Miljö & kretslopp »»

[Publicerad 2018-05-31]

Sjukt träd i Kungsparken tas ned

Hästkastanj drabbad av algsvamp. Ett av träden i Kungsparken måste tas ner. Algsvamp har angripit rötterna på en hästkastanj och trädets stammar riskerar att lossna och falla över gångvägen.

Arborister har vid flera tillfällen undersökt det sjuka trädet i Kungsparken. Prover tagna i marken visar att en algsvamp angripit finrötterna på hästkastanjen. Det är troligen orsaken till att två av trädets tre stammar är döda. Den tredje levande stammen är angripen av rötsvamp och är i dåligt skick. För att inte den levande stammen ska lossna och falla ner över gångvägen måste hela trädet tas ner.

‒ Trädet kommer att ersättas med två hästkastanjer som ska flyttas med anledning av bygget av Västlänken. I samband med detta kommer marken där trädet stått att saneras och ersättas med ny jord, säger Hans Lindqvist, planeringsledare för träd på park- och naturförvaltningen.

Hästkastanjen står cirka 30 meter öster om Rosenlundsbron och cirka 5 meter norr om Maja Kjellins gångväg.