Näringsliv »»

[Publicerad 2011-08-30]

Backaplan får grönt stråk

Foto: Maria Börgeson
Foto: Maria Börgeson

Mötesplatser och bättre skyltning. 18 nya almar och 250 meter häck utmed Swedenborgsgatan knyter ihop Backaplans nya stråk från Hjalmar Brantingsplatsen till Kvillebäcken. Mötesplatser och förbättrad skyltning är några av de nya inslagen som samverkansprojektet Centrumutveckling i partnerskap ligger bakom.

– Backaplan är idag en plats där du kan handla, men vi vill också att det ska bli en plats där medborgare och boende på Hisingen kan mötas, säger Martin Nilsson, projektledare för Centrumutveckling i partnerskap.

Det ska bli trevligare och enklare att vistas på Backaplan. Förutom det gröna stråket har man också byggt ett upphöjt trädäck som fungerar både som sittplats och scen.

Cyklisterna har fått bättre skyltar och tillgängligheten har ökat genom mark- och kantutjämning.


Fotnot

EU-projektet Centrumutveckling i partnerskap pågår under 2010 och 2011. Syftet är att göra fyra mötes- och handelsplatser mer attraktiva och öka sysselsättningen. De fyra handelsplatserna är Backaplan, Bergsjöns centrum, Kortedala torg och Selma Lagerlöfs torg.