Övrigt »»

[Publicerad 2018-05-09]

Konsultarvode räknas av från avgångsvederlag

Förra hr-direktören bröt mot anställningsavtalet. Hela den summa som Göteborgs Stads tidigare hr-direktör Karin Åhström har fakturerat som konsult i en annan kommun ska dras av från avgångsvederlaget hon fick när hon slutade i Göteborgs Stad. Det har stadsledningskontoret beslutat.

Grundregeln i det direktörsavtal som Karin Åhström tecknade 2014 är att en ny inkomst ska samordnas med avgångsvederlaget. Hon har inte informerat Göteborgs Stad om de 430 000 kronor hon fakturerat Alingsås kommun för ett konsultuppdrag som pågick i sex månader. Arvodet togs inte ut som lön utan har gått in i ett kommanditbolag.

Hon har därmed brustit mot skyldigheterna i anställningsavtalets §7, konstaterar stadsledningskontoret. Hela summan kommer att räknas av från avgångsvederlaget med början nu i maj.


Fotnot

Idag ser Göteborgs Stads direktörsavtal annorlunda ut. Avgångsvederlaget betalas ut under sex månader, istället för som tidigare 18 månader. Däremot sker ingen avräkning av lön eller ersättning mot avgångsvederlaget. Dessa direktörsavtal infördes i september 2015.