TEMA Stadsutveckling »»

[Publicerad 2018-06-11]

Dags för samråd för Johannatomten i Brunnsparken

Hotellplatsen.
Hotellplatsen.

Välkommen på öppet hus. Nu börjar samrådet för utvecklingen av kvarteret ”Inom Vallgraven 12”, kanske mest känt som kvarteret där Brända tomten eller Johannatomten vid Brunnsparken. Stadsbyggnadskontoret bjuder in till diskussion och kunskapsutbyte runt samrådsförslaget i morgon tisdag 12 juni.

Kvarteret Inom Vallgraven 12 ligger centralt precis vid Brunnsparken, inramat av Fredsgatan, Drottninggatan, Södra Hamngatan och Östra Larmgatan. Här ligger "brända tomten" som också kallas Johannatomten och i och med att det planeras för att bygga där finns planer på att utveckla hela kvarteret.

Stadsbyggnadskontoret håller i morgon tisdag 12 juni öppet hus för kunskapsutbyte och diskussion kring detaljplaneförslaget. På plats finns projektledning från stadsbyggnadskontoret med projektledare och bebyggelsearkivarie, fastighetsägaren Hufvudstaden och arkitektbyrån General Architects.

Tid: klockan 17-19
Plats: En trappa ner i kommunhuset Traktören på Köpmansgatan 20