Bostad »»

[Publicerad 2003-02-07]

Finsktalande får eget seniorhus

Gårdstensbostäder satsar på ett helt hus för äldre finsktalande i Västra Gårdsten. Seniorhuset är efterlängtat och kommer att få 35 lägenheter. Det är det första seniorboendet för finsktalande i Göteborg.

– Vi är glada att äntligen kunna tillgodose önskemålet bland finsktalande om ett seniorboende. Att tillmötesgå olika behov och önskemål i boendet är ett led i vårt förändrings- och utvecklingsarbete i stadsdelen, säger Stina Fransson, VD för Gårdstensbostäder.

Under många år har det funnits ett önskemål om ett sådant här hus. I Gårdsten och stadsdelarna runt omkring finns det förhållandevis många äldre finsktalande människor.

Inflyttning i sommar

Ombyggnad av huset pågår och det beräknas bli klart för inflyttning i juni. Sedan tidigare finns det ett åldringsboende för finsktalande med vårdpersonal i Göteborg. Det nya huset i Gårdsten erbjuder ingen vård utan det är vanligt lägenhetsboende.

– När man blir gammal tappar man ofta språk man lärt sig som vuxen. Därför kan det vara en extra trygghet att bo med sina landsmän på äldre dar. På så sätt finns det alltid någon granne som kan hjälpa en att kommunicera med omvärlden, säger Ellen Mittikka, ordförande för den finska föreningen Aftonstjärnan som driver ett finskt dagcenter som ligger i närheten av seniorhuset.