TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2017-10-11]

Göteborgarna bjuds in till guidad vandring längs hamnbanan

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket

Från Eriksberg till Pölsebo. I marknivå planeras för ett helt nytt bostadsområde, under ytan kommer en dubbelspårig järnväg grävas ner. Söndag den 15 oktober bjuds allmänheten in för en guidad promenad från Eriksberg till Pölsebo, med information om vad som händer i området.

Vandringen leds av Trafikverket i samarbete med Göteborgs Stad, som finns på plats för att berätta om de nya detaljplanerna för Säterigatan och Krokängsparken, planer som nu vunnit laga kraft. Bland annat finns utrymme att bygga ett tusental nya lägenheter.

– Vi kommer gå runt i området och titta och berätta lite om de nya kvarteren, med förskola, nya gator, bostäder och parkområden. Vi från Göteborgs Stad är med för att tala om bebyggelsen, medan Trafikverket berättar mer om vad som händer under jord, säger Stefan Rosén, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

"Det behöver vara dubbelspår över älven"
I fokus för förändringen finns hamnbanan, det vill säga den nästan tio kilometer långa järnvägslänken mellan Göteborgs hamn och resten av Sveriges järnvägsnät. I dag är den enkelspårig, men för att kunna erbjuda den kapacitet som krävs när en allt större mängd av godstrafiken övergår från lastbil till järnväg krävs dubbelspår.

– Fartyg och tåg är det absolut mest miljövänliga sättet att flytta gods och andelen containrar som fraktas med järnväg har ökat år för år. Men nu är kapaciteten nådd. Så vi ser väldigt tydligt att det behöver vara dubbelspår över älven och på större delen av Hisingssidan. En bit kommer förbli enkelspårig under många år framöver, men eftersom det bara är en kort sträcka där tågen behöver vänta in varandra ska det inte påverka trafikflödet negativt, säger Hans Linderstad, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Eftersom den nya dubbelspåriga järnvägssträckan dras genom en tunnel minskas bullernivån i området och mark frigörs ovan jord. Under själva byggprocessen kommer dock en del verksamhet tillfälligt få flytta på sig. Bland annat får fotbollsklubben Eriksbergs IF lägga sina träningar på annan plats.

"Mycket som ska sprängas och grävas"
– Men när det är klart får de helt nya lokaler och en ny plan, så det ger bra resultat i slutändan.

Byggstart är satt till början av 2018, vilket helt finansieras med nationella pengar

– Det är stort projekt med mycket som ska sprängas och grävas och vi sätter spaden i marken inom kort, säger Hans Linderstad.


Foto: Trafikverket