Göteborg 2050 »»

[Publicerad 2004-11-12]

Vision 2050 Göteborg - en frisk och levande stad

Ett hett samtalsämne just nu är hållbar utveckling, för både människan och miljön. Bland annat med tanke på den ökande biltrafiken, utsläpp av farliga ämnen och växthuseffekten. Men vad är då hållbar utveckling?

Projektet ”GÖTEBORG 2050”, som är ett samarbete mellan olika företag och organisationer i Göteborg för ett hållbart samhälle, pratar om kretslopp, låga utsläpp av växthusgaser och rättvist utnyttjande av jordens resurser.

Projektet går inte ut på att förutspå framtiden utan att sätta upp olika önskemål om hur samhället ska se ut i framtiden, i detta fall år 2050. Redan idag finns det vissa hållbara system men fler behöver införas för att Göteborg ska kunna bli en frisk och välmående stad.

Samarbete på olika plan

Jag anser att det för en hållbar utveckling krävs samarbete mellan alla parter i samhället på många olika nivåer. Den enskilda individen måste engagera sig och göra valet att ändra sin livsstil på några sätt. Till exempel bör göteborgaren börja kompostera och sortera sitt avfall i större utsträckning än vad som görs idag. Man bör också kunna tänka sig att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet.

Staten måste tillgodose den enskilda individens behov genom att bygga ut cykelbanor, utöka kollektivtrafiken och göra det billigare att åka. Människan är av naturen bekväm och för att man ska lämna bilen hemma måste det finnas ett minst lika smidigt sätt att ta sig fram och tillbaka med.

Idag är kollektivtrafiken alldeles för dyr, människor tjänar inte på att åka kollektivt. Det handlar dock inte bara om pengar. Tid anses också vara pengar och i många fall tar det längre tid att åka från punkt A till punkt B kollektivt än vad det gör om man tar bilen.

Minskad biltrafik - ökad motion

Om biltrafiken i Göteborg minskar löser det många andra problem, till exempel delar av den bostadsbrist som idag råder. Vissa parkeringshus som inte längre utnyttjas kan byggas om till energisnåla lägenheter. I dessa centrala lägenheter kan studenter bo som inte behöver leva lika snålt som idag, på grund av höga elkostnader och liknande, då husen värms upp med hjälp av solenergi.

Och tänk vad man kan göra med alla pengar man tidigare lagt ut på dyra parkeringsavgifter. Om man parkerar sin bil utanför arbetet i centrala Göteborg under ett års tid för 20 kronor i timmen med åtta timmars arbetsdag fem dagar i veckan och med sex veckors semester under året betalar man 36 800 kronor!

Till det kan läggas slitage på bilen och bensin. För pengarna skulle man kunna köpa en cykel att använda som transportmedel. Något som inte alla tänker på är att man dessutom får gratis motion. Man slipper betala för att ångestfylld trängas på ett gym.

Tåg och båt istället för lastbil

Ett stort problem idag är godstransporterna som sker med lastbil. ”GÖTEBORG 2050” tror att de långväga transporterna kommer att minska i takt med att produktionen sker lokalt. De har en vision om att de transporter som ändå måste göras främst sker med tåg och båt. Detta verkar vara ett realistiskt och uppnåbart mål.

Inte lika realistisk är deras vision om att det år 2050 kommer att finnas en luftskeppshamn på Landvetter flygplats. På femtio år kan mycket hända men inte så mycket så att man kan åka luftskepp från Landvetter!

För att uppnå målen med ett hållbart samhälle är energianvändning en viktig del. Enligt ”GÖTEBORG 2050” kommer energianvändningen i världen att öka med det dubbla till år 2050 och sedan fortsätta att öka. En vision som jag delar med dem är att solceller, vindkraft och vattenkraft kommer att utnyttjas istället för fossila bränslen och kärnkraft.

Tid för välmående

En annan vision som jag har är att år 2050 mår den enskilda individen bra. Man tar hand om varandra och sin omgivning, något som inte alla har tid med idag. Många människor hinner inte med att ha kontakter med andra människor. I ett framtida Göteborg önskar jag att det finns tid och plats för möten.

Alla vackra torg och parker runt om i staden utnyttjas av människor för välmående. Hälsosamma och meningsfulla yrken läggs det stor vikt vid och man berikar sin vardag med saker som man inte tidigare haft tid för. Göteborgaren arbetar för att leva och lever inte för att arbeta.

Om alla hjälps åt för ett hållbart samhälle kan målen uppnås och jag ser fram emot att bo i Göteborg år 2050 – en frisk och levande stad!

Erika Hansson
SPMP3B
Munkebäcksgymnasiet