Övrigt »»

[Publicerad 2017-02-15]

Kampanj mot våld i ungas nära relationer

”Svartsjuka är inte romantiskt”. Under februari pågår kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” som fokuserar på våld i ungas nära relationer. Responsen har redan varit över förväntan och avsikten är att göra februari till en årligt återkommande kampanjmånad.

Se kampanjen på facebook

– Det här är ett väldigt vanligt problem som det inte talas så mycket om, men som är viktigt att uppmärksamma. Unga är ofta mer utsatta än vuxna och våld i unga relationer kan få allvarliga konsekvenser. Det är viktigt att uppmärksamma både de som utsätts för våldet och de som utsätter någon annan, säger utvecklingsledare Helen Broo.

Affischer och Facebook
Kampanjen består av informationsmaterial i form av affischer och foldrar som har skickats ut till ungdomsmottagningar, gymnasier, fritidsgårdar, kommunala vårdcentraler och BUP-mottagningar över hela Västra Götaland. Totalt drygt 450 mottagare.

– Vi har koncentrerat oss på ställen där många ungdomar rör sig. Det finns naturligtvis många fler vi kan vända oss till, men eftersom det här är första året ville vi känna av vilken respons vi skulle få innan vi utökade.

Responsen så här långt har varit långt över förväntan. Den parallella facebook-kampanjen har efter ungefär halva tiden delats ett hundratal gånger och fått över 8 000 visningar.

– Det ska jämföras med andra saker vi lagt ut på facebook där vi fått kanske 150 visningar totalt. Så det känns väldigt lyckat. Än så länge har vi inte fått så många reaktioner, men de vi fått är positiva och de tycker det är en snygg kampanj med ett bra budskap.

Amerikansk förlaga
Kampanjen bygger på en amerikansk förlaga där februari är den årliga ”teen dating violence awareness month”.

– Vårt mål är att göra det här till en årlig kampanj, som vi även hoppas ska bli nationell. Nu tittar vi på olika möjligheter för vad vi ska göra nästa år, som att göra filmsnuttar eller engagera en känd person som vill bli frontfigur för det här. Vi får se vad det blir, men det här är ett viktigt ämne som behöver uppmärksammas mer, så det kommer absolut hända saker.

”Svartsjuka är inte romantiskt” drivs gemensamt av Dialoga som är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och länsstyrelsen i Västra Götaland.