innan de flyttas tillbaka till stan igen.

- Förutom ekologiska värden så har träd sociala och kulturella värden, i synnerhet de stora, äldre träden. Därför är det viktigt att ta vara på befintlig grönska genom att flytta träd när staden förändras, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård.

Från Centralen flyttas drygt 30 träd, från Kvarnberget drygt 90 träd och på Korsvägen handlar det om närmare 70 träd. Arbetet kommer att pågå fram till mitten av december. Nästa och nästnästa år kommer ytterligare träd att flyttas, bland annat i Haga.


Fotnot

Att flytta träd ingår i de förberedande arbetena för bygget av Västlänken, Trafikverket har fått nödvändiga tillstånd av Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.