TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2018-05-31]

Göteborgs Stadstriennal öppnar fönster mot framtidens stad

Foto: Jubileumsparken
Foto: Jubileumsparken

I september arrangeras del två. Göteborgs Stadstriennal är en plattform för samtal om morgondagens stad. Vart tredje år arrangeras aktiviteter, workshops och filmvisningar med fokus på stadsutveckling och Göteborgs expansiva skede.

– Mycket händer i Göteborg nu. Vi står inför stora och spännande förändringar och därför är det viktigt att vi skapar samtal och fördjupningar kring stadsutveckling och för en löpande dialog under arbetet, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Ny hemsida
Göteborgs Stadstriennal är plattformen för det samtalet. Med utgångspunkt i pågående stadsbyggnadsprocesser och med inspiration från hela världen och Göteborgs jubileumsutställning 1923 arrangeras Stadstriennalen vart tredje år. Den inleddes 2015 och i september är det dags för del två.

– Drivkraften för årets triennal är att öppna upp stadens planering och utveckling, säger Kristoffer Nilsson, projektansvarig för Stadstriennalen.

Det sker bland annat på en ny hemsida och i sociala medier.

Jubileumsparken blir huvudscen
På Göteborgs Stadstriennal 2018 kommer du bland annat kunna prata stad över en film eller föreställning, delta i workshops, bygga Göteborg med andra, förstå mekanismerna hur staden planeras ur ett stads- och samhällsbyggnadsperspektiv, se vad som är på gång och delta i hemma-hos-arrangemang hos branschen.

Huvudscen är Jubileumsparken i Frihamnen men det blir också aktiviteter i bland annat Hammarkullen och på Folkteatern, Biograf Draken och Stadsbiblioteket.

Göteborgs Stadstriennal 2018 äger rum den 19 till 22 september, den tredje och sista delen genomförs 2021.