TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2018-06-08]

Detaljplan för Masthuggskajen antagen av kommunfullmäktige

Illustration: Kanozi arkitekter
Illustration: Kanozi arkitekter

Hållbarhetsmärkt stadsdel. På torsdagen antog kommunfullmäktige detaljplanen för Masthuggskajen. ”Vi är väldigt glada över detta besked som innebär att vi nu kan ta nästa steg”, säger Åsa Vernersson, projektledare för Älvstranden Utveckling.

Detaljplanen omfattar området mellan Järntorget, Stigbergsliden, Första Långgatan och hamnen, och innebär det här går att bygga 1300 bostäder, 6000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell. Och, inte minst, en station för den nya linbanan. Målet är att det ska utvecklas till en stadsdel med puls och internationella intryck, där gammalt och nytt växer samman.

– Det handlar om att ta vara på de positiva aspekter som redan finns i området och tillföra fler, att skapa förutsättningar för oväntade möten mellan människor och verksamheter, säger Åsa Vernersson.

Hela den nya stadsdelen kommer att vara hållbarhetscertifierad, vilket bland annat innebär att området ska erbjuda olika upplåtelseformer, mötesplatser, grönytor och hållbara färdsätt.


Fotnot

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.