Övrigt »»

[Publicerad 2017-05-18]

Kriminologen Jamila Hussein ger ut bok om hedersvåld

Författaren Jamila Hussein är sociolog och krimi-
nolog.
Författaren Jamila Hussein är sociolog och krimi-
nolog.

Konkreta tips till myndigheter. När Jamila Hussein som 16-åring i Bagdad var på väg till skolan bevittnade hon ett hedersmord. En kille dödade sin mamma, på gatan. ”Det var en omvälvande upplevelse som har etsat sig fast i mitt minne och fått mig att söka efter orsaker och förklaringar till varför man mördar i hederns namn”, säger Jamila Hussein.

Mordet hon bevittnade var en av anledningarna till att hon sedan som sociolog och kriminolog ägnat en stor del av sitt liv åt att förstå hederskulturen. Ett arbete som nu blivit till en bok med titeln ”Heder och hedersvåld: Berättelser, fakta och fördomar”, som släpps på torsdagen.

Boken bygger bland annat på intervjuer med flickor som utsatts för hedersvåld, gärningsmän och övriga familjemedlemmar. Hon tar upp aspekter som kultur, lagstiftning, religion och feminism utifrån sociologiska och kriminologiska teorier och referensramar.

Avsedd som faktabok
– Jag vill att boken ska vara en faktabok som på ett sakligt sätt belyser hedersvåld och den bakomliggande hederskulturen. Jag hoppas att den kommer läsas av socialarbetare, poliser, lärare, personal vid tjej- och kvinnojourer och av andra som kommer i kontakt med flickor som drabbats, säger Jamila Hussein.

Ett kapitel i boken fokuserar på hur det svenska samhället hanterar flickor som drabbats av hedersvåld och hot om hedersmord. I boken finns också konkreta exempel på hur myndigheter kan bli bättre på att upptäcka och förebygga problemen.

– Därför behöver det fortfarande satsas mycket på att förbättra kunskaperna om hederskulturen, och jag hoppas att min bok bidrar till att förbättra kunskaperna.

Förstod inte problemen
En annan orsak till att Jamila Hussein skrivit boken är att hon upplever att okunskapen kring hedersvåld än i dag är stor i Sverige, trots många uppmärksammade enskilda fall.

– Efter att jag tagit del av massmedias sätt att beskriva hedersproblematiken i samband med att Fadime mördades av sin far år 2002 upplevde jag att svenska medier inte förstod verkligenheten bakom hedersvåldet. En kort tid därefter intervjuade jag ett antal svenska invandrarflickor som utsatts för hedersvåld och hotats med hedersmord. De bad mig offentliggöra deras svåra situation, som på den tiden inte uppmärksammades av sociala myndigheter i Sverige.

Väl mottagen i Irak
Boken har också väckt stort intresse i Jamila Husseins hemland Irak.

– Jag presenterade den nyligen i Erbil, Kurdistans huvudstad, i norra Irak. Det var både parlamentsledamöter, journalister och författare som kom på mina föreläsningar och jag fick också önskemål om att översätta boken till kurdiska och arabiska.