Trafik »»

[Publicerad 2009-12-18]

40 betalstationer föreslås för trängselskatt i Göteborg

Läs mer om zonerna för trängselskatt på länken längst ner i artikeln.
Läs mer om zonerna för trängselskatt på länken längst ner i artikeln.

Näringsdepartementet får på fredagen ett preliminärt underlag med två alternativ för hur trängselskatt ska kunna införas i Göteborg. Den expertgrupp som arbetat fram underlaget förordar alternativet med en mindre zon med cirka 40 betalstationer.

Innan trängselskatter kan införas i Göteborg måste riksdagen ändra lagen och komplettera den med en Göteborgsbilaga. Därför har näringsdepartementet nu fått ett underlag från expertgruppen som utrett frågan under hösten.

Mindre trängsel runt Tingstadstunneln

Två storlekar på zoner har utretts och experterna förordar alltså den mindre zonen med runt 40 betalstationer. Den mindre zonen har flera fördelar menar expertgruppen. Bland annat minskar trängseln något mer i och runt Tingstadstunneln än alternativet med en större zon.

Med den mindre zonen får man också de största minskningarna av kväveoxidutsläppen i de delar av Göteborg där miljökvalitetsnormerna överskrids.

Gratis i juli

Expertgruppen ger också två alternativ till vad det ska kosta att passera en betalstation. Enligt alternativ ett tas trängselskatten ut måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29 och varje passage kostar tio kronor. Ingen ska behöva betala för fler än sex passager, det vill säga max 60 kronor per dygn. Och det ska vara gratis att passera dag före helgdag och under juli månad. I alternativ två kostar varje passage elva kronor med ett maxbelopp på 66 kronor per dygn.

Trängselskatterna ska ge tolv av de totalt 30 miljarder som behövs för att finansiera det västsvenska infrastrukturpaketet där några av de största satsningarna är Västlänken, Marieholmstunneln,kollektivtrafikinvesteringar enligt projekt K2020 och delfinansiering av en ersättare till Götaälvbron.

Nu ska politikerna ta ställning

Det som händer härnäst är att de västsvenska politikerna på lokal och regional nivå ska diskutera och ta ställning till underlaget. I slutet av januari ska man ha kommit fram till ett politiskt ställningstagande och lämna ett yttrande till regeringen.

Mer om förslaget på trängselskatter finns på Vägverkets webbplats (se länk nedan). Mer om det västsvenska infrastrukturpaketet finns att läsa på Västra Götalandsregionens webbplats, se länk nedan.