TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2017-05-18]

Nu kan göteborgarna tycka till om Färjenäsparken

Dialog på Eriksberg 30 maj. 2019–2020 är bygget klart vid Västra Eriksbergs kaj, och då ska Färjenäsparken växa hela vägen ner till älvkanten. Den 30 maj finns representanter för Göteborgs Stad på plats i Färjenäsparken för att ta del av medborgares synpunkter och frågor om parken.

– Vi kommer att svara på frågor och vill gärna veta vad folk tycker om parken i dag. Vad tycker de är bra, vad är mindre bra och vad kan vi utveckla?

Det frågar sig Niclas Bergendahl, planeringsledare på park- och naturförvaltningen. Bygget av bostäder vid kajen nedanför parken planeras bli klart 2019 - 2020, och då ska parken breda ut sig ända ner till vattnet.

Avslutar stråk
– Tanken är att den befintliga gräsmattan ska bli kvar, och få bölja hela vägen ner till kajen och möta vattnet. Gräsmattan ska bli en evenemangsyta för till exempel konserter. Parken har ett väldigt fint läge, som en avslutning av stråket längs Norra Älvstranden och med Älvsborgsbron alldeles bredvid, säger Niclas Bergendahl.

Parken har också en rik kulturhistoria. Här låg nämligen här som Karl IX:s Göteborg – en föregångare till vår stad som ju grundades av Gustaf II Adolf.

Vill bevara ytan
Färjenäsparkens övre del rustades upp 2010. Där finns i dag bland annat en fotbollsplan, en skejtpark, en stor lekplats och ett utegym.

– I den nedre delen vill vi därför i första hand bevara den öppna ytan. Men om det kommer fram önskemål om fler funktioner i dialogen kommer vi att överväga det.