TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2018-06-07]

Food court ska ge försmak av nya Centralenområdet

I anslutning till Nils Ericsonterminalen har ett antal containrar med bland annat restauranger ställts upp. I den detaljplan som nu tas fram finns planer på bland annat sex höga torn på 80–130 meter. Foto: Dino Soldin
I anslutning till Nils Ericsonterminalen har ett antal containrar med bland annat restauranger ställts upp. I den detaljplan som nu tas fram finns planer på bland annat sex höga torn på 80–130 meter. Foto: Dino Soldin

Tillfällig mat- och mötesplats. I måndags öppnade den så kallade Jubileumsplatsen bakom Nils Ericsonterminalen och Centralstationen – en tillfällig mötesplats med fokus på mat, umgänge och lek som ska ge en försmak av den täta stad som i framtiden ska byggas runt centralstationen.

Bakom Jubileumsplatsen står det statliga fastighetsbolaget Jernhusen, som äger Centralstationen, men idén med tillfälliga mötesplatser har stora likheter med Göteborgs Stads satsningar på bland annat Jubileumsparken i Frihamnen och playan vid Skeppsbron.

Simon Wallqvist är stadsbyggnadskontorets projektledare för detaljplanen för området och ser positivt på Jernhusens satsning.

– Det är roligt att se att det händer något här, annars kan stadsutvecklingsprocesser upplevas som väldigt långsamma ibland. Men det tar tid att bygga en stad, säger han.

Mat från flera krögare
Sedan i måndags kan man på Jubileumsplatsen köpa mat från en food court med etablerade göteborgska restauranger som nya aktörer, och umgås på gemensamma sittytor i olika nivåer. Serveringen är inrymd i ett antal containrar och det finns också en utställning om stadsutvecklingen i området, odlingsytor och en stor yta för barn med ett ekologiskt kretslopp i miniatyr.

Parallellt med Jernhusens tillfälliga satsning pågår planprocessen för fullt. Enligt Simon Wallqvist kan detaljplanen för den del av Centralenområdet där Jubileumstorget ligger vara klar om ungefär ett år, om allt går som planerat. En plan som innebär stora förändringar för stationsområdet om den antas av kommunfullmäktige.

Sex höga torn planeras
– Det finns en rad knäckfrågor kvar att utreda, bland annat den visuella påverkan på stadsrummet och centrala Göteborg. Jernhusen vill bygga sex stycken höga torn på 20 till 35 våningar eller 80 till 130 meter. Eftersom kulturmiljön i den gamla 1600-talsstaden är ett riksintresse för vi diskussion om detta med både Länsstyrelsen och våra egna bebyggelseantikvarier, säger Simon Wallqvist.

Om man vill ha ett hum om hur höga de nya tornen är tänkta att bli kan man jämföra med Läppstiftet, som är cirka 90 meter högt, eller den nybyggda delen av Posthotellet som ”bara” är 47 meter.

– Det kommer absolut att synas ganska långt. Det blir en ny siluett, ett landmärke som markerar Centralstationen, säger Simon Wallqvist.

Det kommer dock dröja ett bra tag innan den nya siluetten kan vara på plats. Förutsatt att detaljplanen antas nästa år, räknar Jernhusen med att de två första tornen ska vara klara runt 2024 eller 2025. Helt klar beräknas den nya bebyggelsen vara först ungefär 2032.

Stora flöden av fotgängare
I och med alla stora byggen som pågår runt centralen, som Västlänken, Hisingsbron, och längre fram i tiden Gullbergsvass, kommer platsen bakom Nils Ericsonterminalen i framtiden att bli betydligt mer storstadsmässig än i dag. Och på gatunivån vid de höga husen kommer det troligen bli fullt av fotgängare och resenärer.

– Det blir en tummelplats, där många typer av flöden möts. Förutom att det ska vara en god miljö för resenärer ska det enligt detaljplanen utvecklas till ett stationstorg med både uteserveringar, möjlighet till lek, samt grönska och vatten. Det är väldigt viktigt att skapa bra platser att vistas på i och med att vi kommer bygga så högt och tätt, säger Simon Wallqvist.


På containrarnas tak finns bland annat en pedagogisk yta där barn kan lära sig mer om naturliga kretslopp. Foto: Dino Soldin