TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2017-03-13]

Miljonregionen Göteborg visar upp sig på fastighetsmässan i Cannes

Foto: Business Region Göteborg
Foto: Business Region Göteborg

"Stort intresse från näringslivet att delta". Göteborgsregionen deltar den här veckan på den stora fastighetsmässan Mipim i Cannes för att marknadsföra sig och skapa affärer. På plats finns representanter från Göteborgs Stad och 27 företag. Och för första gången kan Göteborg presentera sig som en region med en miljon invånare.

Läs också:
Göteborgarnas bilder visas på fastighetsmässan i Cannes [2017-03-13]

– Även i år är det stort intresse från näringslivet att delta. Det är en möjlighet att marknadsföra sig gemensamt under ett väldigt starkt samlat budskap om det utvecklingssprång Göteborgsregionen är inne i, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, och fortsätter:

– Vi vill också att ännu fler internationella aktörer inom fastighetsbranschen får upp intresset för Göteborg. Det behövs för att förverkliga alla planer.

Regionens miljonte invånare
Göteborgsregionen, med 13 kommuner, kan i år för första gången åka till Cannes som en miljonregion. I slutet av mars väntas nämligen den miljonte invånaren födas eller flytta in i regionen.

Mässan i Cannes är ett bra tillfälle att marknadsföra Göteborgsregionen internationellt och jobba för nya investeringar i regionen. Det är även en bra möjlighet att se hur andra städer marknadsför sig och hur de jobbar med stadsutveckling, påpekar Patrik Andersson.

– Därför är det också ett tillfälle för de som arbetar med och beslutar om stadsutveckling att följa med, både för att knyta nya kontakter och få nya intryck, säger han.

23 från Göteborgs Stad
Sex tjänstemän från Business Region Göteborg, varav fem ingår i projektgruppen för Mipim, reser till mässan. Det gör även tre politiker i bolagets styrelse. Från Göteborgs Stads förvaltningar och övriga bolag deltar 23 tjänstemän och politiker.

– De som åker har alla olika roller och uppgifter på plats. Det sker många olika möten, både sådana som är inbokade i förväg och spontana möten, säger Patrik Andersson.

Från det kommunala bolaget Älvstranden utveckling AB reser tre tjänstemän. Älvstranden har stora fastighetsbestånd som ska säljas för att frigöra kapital för fortsatt utveckling. Dessutom är bolaget en viktig aktör i Älvstaden med Frihamnen, Lindholmen och Södra Älvstranden.

Viktiga kontakter
Mipim är en av många aktiviteter för att marknadsföra regionen och konkurrensen från andra storstadsregioner är hård. Fastighetsinvesteringar och nya etableringar är långa processer som ofta kan ta flera år. Men Patrik Andersson ger ett exempel på vilken roll det kan spela.

– På Mipim 2015 knöts kontakter mellan ett kommunalt bolag och flera internationella investerare som intresserade sig för fastigheter på Lindholmen som skulle säljas. Det ledde till intensiv budgivning och köpeskillingen överträffade med råge förväntningarna. Det kommunala bolaget fick in mer pengar än väntat och kan därför göra nya investeringar för att utveckla Göteborg, säger Patrik Andersson.