Övrigt »»

[Publicerad 2017-03-16]

Göteborgarna blir fler – och äldre

Foto: Anders Egle
Foto: Anders Egle

Ny befolkningsprognos. 2035 är vi 708 000 göteborgare och har en högre genomsnittsålder än i dag. En utmaning för såväl Göteborgs Stad som samhället i stort. Men i och med en jämförelsevis ung befolkning har Göteborg trots detta ett gynnsammare läge än landet i stort.

Siffrorna är hämtade från Göteborgs Stads senaste befolkningsprognos. I prognosen siar stadens statistiker bland annat om hur fördelningen mellan olika åldersgrupper kommer utvecklas i framtiden.

– Prognosen visar vad vi tror om framtiden, just nu. Vi har i nio år haft en stark befolkningsutveckling, och vi tror att det kommer att fortsätta likadant, säger Lutz Ewert på stadsledningskontorets statistikavdelning.

8000 per år
Enligt prognosen kommer Göteborgs befolkning under de närmaste 18 åren öka med i snitt runt 8000 personer per år, från dagens 556640 till 708000.
Lutz Ewert berättar att Göteborgs genomsnittsålder i dag är lägre än både rikssnittet och kranskommunerna. Och denna tendens kommer hålla i sig ett antal år framöver.

– Vi har en stor inflyttning av unga i åldrarna 19–27, samtidigt som det blir allt färre i åldersgruppen 85 och äldre. Det gör att vår situation är gynnsammare än riksgenomsnittet, och vi har mindre risk för arbetskraftbrist.

De äldsta blir fler efter 2025
Men i och med ökande medellivslängd och stora årskullar på 1950- och 1960-talen kommer andelen äldre obönhörligen att öka. I dag är 85000 göteborgare över 65 år – 2035 beräknas gruppen ha ökat med över 40 procent till 121000 personer. Efter 2025 kommer också kategorin äldre pensionärer, det vill säga över 85 år, att börja öka.

– För Göteborgs Stad innebär det bland annat att det kommer behövas fler äldreboenden. Samtidigt är fortfarande det långt fram i tiden och de närmaste åren kommer den äldsta gruppen minska. Man skulle kunna säga att vi befinner oss i lugnet före stormen.