Gamla Göteborg »»

[Publicerad 2002-06-20]

Larsmässe marknad

Sommarens bild visar den traditionsrika Larsmässe marknad på Drottningtorget. Bilden är tagen på 1890-talet. I bakgrunden syns Bracka med en mängd olika firmaskyltar: hofslageri, målare, guldlistfabrik, ved, kol etc.

Den 10 augusti har Lars namnsdag. Seden med namnsdagsfirande går tillbaka till den katolska traditionen att tilldela helgon speciella dagar då de särskilt skulle uppmärksammas. Vem helgonet Lars var går vi inte in på i detta sammanhang, men en mässa var han värd. När det ändå samlades människor inför mässan kunde det kombineras med andra aktiviteter, till exempel en marknad – i detta fall under skördetid.

Lång tradition
Och är det marknad finns allehanda personer som kommer för att visa upp än det ena och än det andra av konster och upptåg. Det var en med modernt språkbruk kallad vinna-vinna situation. Larsmässe marknad växte således fram under medeltiden och omnämns 1474 som en viktig sådan i Nya Lödöses. Marknaden hade således fått följa med när staden efter kungligt beslut flyttades från gamla Lödöse ca 4 mil upp utefter Nordre älv ner till Säveåns mynning. När Göteborg växte upp på 1620-talet och Nylödöseborna kommenderades att flytta in i den nya staden följde Larsmässe marknad med även dit.

Försökte förbjuda marknaden
Att marknaden diskuterades är uppenbart. Från 1800-talet finns uppgifter om hur myndigheterna byter marknadsplats för att få värdigare omgivning. Man ville till och med förbjuda den helt och hållet. Att få stopp på denna djupt rotade folkfest var inte så lätt. Knallar, fiskare, bönder och allehanda försäljare med sina djur och produkter fortsatte att dra in till Göteborg i dagarna runt Lars. Så även arbetslösa pigor och drängar som sökte jobb.

År 1907 var absolut sista gången den genomfördes som en ”ren” marknad. År 1911 återuppstår den som ett samarrangemang mellan olika fackföreningar och Göteborgs arbetareförening och inom denna ram fortlevde den några år under namnet Lasse – arbetets fäste.

Behovet av folkfester under ljumma sommarkvällar tycks vara outmättligt. År 1923 fick denna ”nordiska karneval” sin naturliga fortsättning genom att nöjesfältet Liseberg öppnade. Idag upprätthålls traditionen till viss del av Göteborgskalaset. Genom Stadsmuseets initiativ att återuppliva marknadsdelen kan vi påstå att hela Larsmässe marknad har återuppstått.

Larsmässe marknad 2002
Under två dagar den 10 och 11 augusti stängs Norra Hamngatan av mellan Gustav Adolfs Torg och Stadsmuseet/Ostindiska huset. Utefter trottoaren placeras ett 70-tal marknadsstånd och hantverkare och hemslöjdare har inbjudits att medverka. Till marknaden har vi även inbjudit olika organisationer och föreningar som kommer att stå för sång, musik, dans och andra upptåg.

Vi vill också se och höra hur kulturgöteborg bjuder ut höstens teaterstolar, föreställningar och utställningar. Om responsen på vår marknad blir bra blir denna medeltida tradition en del av Göteborgskalaset även i framtiden.

Välkommen till Larsmässe marknad den 10 och 11 augusti 2002.

Gösta Öborn
antikvarie, Göteborgs Stadsmuseum