Näringsliv »»

[Publicerad 2011-12-06]

Volvos Anders Osberg är årets Finansprofil

Foto: Volvo Treasury Group
Foto: Volvo Treasury Group

Var förutseende under finanskrisen. Anders Osberg, vd för Volvo Treasury Group, utsågs på tisdagen till Göteborgs Finansprofil 2011. Ett av juryns skäl var hans förutseende agerande under finanskrisen 2008, då AB Volvos orderbok i ett slag halverades.

Bakom utnämningen står Finanskompetenscentrum, en ideell förening som projektleds av Business Region Göteborg, BRG.

– Jag är stolt över att ta emot den här utmärkelsen från en BRG-anknuten verksamhet som genom energiskt nätverksbyggande främjar finans- och affärslivet i Göteborg, säger Anders Osberg.

Anders Osberg är 50 år och har jobbat nästan hela sitt yrkesverksamma liv inom Volvokoncernen. Efter nyår blir han finansdirektör i Volvos nya koncernledning, med ansvar också för Volvos fastighetsbolag och Volvo IT.

Osberg är den nionde i raden att utses till Göteborgs Finansprofil. Ur juryns motivering: ”Utan ett så förutseende, aktivt och professionellt agerande kunde finanskrisen ha drabbat Volvokoncernen på ett än mer allvarligt sätt. Anders ska ses, förutom sin tekniska skicklighet och mycket stora nätverk i finansmarknaden, som en mycket stark ledare.”