Bostad »»

[Publicerad 2018-06-12]

Framtidens medarbetare får utbildning om våld i nära relationer

Sofia Gärdsfors, vd på Störningsjouren.
Sofia Gärdsfors, vd på Störningsjouren.

Alla i koncernen inbjudna. Hallå där Sofia Gärdsfors, vd på Störningsjouren i Göteborg, som har samordnat en utbildning för alla medarbetare i Framtidenkoncernen om våld i nära relationer. Varför anordnas den här utbildningen?

– Göteborgs Stad, alla nämnder och bolag, har en plan för våld i nära relationer. Framtiden tog fram en plan i våras och ett mål handlar om kompetensutveckling. Jag och Tobias Kristiansson, som är utvecklingschef för social hållbarhet i Framtidenkoncernen, bestämde oss för att anordna den här utbildningen. Det är en grundutbildning om våld i nära relationer. Det handlar om tre timmar och vi kör den nu den här veckan under fyra dagar i Idéeum, Gårdsten.

Vilka kommer?
– 700 medarbetare inom Framtidenkoncernen kommer att gå utbildningen. Det är allt från bovärdar och husvärdar, som jobbar närmast våra hyresgäster, till personer i företagsledning.

Vad får deltagarna lära sig?
– Det är Dialoga – ett kompetenscentrum i staden för våld i nära relationer – som håller i utbildningen. Deltagarna får kunskap om hur man lär sig att känna igen våld i nära relationer och hur man kan bemöta inblandade personer och vilken hjälp det finns att få.

Har ni haft liknande utbildningar tidigare?
– Nej ingen utbildning, men ämnet har alltid varit belyst inom koncernen och 2008 hade vi en stor Våga fråga-kampanj. Vissa bolag har även jobbat med Huskurage. Nu kände vi att det var dags att ta ett omtag. Vårt nästa steg handlar om information. Till hösten tänker vi ha en kunskapsinsats för alla våra hyresgäster. Formen är oklar, men förhoppningen är att vi kommer att nå 72 000 hushåll.


Fotnot

Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad. I koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren.