Miljö & kretslopp »»

[Publicerad 2017-08-29]

Farliga kemikalier i billiga elprylar

Miljöförvaltningen hotar med saluförbud. Det kan finnas farliga kemikalier i lågprisvaror som USB-kablar, ficklampor och hörlurar. En undersökning från miljöförvaltningarna i fyra städer, bland annat Göteborg, visar på förhöjda värden av kadmium, bly och ftalater.

I undersökningen har lågprisprodukter från 32 butiker i Göteborg, Malmö, Helsingborg och Stockholm kontrollerats. Det visade sig att 42 procent av de kontrollerade produkterna innehåller förhöjda halter av kadmium, bly och ftalater.

Det finns flera orsaker till att det är just lågprisprodukterna som har höga värden, menar Ulrika Siemers miljöinspektör på miljöförvaltningen.

"På sikt ett problem för människors hälsa och för miljön"
– Sedan lagstiftningen om att begränsa kemiska ämnen i elektriska produkter introducerades i början av 2000-talet har tillverkare börjat fasa ut bly som lödningslegering. I vissa fall, exempelvis vid lödning för hand, tillsätts fortfarande bly, bland annat för att det är billigt, säger Ulrika Siemers.

Undersökningen bekräftar de resultat som Kemikalieinspektionen kommit fram till när de kontrollerat billig hemelektronik och vissa av produkterna har redan dragits tillbaka från försäljning. För butiker som inte på egen hand drar tillbaka en vara som ligger över gränsvärdet, kommer miljöförvaltningarna att besluta om saluförbud.

– Även om enskilda produkter inte utgör någon direkt risk för konsumenten, innebär det på sikt ett problem för människors hälsa och för miljön, säger Ulrika Siemers.