Övrigt »»

[Publicerad 2018-06-11]

Hbtq-personer har sämre arbetsmiljö visar unik studie

Foto: Anders Egle
Foto: Anders Egle

”Skämt kan vara både sårande och exkluderande”. Mer än var tredje hbtq-person som jobbar i Göteborgs Stad har upplevt kränkande eller diskriminerande behandling på jobbet. Det visar en arbetsmiljöstudie som Göteborgs universitet gjort på uppdrag av Göteborgs Stad. Studien är den mest omfattande som genomförts i en svensk kommun. Resultatet ska nu analyseras och en rapport presenteras på Europride i augusti.

- Vi ser att en stor del av den kränkande behandling som sker handlar om obetänksamhet, säger Göteborgs Stads hr-direktör Tina Liljedahl-Scheel.

- De som inte är hbtq-personer kan tycka att ett skämt är oskyldigt, men för den som berörs kan skämtet vara både sårande och exkluderande. Vi ser också i resultatet att det finns olika uppfattningar bland medarbetare som är hbtq-personer respektive de som inte är det vad gäller personalens hbtq-kompetens.

21 procent utsatta av kollega
Undersökningen är en av åtgärderna i den hbtq-plan som kommunfullmäktige antog 2017.

865 medarbetare har svarat, av dessa är 206 hbtq-personer. 36 procent av hbtq-personerna svarade att de har erfarenhet av kränkningar från medarbetare, chefer, brukare/kund/elev/anhörig och/eller andra.

- Det som är oroande är att 21 procent anger att de blivit utsatta av en kollega och åtta procent av en chef, säger Tina Liljedahl-Scheel.

Första kommunala undersökningen
Det är första gången som en svensk kommun har genomfört en undersökning av den här omfattningen.

- Överlag finns det begränsat med forskning kring hbtq-personers arbetssituation, säger Sofia Björk, forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

- De senaste studierna gjordes av arbetslivsinstitutet för drygt tio år sedan. Därför är det positivt att vi får nya kunskaper inom området. Intresset för studien har varit mycket stort från myndigheter och civilsamhället.

Transpersoner särskilt utsatta
Studien visar bland annat också att hbtq-personer upplever sig i lägre grad trygga och accepterade på sina arbetsplatser. Särskilt gäller detta personer med transerfarenhet och icke-binära. Även om 67 procent av de tillfrågade hbtq-personerna är öppna för minst hälften av kollegorna är öppenhet fortsatt en viktig fråga.

Göteborgs Stad kommer att använda resultatet i sitt systematiska arbetsmiljöarbete:

- Målet är att skapa öppna och inkluderande arbetsplatser och bli en mer attraktiv arbetsgivare, säger Tina Liljedahl-Scheel

Resultatet från undersökningen ska nu analyseras. Rapporten beräknas vara klar i början av augusti och kommer att presenteras på ett seminarium under Europride.