Näringsliv »»

[Publicerad 2005-11-09]

Nytt EU-toppmöte i Göteborg med fokus på teknik

Ett 15-tal ministrar från EU:s nya medlemsländer kommer till Göteborg och Lindholmen Science Park 14-15 november för ett EU-möte. Foto: Peter Svenson
Ett 15-tal ministrar från EU:s nya medlemsländer kommer till Göteborg och Lindholmen Science Park 14-15 november för ett EU-möte. Foto: Peter Svenson

250 delegater från framförallt de tio nya EU-medlemsstaterna besöker Göteborg den 14-15 november. Mötet har förlagts hit eftersom här finns många spännande exempel på satsningar mot ett kunskapssamhälle.

Delegaterna ska få se hur Norden utvecklats och genomgått en snabb omvandling mot ett kunskapssamhälle. Exempel hämtas från Göteborg och Västsverige. Göteborg ligger idag i täten inom såväl den kunskapsbaserade industri som brukar kallas ICT; Information and Communication Technology, som inom medicin- och bioteknologi.

Berättar om telematik

– Vi kommer att berätta om konceptet Triple Helix, alltså det täta samarbete vi har här i Västsverige mellan de tre parterna stat/kommun, näringslivet och utbildning/forskning, säger Håkan Beskow, internationell chef i Göteborgs Stad.

Under konferensen ska bland annat flera företag hålla föredrag om telematik inom fordonsindustrin, och olika nordiska myndigheter ska berätta hur de anpassat sin service på internet för medborgarna.

Delar av konferensen är förlagd till Lindholmen Science Park och till Medicinareberget, där Nobelpristagaren Arvid Carlsson ska förevisa sin verksamhet. EU-mötet är ett samarrangemang mellan Europeiska Kommissionen, svenska Näringsdepartementet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och West Sweden, som är Västsveriges EU- och representationskontor.

"Vi ska visa vad vi kan"

– Men vi kommer inte att bedriva någon regelrätt marknadsföring av vare sig oss själva eller några enskilda företag. Vi ska visa upp vad vi kan och det i sig kan kanske bidra till att skapa framtida kontakter, säger Håkan Beskow. Göteborgarna kommer troligen inte att märka särskilt mycket av mötet.

– Det är ju inget toppmöte på högsta politiska nivå, även om ett 15-tal ministrar inom bland annat näringsliv och forskning kommer. De ska bo och konferera på Park Avenue, men det blir inga avspärrningar eller liknande. Till studiebesöken åker de i två, tre bussar och det gör nog varken till eller från i den vanliga trafiken, säger Håkan Beskow.