Näringsliv »»

[Publicerad 2006-01-19]

Mer gods och högre omsättning för Göteborgs Hamn

Drygt 37,2 miljoner ton gods passerade förra året Göteborgs Hamn. Det är en ökning med en procent jämfört med 2004. Omsättningen ökade från 1,2 till 1,3 miljarder kronor och bolaget räknar med en vinst på 165 miljoner kronor, en ökning med 24 miljoner jämfört med 2004.

- Uppgången i godsomsättningen speglar inte bara handelns utveckling utan även det större upptagningsområde som möjliggjorts bland annat genom de 19 dagliga järnvägspendlarna som binder ihop Göteborgs hamn med viktiga knutpunkter i Sverige och Norge, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Många stora investeringar

Containertrafiken ökade med sju procent till 788.000 så kallade tjugo-fots-enheter, och roll on/roll off-trafiken ökade med fyra procent till 574.000 enheter.

Samtidigt minskade bil- och oljetransporterna något. 310.473 fordon importerades eller exporterades, vilket är en nedgång med fem procent. Oljetransporterna minskade med en procent till 19, 5 miljoner ton.

Hamnen har under 2005 också investerat 540 miljoner kronor i bland annat farleder och kajer.