Övrigt »»

[Publicerad 2017-04-20]

Stort behov bland hemlösa att prata om sex

Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström, projektledare för Snacka sex. Foto: Anders Magnusson
Eva-Maria Eriksson och Erika Wikström, projektledare för Snacka sex. Foto: Anders Magnusson

Ny rapport sammanfattar unikt projekt. I projektet ”Snacka sex” har hemlösa fått möjlighet att prata sex, relationer, droger och utsatthet. Behovet av samtal har varit stort visar en rapport om projektet.

Läs rapporten: "Jag fick plats för en gångs skull"

Sedan hösten 2015 har hemlösa på Göteborgs Stads boenden fått möjlighet att delta i gruppsamtal om sex och samlevnad.

‒ Behovet av att prata har varit jättestort. De flesta har aldrig pratat om sex tidigare och flera saknade grundläggande kunskaper om sådant som säkrare sex och hur smittor sprids, säger Erika Wikström, projektledare.

Samtalen har kretsat kring kroppen, droger och sex och relationer. Frågorna som kommit fram har varit allt från ”Hur överförs hiv och andra övriga sexuellt överförbara infektioner?” till ”Hur ska jag som använt amfetamin i hela mitt liv våga ha sex utan droger?”

Sexuellt utsatta
Hemlösa är ofta mer sexuellt utsatta och tar större sexuella risker än andra. I projektet visade de sig att nästan alla kvinnor som deltog hade erfarenhet av övergrepp och våld.

‒ De berättade om hur de förväntades ha sex i utbyte mot droger eller en sängplats. Är du i en beroendeställning kan du inte alltid välja när och med vem du ska ha sex, säger Erika Wikström.

Även män berättade om övergrepp i barndomen och hur drogerna blivit ett sätt att dämpa ångest och skamkänslor.

Personal pratar sex
Förutom gruppträffar har projektledarna också utbildat personalen och stöttat dem i frågor om sexuell hälsa. Personalen berättar att de numera känner sig tryggare i att beröra de här ämnena.

‒ Det är viktigt nu när projektet avslutas. Alla människor har rätt att prata om sexuell hälsa och normer. Om vi som socialarbetare ska kunna hjälpa personer måste vi kunna prata om de här frågorna, säger Erika Wikström.