Miljö & kretslopp »»

[Publicerad 2017-02-13]

Göteborgs Hamn planterar ålgräs inför utbyggnaden i Arendal

Ålgräset är en viktig del av ekosystemet och fungerar som barnkammare för flera fiskarter. Foto: PAG Miljöundersökningar
Ålgräset är en viktig del av ekosystemet och fungerar som barnkammare för flera fiskarter. Foto: PAG Miljöundersökningar

Viktigt för ekosystemet och vattenkvaliteten. Göteborgs Hamn satsar på den största återplanteringen av ålgräs som någonsin har gjorts i Sverige. Det är en del av den miljökompensation som hamnen åtagit sig för att få bygga ut verksamheten.

Göteborgs Hamn expanderar och ska bygga en ny terminal för roro- och containertrafik som kommer att ligga vid Arendal. Expansion är den största i hamnen sedan 1970-talet och på platsen för den nya hamnen finns det cirka 1,7 hektar ålgräsängar.

– Ålgräsängar är en viktig del av ekosystemet och barnkammare för flera fiskarter. När vi bygger den nya hamnen kommer de ålgräsängar som ligger just där försvinna och därför kommer vi att återplantera minst lika mycket ålgräs på annan plats i närheten, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn.

Miljökompensation ett villkor för miljötillståndet
För att ge bra förutsättningar för ålgräset inleds projektet med fyra olika testplanteringar. Återplanteringen görs i samarbete med marinbiologen Sandra Andersson på Marine monitoring, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen. Satsningen är en del av den miljökompensation som Göteborgs Hamn åtog sig när utbyggnaden av hamnen fick miljötillstånd.

– För att vi ska behålla vår konkurrenskraft och möta framtida tillväxt måste hamnen växa – men på ett hållbart sätt, säger Edvard Molitor.


Här vid Arendal ska Göteborgs Hamn bygga en ny terminal för roro- och containertrafik. Foto: Göteborgs Hamn


Fotnot

Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik.