Kultur & fritid »»

[Publicerad 2018-01-09]

Fler besöker Göteborgs konstmuseum

Foto: Kalle Sanner
Foto: Kalle Sanner

Många där för första gången. Antalet besökare till Göteborgs konstmuseum ökade med 23 procent 2017 jämfört med föregående år. Totalt hade museet nästan 250 000 besökare under året.

– Museet har lockat många förstagångsbesökare och det stora utbudet av pedagogiska aktiviteter har bidragit till ett ökat engagemang hos publiken, säger Anna Hyltze, tillförordnad museichef på Göteborgs konstmuseum.

Den utställning som lockade flest besökare var Lusten att skapa och leva av Tove Jansson. Utställningen besöktes av drygt 52 000 personer. Till utställningen gjorde museet sin hittills största pedagogiska satsning som innebar ett omfattande utbud av språkvärdskap, workshops, visningar, föreläsningar med mera, för att involvera fler och nya besökare.