TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2017-06-08]

Många tyckte till om framtidens evenemangsområde

Bilder: Jessica Lindroth
Bilder: Jessica Lindroth

”Visar på stort engagemang”. Många göteborgare och besökare ville tycka till om framtidens evenemangsområde när Göteborgs Stad bjöd in till medborgardialog. Nu ska resultatet bearbetas och sammanställas.

– Totalt svarade över 2000 personer på vår digitala enkät. Det visar på ett stort engagemang, säger Maria Norberg, projektledare för medborgardialogen.

Under 2017 utreds hur evenemangsområdet i centrala Göteborg kan utvecklas och få mer av ett levande stadsliv för alla. Utredningen handlar om att Scandinavium inte lever upp till de krav som dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen ska ersättas för att ge plats för Västlänksbygget.

Kombination av digital satsning och fysisk plats
Tanken är inte bara att bygga nya ersättningsarenor som stärker stadens attraktionskraft, utan även att få ett mer levande stadsliv i området, med mötesplatser som bjuder in till aktivitet och upplevelser.

Från 3 maj till 2 juni pågick medborgardialogerna med göteborgare och besökare. De flesta dialoger skedde i Göteborgs Stads container som funnits i fyra stadsdelar och som avslutades med två heldagar i Nordstan. Samtidigt har dialoger med föreningar, kultur- och näringslivet genomförts.

Kombinationen av en digital satsning med en fysisk plats i stadsrummet är en bra metod för medborgardialoger, menar Maria Norberg.

– Vi bedömer att cirka 1000 personer besökte oss i stadens container. Vi har nått målgrupper som normalt sett inte engagerar sig i stadsutvecklingsfrågor och vi har haft många spännande samtal och fått in flera kloka tankar. Nu ska vi sammanställa resultatet, som kommer att arbetas in ett förslag till kommunstyrelsen i höst om hur området kan utvecklas, säger Maria Norberg.

Kommer ni kunna ta tillvara allas åsikter?
– Nej, det kommer vi inte kunna göra, men medborgardialogerna ger oss ett bra inspel och kunskap om vad göteborgare och besökare tycker är viktigt när framtidens evenemangsområde ska utvecklas. Det är positivt att vi nu har många olika röster som, tillsammans med politikernas intentioner och tjänstepersonernas yrkeskunskap, kommer att vägas samman till ett beslutsunderlag.

Varför genomför Göteborgs Stad medborgardialoger?
– Det är viktigt för oss att ta reda på vad göteborgarna och besökare tycker när vi ska utveckla staden. Det handlar både om att få bättre kvalitet på våra beslutsunderlag, och att öka medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. I den här utredningen fokuserar projektet på området från och med Ullevi till och med Scandinavium. Mölndalsån avgränsar i öster och Skånegatan i väster.