Trafik »»

[Publicerad 2002-06-02]

Alla är inte nöjda med nya linjenätet

Foto: Peter Svensson
Foto: Peter Svensson

I aprilnumret av Vårt Göteborg berättade vi om reaktionerna på första etappen av Kringen, spårvägens nya linjenät, som invigdes 10 februari. De synpunkter som nått Västtrafik var övervägande positiva. Vi uppmanade våra läsare att tycka till – och fick in en del kritiska röster, främst från invånare i västra Göteborg. Läsarbreven har skickats vidare till ansvariga på Västtrafik. Här nedan kan du läsa några (nedkortade) utdrag ur några brev och en kommentar från Börje Ödlund på Västtrafik.

Med anledning av artikeln i Vårt Göteborg nr 3. Där var ju alla så nöjda i stort sett, så blir det när man frågar de som fått det bättre.
Vi i Högsbo Frölunda är INTE nöjda. Vi hade en fungerande trafik men i någon slags Robin Hood-anda tog man bort detta för att ge till andra.
Vad är det för något? Vi har numera ingen direkttrafik till Järntorget ej heller till Hisingen. Att byta vagn vid Linnéplatsen är en katastrof man får vänta ca 8 minuter! Om nu 2an står framför 1an så öppnar man inte en gång dörrarna så man kan springa på föregående vagn. Det är en såpass lång hållplats så det är gott om plats för två spårvagnar efter varann men föraren känner väl någon slags makt då så det blir inget med det. Lite service hade inte skadat.

Gun Karlsson

– – –

Jag bor nära Axel Dahlströms torg, och arbetar på Volvo Lastvagnar vid Gropegårdsgatan. Linje 2 var alltså den naturliga vägen till jobbet. Nu har förbindelsen med Hisingen brutits. I stället har vi fått ännu en linje till de nordöstra stadsdelarna, dit alla våra linjer går. Tvåan går numera mellan Volvo och Sahlgrenska, dvs två typiska arbetsplatser som få resenärer torde vilja färdas mellan. Linje 2 blir alltså en matarlinje till Brunnsparken. Avsikten med förändringen skulle ju vara att minska belastningen på Brunnsparken, inte att öka den. När jag å andra sidan skall hem från jobbet kan jag utöver tvåan till Sahlgrenska välja mellan linje 4 till Korsvägen-Mölndal eller linje 5 till Korsvägen-Torp. Dessa linjer har i princip reducerats till en linje med två nummer och med en förgrening i ena änden. De många boende i Biskopsgården får således välja vilken väg de vill, bara de väljer Korsvägen. ...Kort sagt har jag numera svårt att motivera mig till att inte ta bilen till jobbet. Kollektivtrafiken har blivit för omständlig och tidsödande.
Erik Hermansson

– – –

Jag bor i Långedrag och har sedan 1985 haft min arbetsplats vid Valand. Fram till den senaste omläggningen av spårvägstrafiken har jag haft förmånen att kunna åka spårvagn till och från mitt arbete utan byte. ...Omläggningen av spårvägsnätet har säkerligen i det stora hela medfört fler fördelar än nackdelar. Tyvärr har omläggningen dock för min del kommit att medföra att jag numera föredrar att använda bilen. Jag måste ju numera byta spårvagn för att komma från Långedrag till Valand. Till en början utgick jag från att detta var en överkomlig olägenhet, eftersom ett flertal spårvagns- och busslinjer trafikerar sträckan Brunnsparken-Valand. I praktiken har min restid dock blivit förlängd ca 10 minuter. 10 obekväma minuter som inte kan används till något vettigt.
Lars Hök

– – –

En sak som är mycket sämre nu är framkomligheten för annan trafik, där man ökat antal linjer. Nu är det hopplöst vid Polhemsplatsen och i korsningar med Allén/Avenyn och Västra Hamngatan och också andra ställen. Nu står det långa köer av bussar, lastbilar, taxi och
privatbilar bara för att spårvagnar kommer i ett kör nu.Det går ju inte att ha prioritet för spårvagnarna som man haft när det blivit så många linjer. Nu går det 8 spårvagnslinjer förbi Polhemsplatser/Stampbroarna dessutom flera busslinjer på Stampgatan med prioritet/, osv.
Trafikkontoret tycks inte vilja göra något åt det, förrän de får ett nytt trafikstyrningssystem om flera år. Därför måste vi trafikanter kräva att man politiskt bestämmer att trafiken ska löpa, genom att ändra den "idiotprioritering" som nu stoppar upp alla annan trafik på många ställen.
Roland Svensson

– – –

Kommentar från Västtrafik

En fråga som förorsakar synpunkter från åtskilliga resenärer är varför det inte finns en direktförbindelse mellan Frölunda och Järntorget.
En grundbult i hela Kringen-strategien har varit att linjen till Sahlgrenska via den nya Annedalsbron skall gå via Järntorget. Det ger en genare och snabbare förbindelse för rese-närer som kommer med linje 3, 9 eller 11 västerifrån.

Med dagens linjenät som utgångspunkt kommer bara någon av de befintliga linjerna via Linnéplatsen ifråga för denna linje till Sahlgrenska. Alltså har vi linje 1 och 2 att välja mellan.

I Kringen har vi velat ge Hisingen en direktförbindelse med Sahlgrenska. Alltså är det linje 2 som skall gå dit och enligt punkten ovan skall den gå via Järntorget. Att denna tanke inte är helt fel framgår av ovanstående resandediagram. Konybe är en gammal förkortning för Kortedala/Nylöse/Bergsjön. Vi ser att Centrala Hisingen är ett större upptagningsområde för Sahlgrenska än både Angered och Kortedala/Bergsjön som redan har direktförbindelse med Sahlgrenska.

Följden av omläggningen av linje 2 blir att linje 1 också måste läggas om, annars får Annedal ingen trafik alls. Att lägga ner spårvagnstrafik har inte ingått i uppdraget. Inom parentes kan nämnas att linje 2 via Annedal traditionellt varit Frölundas förbindelse med centrala Göteborg. Detta upphävdes när spårvägsbron Sahlgrenska - Botaniska byggdes under 1980-talets andra hälft och linje 7 förlängdes från Sahlgrenska till Tynnered.

Vid tidtabellskonstruktionen har Spårvägen lagt ner stor möda på att bytet mellan linje 1 och 2 vid Linnéplatsen skall fungera så friktionsfritt som möjligt.

Skall man från Frölunda åka till Järntorget finns också möjligheten att byta till linje 80 vid Marklandsgatan. Den stannar f ö också vid hållplatsen Prinsgatan. Express Blå har sedan länge funnits mellan Marklandsgatan och Järntorget, dock med expresstillägg.

När spårväg i Skånegatan byggts behöver vi inrätta en ny linje 12 för att binda samman Evenemangsstråket med stadskärnan, övriga Göteborg, regionen och omvärlden. Linje 12 är tänkt att ha sträckningen Frölunda - Järntorget - City - Stampgatan - Skånegatan - Lana. När linje 12 inrättas kommer linje 1 att kortas av till Högsbotorp. Vi tror idag att denna etapp 2 av Kringen skall kunna genomföras sommaren eller hösten 2003. Då har vi återskapat direktförbindelsen mellan Frölunda och Järntorget. I förlängningen kommer troligen linje 12 att ledas via Stora Badhusgatan, när spårvägen där står färdig år 2007. Då får Frölunda den snabbast möjliga resvägen till City.
Börje Ödlund
Västtrafik
Affärsområde Stadstrafik