Kultur & fritid »»

[Publicerad 2017-12-06]

Utställning om flyktingbarn öppnar i Hjällbo

Stillbild från filmen ”Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda)” av Juan-Pedro Fabra Guemberena.
Stillbild från filmen ”Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda)” av Juan-Pedro Fabra Guemberena.

Videoverk och installation. I en lokal på Hjällbo torg invigs på torsdag kväll utställningen ”Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda)” av konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena. Verket har skapats på plats, och konstnären Fabra kommer tillsammans med ungdomar från Angered fortsätta utveckla det fram till februari 2018.

Konstverkets namn knyter an till Juan-Pedro Fabra Guemberenas egna erfarenheter från en flyktingförläggning i den småländska orten Moheda, när han själv kom till Sverige som flykting från Uruguay 1979.

Tillsammans med de medverkande ungdomarna från Hjällbo kommer han fortsätta utforska teman som centrum och periferi, fakta och mytologi, synlighet och osynlighet, under tiden utställningen pågår. Det videoverk och den installation som nu ställs ut i lokalen, som är en före detta butikslokal, har skapats på plats i en öppen ateljé där Juan-Pedro Fabra Guemberena arbetat sedan oktober.

Verket är en del av en större satsning som genomförs av Göteborg Konst på kulturförvaltningen på uppdrag av Trygg, vacker stad och i samarbete med stadsdelsförvaltningen Angered, Göteborgslokaler och den konstnärliga projektledaren Anna van der Vliet.

Konsthändelser ska lyfta försummad spårvagnssträcka
– I stora drag kan man säga att vi fått i uppdrag av Trygg, vacker stad att skapa en följd av konsthändelser längs spårvagnslinjen mellan Gamlestan och Angered, säger Andreas Roth som är kulturförvaltningens samordnare för projektet.

Den bakomliggande tanken är att med konstens hjälp lyfta en spårvagnssträcka där många färdas, men som på grund av sitt läge i staden hamnat i skymundan och blivit eftersatt vad gäller estetiska värden som exempelvis konstnärlig gestaltning.

”Vag stadsmiljö”
– När vagnen lämnar Gamlestadstorget börjar en ganska vag stadsmiljö – det händer egentligen ingenting alls förrän i Hjällbo. För dem som reser mellan Angered och Gamlestan varje dag finns mycket att önska vad gäller de estetiska värdena, säger Andreas Roth.

Juan-Pedro Fabra Guemberenas utställning i Hjällbo är det andra konstnärliga inslaget inom ramen för projektet. Det första var verket ”Wheredoiendandyoubegin” av konstnären Shilpa Gupta som visades längs spårvagnslinjen nära Alelyckan i höstas under Göteborgs konstbiennal Gibca.