Miljö & kretslopp »»

[Publicerad 2018-06-04]

Utvecklingsplan klar för att bevara och utveckla Slottsskogen

Foto: Peter Svensson
Foto: Peter Svensson

Gammal park i en ny tid. Att göteborgarna älskar Slottsskogen råder det inget tvivel om. För att fortsätta skapa en park för både vardagsumgänge och stora evenemang behövs ett gemensamt tänk. Därför har park- och naturnämnden nu slagit fast en ny utvecklingsplan för Slottsskogen.

– Det vi gjort är att vi tagit fram en utvecklingsplan för Slottsskogen som park- och naturnämnden nu beslutat om. Det är en väldigt kär park för göteborgarna och vi behöver arbeta på ett bra sätt för att bevara och utveckla parken, säger Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad.

Utvecklingsplanen grundar sig bland annat i en stor kulturhistorisk inventering som gjordes för några år sedan, intervjuer med parkens besökare och önskemål från andra förvaltningar och organisationer.

– Vi ville att så många som möjligt skulle få tycka till. Man kan sammanfatta park- och naturförvaltningens arbete i Slottsskogen som planering, byggnation, skötsel och olika former av aktiviteter och evenemang. Och det är ett arbete som grundar sig i kärnvärdena folklighet, tradition och mångfald. Men vad betyder det? Nu har vi tagit fram ett dokument där den tolkningen är gjord, så att alla vet vad de har att utgå ifrån.

Huvudentrén behöver bli tydligare
Slottsskogen anlades på 1870-talet och öppnade delvis för allmänheten 1876. Parken låg i utkanten av det dåvarande Göteborg och på andra sidan från centrum räknat bredde hagarna ut sig. Huvudentrén vid dagens Linnéplatsen hade stora grindar som markerade parkens början.

– Vi behöver verkligen utveckla Slottsskogen och har till exempel precis börjat titta på olika sätt att göra om huvudentrén. Det är här parken börjar och där ska det kännas ”Välkommen in”, men det gör det inte riktigt i dag. I det arbetet inspireras vi av historien, men det betyder inte för den sakens skull att vi bygger just grindar.

För att specificera de åtgärder som planeras har en handlingsplan tagits fram parallellt med utvecklingsplanen, med utgångspunkt i de riktlinjer som fastslagits där.

– Vi har ett stort ansvar att ta tillvara kulturhistorien och att fortsätta skapa en park som passar för nutida behov.