Övrigt »»

[Publicerad 2018-01-09]

Förvaltningschefen på Intraservice lämnar sin tjänst

Går med omedelbar verkan. Nämnden för Intraservice beslutade på tisdagen att avsluta förvaltningschef Nisse Waldefeldts anställning. Den senaste tidens händelser har visat på väsentliga brister i verksamheten och nämnden har inte fortsatt förtroende för förvaltningschefen.

Nisse Waldefeldt lämnar sin anställning med omedelbar verkan och har enligt sitt avtal sex månaders uppsägningstid och därefter avgångsvederlag under 18 månader som samordnas mot annan inkomst.

Nämnden beslutade också att Håkan Sundkvist fortsätter som tillförordnad förvaltningschef. Rekrytering av ny ordinarie förvaltningschef börjar nu omgående.