Konsumentfrågan »»

[Publicerad 2016-12-21]

Prishöjning mobilt bredband

Konsument Göteborg

Fråga: Jag har fått brev hemskickat från min leverantör av mobilt bredband. De meddelade att min abonnemangsavgift kommer att höjas med 151 procent inom en månad. Jag tycker att detta är en orimligt hög höjning och får heller ingen fördel i samband med detta. Jag har haft abonnemanget ganska länge och bindningstiden har gått ut för länge sedan. Har de rätt att göra hur stora höjningar som helst? Kan jag på något sätt bestrida detta eller är det så enkelt att jag får avsluta mitt abonnemang om jag inte är nöjd med hur de har behandlat mig som kund och de villkor de ändrat till

Svar: Om du inte har någon bindningstid kvar på ditt abonnemang så har företaget rätt att höja priset så mycket de vill, med den begränsningen att de ska meddela dig detta i så god tid att du hinner säga upp och avsluta abonnemanget innan de nya priserna träder i kraft. Senast 30 dagar innan ändringen träder ikraft ska företaget meddela dig villkorsändringarna. Om du inte vill bli bunden av de nya priserna ska du kunna säga upp avtalet så att det avslutas innan de nya priserna börjar gälla.

Själva ändringen kan du tyvärr inte påverka, såvida du inte har ett avtal med bindningstid. Om du har bindningstid så är huvudregeln att ingånget avtal är bindande och kan således inte ändras från en part. En ändring kan endast bli aktuell om säljaren har angett ett giltigt skäl som framgår i avtalsvillkoren.

Skicka in din fråga

Boende i Göteborg, Öckerö eller Partille kommun kan skriva till Konsument och medborgarservice. Redaktionen förbehåller sig rätten att publicera frågan under vinjetten Konsumentfrågan. Vårt Göteborg publicerar inte frågeställarens namn, utan endast själva frågan.

Maila konsument@kom.goteborg.se