Trafik »»

[Publicerad 2018-05-30]

Göteborg får pendelcykelstråk

Första etappen invigs på Delsjövägen. Det ska bli lättare att cykelpendla i Göteborg. I Härlanda, Kålltorp och Örgryte byggs stadens första pendelcykelstråk. Den är formad utifrån en ny standard med bredare och bättre kvalitet på körbanan och säkrare korsningar. På tisdag 5 juni är det invigning och trafikkontoret bjuder cyklister på minifrukost.

Brukar du cykla till jobbet och bor i Härlanda, Kålltorp eller Örgryte? Då tillhör du dem som kommer att få prova Göteborgs Stads första pendelcykelstråk som kommer att gå från Sankt Sigfrids plan till Torpavallsgatan och från Redbergsplatsen till Rosendalsgatan. Den 5 juni invigs första etappen utmed Delsjövägens norra halva – från Lilla Torps allé till Virginsgatan.

Göteborgs Stads cykelprogram ligger till grund för satsningen och har definierat en ny standard.

‒ Pendelcykelstråk har bredare och bättre kvalitet på körbanan, vilket gör omkörningar säkrare, säger Eva Eriksson på trafikkontoret.

Det nya cykelstråket är 3,6 meter brett och har en gångbana vid sidan om.

Nytt vägmärke
För att öka trafiksäkerheten i korsningarna byggs även så kallade cykelöverfarter. De kommer att ha en upphöjning så att bilförare inte kan köra fortare än 30 km/h när de passerar. Cykelöverfarterna kommer också markers med ett helt nytt vägmärke där det klassiska övergångstället korsas av en cyklist istället för en gående.

‒ Märket betyder att all korsande trafik, vare sig det är bil, gångare eller cyklist, har väjningsplikt gentemot cyklister som hunnit ut på eller just är på väg ut på överfarten.

I korsningen Virginsgatan‒Delsjövägen finnas även en cykelservicestation med vatten, verktyg och pump.

‒ Det nya pendelcykelstråket ska göra det lättare att ta cykeln till jobbet, säger Eva Eriksson.